Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ολοκληρωμένο Τοπικό Πρόγραμμα Αθλητικής Ανάπτυξης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ολοκληρωμένο Τοπικό Πρόγραμμα Αθλητικής Ανάπτυξης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ολοκληρωμένο Τοπικό Πρόγραμμα Αθλητικής Ανάπτυξης
Δρ. Κάκκος Βασίλης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

2 Εισαγωγή Ποιοι ΔΑΟ υλοποιούν διαχρονικά και με συστηματικό τρόπο ΠΑγΟ
Πόσοι ΔΑΟ έχουν μεγάλη ανάπτυξη προγραμμάτων Πόσοι ΔΑΟ έχουν την επιθυμητή οργάνωση και λειτουργία Πόσες διαφορές (ποσοτικές και ποιοτικές) υπάρχουν στην οργάνωση και στην υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων εντός ενός ΔΑΟ

3 Η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο (την τελευταία δεκαετία)
Η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο (την τελευταία δεκαετία) Υλοποιεί προγράμματα μόνο το 45%-50% περίπου των ΟΤΑ Τα προγράμματα για το παιδί και τη γυναίκα αποτελούν το 64-69% των προγραμμάτων (38-40% και 26-29% αντίστοιχα) Εγκρίσεις μόνο για δομημένα προγράμματα μεγάλης διάρκειας (διαχρονικά) Εγκρίσεις για μη δομημένα προγράμματα («Αθλοχώροι» αλλά και εργασιακός-πανεπιστημιακός κλπ με συμβάσεις ΓΓΑ) ( ) Εγκρίσεις για διαδημοτικές και περιφερειακές εκδηλώσεις (Αττική: ) Εγκρίσεις για χειμερινά και θερινά προγράμματα μικρής διάρκειας (έως και το 2003)

4 Η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο (την τελευταία δεκαετία)
Η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο (την τελευταία δεκαετία) Δεν «γνωρίζει» η ΓΓΑ τι από μόνοι τους υλοποιούν οι ΔΑΟ με συνέπεια να μη υπάρχουν οι προυποθέσεις για την κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου Εκτιμάται ότι στα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης η πλειοψηφία των ΔΑΟ υλοποιούν 2πλάσια έως 4πλάσια προγράμματα από αυτά που εγκρίνει η ΓΓΑ Αντίθετα στην περιφέρεια και ειδικά στους Καποδιστριακούς Δήμους οι εγκρίσεις της ΓΓΑ καλύπτουν την ανάπτυξη των προγραμμάτων στην πλειοψηφία των ΟΤΑ

5 Η σημερινή κατάσταση σε έναν μικρομεσαίο ΔΑΟ (υποθετικό παράδειγμα)
Διαχρονική και συστηματική (?) υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων Μεγάλη ποσοτική και ποιοτική (?) ανάπτυξη προγραμμάτων Επιθυμητή (?) οργάνωση και λειτουργία Μικρές (?) διαφορές (ποσοτικές και ποιοτικές) στην οργάνωση και στην υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων (από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, από περιοχή σε περιοχή, κλπ)

6 Προβλήματα Ο αθλητισμός δεν είναι στις πρώτες προτεραιότητες του ΟΤΑ
Ο αθλητισμός δεν είναι στις πρώτες προτεραιότητες του ΟΤΑ Μη ενιαίο, διαθεματικό, διυπηρεσιακό λειτουργικό επιχειρησιακό σχέδιο για τον αθλητισμό Αποσπασματικές προσεγγίσεις Επιμέρους και ασυνεπείς «πολιτικές»

7 το πρώτο ζήτημα που απαιτείται να απαντηθεί
αφορά στη «θέση» του αθλητισμού, ως υπηρεσία του τομέα ποιότητας ζωής των πολιτών, στις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής και στη «θέση» της άθλησης για όλους στις προτεραιότητες του ΔΑΟ.

8 Να επιβεβαιώσουμε ότι …
η ικανοποίηση της ανάγκης και του δικαιώματος του πολίτη να αθληθεί πρέπει να προσεγγιστεί με βάση την αρχή της εγγύτητας το κρίσιμο σημείο είναι η ΔΙΑΚΡΙΣΗ και ΟΧΙ η σύγχυση ρόλων

9 Η αποκέντρωση στον αθλητισμό αποτελεί εθνική αναγκαιότητα και απαιτεί μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στην Περιφερειακή και Τοπική αυτοδιοίκηση. Ύπαρξη βιώσιμων και αναπτυξιακών φορέων αθλητισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ρόλο στον τοπικό αθλητικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης των πολιτών. Καθιέρωση του μοντέλου του αθλητισμού των τριών πυλώνων σε τοπικό επίπεδο (σωματείο – σχολείο – δήμος).

