Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

2 Υπόβαθρο πολιτικής Η Σύνοδος του 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  Σχέδιο Δράσης:  “Υιοθέτηση σε εθελοντική βάση αποτελεσματικών, διαφανών, πιστοποιήσιμων, μη παραπλανητικών και αντικειμενικών εργαλείων πληροφόρησης των καταναλωτών που παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και παραγωγή”

3 Υπόβαθρο πολιτικής  Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Integrated Product Policy (IPP)  Βασίζεται στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής για να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Απαιτεί συμμετοχή των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων  Παρέχει μια ποικιλία εργαλείων προς χρήση Το Οικολογικό Σήμα είναι ένα τέτοιο εργαλείο!

4 Υπόβαθρο πολιτικής  6 ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης “Το μέλλον μας, η επιλογή μας :   “Υποστηρίζει την εφαρμογή του Οικολογικού Σήματος το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει την περιβαλλοντική επίδοση μεταξύ προϊόντων του ιδίου τύπου”  Η οικο-σήμανση είναι τμήμα της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων  Σχετίζεται με την πολιτική πρόληψης της ρύπανσης

5 Ποιοι εμπλέκονται?  European Union Eco-labelling Board: Το Συμβούλιο Οικολογικού Σήματος της ΕΕ  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Επίπεδο Κράτους Μέλους: Αρμόδιοι Φορείς  Ανάπτυξη Κριτηρίων  Επιβραβεύσεις  Ενδιαφερόμενες Ομάδες: Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, ενώσεις καταναλωτών, ΜΜΕ...  Βιομηχανία

6 Τι είναι το Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος (1)  Εθελοντικό εργαλείο αγοράς, με δύο σκοπούς  να προωθήσει το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη χρήση των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν μια μειωμένη περιβαλλοντική επίπτωση κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής τους, και  να παράσχει στους καταναλωτές τις καλύτερες πληροφορίες για την περιβαλλοντική ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, για να τους βοηθήσει να κάνουν περιβαλλοντικές επιλογές στις αγορές τους.

7 Τι είναι το Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος (2)  Σε προϊόντα που ικανοποιούν αυστηρά οικολογικά κριτήρια και κριτήρια απόδοσης απονέμεται το λογότυπο του λουλουδιού.  Το λογότυπο μπορεί να επιδειχθεί ως εργαλείο μάρκετινγκ και υποδεικνύει στους καταναλωτές ότι το προϊόν έχει ανώτερη περιβαλλοντική επίδοση.

8 Πως δουλεύει?  Ανάπτυξη κριτηρίων  Καθορίζονται για κάθε ομάδα προϊόντων  Πολλαπλά κριτήρια  Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ομάδων  Με βάση τις εκτιμήσεις κύκλων ζωής  Επίσημη υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (απόφαση της Επιτροπής)

9 Πως δουλεύει?  Προϊόντα / υπηρεσίες που φέρουν το «Λουλούδι»:  Επικυρωμένη υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και εξασφαλισμένη τεχνική απόδοση  λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος και στην ανθρώπινη υγεία σε όλο τον κύκλο ζωής του, από την εξαγωγή πρώτης ύλης στο τέλος της ζωής  Προστιθέμενη αξία : η χρήση κόστισε γενικά λιγότερο

10 Πως δουλεύει?  Διαδικασία απονομής για τους κατασκευαστές Υποβολή της αίτησης Αξιολόγηση της αίτησης Απονομή Οικολογικού Σήματος για ένα ή περισσότερα προϊόντα Έλεγχος συμμόρφωσης Μάρκετιγκ /προώθηση

11 Τι έχει γίνει μέχρι τώρα  2000  Για 15 ομάδες προϊόντων καθιερώθηκαν κριτήρια  53 επιχειρήσεις  17 εκ. αντικείμενα είχαν πάνω τους το «Λουλούδι»  38 εκ € πωλήσεις σε τιμές εργοστασίου  2004  Για 23 ομάδες προϊόντων καθιερώθηκαν κριτήρια  215 επιχειρήσεις  266 εκ. αντικείμενα είχαν πάνω τους το «Λουλούδι»  644 εκ € πωλήσεις σε τιμές εργοστασίου  Τέλος 2005  Περισσότερες από 300 επιχειρήσεις

12 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα σε προϊόντα  Το λουλούδι είναι πολύ επιτυχές σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, επιβεβαιώνοντας την υψηλή περιβαλλοντική επίδοση σε περισσότερα από 2000 προϊόντα στην αγορά:  Χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων  Υφάσματα  Απορρυπαντικά  Στρώματα κρεβατιών  ….

