Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Νίκος Σαριδάκης Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ
Μ Ο Σ Ι Α Κ Ανασχεδιασμός διαδικασιών Εκπαίδευση προσωπικού Νομοθετικές αλλαγές Νέα μοντέλα διοίκησης Π Ο Λ Ι Τ Ε Σ Ε Π Ι Χ ι Ρ Η Σ ON LINE Υπηρεσίες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Δημοκρατικές διαδικασίες Υποστήριξη Δημόσιων πολιτικών ICT, INTERNET ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

3 (2) Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ THN ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

4 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Διοίκηση Διαδικασιών είναι μια φιλοσοφία διοίκησης που υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των «από άκρη σε άκρη διαδικασιών» και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες όλων των επιπέδων που παράγουν ένα προϊόν για ένα συγκεκριμένο πολίτη. Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

5 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Π Ο Λ Ι ΤΗ Σ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β Υπουργείο Β Υπουργείο Γ Υπουργείο Α Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

6 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (AS IS MODEL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (AS IS MODEL) Είσπραξη τελών Εγγραφή αυτοκινήτου ΠΟΛΙΤΗΣ Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Μεταφορών Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΠΌ ΑΚΡΗ ΣΕ ΑΚΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΤΟ ΒΕ MODEL) Ολοκληρωμένη διαδικασία ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣ CRM Συστήματα MIS Συστήματα Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Μεταφορών Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

8 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδικασία ( ή Διεργασία) είναι ένα σύνολο από αλληλοεξαρτώμενες δραστηριότητες, οι οποίες από ένα σύνολο συγκεκριμένων εισόδων και εργασιών προστιθέμενης αξίας παράγουν ένα σύνολο συγκεκριμένων εξόδων Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

9 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΑΛΑ ΠΑΓΩΤΟ ΖΑΧΑΡΗ Αξία διαδικασίας= Αξία Εισόδων + Προστιθέμενη αξία Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

10 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ Σ Π Ε Λ Α Τ Σ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ……………………. Άνθρωποι Μηχανές Ενέργεια κτλ ………………… ΕΞΟΔΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ Αξία διαδικασίας= Αξία Εισόδων + Προστιθέμενη αξία Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

11 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (MECHANISM)
ΠΡΟΤΥΠΟ IDEF0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ( CONTROL) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ OUTPUT INPUT ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (MECHANISM) Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

12 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

13 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΡΧΗ Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Κανόνες ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ Πιστ/κό Άδεια Σύνταξη ΕΙΣΟΔΟΣ Δικ/κό Άδεια Χρήματα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Δημόσιοι Υπάλληλοι ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΟΡΩΝ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

14 ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΚΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΡΧΗ: ΥΠΕΣΔΔΑ Νομοθεσία, κανονιστικές διατάξεις ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΟΡΩΝ: ΔΗΜΟΣ Υπάλληλοι, υπολογιστές κτλ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ, ΕΦΟΡΙΑ Δικαιολογητικά ΠΕΛΑΤΗΣ: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

15 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Τα δομικά στοιχεία της διαδικασίας Χρόνος διαδικασίας Κόστος της διαδικασίας Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

16 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΟΙ ( ΕΙΣΡΟΕΣ) ΕΞΟΔΟΙ ( ΕΚΡΟΕΣ) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ  Προμηθευτές  Πελάτες  Πάροχοι Πόρων  Ανωτάτη Αρχή ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

17 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΡΧΗ Ενδιαφερόμενος Ενδιαφερόμενος ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Ενδιαφερόμενος ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΟΡΩΝ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

18 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Χρόνος ανταπόκρισης Χρόνος Κύκλου ( Περίοδος) Χρόνοι Προστιθέμενης αξίας Χρόνοι Αναμονής Χρόνοι Διόρθωσης ποιότητας Χρόνοι Επιθεωρήσεων Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

19 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ατομικές διαδικασίες Μονο-τμηματικές διαδικασίες Πολύ-τμηματικές ή επιχειρησιακές διαδικασίες Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

20 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΝΟΡΟ ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 ΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Εξωτερικός Πελάτης Εξωτερικός Προμηθευτής ΠΟΡΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΑΚAΣΙΑ ΑΒ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

21 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΟΕΙΣΟΔΙΚΕΣ Ή ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥ-ΕΙΣΟΔΙΚΕΣ ΠΟΛΥ-ΠΑΡΟΧΙΚΕΣ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