10 Τα νέα δεδομένα «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Σύστημα προσλήψεων
Εθνικοί Πόροι για τον αθλητισμό

11 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
Δυνατότητα διοικητικού, λειτουργικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού Ένα νομικό πρόσωπο ανά κατηγορία δραστηριότητας σε κάθε νέο δήμο Ομαδοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται σε τρεις κατηγορίες

12 Στόχοι και κριτήρια για ανάπτυξη και ποιότητα
Δυνατότητες επιλογών σε αθλητικές δραστηριότητες και μορφές οργάνωσης της άθλησης «Συνέχεια» από την προσχολική κινητική αγωγή και τη σχολική φυσική αγωγή έως την άσκηση και κίνηση στη τρίτη ηλικία Παροχή υπηρεσιών άθλησης με κάλυψη όλου του έτους, όλης της εβδομάδας και όλης της ημέρας με δραστηριότητες Ενεργή συμμετοχή αθλουμένων στον προγραμματισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων Ανάπτυξη εθελοντισμού Συνδυασμός της άθλησης με άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ Πλήρης αξιοποίηση (χώρος, χρόνος) των εγκαταστάσεων και των χώρων (αξιοποίηση «φυσικών μέσων και χώρων», απλών ελεύθερων χώρων όπως δρόμοι, πάρκα, κλπ, σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων)

13 Στόχοι και κριτήρια για ανάπτυξη και ποιότητα
Εξέταση των οικονομικών δυνατοτήτων των πολιτών να συμβάλλουν στον προϋπολογισμό των προγραμμάτων Ποιοτικά κριτήρια και εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων Δημοσιότητα των προγραμμάτων και πληροφόρηση των πολιτών Συνεργασία με αθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, κλπ. Εξειδικευμένα προγράμματα με βάση τη γεωγραφική θέση (θάλασσα, λίμνη, βουνά, λόφοι, κλπ) Παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και σε άτομα με χρόνιες παθήσεις Ειδικά αθλητικά γεγονότα και συνδυασμός πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων με αθλητικά γεγονότα Προώθηση μη διαδεδομένων αθλημάτων Υποστήριξη ερασιτεχνικού αθλητισμού

14 Ενδιαφέρον για συμμετοχή με την «οικογένεια» και τη «γειτονιά» (Κάκκος & Σταύρου, 2006)

15 Ενδιαφέρον για ενεργό ρόλο και αθλητικό εθελοντισμό (Κάκκος & Σταύρου, 2006)

16 Υπηρεσίες παρεχόμενες από ΟΤΑ
Υπηρεσίες των ΟΤΑ προς τους δημότες Υπηρεσίες ποιότητας ζωής Αθλητισμός Λέξεις - κλειδιά Για τον καθένα πρώτης σημασίας οικογένεια κοινωνικό δίκτυο δημιουργική συμπεριφορά ποιότητα ζωής Ελεύθερου χρόνου Κινητικής αναψυχής Σχολικός αθλητισμός Αγωνιστικός αθλητισμός Άλλες αθλητικές δράσεις

17 Οργάνωση & Λειτουργία ΔΑΟ
«Ποιος είναι» ο φορέας Νομική μορφή, Διοικητικό Συμβούλιο, κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας, κανονισμός λειτουργίας, οργανόγραμμα, υπάρχουσα λειτουργία του φορέα, εμπειρία του φορέα, προσωπικό του φορέα, κλπ

18 Κριτήρια πιστοποίησης φορέων υλοποίησης ΟΠΑγΟ
(α) Οργάνωση και διοίκηση φορέα, (β) Ανθρώπινο δυναμικό, (γ) Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, (δ) Πόροι και προυπολογισμός, (ε) Ετήσιος προγραμματισμός, προγράμματα και δράσεις, (στ) Σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου, (ζ) Επιστημονική υποστήριξη, (η) Συνέργια με σχολική κοινότητα, αθλητικά σωματεία, άλλους φορείς και άλλες υπηρεσίες του ΟΤΑ, (θ) Πλαίσιο συνοδευτικών και υποστηρικτικών ενεργειών, (ι) Ενημέρωση – προβολή.

19 Στελέχη αθλητισμού σε ΟΤΑ
Ποιες είναι οι θέσεις, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των στελεχών αθλητισμού Δομή, οργάνωση & λειτουργία φορέων Αθλητικός τομέας Διοικητικός – οικονομικός τομέας Τεχνικός τομέας Άλλοι τομείς (πολιτισμός, νεολαία, κλπ)

20 Διοικητικά στελέχη Τυπική δομή και οργάνωση (επαγγελματικά στελέχη)
Θέσεις ευθύνης (Διευθυντής, προιστάμενος τμήματος ή γραφείου) Συντονιστής ή υπεύθυνος προγραμμάτων ή τομέων Επιστημονικοί / τεχνικοί σύμβουλοι / υπεύθυνοι Στελέχη υπηρεσιών ή τομέων ή προγραμμάτων

21 Οργάνωση & Λειτουργία ΔΑΟ
«Τι θέλει και τι μπορεί να κάνει» ο φορέας «Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα και οι δράσεις» του φορέα «που θα γίνουν και με ποια μέσα τα προγράμματα» «τι περιλαμβάνουν τα προγράμματα» «από ποιους θα γίνουν τα προγράμματα» «πως γίνονται τα προγράμματα» «πως συνδέονται τα προγράμματα με άλλες δράσεις» «πως υποστηρίζονται τα προγράμματα» «πως χρηματοδοτούνται τα προγράμματα» «πως θα μάθουν οι πολίτες για τα προγράμματα»

22 Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Άθλησης για Όλους
Σκοπός η εκπόνηση ενός ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με ορίζοντα 4ετίας, με το συντονισμό όλων των συναρμόδιων τομέων του ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών με στόχο την ποιότητα ζωής και την τοπική αθλητική ανάπτυξη Άξονες Επιστημονικός Οργανωτικός Οικονομικός