13 Οικολογικό σήμα Χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2002/739/ΕΚ  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του ΕΚ και του Συμβουλίου  Για θέσπιση αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικού χώρου  Τροποποίηση της απόφασης 1999/10/ΕΚ

14 Χρώματα και βερνίκια εσωτερικού χώρου  Άρθρο 2:  Η κατηγορία προϊόντων περιλαμβάνει χρώματα και βερνίκια διακόσμησης εσωτερικού χώρου, χρώσεις ξύλου και σχετικά προϊόντα, για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση και τα οποία έχουν αναπτυχθεί κυρίως για εσωτερική χρήση και διατίθενται στο εμπόριο για αυτή τη χρήση.

15 Χρώματα και βερνίκια εσωτερικού χώρου  Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων  τα επιχρίσματα δαπέδων  τα χρώματα δαπέδων,  τα προϊόντα στα οποία οι διανομείς προσδίδουν απόχρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ερασιτεχνών ή επαγγελματιών διακοσμητών,  τα διακοσμητικά χρώματα υπό μορφή υγρού ή πάστας τα οποία έχουν ενδεχομένως προσυσκευασθεί, χρωσθεί ή προετοιμαστεί από τον παραγωγό, στα οποία συμπεριλαμβάνονται  τα αστάρια (και τα υποστρώματα) αυτών

16 Χρώματα και βερνίκια εσωτερικού χώρου  Ως «χρώμα» νοείται ένα υλικό επικάλυψης με χρώση, υπό μορφή υγρού ή πάστας ή σκόνης, το οποίο όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια σχηματίζει αδιαφανές υμένιο το οποίο έχει προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες.  Ως «βερνίκι» νοείται ένα διαφανές υλικό επικάλυψης το οποίο όταν εφαρμόζεται σε μια προς βαφή επιφάνεια σχηματίζει ένα στέρεο διαφανές υμένιο το οποίο έχει προστατευτικές, διακοσμητικές ή ειδικές τεχνικές ιδιότητες.

17 Χρώματα και βερνίκια εσωτερικού χώρου  Μετά την επίχριση, το χρώμα ή το βερνίκι ξηραίνονται σχηματίζοντας ένα στερεό, προστατευτικό επίχρισμα προσκολλημένο στην επιφάνεια.  Τα διακοσμητικά χρώματα και βερνίκια είναι χρώματα και βερνίκια τα οποία εφαρμόζονται σε κτίρια, για τον ευπρεπισμό και την επιδιόρθωσή τους, για διακοσμητικούς και προστατευτικούς σκοπούς.  Εφαρμόζονται επιτοπίως. Ενώ η κύρια λειτουργία τους είναι διακοσμητικής φύσης, ασκούν και προστατευτικό ρόλο.  Οι βαφές ξύλου (λαζουροχρώματα) είναι επιχρίσματα τα οποία σχηματίζουν ένα διαφανές ή ημιδιαφανές υμένιο για διακόσμηση και προστασία του ξύλου από τις εξωτερικές επιδράσεις και διευκολύνουν τη συντήρησή του.

18 Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής  αντιδιαβρωτικές επιχρίσεις  αντιρρυπαντικές επιχρίσεις πλοίων  προϊόντα διατήρησης ξύλου  επιχρίσματα για ειδικές βιομηχανικές και επαγγελματικές χρήσεις, συμπεριλαμβανόμενων των επιχρισμάτων εντατικής χρήσης και των προϊόντων δύο συστατικών  εξειδικευμένα προϊόντα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά αντικηλιδωτικά και τα μεγάλης απόδοσης αστάρια διείσδυσης  επιχρίσματα προσόψεων  και κάθε προϊόν το οποίο έχει αναπτυχθεί κυρίως για εξωτερική χρήση και διατίθεται στο εμπόριο για αυτή τη χρήση

