Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – Οικονομικές Υπηρεσίες

2 Προγραμμα Παρουςιαςης
Οργανόγραμμα και στελέχωση Σύντομος απολογισμός Συγκριτικά στοιχεία Στόχοι Συζήτηση

3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Οικονομικές Υπηρεσίες

4 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Ατόμων Ποσοστό Οργανικές Θέσεις 28 53% Θέσεις με Σύμβαση 22 42% Ωρομίσθιο Προσωπικό 3 5% Σύνολο 53 Σημ.: Δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις που παραμένουν κενές (2 οργανικές θέσεις και 1 με σύμβαση).

6 ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εξυπηρέτηση και στήριξη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με βάση το όραμα του Πανεπιστημίου

7 Διοικητικές Υπηρεσίες
Οικονομικές Υπηρεσίες Κυπριακή Δημοκρατία Ιδιωτικός Τομέας Ακαδημαϊκή Κοινότητα Πολίτες Φοιτητές Ευρωπαϊκή Ένωση Διοικητικές Υπηρεσίες Περιβάλλον Οικονομικών Υπηρεσιών Πανεπιστημιακή Κοινότητα

8 Οικονομικές Υπηρεσίες
Απολογιςμος 2010 Οικονομικές Υπηρεσίες

9 Γραφείο Στήριξης Υπηρεσίας
Παροχή Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης Διεκπεραίωση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας Διατήρηση και λειτουργία Αρχείου: Γενικών και Ειδικών Θεμάτων περιλαμβανομένων και προσωπικών φακέλων (1080 φάκελοι) Τήρηση Αρχείου Πιστοποιητικών Αποδοχών Προσωπικού ΠΚ από την ίδρυση του Αρχείο παρουσιολογίων και σχετικών δικαιολογητικών Τήρηση αρχείου Νόμων και Κανονισμών (Δημόσιας Υπηρεσίας-Πανεπιστημίου Κύπρου από της ιδρύσεως του ΠΚ) Εξυπηρέτηση πανεπιστημιακής κοινότητας και προσωπικού ΟΥ (παροχή πληροφοριών) Ολοκλήρωση αυτοματοποιημένου Αρχείου IRIDA Τήρηση κατάστασης εκκρεμοτήτων και παρακολούθησης υλοποίησης τους.

10 Γραφείο Στήριξης Υπηρεσίας
Συντονισμός εργασιών για εκπαίδευση προσωπικού ΟΥ Πλήρης απορρόφηση του ποσού κατανομής του κονδυλίου 3/343 (€12.080) 48 συμμετοχές προσωπικού σε 16 προγράμματα εκ των οποίων τα 2 στο εξωτερικό 136 συμμετοχές προσωπικού σε 13 προγράμματα (περιλαμβανομένων και 2 βιωματικών) που οργάνωσε το Γραφείο Εκπαίδευσης της ΥΑΔ 5 συμμετοχές προσωπικού στο εξωτερικό: 3 στο πλαίσιο του κονδυλίου 3/317 “Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης” και 2 στο πλαίσιο Erasmus Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στο Μηχανογραφικό Γραφειακό εξοπλισμό και Αναλώσιμα Γραφικής Ύλης Διαχείριση Τμηματικής Αποθήκης Γραφική Ύλη Διαχείριση Αναλωσίμων Εκτυπωτών Υπηρεσίας (16 εκτυπωτές και 82 μελάνια για 2010) Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών Τράπεζες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργεία, Φόρο Εισοδήματος, ΦΠΑ, Κοινωνικές Ασφαλίσεις)

11 Γραφείο Οργάνωσης Διαδικασιών
Αποστολή σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών από ΔΔΟ ή ΠΟΥ για: Αναθεώρηση Εγκυκλίου για πολιτική αποζημίωσης των εξόδων αποστολής στο εξωτερικό (Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΡ. 078/2010) Ακύρωση προγραμματισμένων ταξιδιών στο εξωτερικό (Εγκύκλιος ΠΟΥ) Θητείες Ελεγχόντων Λειτουργών οργανωτικών οντοτήτων (αναθεώρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα) Πολιτική για εκκρεμείς ειλημμένες υποχρεώσεις και έρευνα εντός ΠΚ και με εταιρείες) (Εγκύκλιος ΟΥ/001/01/2010) Ισοτιμία του Ευρώ έναντι ξένων νομισμάτων (Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΡ. 100/2010) Μεταφορές Κονδυλίων (Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΡ. 101/2010) και εξουσιοδοτήσεων για έγκριση μεταφορών (Οδηγία ΔΔΟ: 06/2010) Πολιτική για αποζημίωση φιλοξενουμένων ΠΚ Πολιτική για αποζημίωση εξόδων φιλοξενίας Παραχώρηση οικονομικής στήριξης σε ιδρύματα και οργανώσεις εκτός ΠΚ για διοργάνωση εκδηλώσεων (Εγκύκλιος ΥΠ.ΑΡ. 080/2010) Εσωτερικές διαδικασίες Οικονομικών Υπηρεσιών Κρίσιμη διαδικασία αποζημίωσης αιτημάτων (EFQM)

