Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  Νίκος Σαριδάκης Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  Νίκος Σαριδάκης Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  Νίκος Σαριδάκης Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

2 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ON LINE Υπηρεσίες Δημοκρατικές διαδικασίες Υποστήριξη Δημόσιων πολιτικών  Ανασχεδιασμός διαδικασιών  Εκπαίδευση προσωπικού  Νομοθετικές αλλαγές  Νέα μοντέλα διοίκησης ■ ICT, INTERNET ■ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ■ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΣΗΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕιΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕιΡΗΣΕΙΣ

3 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ3 (2) Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ THN ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

4 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Διοίκηση Διαδικασιών είναι μια φιλοσοφία διοίκησης που υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των «από άκρη σε άκρη διαδικασιών» και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες όλων των επιπέδων που παράγουν ένα προϊόν για ένα συγκεκριμένο πολίτη.

5 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β Υπουργείο Α Υπουργείο ΒΥπουργείο Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΗΣΠΟΛΙΤΗΣ

6 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (AS IS MODEL) Είσπραξη τελών Εγγραφή αυτοκινήτου Υπουργείο ΟικονομικώνΥπουργείο Μεταφορών ΠΟΛΙΤΗΣ

7 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΌ ΑΚΡΗ ΣΕ ΑΚΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΤΟ ΒΕ MODEL) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Μεταφορών ΠΟΛΙΤΗΣ MIS Συστήματα CRM Συστήματα Ολοκληρωμένη διαδικασία

8 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδικασία ( ή Διεργασία) είναι ένα σύνολο από αλληλοεξαρτώμενες δραστηριότητες, οι οποίες από ένα σύνολο συγκεκριμένων εισόδων και εργασιών προστιθέμενης αξίας παράγουν ένα σύνολο συγκεκριμένων εξόδων

9 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΗ ΠΑΓΩΤΟ Αξία διαδικασίας= Αξία Εισόδων + Προστιθέμενη αξία

10 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ10 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣΠΕΛΑΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ……………………. •Άνθρωποι •Μηχανές •Ενέργεια κτλ ………………… ΕΙΣΟΔΟΙ ΕΞΟΔΟΙ Αξία διαδικασίας= Αξία Εισόδων + Προστιθέμενη αξία

11 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ11 ΠΡΟΤΥΠΟ IDEF0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ INPUT OUTPUT ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ( CONTROL) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (MECHANISM)

12 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

13 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ13 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Δημόσιοι Υπάλληλοι ΕΞΟΔΟΣ •Πιστ/κό •Άδεια •Σύνταξη ΕΙΣΟΔΟΣ •Δικ/κό •Άδεια •Χρήματα •Κανόνες •ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΗΣΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΡΧΗ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΟΡΩΝ

14 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ14 ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΚΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΡΧΗ: ΥΠΕΣΔΔΑ Νομοθεσία, κανονιστικές διατάξεις  ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΟΡΩΝ: ΔΗΜΟΣ Υπάλληλοι, υπολογιστές κτλ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ, ΕΦΟΡΙΑ Δικαιολογητικά  ΠΕΛΑΤΗΣ: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

15 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ15 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Τα δομικά στοιχεία της διαδικασίας  Χρόνος διαδικασίας  Κόστος της διαδικασίας

16 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ16 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΟΙ ( ΕΙΣΡΟΕΣ)  ΕΞΟΔΟΙ ( ΕΚΡΟΕΣ)  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ  Προμηθευτές  Πελάτες  Πάροχοι Πόρων  Ανωτάτη Αρχή  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

17 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ17 ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΡΧΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ενδιαφερόμενος ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

18 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ18 ΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Χρόνος ανταπόκρισης  Χρόνος Κύκλου ( Περίοδος)  Χρόνοι Προστιθέμενης αξίας  Χρόνοι Αναμονής  Χρόνοι Διόρθωσης ποιότητας  Χρόνοι Επιθεωρήσεων

19 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ19 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  Ατομικές διαδικασίες  Μονο-τμηματικές διαδικασίες  Πολύ-τμηματικές ή επιχειρησιακές διαδικασίες

20 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ20 ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 ΠΟΡΟΙ Εξωτερικός Προμηθευτής ΤΜΗΜΑ Α Εξωτερικός Πελάτης ΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΑΚAΣΙΑ ΑΒ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

21 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ21 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  ΜΟΝΟΕΙΣΟΔΙΚΕΣ Ή ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΟΛΥ-ΕΙΣΟΔΙΚΕΣ  ΠΟΛΥ-ΠΑΡΟΧΙΚΕΣ