19 Ανάλυση Κύκλου Ζωής  11 διακοσμητικά χρώματα εσωτερικού χώρου (Ecobilan Company,1991)

20 Ανάλυση Κύκλου Ζωής  4 περιβαλλοντικά προβλήματα:  Μείωση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων : κατανάλωση πετρελαίου για την παραγωγή του διοξειδίου του τιτανίου (TiO 2 ), ρητινών και διαλυτών,  Φαινόμενο θερμοκηπίου: CO 2 και VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις) ως αποτέλεσμα της παραγωγής της ενέργειας για το TiO 2 και τη χρήση των διαλυτών στα χρώματα και βερνίκια,  Οξίνιση της ατμόσφαιρας: CO 2 και SOx ως αποτέλεσμα της παρασκευής του TiO 2,  Απόρριψη των αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες: κυρίως ως αποτέλεσμα της παρασκευής του TiO 2,

21 Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Προέρχονται από  την παραγωγή του TiO2 και  Τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα και στα νερά κατά τη χρήση των χρωμάτων και βερνικιών  Έτσι, τα περιβαλλοντικά κριτήρια θέτουν κυρίως απαιτήσεις, όπως :  μέγιστες ποσότητες λευκών πιγμέντων στα χρώματα  εκπομπές και απόβλητα από τη διαδικασία παραγωγής του TiO2  μέγιστες ποσότητες VOC στα χρώματα και βερνίκια  μέγιστη συγκέντρωση πτητικών υδρογονανθράκων στα χρώματα και βερνίκια

22 Περιβαλλοντικά Οφέλη  Σε Χρώματα και Βερνίκια, το Λουλούδι εγγυάται:  Περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τους διαλύτες (λιγότεροι ατμοί από τους διαλύτες )  Μειωμένες εκπομπές θείου κατά τη διάρκεια της παραγωγής  Μειωμένα επικίνδυνα απόβλητα των υποπροϊόντων  Κανένα βαρύ μέταλλο, καμία ουσία επιβλαβή για το περιβάλλον και την υγεία (καρκινογόνος και τοξική)  Καλά στη χρήση, αντοχή στο νερό  Πληροφορίες στον χρήστη : χρήση, καθαρισμός, στερεά απόβλητα  Εγγυημένη επικαλυπτική ικανότητα :  8m 2 ανά λίτρο χρώματος

23 Οικονομικά Οφέλη  Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα σε ένα όλο και πιο ευαισθητοποιημένο καταναλωτικό κοινό  Αύξηση του μεριδίου αγοράς, ειδικά από μεγάλους καταναλωτές  Προβολή στην ιστοσελίδα ΕΕ  Πράσινες προμήθειες  Χρήση από επιχειρήσεις με υπηρεσίες που επιβραβεύονται με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα

24 Άλλα Οφέλη (1)  Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, στο άμεσο μέλλον, θα γίνει «εμπορικό σήμα» trademark όλων των βιώσιμων επιχειρήσεων στον κλάδο  Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι καλύτερο από άλλα Οικολογικά Σήματα, επειδή καλύπτει όλες τις χώρες στην ΕΕ και είναι αναγνωρίσιμο και χρησιμοποιείται σε πολλές κατηγορίες προϊόντων

25 Άλλα Οφέλη (2)  Η συνεχής Ευρωπαϊκή καμπάνια θα αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του σήματος από τους χρήστες  Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να γίνουν γνωστές οι περιβαλλοντικές προσπάθειες της επιχείρησης στους αγοραστές δημοσίων υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις, καταναλωτές, κλπ.