23 Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Άθλησης για Όλους
Στόχοι Ποσοτική αύξηση Ποιοτική αναβάθμιση Καινοτομία Ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών

24 Βαθμός ικανοποίησης από προπονητές και εγκαταστάσεις (Κάκκος & Σταύρου, 2005)

25 Βαθμός ικανοποίησης από προγράμματα (Κάκκος & Σταύρου, 2005)
Βαθμός ικανοποίησης από προγράμματα (Κάκκος & Σταύρου, 2005)

26 Βαθμός ικανοποίησης από ΔΑΟ (Κάκκος & Σταύρου, 2005)
Βαθμός ικανοποίησης από ΔΑΟ (Κάκκος & Σταύρου, 2005)

27 Βαθμός ικανοποίησης από εγκαταστάσεις (2010)
Βαθμός ικανοποίησης από εγκαταστάσεις (2010) Υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε όλα τα ερωτήματα.

28 Βαθμός ικανοποίησης από προπονητές (2010)
Βαθμός ικανοποίησης από προπονητές (2010) Δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές

29 Βαθμός ικανοποίησης από ΟΝΑ και Δήμο (2010)
Στατιστικώς σημαντικές διαφορές στα ερωτήματα 7 & 12.

30 Βαθμός ικανοποίησης από προγράμματα (2010)
Βαθμός ικανοποίησης από προγράμματα (2010) Μόνο στα ερωτήματα 1 & 4 υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές

31 1. Προγράμματα Δομημένα και μη δομημένα προγράμματα
(δομημένα: 2-3 φορές την εβδομάδα, σταθερή συμμετοχή αθλουμένων, σε συγκεκριμένο αθλητικό χώρο με προπονητή) Γενικά και ειδικά προγράμματα Μεγάλης και μικρής διάρκειας 8-10 μήνες / 2-4 μήνες Αθλητικές εκδηλώσεις για όλους

32 Θεωρητική κατανομή στο σύνολο των προγραμμάτων
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α ΔΟΜΗΜΕΝΑ 1.0 0.6 – 0.7 Α1 ΓΕΝΙΚΑ 0.7 – 0.8 Α2 ΕΙΔΙΚΑ 0.1 – 0.2 Α3 ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Β ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ 0.15 – 0.25 Β1 ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 0.6 – 0.8 Β2 0.2 – 0.4 Γ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Γ1 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Γ2 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 0.2 – 0.3 Γ3 ΑΛΛΕΣ

33 Συμβατικές κατηγορίες Φεστιβαλ παραδοσιακών χορών
ονομασία ΑΤΟΜΑ Ωρες/εβδομάδα Διάρκεια Α ΔΟΜΗΜΕΝΑ Α1 ΓΕΝΙΚΑ 2057 175 6-9 μήνες Α2 ΕΙΔΙΚΑ 25 6 μήνες Α3 ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Αθλοδιακοπές 1300 6 εβδομάδες Sports camp 140 2 εβδομάδες Β ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Β1 ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Γυμναστήρια 12 μήνες Β2 «Παιχνιδίσματα» 500 Από μέσα Απριλίου μετά το Πάσχα 3 μήνες Εκδρομές 150 Γ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Γ1 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Μικρή-μέση κλίμακα Φεστιβαλ παραδοσιακών χορών 180 5-6/6/2010 Μαραθώνιος Αεροβικής 200 14/3/2010 Ποδηλατικός γύρος 100 16/5/2010 Παιδικός γύρος Γ2 ΤΟΠΙΚΗΣ -ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Γύρος της πόλης 1000 Φεστιβαλ ποδοσφαίρου Τέλη Μαίου Μπάσκετ 3ν3 450 Οκτώβριος Γ3 ΑΛΛΕΣ Ημερίδα για διατροφή Τέλη Απριλίου

34 Θεωρητική κατανομή στα γενικά προγράμματα
4-18 ΕΤΩΝ 50% ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 80% ΑπρΗ 10-20% ΝΗΠ-ΠΣ 60% ΑΘΛΗΜ. 40% ΑΠ 60-80% Διαδεδομένα % Μη διαδεδομένα % ΑΕΗ 12-15 ΕΤΩΝ 16-18 ΕΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 20% ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΝ ΑΓ 50-70% ΑΕ ΑΤΗ ΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ-20%

35 h/s s/g ΑΠρΗ ΑΠ ΑΕΗ ΑΓ ΑΕ ΑΝ ΑΤΗ
4-18 ΕΤΩΝ h/s s/g ΑΤΟΜΑ Ωρες/εβδομάδα τμήματα 0,045 24,0 ΑΠρΗ Παιδικοί σταθμοί (5 ΠΣ) 480 22 (40) 20 0,106 12,4 ΑΠ Σχολικοί χώροι (Δωρεάν) 385 41 31 0,125 Μπάσκετ 48 6 2 0,124 21,5 Ποδόσφαιρο 129 16 Βόλλευ 26 3 1 Τέννις 67 Ρυθμική 4 Στίβος 42 ΑΕΗ - Σύνολο 1 0,108 16,0 738 (55%) 80 (58%) 46 (71%) Σύνολο 2 0,083 18,4 1218 (59%) 102 (58%) 66 (71%) ΕΝΗΛΙΚΕΣ 0,099 40,6 ΑΓ Αεροβική 203 5/6 Ομαδικά προγράμματα γυμναστηρίων 0,064 31,0 ΑΕ Χοροί 124 8 ΑΝ Στίβος (νέοι) 5 0,166 17,1 120 7 Aqua aerobics 75 Κολύμβηση 81 0,069 28,9 ΑΤΗ ΚΑΠΗ (4) 231 0,093 32,0 608 (45%) 57 (42%) 19 (29%) 0,087 31,1 839 (41%) 73 (42%) 27 (29%) Γενικό Σύνολο 1 0,101 20,7 1346 137 65 Γενικό Σύνολο 2 0,085 22,1 2057 175 93