22 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ22 ΜΟΝΟΕΙΣΟΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΟΕΙΣΟΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

23 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ23 Δημ. Υπηρεσία Δημ. Υπηρεσία Αρμόδια Υπηρεσία για την τελική πράξη Αίτηση 1 Αίτηση 2 Αίτηση 3 Τελικό προϊόν Δικαιολο- γητικό 1 Δικαιολο- γητικό 2 ΠΟΛΥ – ΕΙΣΟΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

24 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ24 Δημ. Υπηρεσία Δημ. Υπηρεσία ΔΗΜΥΠΗΡΕΣΙΑΔΗΜΥΠΗΡΕΣΙΑ Αίτηση ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥ – ΠΑΡΟΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑΑΔΕΙΑ Δικαιολογητικό

25 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ25 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  Συνεχής Βελτίωση Διαδικασιών (ΣΒΔ)  Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών (BUSINESS PROCESS REENGINEERING BPR)

26 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ26 Ανασχεδιασμός Διαδικασιών (BPR)  Ανασχεδιασμός διαδικασιών είναι μια ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ επανεξέταση και ΡΙΖΙΚΗ επανασχεδίαση των διοικητικών διαδικασιών με σκοπό να επιτευχθούν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση, την ποιότητα, το χρόνο και το κόστος.

27 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ27 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΒΔ (BPI) BPR ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ

28 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ28 ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ DEMING ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ DEMING ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ACTPLAN DOSTUDY IMPLEMENTPLAN ANALYZEREDESIGN ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

29 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ29 ΕΚΚΙΝΗΣΗ Επέλεξε Διαδικασία Σύστησε Ομάδα ΦΑΣΗ 1 Σχεδιασμός ΦΑΣΗ 2 Μεταφορά ΦΑΣΗ 3 Λειτουργία ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ JURAN

30 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ30 ΒΗΜΑ 1: Θ ΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΗΜΑ 2: Α ΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΗΜΑ 3: Ρ ΙΖΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΗΜΑ 4: Ρ ΙΖΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΗΜΑ 5: Ο ΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ 6: Σ ΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟΣ «ΘΑΡΡΟΣ» ΤΟΥ Ν. ΣΑΡΙΔΑΚΗ

31 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ31 Η ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΙΣΕ Δίκτυο διανομής υπηρεσιών ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΙΣΕ Αυτοματοποίηση της παραγωγής ΚΕΠ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ON LINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ •Διαχωρίζουμε την παραγωγή από την κατανάλωση. •Μετακινούμε πληροφορίες και όχι χαρτιά ΚΡΑΤΟΣΚΡΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

32 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ32 ΚΕΠ: ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ  Αναδιοργάνωση Διαδικασιών  ON LINE συναλλαγές ( Η γέφυρα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση)

33 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ33 ON LINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΦΑΣΗ 1:Διοικητικές πληροφορίες από το Διαδίκτυο ( On line).  ΦΑΣΗ 2:Εκτύπωση Εντύπων. ( On line).  ΦΑΣΗ 3:Αποστολή αιτήσεων.( On line).  ΦΑΣΗ 4:Διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτήσεων. Απάντηση ( On line).

34 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ34 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  1. Χρειάζεται να κάνω αυτό που κάνω ;  2. Αυτό που κάνω μπορώ να το κάνω καλύτερα;  3. Αυτό που κάνω μπορώ να το κάνω φθηνότερα;

35 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ35 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ •Κατήργησε (Eliminate) •Απλοποίησε (Simplify) •Συνένωσε (Integrate) •Αυτοματοποίησε (Automate) ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NEA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΌΠΩΣ ΕΙΝAΙ AS IS ΌΠΩΣ ΠΡEPEI TO BE ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ( ΚΥΑ) ΟΜΑΔΑ, ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

36 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ36 Ολοκληρωμένες Διοικητικές Συναλλαγές ΝΟΜΟΣ 3242 24 ΜΑΪΟΥ 2004 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΕΛΟΣ!

37 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ37 ΠΑΜΕ ΣΤΑ….. GOODY’S GOODY’S ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΨΩΜΙ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΕΛΑΤΗΣΠΕΛΑΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑ HAM BURGER Γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση ! ΠΡΟΜΗΘΕΤΕΣΠΡΟΜΗΘΕΤΕΣ

38 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ38 ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΝ…….. GOODY’S ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΨΩΜΙ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΕΛΑΤΗΣΠΕΛΑΤΗΣ ΛΕΦΤΑ HAM BURGER ΨΩΜΙ, ΜΠΙΦΤΕΚΙ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ!