26 Άλλα Οφέλη (3)  Ο αναμενόμενος τζίρος με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος είναι υψηλότερος συγκρινόμενος με τις απαραίτητες δαπάνες όταν εισάγεται και χρησιμοποιείται στο σύστημα σήμανσης  Αγοράζοντας χρώματα και βερνίκια με οικολογικό σήμα είναι ένας καλός τρόπος να αποφεύγονται προβλήματα ρύπανσης εσωτερικών χώρων, να περιορίζεται ο αριθμός και η ποσότητα ανεπιθύμητων χημικών και να υποστηρίζεται μια περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

27 Άλλα Οφέλη (4)  Η αγορά χρωμάτων και βερνικιών με οικολογικό σήμα δεν είναι μόνο όφελος για το περιβάλλον, αλλά και αγορά προϊόντος πολύ καλής ποιότητας.  Η αγορά χρωμάτων και βερνικιών με οικολογικό σήμα είναι μέρος της υλοποίησης των στρατηγικών πράσινων προμηθειών των δημοσίων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων

28 Οικολογικό Σήμα σε χρώματα -βερνίκια ΧΩΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σουηδία476 Γαλλία3213 Ιταλία318 Ελλάδα146 Γερμανία143 Ισπανία137 Πορτογαλία73 Δανία64 Ην.Βασίλειο21 Κύπρος11 Φινλανδία11 Βέλγιο11 Κίνα11

29  Σύνολο προϊόντων : 170 (Πηγή: ΕΕ, Απρ. 2006)

30 Οικολογικό Σήμα σε χρώματα -βερνίκια  Σύνολο επιχειρήσεων : 55 (Πηγή: ΕΕ, Απρ. 2006)

31 Το λουλούδι της ΕΕ και άλλα εθελοντικά εργαλεία (EMAS, ISO)  Το λουλούδι της ΕΕ είναι ένα από τα διάφορα υπάρχοντα σήματα τύπου Ι του ISO, και ένα από τα όργανα που έχουν θεσπιστεί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων παράλληλα με το EMAS (περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης και λογιστικού ελέγχου).  Ενώ το λουλούδι της ΕΕ δεν απαιτεί την εφαρμογή ενός περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης (ΣΠΔ), οι Αρμόδιοι Φορείς ενθαρρύνουν σημαντικά για να λάβουν υπόψη τους την εφαρμογή του EMAS ή του ISO 140001 κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής και το έλεγχο της συμμόρφωσης με τα κριτήρια.

32 Πόσο έτοιμοι είστε?  Τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας  Ισχύουσα άδεια λειτουργίας  Έλεγχος μέσω check list συμμόρφωσης με τα κριτήρια

33 Γιατί θέλετε το σήμα  Το Λουλούδι είναι ένα Ευρωπαϊκό Σήμα, επομένως προσφέρει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε προϊόντα που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή αγορά  Για να εκτιμήσετε την αγία του σήματος για την επιχείρησή σας, σκεφθείτε και αξιολογήστε που είναι οι πελάτες σας, και ποια θέματα είναι σημαντικά γι’αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές των μεγάλων πελατών σας  (Να θυμάστε πως το Οικολογικό Σήμα είναι ένα «πράσινο» σήμα και δεν καλύπτει ιδιαίτερες άλλες απαιτήσεις εκτός των κριτηρίων καταλληλότητας προς χρήση  Το κόστος της αίτησης είναι σχετικά μικρό, αλλά πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας το κόστος για την εξακρίβωση και πιθανώς για την υιοθέτηση νέων διαδικασιών παραγωγής για την ικανοποίηση των κριτηρίων

34 Επόμενα βήματα  Αξιολόγηση κόστους και προσπάθειας συμμόρφωσης με τα κριτήρια  Απόφαση για υιοθέτηση σήματος  Σχέδιο δράσης για ικανοποίηση των κριτηρίων  Συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα

35 Καλη επιτυχία

36 …και τέλος  Πως σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε το σήμα  Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του σήματος εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται  Πολλές επιχειρήσεις θέλουν να το χρησιμοποιούν ως δήλωση υψηλού προφίλ (συνοδευόμενη από επεξηγηματικές πληροφορίες  Άλλες προτιμούν να το χρησιμοποιούν για την κάλυψη απαιτήσεων πράσινων προμηθειών, ή σε επικοινωνία μεταξύ μεγάλων πελατών  Για να πετύχετε το μεγαλύτερο όφελος, χρειάζεται να διαφημίζεται το σήμα στο προϊόν σας, γιατί το Λουλούδι έχει σχεδιαστεί να προωθεί το προϊόν και το προϊόν το Λουλούδι,


Κατέβασμα ppt "Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τα χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google