12 Τομέας Οικονομικού Προγραμματισμού
Συντονισμός και στήριξη της διαδικασίας κατανομής σε 49 Οργανωτικές Οντότητες του Προϋπολογισμού 2010 Καταρτισμός Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2011 Καταρτισμός Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για την Ιατρική Σχολή για το έτος 2011 Διοικητική υποστήριξη προς την Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού της Συγκλήτου όσον αφορά τα οικονομικά θέματα (6 συνεδρίες κατά το έτος 2010) Υποστήριξη οργανωτικών οντοτήτων σε θέματα Φ.Π.Α. Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων και Οργανωτικών Οντοτήτων του ΠΚ για σκοπούς Διοίκησης (π.χ. Πρόγραμμα ΜΒΑ, Φοιτητικές Εστίες, κλπ) Ετοιμασία μελετών για σκοπούς Διοίκησης π.χ. Μελέτη/ Προϋπολογισμός για τη λειτουργία του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Τροφοδοσία της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε αναλώσιμα είδη και γραφειακό εξοπλισμό Μηνιαία ενημέρωση Πανεπιστημιακής Κοινότητας για έκδοση αναλωσίμων, ανά οργανωτική οντότητα

13 Πραγματικές Τρέχουσες Δαπάνες σε σχέση με τις Συνολικές Πραγματικές Δαπάνες 1995-2010
€ 000

14 Εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί ανά κατηγορία δαπανών 1995-2011

15 Εγκεκριμένες Συνολικές Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 1995-2011

16 Συνολικές Πραγματικές Δαπάνες σε σχέση με τις Συνολικές Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες 1995-2011

17 Πίνακας Συνολικού κόστους έκδοσης υλικών ανά κατηγορία αναλωσίμων ειδών από την Κεντρική Αποθήκη στις Οργανωτικές Οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου

18 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ολοκλήρωση Οικονομικών Καταστάσεων 2007, 2008 και 2009 Ολοκλήρωση Ελέγχου από την Ελεγκτική Υπηρεσία για τα έτη μέχρι και 2008 Υλοποίηση του ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Πληρωμών σε όλες τις Σχολές Προκήρυξη Προσφοράς για Αγορά Ολοκληρωμένου Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης Σχεδιασμός και υλοποίηση Συστήματος για καταβολή από τους φοιτητές των Μεταπτυχιακών Διδάκτρων και των ενοικίων της Φοιτητικής Εστίας ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτύου Σχεδιασμός και πιλοτική λειτουργία, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, μηχανογραφικού συστήματος για καταγραφή των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων του Πανεπιστημίου Καταγραφή διαδικασιών αποζημίωσης δαπανών και αναγνώριση κενών στις σχετικές Νομοθεσίες και Κανονισμούς, τα οποία χρήζουν ρύθμισης Βελτιστοποίηση της ορθής καταβολής απολαβών και συντάξεων και διαμόρφωση πολιτικής για ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

19 ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Λειτουργικές Δαπάνες Διαχειριστικά Έξοδα Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες Σύνολο Δαπανών Αύξηση (σε σχέση με το προηγούμενο έτος) 14% 16% 17% 12% 1% Αύξηση (σε σχέση με το 2005) 32% 55% 73% 74%

20 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
€ 000

21 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

22 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ € 000

23 Αρ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Αύξηση 2000 – 2010: 193%

24 Συγκριτικός Πίνακας Εσόδων 2001-2010
€ 000

25 Πηγές Εσόδων Εκτός Κρατικών Πόρων 2010

26 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Υποστήριξη 391 εξωτερικά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, με συνολικό προϋπολογισμό € Υποστήριξη 47 εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, με συνολικό προϋπολογισμό € Υποστήριξη 7 Ερευνητικών Mονάδων, 4 Εδρών καθώς επίσης και 29 Εναρκτήριων Χρηματοδοτήσεων Ετοιμασία 232 Οικονομικών Απολογισμών προς Χρηματοδότες (Cost statements), εκ των οποίων τα 72 αφορούσαν σε τελικούς απολογισμούς Παροχή υποστήριξης προς Υπεύθυνους Ερευνητές που άπτεται θεμάτων οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και κατάρτισης προϋπολογισμών για ερευνητικές προτάσεις Συστηματική ενημέρωση ερευνητών για την οικονομική κατάσταση των προγραμμάτων τους Μελέτη και συμμόρφωση με οικονομικούς όρους συμβολαίων και σχετική ενημέρωση υπεύθυνων ερευνητών Συντονισμός 2 οικονομικών ελέγχων (Audits) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 14 οικονομικών ελέγχων από ανεξάρτητους ελεγκτές στην Κύπρο.

27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

28 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ € 000

29 Οικονομικές Υπηρεσίες
Στρατηγικοι ςτοχοι Οικονομικές Υπηρεσίες

30 Στρατηγικοί Στόχοι Οικονομικών Υπηρεσιών 2011
Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης – κατακύρωση προσφοράς (Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών σε συνεργασία με Οικονομικές Υπηρεσίες και Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων) Σταδιακή Εφαρμογή Συστήματος Ίριδας για Οικονομικές Υπηρεσίες Καταγραφή Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Πανεπιστημίου Κύπρου (με την εξασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού) Ετοιμασία Οικονομικών Λογαριασμών 2010 Υλοποίηση των εισηγήσεων που κατάθεσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα οικονομικά θέματα Υποστήριξη για σωστή οικονομική διαχείριση συμβολαίων τα οποία χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία Υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων και στην οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων, στα πλαίσια και του Στρατηγικού Προγραμματισμού Πανεπιστημίου Κύπρου Ετοιμασία Προϋπολογισμού για τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής

31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Our goals are dreams with deadlines…

32 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Η Ακαδημαϊκή Αυτονομία εξασφαλίζεται και μέσω της Οικονομικής Αυτονομίας

33 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
και το όνομα αυτής: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google