Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 1 Strategic Partnership on REACH Testing- συμπεράσματα Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους E-mail :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 1 Strategic Partnership on REACH Testing- συμπεράσματα Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους E-mail :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 1 Strategic Partnership on REACH Testing- συμπεράσματα Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους E-mail : gxk-environment@ath.forthnet.gr

2 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 2 Στόχοι της Συνεργασίας  Παροχή προβληματισμών για διερεύνηση και λύση στα RIPs  Προσδιορισμός πρόσθετων απαιτήσεων σε καθοδηγητικά/εφαρμοστικά εργαλεία, κατευθυντήριες γραμμές, μεθοδολογίες, προσεγγίσεις διαφορετικών περιπτώσεων  Ελεγχος της εφαρμογής της προκαταχώρησης, καταχώρησης και της αξιολόγησης των φακέλων καταχώρησης

3 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 3 Συμπεράσματα  Η επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ καταχωρούντων μιας ουσίας απαιτεί χρόνο και τη διάθεση πόρων, ανθρώπινων κυρίως  Σημαντικά θέματα  Εμπιστευτικότητα πληροφοριών και επιμερισμός κόστους μεταξύ καταχωρούντων  Σχεδιασμός και έγκαιρη προετοιμασία Ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος κλαδικών ενώσεων στην επίτευξη κατάλληλου κλίματος συνεργασίας

4 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 4 Συμπεράσματα ΙΙ  Ανάγκη σαφών καθοδηγητικών εργαλείων για την προετοιμασία των φακέλλων καταχώρησης  Χειρισμός όλων των διαθέσιμων πληροφοριών  Παρουσίαση αιτιολόγησης για παρέκλιση από τις προβλεπόμενες απαιτήσεις  Χρήση των (Q)SAR και της συγκριτικής προσέγγισης  Τρόπος πρότασης στρατηγικής δοκιμών

5 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 5 Συμπεράσματα ΙΙΙ  Ανάγκη υποστήριξης του συστήματος από κατάλληλο πληροφορικό σύστημα  Ανάγκη αποσαφήνισης εφαρμογής των απαιτήσεων για τα μεταφερόμενα ενδιάμεσα  Ανάγκη αποσαφήνισης καταχώρησης σύνθετων ουσιών απαντώμενων στη φύση  Ανάγκη αποσαφήνισης της σχέσης του REACH με άλλες νομοθεσίες σε ισχύ  Η εφαρμογή του REACH αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες ΑΛΛΑ οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 1 Strategic Partnership on REACH Testing- συμπεράσματα Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους E-mail :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google