22 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΜΟΝΟΕΙΣΟΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΕΙΣΟΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

23 ΠΟΛΥ – ΕΙΣΟΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αίτηση 3 Αρμόδια Υπηρεσία για την τελική πράξη Δικαιολο- γητικό 1 Αίτηση 1 Δημ. Υπηρεσία Τελικό προϊόν Δικαιολο- γητικό 2 Αίτηση 2 Δημ. Υπηρεσία Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

24 ΠΟΛΥ – ΠΑΡΟΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μ Υ Π Ρ Ε Σ Ι Α Αίτηση Α Δ Ε Ι Αίτηση ΕΓΚΡΙΣΗ Δημ. Υπηρεσία Δικαιολογητικό Αίτηση ΕΓΚΡΙΣΗ Δημ. Υπηρεσία Δικαιολογητικό Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

25 Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών (BUSINESS PROCESS REENGINEERING
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Συνεχής Βελτίωση Διαδικασιών (ΣΒΔ) Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών (BUSINESS PROCESS REENGINEERING BPR) Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

26 Ανασχεδιασμός Διαδικασιών (BPR)
Ανασχεδιασμός διαδικασιών είναι μια ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ επανεξέταση και ΡΙΖΙΚΗ επανασχεδίαση των διοικητικών διαδικασιών με σκοπό να επιτευχθούν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση, την ποιότητα, το χρόνο και το κόστος. Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

27 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ BPR Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η ΣΒΔ (BPI) ΧΡΟΝΟΣ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

28 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ DEMING ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ DEMING ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ACT PLAN IMPLEMENT PLAN ANALYZE REDESIGN STUDY DO Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

29 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ JURAN
ΕΚΚΙΝΗΣΗ Επέλεξε Διαδικασία Σύστησε Ομάδα ΦΑΣΗ 1 Σχεδιασμός ΦΑΣΗ 3 Λειτουργία ΦΑΣΗ 2 Μεταφορά Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

30 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Η ΜΕΘΟΔΟΣ «ΘΑΡΡΟΣ» ΤΟΥ Ν. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΒΗΜΑ 1: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΗΜΑ 2: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΗΜΑ 3: ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΗΜΑ 4: ΡΙΖΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΗΜΑ 5: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ 6: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΣΤΟΧΩΝ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

31 Η ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΠ
Διαχωρίζουμε την παραγωγή από την κατανάλωση. Μετακινούμε πληροφορίες και όχι χαρτιά ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΙΣΕ Δίκτυο διανομής υπηρεσιών ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΙΣΕ Αυτοματοποίηση της παραγωγής Κ Ρ Α Τ Ο Σ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ON LINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΠ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

32 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΚΕΠ: ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ Αναδιοργάνωση Διαδικασιών ON LINE συναλλαγές ( Η γέφυρα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση) Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

33 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ON LINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΦΑΣΗ 1:Διοικητικές πληροφορίες από το Διαδίκτυο ( On line). ΦΑΣΗ 2:Εκτύπωση Εντύπων. ( On line).  ΦΑΣΗ 3:Αποστολή αιτήσεων.( On line).  ΦΑΣΗ 4:Διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτήσεων. Απάντηση ( On line). Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

34 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
1. Χρειάζεται να κάνω αυτό που κάνω ; 2. Αυτό που κάνω μπορώ να το κάνω καλύτερα; 3. Αυτό που κάνω μπορώ να το κάνω φθηνότερα; Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

35 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ( ΚΥΑ) NEA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Κατήργησε (Eliminate) Απλοποίησε (Simplify) Συνένωσε (Integrate) Αυτοματοποίησε (Automate) ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΌΠΩΣ ΕΙΝAΙ AS IS ΌΠΩΣ ΠΡEPEI TO BE ΟΜΑΔΑ, ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

36 Ολοκληρωμένες Διοικητικές Συναλλαγές
ΝΟΜΟΣ 3242 24 ΜΑΪΟΥ 2004 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΕΛΟΣ! Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

37 Γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση !
ΠΑΜΕ ΣΤΑ….. GOODY’S ΣΥΝΤΑΓΗ Π ΡΟ Μ Η Θ Ε Τ Σ ΨΩΜΙ Π Ε Λ Α Τ Η Σ GOODY’S ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ HAM BURGER ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση ! Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