36 Δομημένα γενικά προγράμματα μεγάλης διάρκειας
Κατηγορία Προγράμματα Παράδειγμα Άσκηση στην Προσχολική ηλικία Άσκηση σε Νηπιαγωγεία- Παιδικούς Σταθμούς Ψυχοκινητική αγωγή Μύηση σε αθλήματα σε Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα Ρυθμική Κινητική Αγωγή Παιδί & Αθλητισμός (6-12 ετών) Μύηση – εκμάθηση σε Διαδεδομένα αθλήματα σε Κολύμβηση Τέννις Μύηση σε μη διαδεδομένα αθλήματα σε Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα Ξιφασκία Μπάντμιγκτον Αθλητικές δραστηριότητες σε σχολικούς αθλητικούς χώρους Μπάσκετ Ποδόσφαιρο

37 Δομημένα γενικά προγράμματα μεγάλης διάρκειας
Κατηγορία Προγράμματα Παράδειγμα Άσκηση & Αθλητισμός στην Εφηβική Ηλικία (13-15 ετών) Αθλητικές δραστηριότητες σε Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα – διαδεδομένα αθλήματα Μπάσκετ μη διαδεδομένα αθλήματα Τοξοβολία Χοροί σε αίθουσες Παραδοσιακοί χοροί (16-18 ετών) Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα Ποδόσφαιρο (5 Χ 5) σχολικούς αθλητικούς χώρους Μπάσκετ (3 Χ 3) μοντέρνοι χοροί Γυμναστική σε αίθουσες Αεροβική γυμναστική

38 Δομημένα γενικά προγράμματα μεγάλης διάρκειας
Κατηγορία Προγράμματα Παράδειγμα Άσκηση & Αθλητισμός Για Νέους (19-25 ετών) Γυμναστική σε αίθουσες Αεροβική γυμναστική Μυική ενδυνάμωση Αθλητικές δραστηριότητες σε αθλητικά κέντρα Τέννις Άσκηση σε «ανοικτούς» χώρους Φυσική κατάσταση Χοροί σε αίθουσες μοντέρνοι χοροί Παραδοσιακοί χοροί Άσκηση & Αθλητισμός για σπουδαστές – φοιτητές

39 Δομημένα γενικά προγράμματα μεγάλης διάρκειας
Κατηγορία Προγράμματα Παράδειγμα Άσκηση Γυναικών Γυμναστική σε αίθουσες Αεροβική γυμναστική Θεραπευτική γυμναστική Αθλητικές δραστηριότητες σε αθλητικά κέντρα Κολύμβηση Άσκηση & Αθλητισμός Ενηλίκων Φυσική κατάσταση – μυική ενδυνάμωση Ποδόσφαιρο Χοροί Μοντέρνοι χοροί Άσκηση σε χώρους εργασίας Γυμναστική Άσκηση στην Γ’ Ηλικία Σε αίθουσες και χώρους των ΚΑΠΗ Παραδοσιακοί Χοροί Σε αίθουσες γυμναστικής – Δημοτικά αθλητικά κέντρα

40 Δομημένα ειδικά προγράμματα μεγάλης διάρκειας
Κατηγορία Προγράμματα Παράδειγμα Για παιδιά & Εφήβους ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Μπάσκετ με καρότσι ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Κινητικά παιχνίδια ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Αθλητισμός οικονομικών μεταναστών ΕΝΗΛΙΚΕΣ Κολύμβηση Κινητική και αθλητική δραστηριότητα ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ Ποδόσφαιρο Άσκηση τσιγγάνων ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Άσκηση ατόμων με οστεοπόρωση

41 Δομημένα προγράμματα μικρής διάρκειας
Κατηγορία Προγράμματα Παράδειγμα Χειμερινά προγράμματα Σε χειμερινά αθλητικά κέντρα Στο βουνό Σε λίμνες – ποτάμια Χειμερινό σκι Πεζοπορία – Ορεινή Ποδηλασία Καγιάκ – Ραφτιγκ Θερινά προγράμματα Σε κολυμβητήρια Αθλήματα παραλίας Αθλήματα υγρού στίβου Άσκηση στο νερό Beach volley Θαλάσσιο Σκι

