Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Περί της φύσης του φωτός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Περί της φύσης του φωτός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Περί της φύσης του φωτός

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 2 Στο λίγο φως των αστεριών εδιάβηκε η ζωή μου... Να κάνω ευχές μήπως βρεθείς κάποια στιγμή μαζί μου... (μαντινάδα) «ήλιος ο ηλιάτορας» Οδυσσέας Ελύτης ο ποιητής του φωτός Φως ιλαρόν Φως στο έργο του Ομήρου Το φως της Ολυμπίας μού αποκρυπτογράφησε το κυκλαδίτικο φως της ποιητικής του Ελύτη

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 3 Γ. Ιακωβίδης Σαντορίνη Caravaggio Ν. Εγγονόπουλος Jan Vermeer Γ. Τσαρούχης

4 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 4 Αριστοτέλης 384 – 322π.Χ. Μας διαφεύγει η κίνησή του, λόγω της ταχύτητάς του. σωματιδιακή φύση (σωματιδιακή φύση)

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 5 Sir Isaac Newton 1642 - 1727 ανά- κλαση και τη διάθλα- σητη σω- ματιδιακή φύση Ερμήνευσε την ανά- κλαση και τη διάθλα- ση δεχόμενος τη σω- ματιδιακή φύση του φωτός.

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 6 Christian Huygens 1629 - 1695 Thomas Young 1773 - 1829 περίθλασης και της συμβολής του φωτός, δεχόμενοι την κυματική φύση του και ότι διαδίδεται με εγκάρσια κύματα. Ερμήνευσαν τα φαινόμενα της περίθλασης και της συμβολής του φωτός, δεχόμενοι την κυματική φύση του και ότι διαδίδεται με εγκάρσια κύματα.

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 7 James Clerk Maxwell 1831 - 1879 εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Απέδειξε ότι το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Καταπληκτική άποψη από ένα καταπλη- κτικό μυαλό!

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 8 Heinrich Hertz 1857 - 1894 ταχέων ηλεκτρικών ταλαντώσεων. Το 1887 απέδειξε πειραματικά την ορθό- τητα της θεωρίας του Maxwell παράγοντας κύματα της ίδιας φύσης με αυτή του φωτός, με τη βοήθεια ταχέων ηλεκτρικών ταλαντώσεων.

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 9 Max Planck 1858 - 1947 σωματι- διακή φύση Διατύπωσε τη θεωρία των κβάντα ( σωματι- διακή φύση του φω- τός), για να ερμη- νεύσει την ακτινο- βολία που παράγει ένα θερμαινόμενο σώμα.

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 10 Albert Einstein 1879 - 1955 φωτο- ηλεκτρικό Ερμήνευσε το φωτο- ηλεκτρικό φαινόμενο στηριγμένος στη θε- ωρία του Planck σωματιδιακή φύση (σωματιδιακή φύση).

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 11 το φως έχει διπλή φύση Από το 1930 δεχόμαστε ότι το φως έχει διπλή φύση, κυματική και σωματιδιακή. διάδοση του φωτός (συμβολή, περίθλαση, πόλωση κυματική φύση Για να ερμηνευτούν φαινόμενα που αφορούν τη διάδοση του φωτός (συμβολή, περίθλαση, πόλωση) πρέπει να δεχτούμε ότι το φως έχει κυματική φύση.

12 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 12 εκπομπή, την απορρόφηση του φωτός και την αλληλεπίδρασή του με την ύλη, πρέπει να δεχτούμε ότι το φως ρεύμα σωματιδίων (φωτονίων). Για να ερμηνευτούν φαινόμενα που αφορούν την εκπομπή, την απορρόφηση του φωτός και την αλληλεπίδρασή του με την ύλη, πρέπει να δεχτούμε ότι το φως είναι ρεύμα σωματιδίων (φωτονίων). φωτοηλεκτρικό φαινόμενο π.χ. φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

13 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 13 Ηλεκτρομαγνητική θεωρία Ηλεκτρομαγνητική θεωρία (Βασικά στοιχεία της ΗΜ θεωρίας) •Ένα ΗΜ κύμα παράγεται όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο επιταχύνεται. τοπικά και χρονικά μεταβαλλόμενα •Το ΗΜ κύμα αποτελείται από ένα ηλεκτρικό πεδίο (έντασης ) και ένα μαγνητικό πεδίο (έντασης ) τα οποία συνυπάρχουν στο χώρο και είναι τοπικά και χρονικά μεταβαλλόμενα.

14 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 14 (σε μεγάλη απόσταση από την πηγή) •Τα διανύσματα και είναι κάθετα μεταξύ τους και μάλιστα κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Συνεπώς, είναι εγκάρσια.

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 15 •Τα Η/Μ κύματα διαδίδονται στο κενό (και στον αέρα) με ταχύτητα c=3.10 8 m/s. •Σε κάθε άλλο μέσο διαδίδονται με ταχύτητα μικρότερη αυτής. •Στα Η/Μ κύματα ισχύει η εξίσωση της κυματικής c = f. λ

16 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 16 Ερωτήσεις αξιολόγησης 1. Λέγοντας "το φως έχει διπλή φύση" εννοούμε ότι α. απορροφάται και εκπέμπεται. β. αλληλεπιδρά με θετικά και αρνητικά φορτισμένα σωματίδια. γ. συμπεριφέρεται ως κύμα και ως σωματίδιο. δ. είναι συνδυασμός ηλεκτρικού και μαγνητικού κύματος. 2. Το κυματικό μοντέλο για το φως προτάθηκε πρώτα από τον α. Maxwell. β. Newton. γ. Huygens. δ. Planck.

17 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 17 3. Η περίοδος ενός κύματος είναι 4 s. Τότε α. f=1 Hz. β. f=0,25 Hz. γ. f=0,5 Hz. δ. f=10 Hz. 4. Αν η ταχύτητα c ενός ελαστικού κύματος είναι ίση με 10 3 m/s και η περίοδος του κύματος είναι ίση με 10 -3 s, τότε το μήκος κύματος λ είναι ίσο με α. 10 m. β. 1 m. γ. 0,1 m. δ. 0,001 m.

18 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 18 5. Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Μaxwell το ηλεκτρομαγνητικό κύμα παράγεται, όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο α. ηρεμεί. β. κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. γ. επιταχύνεται. δ. όλα τα παραπάνω.

19 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 19 6. Η ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell α. δέχεται ότι το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα. β. ερμηνεύει φαινόμενα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη. γ. ερμηνεύει το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. δ. δέχεται ότι κάθε άτομο εκπέμπει και απορροφά ενέργεια ασυνεχώς.

20 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 20 7. Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell α. τα διανύσματα της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου και της έντασης Β του μαγνητικού πεδίου είναι παράλληλα μεταξύ τους. β. το φως είναι διαμήκη ηλεκτρομαγνητικά κύματα. γ. ερμηνεύονται όλα τα φαινόμενα που έχουν σχέση με το φως. δ. οι εντάσεις του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου έχουν την ίδια φάση.


Κατέβασμα ppt "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Περί της φύσης του φωτός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google