Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 1 Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια Q Όταν δύο ηλεκτρικά φορτία αλληλεπιδρούν, τότε στο σύστημά τους αποθηκεύεται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 1 Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια Q Όταν δύο ηλεκτρικά φορτία αλληλεπιδρούν, τότε στο σύστημά τους αποθηκεύεται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 1 Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια Q Όταν δύο ηλεκτρικά φορτία αλληλεπιδρούν, τότε στο σύστημά τους αποθηκεύεται ηλεκτρική δυναμική ενέργεια. +q+q A

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 2 Δυναμικό +Q+Q Το Δυναμικό σ’ ένα σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου είναι μονόμετρο μέγεθος και ορίζεται από το πηλίκο του έργου της δύναμης που ασκεί το πεδίο σ’ ένα φορτίο-υπόθεμα q 0 για να μεταφερθεί αυτό από το Α εκτός του πεδίου, προς το φορτίο αυτό. VV +q0+q0 A

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 3 Q Δυναμικό σ’ ένα σημείο πεδίου Coulomb Το δυναμικό σ’ ένα σημείο του πεδίου εξαρτάται μόνο από α) το φορτίο-πηγή και β) την απόσταση του σημείου από το φορτίο-πηγή. A q

4 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 4 Γραφικές παραστάσεις V=f(r) Q>0 V Q<0 V Q όπου Q το φορτίο-πηγή

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 5 • Το δυναμικό σε οποιοδήποτε σημείο του ηλεκτρικού πεδίου αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος του πεδίου στο σημείο αυτό. • Το δυναμικό σ’ ένα σημείο ενός πεδίου είναι ανεξάρτητο από το πρόσημο του δοκιμαστικού φορτίου q 0, που πιθανόν υπάρχει σ’ αυτό το σημείο. • Το δυναμικό μπορεί να έχει θετική ή αρνητική τιμή. Παρατηρήσεις

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 6 Διαφορά δυναμικού + Α Β V ΑΒ =V A -V B V AB = Η διαφορά δυναμικού V AB μας δίνει το έργο της δύναμης του πεδίου ανά μονάδα φορτίου κατά τη μετακίνηση του φορτίου από το Α στο Β.

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 7 Παρατηρήσεις στη Διαφορά δυναμικού • V AB ≠ V BA • W AB =q.V AB επιτρέπει να υπολογίσουμε το έργο της δύναμης κατά τη μετακίνηση φορτίου q • Η σχέση W AB =q.V AB μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση φορτίου q, ανεξάρτητα αν το πεδίο είναι ομογενές ή ανομοιογενές. • Ειδικά για ανομοιογενές πεδίο, αυτός είναι ο τρόπος για να υπολογίσουμε το έργο της δύναμης.

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 8 • Το ηλεκτροστατικό πεδίο είναι συντηρητικό, συνεπώς το έργο W AB είναι ανεξάρτητο της διαδρομής ΑΒ που ακολουθεί το φορτίο. Α Β (1) (2) W 1A → B W 2A → B = ή W A → B → A =0

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 9 • Κατά τη φορά μιας δυναμικής γραμμής το δυναμικό μειώνεται. ΑΑ ΒΒ V A > V B • Αν μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο αφήσουμε ένα ηλεκτρικό φορτίο, μπορούμε να προβλέψουμε προς τα πού θα κινηθεί αυτό «αυθόρμητα».

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 10 • Ένα θετικό φορτίο θα κινηθεί από θέση υψηλού προς θέση χαμηλού δυναμικού. • Ένα αρνητικό φορτίο θα κινηθεί αντίστροφα. • Γενικά, κάθε φορτίο κινείται «αυθόρμητα» από θέση υψηλότερης προς θέση χαμηλότερης δυναμικής ενέργειας.


Κατέβασμα ppt "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com 1 Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια Q Όταν δύο ηλεκτρικά φορτία αλληλεπιδρούν, τότε στο σύστημά τους αποθηκεύεται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google