42 Μη δομημένα προγράμματα
Κατηγορία Προγράμματα Παράδειγμα ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ» ΑΘΛΗΣΗΣ Γήπεδα 5 Χ 5 ποδόσφαιρο, Κολυμβητήριο ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Μπάσκετ ανεξαρτήτων ομάδων γειτονιάς ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ Διαδρομές τρεξίματος - σταθμοί άσκησης ΜΙΚΡΗΣ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ Πεζοπορία – Προσανατολισμός- περιβαλλοντική αγωγή ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ «Οικογενειακές αθλητικές Εξορμήσεις» ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Ποδόσφαιρο παραλίας ΘΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες με άξονα το κολυμβητήριο ΑΘΛΗΤΙΚΑ CAMP «20ήμερο αθλητικής δράσης για παιδιά και εφήβους»

43

44

45

46

47

48 Αθλητικές εκδηλώσεις ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Κατηγορία Προγράμματα Παράδειγμα ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Στα όρια του Δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος ή περιοχής ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Πρωταθλήματα ανεξαρτήτων ομάδων Δρόμος υγείας ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Σχολικά πρωταθλήματα διαφόρων μορφών ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις ΠΟΛΥΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Αθλητικό φεστιβάλ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ποδηλατικός γύρος την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο

49

50

51

52 Αθλητικές εκδηλώσεις ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
Κατηγορία Προγράμματα Παράδειγμα ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Σχεδιασμός και υλοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων με συμμετοχή και άλλων φορέων «Γυμναστράδα» Συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί άλλος φορέας «Γύρος της Αθήνας» Από κοινού σχεδιασμό και συμμετοχή πολλών φορέων σε εκδηλώσεις που υλοποιεί ένας φορέας «Αθλητική συνάντηση των ΚΑΠΗ της Αττικής» Από κοινού σχεδιασμός, συμμετοχή και υλοποίηση εκδηλώσεων πολλών φορέων «Αθλητική συνάντηση δημοτών της Δυτικής Αττικής»

53 2. Οικονομικά των ΔΑΟ Κατηγορίες εσόδων - εξόδων
Πόροι – πηγές χρηματοδότησης προγραμμάτων ΔΑΟ Στοιχεία οικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού προγραμμάτων ΔΑΟ Κοστολόγηση προγραμμάτων ΔΑΟ Οικονομική συμμετοχή αθλουμένων σε προγράμματα ΔΑΟ Χορηγίες προγραμμάτων και γεγονότων ΔΑΟ

54 3. Προβολή & επικοινωνία των ΔΑΟ
Μαρκετιγκ ΔΑΟ Διαχείριση και μαρκετιγκ αθλητικών γεγονότων Σχεδιασμός και εφαρμογή δημοσίων σχέσεων - Οργάνωση εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων Θέματα επικοινωνίας του ΔΑΟ –επικοινωνία με δημότες, με ΜΜΕ, κλπ Διαφήμιση και δημοσιότητα προγραμμάτων ΔΑΟ Έντυπα προβολής και επικοινωνίας των προγραμμάτων του ΔΑΟ

55

56 4. Αθλητικές εγκαταστάσεις & εξοπλισμός
Κατηγορίες και είδη αθλητικών εγκαταστάσεων με βάση το τύπο, το μέγεθος και τον εξοπλισμό: Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα, Αθλητικά κέντρα γειτονιάς, αθλητικά πολύκεντρα, «ανοικτοί χώροι άθλησης» Θέματα σχεδιασμού αθλητικών χώρων σε συνάρτηση με τις ανάγκες, τις σύγχρονες τάσεις και το μακροχρόνιο προγραμματισμό του ΔΑΟ Θέματα συντήρησης και εξοπλισμού αθλητικών χώρων Θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αθλητικών χώρων

57

58 5. Ανθρώπινοι πόροι των ΔΑΟ
Εκπαιδευτικό & προπονητικό δυναμικό, επιστημονικό προσωπικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό Ικανότητες, εργασιακά επίπεδα, θέσεις εργασίας,εργασιακές σχέσεις, μορφές επαγγελματικής απασχόλησης, επιλογή, αξιολόγηση Διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε ΔΑΟ, επιμόρφωση προσωπικού

59 τομέας Προγραμματισμού & συντονισμού
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ τομέας Προγραμματισμού & συντονισμού Γραφείο Διοικητικής Υπηρεσίας & Γραμματειακής Υποστήριξης Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών & διαχείρισης υλικού Γραφείο ενημέρωσης, μάρκετινγκ & Δημοσίων σχέσεων 2. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Γραφείο Οργάνωσης Αθλητικών Γεγονότων και Εκδηλώσεων Γραφείο Ανάπτυξης & Παρακολούθησης Αθλητικών Προγραμμάτων 3. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γραφείο συντήρησης & μηχανολογικού εξοπλισμού Γραφείο Έργων & ευπρεπισμού 4.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γραφείο Διοίκησης ΑΚ Νότου & ΔΑΠ «Σ.Κώτσης» Γραφείο Διοίκησης Αθλητικών εγκαταστάσεων Κοντοπεύκου & Πευκακίων Γραφείο Διοίκησης Κολυμβητηρίου Β. ΤΜΗΜΑΤΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

