Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

2  Στόχος Πρωτοβουλίας Η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα πολιτικής και επικοινωνιακής διαχείρισης του αστικού νερού, καθώς και η μεταφορά της διαθέσιμης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μέσα από την ανάδειξη καλών παραδειγμάτων. Πολύτιμη Υποστήριξη ΕΔΕΥΑ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

3 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Αποτελεί το επιστέγασμα μιας εξάμηνης προσπάθειας καταγραφής των υφιστάμενων προβλημάτων, αλλά και ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, ανάμεσα σε Έλληνες και Γερμανούς επιστήμονες και ειδικούς, με αντικείμενο τη βιώσιμη αστική χρήση του νερού. Επιχειρεί να εισφέρει καινοτόμες και ουσιαστικές προτάσεις στο πεδίο της υδατικής διαχείρισης σε επίπεδο πόλης. Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

4 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ 1. ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

5 1. ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 1.1 Υδατική συνείδηση 1.2 Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης 1.3 Συμμετοχικές διαδικασίες Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

6 1. ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 1.1 Υδατική Συνείδηση - επαπειλούμενη υδατική κρίση - σύγχρονες προσεγγίσεις: * ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης ενός πεπερασμένου κοινωνικού αγαθού, φυσικού και περιβαλλοντικού πόρου * μείωση της ζήτησης και της κατανάλωσης, προστασία από τη ρύπανση * αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών υδατικών πόρων * ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών/χρηστών * ενεργή συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων σε μια συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

7 1. ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 1.2 Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης - μονόδρομος για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας Υδατικής Συνείδησης στον πληθυσμό μιας περιοχής - δια-δραστική διαδικασία που απαιτεί την εμπλοκή και δέσμευση πολλών φορέων - παρουσίαση βέλτιστων προσεγγίσεων σχεδιασμού & υλοποίησης ολοκληρωμένης εκστρατείας (δημόσιες σχέσεις, κοινωνικό marketing, δημόσιες εκδηλώσεις, δικτύωση, συμμετοχική προσέγγιση, περιβαλλοντική εκπαίδευση) - χρήση παραδειγμάτων από το εξωτερικό Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

8 1. ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 1.2 Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης - ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ: καλή γνώση των χαρακτηριστικών της ομάδας-στόχου και του πεδίου δράσης, σαφήνεια ως προς τον διοργανωτή & τα μηνύματα της εκστρατείας, εκπαίδευση εκφραστών της, θέσπιση δεικτών αξιολόγησης, εξασφάλιση χρηματοδότησης, κ.ά. - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: παροχή υπηρεσιών, χρήση εργαλείων πολιτικής, συνεργασία με ιδιωτικούς ή/και μη κυβερνητικούς φορείς, συνέργειες Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

9 1. ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 1.3 Συμμετοχικές Διαδικασίες - η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις αποτελεί εχέγγυο δημοκρατικότητας και εγγύηση βιωσιμότητας κάθε πρωτοβουλίας - παράγοντες επιτυχίας κάθε τοπικής πρωτοβουλίας διαμόρφωσης μια «νέας κουλτούρας για το νερό» - στο ίδιο τραπέζι συζήτησης την πολιτική ηγεσία, τοπικούς φορείς, επιστήμονες που διαθέτουν γνώσεις επί του αντικειμένου προς διαβούλευση, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τοπικά σωματεία αλλά και τους απλούς πολίτες/χρήστες Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

10 1. ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 1.3 Συμμετοχικές Διαδικασίες -σχεδιασμός, χρόνος, εμπειρία, χρήση τεχνικών και εργαλείων, ανθρώπινοι & οικονομικοί πόροι αλλά κυρίως πολιτική δέσμευση & υποστήριξη από τις τοπικές αρχές -δημιουργία ομάδας συντονισμού, ανάλυση της κατάστασης στην περιοχή μελέτης, καταγραφή των βασικών φορέων που θα εμπλακούν στις συμμετοχικές διαδικασίες -συμμετοχή των απλών πολιτών: κλιμακωτή διαδικασία (inform-consult-involve- collaborate-empower) -στρατηγική για δημιουργικές επιλογές, κανόνες για αποφυγή αδιεξόδων Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

11 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.1. Διαχείριση του μη ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα ύδρευσης 2.2. Αξιοποίηση μη συμβατικών υδατικών πόρων 2.3 Ανάπτυξη αποκεντρωμένων συστημάτων νερού 2.4 Νερό κι ενέργεια 2.5 Συστήματα και τεχνικές εξοικονόμησης νερού Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

12 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.1 Διαχείριση του μη ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα ύδρευσης - Διαγνωστική προσέγγιση διαχείρισης -Μεθοδολογία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για αποτελεσματική διαχείριση του μη ανταποδοτικού νερού -Μέτρα αύξησης αποδοτικότητας -Καλές πρακτικές διαχείρισης του μη- ανταποδοτικού νερού (Κύπρος, Μάλτα, Ισραήλ, Ρουμανία, Κως, Κοζάνη, κ.ά.) Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