38 ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΝ…….. ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ! ΣΥΝΤΑΓΗ ΨΩΜΙ Π ΛΕΦΤΑ Ε Λ Α Τ GOODY’S
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΨΩΜΙ, ΜΠΙΦΤΕΚΙ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ HAM BURGER ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ! ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

39 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ1, ΔΙΚ/ΤΙΚΟ 2..
ΚΑΙ ΌΜΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ... ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ Π Ο Λ Ι Τ Η Σ ΑΙΤΗΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΑ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ1, ΔΙΚ/ΤΙΚΟ 2.. ΔΙΚΑΙΟΛ/ΚΟ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

40 ΝΟΜΟΣ 3242/24-5-2004 Ολοκληρωμένες Διοικητικές Συναλλαγές
ΑΡΘΡΟ 8(παρ.1) Όλες οι διοικητικές συναλλαγές διενεργούνται και ολοκληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

41 ΝΟΜΟΣ 3242/24-5-2004 Ολοκληρωμένες Διοικητικές Συναλλαγές
ΑΡΘΡΟ 8 (παρ. 2) Η Υπηρεσία προβαίνει στη διασταύρωση των απαιτουμένων στοιχείων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

42 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΝΟΜΟΣ 3200/2003 ΑΡΘΡΟ 25 Όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα παρέχουν επεξεργασμένες πληροφορίες ( ΝΑΙ-ΟΧΙ ) σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες που επεξεργάζονται αιτήματα διατμηματικού χαρακτήρα. ( δημιουργία συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης) Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

43 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα χρησιμοποιούν κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη διακίνηση πληροφοριών και τη διασύνδεση Διοικητικών και Πληροφοριακών συστημάτων. ( GIF, κοινά εργαλεία , κοινοί τρόποι πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, Επικοινωνίες τύπου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης). Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

44 Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Λόγω Γάμου (ΤΟ ΒΕ MODEL)
Ολοκληρωμένη διαδικασία Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ CRM Συστήματα Αρμοδιότητες Αρμοδιότητες MIS Συστήματα ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΣ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

45 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Συμφώνησε στόχους ΌΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΌΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΕ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

46 Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας ( όπως γίνεται, AS IS)
Φορολογική δήλωση Αίτηση 1 Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Αίτηση 5 και … 5 χαρτιά Πιστοποιητικό γέννησης Αίτηση 2 Δ Η Μ Ο Σ Ληξ. Πράξη. Γάμου Αίτηση 3 Ληξ. Πρ. Γέννησης Αίτηση 4 Οικογενειακή Μερίδα Απόδειξη ΔΕΗ Ο Πολίτης χάνει ( 5 συναλλαγές) , Εμείς χάνομε ( 5 υποδοχές) Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

47 Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας (όπως πρέπει, TO BE)
Ο Πολίτης κερδίζει ( 1 συναλλαγή) Εμείς κερδίζομε (1 υποδοχή) ΕΦΟΡΙΑ Κ Ε Π E- mail 1 Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Α Ι Τ Η Σ 2 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 3 4 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 5 Αρχείο Διευθύνσεων ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ (C2G) G2G Συναλλαγές ΔΗΜΟΣ Εγγραφή Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

48 ΌΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ( ΑS IS MODEL )
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 C2G Υπηρεσία 1 Δικ/κό 1 Αίτηση 1 ΠΟΛΙΤΗΣ Υπηρεσία Που παράγει το τελικό προϊόν Υπηρεσία 2 Δικ/κό 2 Αίτηση 2 Αίτηση 3+ Δ/κά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2 C2G ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 3 C2G Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

49 ΌΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ( TO BE MODEL)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ G2G Κ Ε Π ΑΙΤΗΣΗ Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 1 Υπηρεσία 1 Υπηρεσία 2 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ C2G Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

50 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΦΞΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

51 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΟΠΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, BPR Ψηφιακά Πιστοποιητικά ΣΥΖΕΦΞΙΣ ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, BPR TAXIS IKA ΚΕΠ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

52 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΤΠΕ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

53 Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΜΕ: Διοικητική μεταρρύθμιση χωρίς την τεχνολογία δεν γίνεται! Η τεχνολογία από μόνη της δεν επαρκεί για την καλύτερη διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε καλύτερη χρήση των πληροφοριών, των ανθρώπων,των διαδικασιών και της τεχνολογίας . Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ

54 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Νίκος Σαριδάκης ΥΠΕΣΔΔΑ


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google