60

61 6. Δικτύωση και συνεργασία των ΔΑΟ
Με άλλους ΔΑΟ (διαδημοτικές αθλητικές συνεργασίες) Με ΑΕΙ (για θέματα κατάρτισης, έρευνας, επιμόρφωσης) Με σχολικές μονάδες (φυσική αγωγή, σχολικά αθλητικά πρωταθλήματα, ολοήμερα σχολεία, κλπ) Με αθλητικά σωματεία (ακαδημίες αθλημάτων, υποστήριξη νεαρών αθλητών, εκδηλώσεις) Με άλλες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του ίδιου ΟΤΑ (κέντρα παιδιού, κοινωνική υπηρεσία, κλπ) Με ΜΚΟ Με υπηρεσίες νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, περιφέρειας, γενικών γραμματειών υπουργείων

62 Επιστημονικό αθλητικό συμβούλιο
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επιστημονικό αθλητικό συμβούλιο Εθνικοί προπονητές, αθλητές εθνικού επιπέδου, ΚΦΑ, αθλητικοί επιστήμονες Γνωμοδοτικό συμβούλιο σχολικού αθλητισμού Καθηγητές Φυσικής Αγωγής των σχολείων της πόλης, εκπρόσωποι συλλόγων διδασκόντων, εκπρόσωποι συλλόγων γονέων & κηδεμόνων, εκπρόσωποι μαθητικών συμβουλίων. Γνωμοδοτικό συμβούλιο σωματειακού αθλητισμού Εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων της πόλης Αθλητικό συμβούλιο νέων Αθλητές, φοιτητές, μαθητές λυκείου

63 7. Επιστημονική υποστήριξη
Περιεχόμενο Προγραμμάτων Επιμόρφωση Στελεχών Έρευνα Αξιολόγηση Σχεδιασμός

64 8. Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση προγραμμάτων ΔΑΟ
Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ελέγχου των προγραμμάτων των ΔΑΟ Διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων Αξιολόγηση στάσεων και ικανοποίησης των συμμετεχόντων στα προγράμματα Διοίκηση με στόχους Αξιολόγηση της απόδοσης των αθλητικών οργανισμών

65 Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Άθλησης για Όλους
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( π.χ. «συμβουλευτικό αθλητικό κέντρο», «αθλητικό παρατηρητήριο») ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

66 Διαρκής αυτοαξιολόγηση (παραδείγματα)
Ο σχεδιασμός μας σε ποιο βαθμό προσφέρει: ευκαιρίες συμμετοχής σε ενήλικες άνδρες μέσης ηλικίας δυνατότητες επιλογών σε περιεχόμενο και μορφή σε εφήβους ετών Σε ποιο βαθμό σχεδιάζουμε ή/και υλοποιούμε προγράμματα με τα οποία απευθυνόμαστε σε: παιδιά που δεν συμμετέχουν στο σωματειακό αθλητισμό στους πολίτες που επιθυμούν άθληση το Σαββατοκύριακο, στους πολίτες που θέλουν να γυμνάζονται με φίλους

67 Χ1:πρόγραμμα Γ’ ηλικίας Χ2:γιορτή του αθλητισμού
Προγρ/τα & εκδηλ. Ανθρώππόροι Οικονομ. πόροι μαρκετιγκ Εγκ/σεις Δικτ/ση & συνεργ. Επιστ. Υποστ Παρακ/ση & έλεγχος ΑνΠ Χ1 ΟιΠ Μα Χ1 Χ2 Χ2 Εγ Δ&Σ ΕπΥ Π&Ε

68 Ενδεικτικός Ετήσιος Προγραμματισμός Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού
με έμφαση στην άθληση για όλους

69 Μήνες Ιανουάριος - Φεβρουάριος
Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση των υλοποιούμενων προγραμμάτων (έμφαση στην αξιολόγηση)(έναρξη από Οκτώβριο) Διερεύνηση στάσεων, προτιμήσεων, ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων (φάση υλοποίησης) (φάση σχεδιασμού: 1-2 μήνες πριν) Τροποποίηση προγραμμάτων (τελική απόφαση με τα δεδομένα του Δεκεμβρίου ή διαδικασία λήψης απόφασης με βάση τα δεδομένα της τρέχουσας αξιολόγησης) Προγραμματισμός Εαρινού προγράμματος εκδηλώσεων (τελική απόφαση) Σχεδιασμός θερινών προγραμμάτων (α’ φάση)

70 Μήνες Μάρτιος - Απρίλιος
Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση των υλοποιούμενων προγραμμάτων (έμφαση στον έλεγχο) Σχεδιασμός προγραμμάτων επόμενης περιόδου (νέα προγράμματα – υπάρχοντα προγράμματα) Προετοιμασία – υλοποίηση προγράμματος εκδηλώσεων (Μάρτιος-Ιούνιος)

71 Μήνες Μάιος - Ιούνιος Ολοκλήρωση προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας (Ιούνιος) (αναλυτικά για κάθε πρόγραμμα, ολική ή σταδιακή διακοπή) Τελική αξιολόγηση προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας (Ιούνιος) (αναλυτικά για κάθε πρόγραμμα/ τμήμα/ περιοχή) Υλοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων (ολοκλήρωση) (αξιολόγηση εαρινού προγράμματος – συγκεντρωτικός απολογισμός) Προετοιμασία (Μάιος) –έναρξη υλοποίησης θερινών προγραμμάτων (μέσα Ιουνίου) Υποβολή προτάσεων για τα προγράμματα της επόμενης περιόδου (Μάιος)