39 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ39 ΚΑΙ ΌΜΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ... ΥΠΗΡΕΣΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛ/ΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ1, ΔΙΚ/ΤΙΚΟ 2..

40 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ40 ΝΟΜΟΣ 3242/24-5-2004 Ολοκληρωμένες Διοικητικές Συναλλαγές ΑΡΘΡΟ 8(παρ.1) Όλες οι διοικητικές συναλλαγές διενεργούνται και ολοκληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

41 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ41 ΝΟΜΟΣ 3242/24-5-2004 Ολοκληρωμένες Διοικητικές Συναλλαγές ΑΡΘΡΟ 8 (παρ. 2) Η Υπηρεσία προβαίνει στη διασταύρωση των απαιτουμένων στοιχείων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

42 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ42 ΝΟΜΟΣ 3200/2003 ΑΡΘΡΟ 25 Όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα παρέχουν επεξεργασμένες πληροφορίες ( ΝΑΙ-ΟΧΙ ) σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες που επεξεργάζονται αιτήματα διατμηματικού χαρακτήρα. ( δημιουργία συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης)

43 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ43 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα χρησιμοποιούν κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη διακίνηση πληροφοριών και τη διασύνδεση Διοικητικών και Πληροφοριακών συστημάτων. ( GIF, κοινά εργαλεία, κοινοί τρόποι πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, Επικοινωνίες τύπου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης).

44 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ44 Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Λόγω Γάμου (ΤΟ ΒΕ MODEL) Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ MIS Συστήματα CRM Συστήματα Ολοκληρωμένη διαδικασία Αρμοδιότητες

45 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ45 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Συμφώνησε στόχους ΌΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΌΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΕ

46 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ46 Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας ( όπως γίνεται, AS IS) Φορολογική δήλωση Πιστοποιητικό γέννησης Ληξ. Πράξη. Γάμου Ληξ. Πρ. Γέννησης Απόδειξη ΔΕΗ Αίτηση 1ΠΟΛΙΤΗΣΠΟΛΙΤΗΣ Αίτηση 5 και … 5 χαρτιά Δ Η Μ Ο Σ Οικογενειακή Μερίδα Αίτηση 2 Αίτηση 3 Αίτηση 4 Ο Πολίτης χάνει ( 5 συναλλαγές), Εμείς χάνομε ( 5 υποδοχές)

47 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ47 Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας (όπως πρέπει, TO BE) ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ (C2G) ΠΟΛΙΤΗΣΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΑΙΤΗΣΗ E- mail 1 E-mail 2 E-mail 3 E-mail 4 E-mail5 ΕΦΟΡΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Αρχείο Διευθύνσεων ΔΗΜΟΣ Εγγραφή G2G Συναλλαγές Ο Πολίτης κερδίζει ( 1 συναλλαγή) Εμείς κερδίζομε (1 υποδοχή) ΚΕΠΚΕΠ

48 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ48 ΌΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ( ΑS IS MODEL ) Υπηρεσία Που παράγει το τελικό προϊόν Υπηρεσία 1 Δικ/κό 1 Υπηρεσία 2 Δικ/κό 2 ΠΟΛΙΤΗΣ Αίτηση 3+ Δ/κά Αίτηση 1 Αίτηση 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 C2G ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 3 C2G ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2 C2G

49 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ49 ΌΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ( TO BE MODEL) ΚΕΠΚΕΠ Υπηρεσία 1 Υπηρεσία 2 ΠΟΛΙΤΗΣΠΟΛΙΤΗΣ E-mail 1 E-mail 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ C2G ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ G2G ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

50 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ50 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΦΞΙΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

51 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ51 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ψηφιακά Πιστοποιητικά ΣΥΖΕΦΞΙΣ ΕΡΜΗΣ TAXISIKA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΠ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, BPR

52 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ52 ΤΠΕ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

53 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ53 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΜΕ:  Διοικητική μεταρρύθμιση χωρίς την τεχνολογία δεν γίνεται!  Η τεχνολογία από μόνη της δεν επαρκεί για την καλύτερη διακυβέρνηση.  Χρειαζόμαστε καλύτερη χρήση των πληροφοριών, των ανθρώπων,των διαδικασιών και της τεχνολογίας.

54 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ54 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  Νίκος Σαριδάκης Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google