Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΥΠΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΥΠΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΥΠΕΣ

2 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ2 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 23-3-2000 Να γίνει η ΕΥΡΩΠΗ η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή

3 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ3 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μοντέρνες και καινοτόμες δημόσιες διοικήσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας CoBra Recommentations

4 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ4 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ανάπτυξη Χώρες που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Είναι επίσης στην κορυφή της βαθμολογίας για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα I2010 e gov Action Plan

5 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ5 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ανάπτυξη Ψηφιακή ετοιμότητα UN e-gov 2008 Ανταγωνιστικότητα World Economic Forum 2008 Σουηδία 0.915ΗΠΑ 5.67 Δανία 0.913Ελβετία 5.62 Νορβηγία 0.892Δανία 5.55 ΗΠΑ 0.864Σουηδία 5.54

6 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ6 Ανταγωνιστικότητα και ψηφιακή ετοιμότητα ΕΛΛΑΔΑ

7 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ON LINE Υπηρεσίες Δημοκρατικές διαδικασίες Υποστήριξη Δημόσιων πολιτικών  Ανασχεδιασμός διαδικασιών  Εκπαίδευση προσωπικού  Νομοθετικές αλλαγές  Νέα μοντέλα διοίκησης ■ ICT, INTERNET ■ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ■ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΣΗΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΣΗ ΠΟΛΙΤΕΣΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

8 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ8 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα Ο κύριος Γιώργος είναι ιδιοκτήτης της STOLEN η οποία παράγει στολές νοσοκόμων ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ: ☻ Λογιστήριο: 1 άτομο ☻ Παραγωγή: 14 άτομα ☹ Δημόσιες Υπηρεσίες : 1 άτομο ☹ Δημόσιοι διαγωνισμοί: 4 άτομα

9 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ9 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Φορολογική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα Ποινικό Μητρώο Μη Πτώχευση Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Πιστοποιητικό …

10 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ10 Παραγωγή και Έλεγχος πιστοποιητικών Κάθε πιστοποιητικό κοστίζει στο φορολογούμενο, περίπου, 40 ΕΥΡΩ Κάθε πιστοποιητικό επιβαρύνει την εταιρεία με τρεις διαδρομές που κοστίζουν. 1. Αίτηση 2. Παραλαβή 3. Κατάθεση

11 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ11 Παραγωγή και Έλεγχος πιστοποιητικών Το 20% του εργατικού δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης εργάζεται για να παράγει ή να ελέγχει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που δεν τα χρειάζονται ( πλέον) οι πολίτες και οι επιχειρήσεις!

12 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ12 Παραγωγή και Έλεγχος πιστοποιητικών Κάθε χρόνο οι Πολίτες και οι Επιχειρήσεις δαπανούν, περίπου, 100 εκατομμύρια εργατοώρες για συλλογή και υποβολή δικαιολογητικών στις Δημόσιες Υπηρεσίες

13 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ13 ΥΠΕΣ: ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» KEP.GOV. GR ΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

14 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ SIMAP Η ευρωπαϊκή Πύλη για Ηλεκτρονικές προμήθειες www.simap.europa.eu eNotices eSenders

15 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ15 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα ΑΥΡΙΟ… ΣΤΗΝ ΗΔ H STOLEN θα απασχολεί: Δημόσιες Υπηρεσίες : 0 (1 0) Δημόσιοι διαγωνισμοί: 0 (1 0) Λογιστήριο: 1 άτομο Παραγωγή: 19 άτομα !!!(14 19)

16 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ16 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα Με τη διασύνδεση των Δημόσιων Υπηρεσιών, τη χρήση του Διαδικτύου και του ΕΡΜΗ θα καταργηθούν σταδιακά τα Πιστοποιητικά και οι Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

17 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ17 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα Με την ψηφιακή διαβίβαση των πληροφοριών και την παράλληλη κατάργηση των πιστοποιητικών Α. Οι επιχειρήσεις θα απαλλαγούν από χιλιάδες διαδρομές και κόστος Β. Η Δημόσια Διοίκηση θα μπορεί να διαθέσει το 20% του δυναμικού σε αποδοτικότερες εργασίες

18 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ18 Ηλεκτρονική διοίκηση e-europe 2005 Έως το 2005 η Ευρώπη πρέπει να έχει: Δικτυακές Δημόσιες υπηρεσίες Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας Δυναμικό περιβάλλον Ηλεκ. Επιχειρείν και ως καταλύτη για αυτές Διαδεδομένη Ευρυζωνική πρόσβαση Ασφάλεια

19 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Διοικητικά εμπόδια είναι οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι Επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν στις Αρχές πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

20 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Δαπάνες που απορρέουν από τη νομοθεσία Φορολογικές ΔαπάνεςΔαπάνες Συμμόρφωσης ΦΟΡΟΙΤΕΛΗ Πραγματικές δαπάνες Δαπάνες ενημέρωσης αρχών (Διοικητικά εμπόδια)

21 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ21 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εγγραφές/ καταχωρήσεις Πιστοποιήσεις/ άδειες άσκησης επαγγέλματος Αδειοδοτήσεις Αναφορές προς τις Αρχές Πληρωμές ( παράβολα !!!!)

22 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ22 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Ψηφιακά Πιστοποιητικά ΣΥΖΕΦΞΙΣ ΕΡΜΗΣ TAXISIKA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΠ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, BPR

23 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ23 ΟΡΟΣΗΜΟ 3 Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις Στόχος 7 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες διαθέτουν στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις, υπηρεσίες και προϊόντα με ηλεκτρονικά μέσα.

24 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ24 ΟΡΟΣΗΜΟ 3 Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις Αντικειμενικός στόχος 3.2 Όμοια δεδομένα συλλέγονται μόνο μια φορά και αποθηκεύονται σε ενιαίο ψηφιακό χώρο προκειμένου να χρησιμοποιούνται από τις συναρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Θα στο πω μόνο μια φορααά

25 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ25 ΟΡΟΣΗΜΟ 3 Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις Στόχος 9 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες διεκπεραιώνουν ολοκληρωμένες συναλλαγές, χωρίς να απαιτούν από τους Ενδιαφερομένους δικαιολογητικά που εκδίδουν άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Μόνο μια αίτηση

26 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ26 ΟΡΟΣΗΜΟ 4 Αποδοτικές και Αποτελεσματικές Δημόσιες Υπηρεσίες Στόχος 11 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες μειώνουν τα διοικητικά εμπόδια που επιβάλλουν σε Πολίτες και Επιχειρήσεις

27 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ27 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΥΠΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google