Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ\ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ\ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ\ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιοχής Ανατολικού Τομέα και Εμπορικού Κέντρου Δράμας, Δήμου Δράμας

5 Προϋπολογισμός: 5.899.712,00€

6 Με την 4393/6-6-2005 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Εγκρίνονται από το «Επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιοχής Ανατολικού Τομέα και Εμπορικού Κέντρου Δράμας, Δήμου Δράμας» πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνολικού προϋπολογισμού 2.369.712,00€ Με την 4393/6-6-2005 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Εγκρίνονται από το «Επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιοχής Ανατολικού Τομέα και Εμπορικού Κέντρου Δράμας, Δήμου Δράμας» πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνολικού προϋπολογισμού 2.369.712,00€ Μια από τις εγκριτικές αποφάσεις αφορούσε στο: Μια από τις εγκριτικές αποφάσεις αφορούσε στο: Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες Η\Υ σε 25 Τσιγγάνους και 25 Παλιννοστούντες της Περιοχής Παρέμβασης Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες Η\Υ σε 25 Τσιγγάνους και 25 Παλιννοστούντες της Περιοχής Παρέμβασης Με προτεινόμενο Προϋπολογισμό 170.000,00€ Με προτεινόμενο Προϋπολογισμό 170.000,00€

7 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  Σύμφωνη Γνώμη Νόμιμου Εκπροσώπου του Τελικού Δικαιούχου  Αίτημα Διάθεσης Πίστωσης  Αίτημα Χρηματοδότησης  Σύνταξη Μηνιαίων και Τριμηνιαίων Δελτίων  Αίτημα ορισμού Αξιολογητών ΕΜΑ κτλ

8 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

9 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΑΜΕΑ

10 ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Ή ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Ή ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟ

11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες Η\Υ σε 25 Τσιγγάνους και 25 Παλιννοστούντες της περιοχής παρέμβασης Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες Η\Υ σε 25 Τσιγγάνους και 25 Παλιννοστούντες της περιοχής παρέμβασης

12

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  Διατύπωση του προβλήματος στη Δ.Α. με συνοδευόμενη πρόταση για την υλοποίηση δύο πράξεων με τίτλους: 1. Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες Η\Υ 1. Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες Η\Υ σε 25 Παλιννοστούντες της Περιοχής Παρέμβασης σε 25 Παλιννοστούντες της Περιοχής Παρέμβασης 2. Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Εκμάθηση της 2. Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε Τσιγγάνους της Περιοχής Ελληνικής Γλώσσας σε Τσιγγάνους της Περιοχής Παρέμβασης Παρέμβασης  Τροποποίηση της Εγκριτικής Απόφασης του Επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Δράμας από τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας ΑΜΘ.  Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας περί αποδοχής της τροποποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου  Αίτημα ανάκλησης της Απόφασης Υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘‘Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες Η\Υ σε 25 Τσιγγάνους και 25 Παλιννοστούντες της Περιοχής Παρέμβασης’’ προς τη Δ.Α.

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  Αίτημα ανάκλησης της Απόφασης Υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘‘Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες Η\Υ σε 25 Τσιγγάνους και 25 Παλιννοστούντες της Περιοχής Παρέμβασης’’ προς τη Δ.Α.  Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων από την Περιφέρεια ΑΜΘ της κατηγορίας πράξεων 4.3.1 «Υποστηρικτικές δράσεις ΕΚΤ Συμβουλευτική, Προκατάρτιση- Κατάρτιση, ΣΥΥ, κλπ» συνολικού προϋπολογισμού 170.000,00€

15 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Βασικές Δεξιότητες Η\Υ σε 25 Παλιννοστούντες της Περιοχής Παρέμβασης Προϋπολογισμού: 80.000,00€ Προϋπολογισμού: 80.000,00€  Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε Τσιγγάνους της Περιοχής Παρέμβασης Προϋπολογισμού: 90.000,00€ Προϋπολογισμού: 90.000,00€


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ\ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google