Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

2 Ψηφιοποίηση Την διαδικασία της ψηφιοποίησης αποτελούν:
Σάρωση Ψηφιακή φωτογράφηση Ψηφιακή αποτύπωση πρωτοτύπων σε συνδυσμό με την ψηφιακή επεξεργασία Η επιλογή των συσκευών ψηφιακής αποτύπωσης εξαρτάται από: Την ανάλυση Το χρωματικό βάθος Το δυναμικό πεδίο Τον λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR)

3 Σχεδιάζοντας την ψηφιοποίηση (1)
Εργασίες που πρέπει να γίνουν: Στόχοι για την επιλογή του υλικού, την προστασία της διαχείρισης και των πνευματικών δικαιωμάτων Ποιοι άνθρωποι θα απασχοληθούν: Καταρτισμένο προσωπικό με γνώσεις στο αντικείμενο Που θα λάβει χώρα : Μελέτη παρόμοιων έργων Πότε θα γίνει : Χρονοδιάγραμμα Με ποια μέσα : Εθνικές οδηγίες, πρότυπα μεταδεδομένων, χρηματοδότηση κ.λ.π

4 Σχεδιάζοντας την ψηφιοποίηση (2)
Απαιτούνται : Προσωπικό:προσωπικό για διαχείριση και τεκμηρίωση του έργου π.χ ερευνητές, τεχνικοί προγραμματιστές, νομικοί σύμβουλοι. Υλικό:σαρωτές, εξυπηρετητές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, συσκευές ανάγνωσης φιλμ και μαγνητικών μέσων, συσκευές προετοιμασίας και ανάγνωσης ηχητικών τεκμηρίων. Λογισμικό:λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, Β.Δ, διαχείρισης μεταδεδομένων, αναζήτησης, εξυπηρετητή- ιστού, εξυπηρετητή- εξυπηρετούμενου. Αποθηκευτικά μέσα:σκληροί δίσκοι, μαγνητικά μέσα, οπτικά αποθηκευτικά μέσα,συσκευές δικτυακής αποθήκευσης.

5 Διαχείριση της διαδικασίας ψηφιοποίησης (1)
Συνίσταται: Σωστή σχεδίαση της ΒΔ του έργου και συνεχής καταχώρηση του Προτείνεται οι πληροφορίες να αποθηκεύονται σε ΒΔ ή σε λογιστικό φύλλο ή σε συλλογή εγγράφων Ο τρόπος αποθήκευσης να διασφαλίζει την καταγραφή όλων των ενεργειών Τα πρωτότυπα να ομαδοποιούνται και να ψηφιοποιούνται μαζί Καθιέρωση ροής εργασιών Απαραίτητα τηλέφωνα και άνθρωποι-διαθέσιμοι συνεχώς Σύσταση ομάδας που θα βοηθήσει στη διαχείριση του έργου

6 Διαχείριση διαδικασίας ψηφιοποίησης (2)
Ομάδα εργασίας: Πρόσληψη ατόμων με απαραίτητες γνώσεις Ευθύνες: Οικονομική διαχείριση Ενέργειες προβολής-προώθησης Προγραμματισμός των εργασιών του προσωπικού Διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτους Συνεργασία με τους κατόχους του πολιτιστικού περιεχομένου

7 Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου (1)
Σημαντικός στόχος η προστασία και η διασφάλιση της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο Αντιμετώπιση προβλημάτων: Απαρχαιωμένα αποθηκευτικά μέσα Φυσικές καταστροφές Περιβαλλοντικοί παράγοντες Ανθρώπινες παρεμβάσεις αν αντιμετωπιστούν αποτρέπεται η επανάληψη της ψηφιοποίησης,προστατεύονται τα ευαίσθητα πρωτότυπα και αποφεύγεται η επένδυση επιπλέον χρημάτων και χρόνου για τον ίδιο σκοπό

8 Διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου (2)
Το ψηφιακό αντίγραφο : Συνιστά την πιο πιστή αναπαράσταση της πληροφορίας που περιέχεται στο πρωτότυπο Κατά κανόνα μη συμπιεσμένο Δεν έχει υποστεί επεξεργασία Λειτουργεί μακροπρόθεσμα ως το αρχείο από το οποίο θα προκύπτουν όλες οι υπόλοιπες ψηφιακές εκδοχές του πρωτοτύπου Λειτουργεί ως υποκατάστατο του πρωτοτύπου Υψηλής ποιότητας Αρχείο πολύ μεγάλου μεγέθους Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία έντυπων αντιγράφων υψηλής ποιότητας Συνήθως αποθηκεύεται σε αρχεία μορφής TIFF

9 Αποθηκευτικά μέσα (1) Οπτικά μέσα αποθήκευσης (CD-DVD)
Οικονομική λύση αλλά ακατάλληλη για μεγάλες συλλογές Άμεση αποθήκευση Ώριμη και φθηνή τεχνολογία με περιορισμένη απόδοση και δύσκολη διαχείριση Συστοιχίες δίσκων RAID λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα αποθήκευσης

10 Αποθηκευτικά μέσα (2) Δικτυακή αποθήκευση (SAN, NAS).
Σήμερα η κυρίαρχη τάση είναι η αποθήκευση σε ισχυρούς εξυπηρετητές.

11 Συμπερασματικά Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η διατήρηση αποτελούν σημαντικά στάδια στον κύκλο ζωής των έργων ψηφιοποίησης Η σειρά των ενεργειών αυτών δεν είναι απαραίτητα ακολουθιακή Κάθε οργανισμός πρέπει όμως να ακολουθεί όλες αυτές τις απαραίτητες ενέργειες, αν θέλει να πετύχει την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού του περιεχομένου

12 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!


Κατέβασμα ppt "ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google