72 Μήνες Ιούλιος - Αύγουστος
Υλοποίηση θερινών προγραμμάτων (Ιούλιος) – Αξιολόγηση θερινών προγραμμάτων & απολογισμός (Ιούλιος & Αύγουστος) Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός των προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας (Ιούλιος) Αξιολόγηση προσωπικού και λειτουργίας φορέα (Ιούλιος) Αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία του φορέα (αν απαιτείται) (αποφάσεις με βάση δεδομένα) Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (με βάση πρόγραμμα και ανάλογα με τη διακοπή χρήσης) Θερινές διακοπές ? !! (Αύγουστος) Πρόγραμμα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων (προεργασία 1-2 μήνες)

73 Μήνες Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
Προβολή – προώθηση προγραμμάτων (σχεδιασμός, αποφάσεις και προετοιμασία από Μάιο- Ιούλιο) Έναρξη προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας (αρχές Οκτωβρίου) (συνολικά, σταδιακά, αποσπασματικά) Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (τέλος Σεπτεμβρίου- αποφάσεις, προκήρυξη, επιλογή από Ιούνιο ανάλογα με τη μορφή των εργασιακών σχέσεων) Εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης προγραμμάτων (αλλαγές μικρής και μεγάλης κλίμακας, αντικατάσταση ΠΦΑ, αλλαγές χώρων, αλλαγές ωραρίων, προσθήκες τμημάτων, σύμπτυξη τμημάτων)

74 Μήνες Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
Επικαιροποίηση οικονομικού προγραμματισμού (πορεία εσόδων-εξόδων, πρόβλεψη 4μήνου) Αγορά αθλητικού υλικού και εξοπλισμού (Σεπτέμβριος) (έναρξη διαδικασιών από Μάιο) Σχεδιασμός χειμερινών προγραμμάτων μικρής διάρκειας (προεργασία-αποφάσεις) Επιμόρφωση προσωπικού (Σεπτέμβριος) (κατά κλάδο, κατά τομέα, στο σύνολο) (προεργασία-αποφάσεις 1-2 μήνες πριν) Υλοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων μικρής κλίμακας (προεργασία-αποφάσεις 2-3 μήνες πριν) Συνεργασία με αθλητικά σωματεία και σχολικές μονάδες (προεργασία-αποφάσεις από Μάιο)

75 Μήνες Νοέμβριος - Δεκέμβριος
Παρακολούθηση και έλεγχος των υλοποιούμενων προγραμμάτων Έναρξη υλοποίησης χειμερινών προγραμμάτων Υλοποίηση άλλων εκδηλώσεων (ετήσια βράβευση αθλητών, κ.ά.) Κατάρτιση ετήσιου οικονομικού απολογισμού Κατάρτιση προϋπολογισμού νέου έτους Ποιοι θα βραβευτούν και γιατί Εκδήλωση μικρής ή μεγάλης κλίμακας Συνδυασμός με άλλο γεγονός ή αυτόνομη εκδήλωση Πρόγραμμα εκδήλωσης Προγραμματισμός ενεργειών 1-2 μήνες από την αρχική απόφαση

76 Το αθλητικό σωματείο Είναι φορέας παροχής αθλητικών υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται ως κοινωνικές υπηρεσίες και ως επιχειρηματικές δράσεις βιωσιμότητα του αθλητικού σωματείου πιστοποίηση του αθλητικού σωματείου εκτός της αθλητικής του αναγνώρισης

77 Βιωσιμότητα σωματείου και οικονομική υποστήριξη από την Τ.Α.
Η απορρόφηση δημόσιων κοινωνικών πόρων με σκοπό τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας κατόπιν αξιολόγησης του παραγόμενου αθλητικού κοινωνικού έργου. Η χρηματοδότηση από την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει τη μορφή της οικονομικής συμμετοχής (συνχρηματοδότησης) σε αναπτυξιακά αθλητικά προγράμματα με σκοπούς, στόχους, χρονοδιαγράμματα κλπ. Η οικονομική υποστήριξη μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση (όπως στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων).

78 Οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις στον αθλητικό ιστό της πόλης
Οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις στον αθλητικό ιστό της πόλης Υπαρκτή η έλλειψη αθλητικών χώρων ενώ η κατασκευή και η συντήρηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων είναι πολύ δαπανηρή (αν υπάρχουν οι χώροι), Καθίσταται αναγκαία η χρήση των εγκαταστάσεων που διαθέτουν τα σχολεία, μετατρέποντάς τα σε κέντρα άσκησης και κινητικής αναψυχής εκτός ωρών σχολικού προγράμματος. Δημιουργία γηπέδων αθλοπαιδιών, αποθηκών για αθλητικό υλικό, με την τοποθέτηση φωτισμού, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρήση τους.