13 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.2. Αξιοποίηση μη συμβατικών υδατικών πόρων - Βρόχινο νερό (καλά παραδείγματα - Κυκλάδες, Γερμανία, Καναδάς, κ.ά.) - Πλημμυρικό νερό (καλά παραδείγματα - Αυστραλία, Ινδία, κ.ά.) - Γκρίζο νερό (καλά παραδείγματα - Κύπρος, Μαρόκο, Ιταλία, κ.ά.) - Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδάτων (καλά παραδείγματα - Ισπανία,Καλιφόρνια, κ.ά.) - Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων (καλά παραδείγματα - ΗΠΑ, Ισπανία, Γερμανία, κ.ά.) - Αφαλάτωση με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (καλά παραδείγματα - Μαρόκο, Μήλος, Ηρακλειά, κ.ά.) Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

14 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.3 Ανάπτυξη αποκεντρωμένων συστημάτων νερού -Οφέλη αποκεντρωμένων συστημάτων -Ολοκληρωμένο σχέδιο για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών σε αποκεντρωμένους οικισμούς -Ανάλυση SWOT εναλλακτικών πηγών νερού -Καλές πρακτικές αποκεντρωμένων συστημάτων (Αγγλία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Καλιφόρνια, κ.ά.) Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

15 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.4 Νερό κι ενέργεια - Καταγραφή σύγχρονων τάσεων μείωσης ενέργειας σε υπηρεσίες ύδατος - Μεθοδολογία διαχείρισης ζητημάτων ενέργειας από αρμόδιους φορείς - Μέτρα αποτελεσματικής διαχείρισης ενέργειας σε υπηρεσίες ύδατος (π.χ. σχεδιασμός να λαμβάνει υπόψη τόσο το επενδυτικό όσο και το λειτουργικό κόστος, χρήση ΑΠΕ, απόσβεση) - Καλές πρακτικές (Γερμανία, Ολλανδία, Βραζιλία, κ.ά.) Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

16 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.5 Συστήματα και τεχνικές εξοικονόμησης νερού - Συστήματα εξοικονόμησης νερού (βρύσες, καζανάκια, ακροφύσια εξοικονόμησης, συσκευές μετατόπισης νερού, κ.ά.) - Μέτρα εξοικονόμησης νερού (π.χ. υποχρεωτική εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού σε νέες κατοικίες, χρήση βρόχινου νερού) - Καλές πρακτικές (Γερμανία, Ελβετία, Αγγλία, κ.ά.) Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

17 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1. Διαρθρωτικά Ταμεία α) ΕΣΠΑ 2007-2013 β) Νέα Προγραμματική Περίοδος - ΣΕΣ 2014-2020 (Προετοιμασία ΔΕΥΑ) 2. Πράσινο Ταμείο 3. Ευρωπαϊκά Προγράμματα 4. Άλλες χρηματοδοτικές δυνατότητες Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

18 4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 4.1 Μοντέλα και Φορείς Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 4.2 Πολιτικές ορθολογικής διαχείρισης και αποδοτικής χρήσης νερού 4.3 Προστασία υδάτινων σωμάτων 4.4 Η τιμολόγηση ως εργαλείο διαχείρισης Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

19 4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 4.1 Μοντέλα και Φορείς Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Νερό: Φυσικός Πόρος – Δημόσιο, Περιβαλλοντικό Αγαθό - Μοντέλα διαχείρισης υδατικών πόρων - Οργανισμοί διαχείρισης υδάτων στην Ελλάδα - Διεθνής πρακτική: επαναδημοτικοποίηση Οργανισμών Διαχείρισης Υδάτων - Παραδείγματα διαχείρισης από οργανισμούς ύδρευσης Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

20 4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 4.2 Πολιτικές ορθολογικής διαχείρισης και αποδοτικής χρήσης νερού - Η κατάσταση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα - Έλλειψη ορθολογικής χρήσης νερού και υποβάθμιση υδατικών πόρων - Επίδραση κλιματικής αλλαγής - Μέθοδοι και εργαλεία ορθολογικής διαχείρισης υδάτων (διαχείριση της ζήτησης, αποδοτική χρήση του νερού, κ.ά.) - Καλά παραδείγματα (Κύπρος, Καλιφόρνια, κ.ά.) Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

21 4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 4.3 Προστασία υδάτινων σωμάτων - Κύριες αιτίες υποβάθμισης υδάτινων σωμάτων - Προστασία υπόγειων υδάτων (τρόποι και προτάσεις προστασίας) - Τεχνητός εμπλουτισμός - Καλές πρακτικές (Ισραήλ, Κύπρος, Νέστος, κ.ά.) Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

22 4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 4.4 Η τιμολόγηση ως εργαλείο διαχείρισης - Ανάκτηση πλήρους κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης - Η τιμολογιακή πολιτική στην Ελλάδα - Προς μια ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική για την πλήρη ανάκτηση του κόστους - Καλά παραδείγματα (Γερμανία, Κύπρος, κ.ά.) Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

23 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ / ΧΡΗΣΤΕΣ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

24 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ / ΧΡΗΣΤΕΣ

25 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ...  Διανομή του Οδηγού Καλών Πρακτικών σε όλες τις ΔΕΥΑ/Δήμους μέσω ΕΔΕΥΑ/ΚΕΔΕ  Διάθεση ενημερωτικού φυλλαδίου για χρήση από ΔΕΥΑ/Δήμους προς πολίτες/χρήστες  Υλοποίηση τοπικών δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης σε Δήμους/ΔΕΥΑ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  Επέκταση Πρωτοβουλίας ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ και σε άλλες θεματικές Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 26/09/2013, ΑΘΗΝΑ

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.medsos.gr ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google