79 Σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις
Ολοκληρωμένη μελέτη για κάθε σχολείο σε ότι αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις (προαύλιο, κλειστή αίθουσα, κλπ) Με τις σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να ακολουθήσουμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τις αθλητικές εγκαταστάσεις λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχολικών χώρων

80 ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, αθλητικά προγράμματα πολλών μορφών, φύλαξη, καθαριότητα, βασικές υποδομές (WC, φωτισμός, δάπεδο-τάπητας, αποδυτήρια) Σταθερός αθλητικός εξοπλισμός Ανακατασκευές, βελτιώσεις, προσθήκες, συντηρήσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με βάση μελέτη και προδιαγραφές

81 Στόχοι προγράμματος να αυξηθούν οι προσφερόμενες εναλλακτικές δυνατότητες στα παιδιά της πόλης μας να αθληθούν στους πιο κοντινούς αθλητικούς χώρους, να δοθεί ώθηση ώστε οι αθλητικοί χώροι στη γειτονιά να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν ένα πόλο έλξης της νεολαίας για δημιουργική και υγιεινή δραστηριότητα στα πλαίσια του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου, να δώσει τη δυνατότητα στους γονείς να αθλούνται την ίδια ώρα με τα παιδιά τους.

82 Δικτύωση και εταιρικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο τα επόμενα και αναγκαία βήματα…
Η ύπαρξη προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ ΓΓΑ και ΟΤΑ στη βάση Εθνικού, Περιφερειακού και Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (τετραετής προγραμματισμός) οι διαδημοτικές αθλητικές συνεργασίες σε επίπεδο δράσεων, προγραμμάτων, εκδηλώσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας οι «υγιείς» σχέσεις συνεργασίας Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών με τοπικούς αθλητικούς φορείς και ΜΚΟ δημιουργία και ενδυνάμωση αυτόνομων άτυπων και τυπικών δομών εθελοντικής αθλητικής κοινωνικής συμμετοχής και οργάνωσης

83 Άσκηση, αθλητισμός και υγεία
Καθιέρωση Κάρτας αθλουμένου που να συνδέει την πρόσβασή του σε αθλητικά προγράμματα με το σύστημα υγείας (προληπτικές εξετάσεις, ιατρικό ιστορικό, κλπ). Κάρτα υγείας του παιδιού και του εφήβου που να ισχύει σε όλο το φάσμα του αθλητισμού, με τις απαραίτητες περιοδικές ιατρικές και σωματομετρικές εξετάσεις, ως αναπόσπαστο μέρος του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού. Σύστημα υγείας, προστασίας και ασφάλειας του αθλητή- Εθνικό πρόγραμμα για την υγεία των αθλητών (ιατρικές εξετάσεις, κλπ)- κάρτα υγείας αθλητή.

84 Άσκηση, αθλητισμός και υγεία
Δικτύωση και εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο δημοτικά ιατρεία των Δήμων, ιατρεία του ΙΚΑ, ιδιώτες συμβεβλημένους γιατρούς, δημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί, ΚΑΠΗ, κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, δημοτικά κέντρα παιδιού Με στόχο περιοδικές έγκυρες και έγκαιρες εξετάσεις που να οδηγούν σε βεβαιώσεις δυνατότητας συμμετοχής σε διαβαθμισμένες αθλητικές δραστηριότητες αλλά και την οδηγία-σύσταση για συμμετοχή στο ανάλογο πρόγραμμα ως συνοδευτικό της ιατρικής γνωμάτευσης.

85 Άσκηση, αθλητισμός και υγεία
Δικτύωση και εταιρικότητα σε εθνικό επίπεδο Αντιμετώπιση ενός προβλήματος καθημερινότητας των πολιτών αλλά ταυτόχρονα με υψηλή προστιθέμενη αξία για την υγεία και ευεξία του συνολικού πληθυσμού Συμμετοχή του υγιούς πληθυσμού σε αθλητικές δραστηριότητες Συμμετοχή και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού σε προγράμματα άσκησης (άτομα μεγάλης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ).

86 Προτάσεις Τα προγράμματα ΑγΟ ως «θεματικές γειτονιές»
Εθνικό πλαίσιο δράσης και σύζευξης με άλλους τομείς όπως υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση, πράσινη ανάπτυξη και τουρισμό με αναφορά σε περιφερειακά και τοπικά σχέδια δράσης Συντονισμός, συνεργασία, δικτύωση και εταιρικότητα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο Συμπληρωματικότητα δράσεων για τον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων Επικουρικότητα με τη μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας

87 Συμπεράσματα Η κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου του ΟΤΑ και στη συνέχεια του ΔΑΟ δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως τυπική – συμβατική υποχρέωση, αλλά αντίθετα, ως ο δρόμος που χαράσσουμε με σαφήνεια προς το μέλλον Απαιτείται μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη αντίληψη για τη τοπική αθλητική ανάπτυξη (Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα) Η προσέγγιση απαιτείται να είναι πολιτική, ρεαλιστική, φιλόδοξη, τεχνοκρατική και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών

88 Συμπεράσματα Πέρα από τα αναγκαία βασικά βήματα, όπως η ύπαρξη εξειδικευμένου φορέα, ο καθορισμός στόχων, η απασχόληση εξειδικευμένων στελεχών και η αύξηση των διαθέσιμων πόρων, ο κάθε φορέας ως «ζωντανός οργανισμός» σχεδιάζει, προγραμματίζει, συνεργάζεται, υλοποιεί, παρακολουθεί, ελέγχει, αξιολογεί, μαθαίνει, γιατί «ο αθλητισμός για τον καθένα» απαιτεί γνώσεις, ικανότητες, δουλειά και έμπνευση.


Κατέβασμα ppt "Ολοκληρωμένο Τοπικό Πρόγραμμα Αθλητικής Ανάπτυξης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google