Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολυμέσα – Δίκτυα (μαθ. επιλογής Γ’ Λυκείου)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολυμέσα – Δίκτυα (μαθ. επιλογής Γ’ Λυκείου)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολυμέσα – Δίκτυα (μαθ. επιλογής Γ’ Λυκείου)
Πολυμέσα – Δίκτυα (μαθ. επιλογής Γ’ Λυκείου) Μάθημα 10ο : Κεφάλαιο 2: Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων 1. Εικόνες και γραφικά Θεοχάρης Ταντανάσης

2 Εικόνες και γραφικά (1) Σήμερα η οπτικοποίηση της πληροφορίας δεν περιορίζεται μόνο στα πολυμέσα αλλά αποτελεί το κύριο χαρακτηρισμό των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Η εικόνα και τα γραφικά είναι κυρίαρχα στις υπολογιστικές και δικτυακές εφαρμογές. Θεοχάρης Ταντανάσης

3 Εικόνες και γραφικά (2) Οι παλαιότεροι υπολογιστές δεν είχαν γραφικό περιβάλλον διεπαφής. Τα σύγχρονα περιβάλλοντα διεπαφής στα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών όπως τα Windows και το MacOS βασίζονται πολύ στην δύναμη της εικόνας. Θεοχάρης Ταντανάσης

4 Εικόνες και γραφικά (3) Η έρευνα των διαδικασιών μάθησης έχει δείξει ότι, ο άνθρωπος αφομοιώνει τις πληροφορίες κυρίως μέσω τον οπτικού ερεθίσματος. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: το 1% της γνώσης είναι αποτέλεσμα της γεύσης, το 1,5% της αφής, το 3,5% της όσφρησης, το 11% της ακοής και το 83% της όρασης. Η χρήση κατάλληλων εικόνων αποτελεί, κατά συνέπεια, ένα ισχυρότατο μέσο πληροφόρησης. Θεοχάρης Ταντανάσης

5 Η ψηφιακή εικόνα (1) Στα πολυμέσα χρησιμοποιείται ο όρος στατική εικόνα ή γραφικά για να περιγράψει ένα σχέδιο, ένα διάγραμμα, έναν πίνακα ζωγραφικής, μία φωτογραφία ή οποιαδήποτε άλλη εικόνα περιλαμβάνεται στις διάφορες εφαρμογές. Από την άλλη μεριά ο όρος κινούμενη εικόνα, αναφέρεται στην προσομοίωση κίνησης (animation) και το βίντεο. Θεοχάρης Ταντανάσης

6 Η ψηφιακή εικόνα (2) Η ενσωμάτωση γραφικών σε μια εφαρμογή πολυμέσων δεν είναι απαραίτητη μόνο για την περιγραφή τον πληροφοριακού υλικού αλλά υποστηρίζει επιπλέον και την αλληλεπίδραση χρήστη-εφαρμογής. Θεοχάρης Ταντανάσης

7 Τρόποι χρήσης των εικόνων στα πολυμέσα
Τρόποι χρήσης των εικόνων στα πολυμέσα Υπόβαθρο οθονών (background) Φωτογραφίες Τρισδιάστατα γραφικά Γραφικές παραστάσεις Διαγράμματα ροής Διαγράμματα οργάνωσης Πλήκτρα ενεργειών Εργαλεία πλοήγησης Θεοχάρης Ταντανάσης

8 Στόχοι χρήσης των εικόνων στα πολυμέσα
Στόχοι χρήσης των εικόνων στα πολυμέσα Απεικόνιση και αναπαράσταση εννοιών, αρχών ή διαδικασιών Γραφική αναπαράσταση αριθμητικών δεδομένων Προσομοίωση φαινομένων ή καταστάσεων Ενσωμάτωση κειμένων Επισήμανση και έμφαση σημαντικών πληροφοριών Πρόκληση ενδιαφέροντος και προσοχής Περιβάλλον αλληλεπίδρασης χρήστη-εφαρμογής Αισθητική επένδυση της εφαρμογής Θεοχάρης Ταντανάσης

9 Μορφές ψηφιακής εικόνας (1)
Τα προγράμματα διαχείρισης γραφικών δημιουργούν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν ψηφιακές εικόνες δύο μορφών: τις χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics) τις διανυσματικές εικόνες (vector ή draw-type graphics). Θεοχάρης Ταντανάσης

10 Μορφές ψηφιακής εικόνας (2)
Διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη εικόνων: διανυσματικές εικόνες ψηφιογραφικές εικόνες Θεοχάρης Ταντανάσης

11 Μορφές ψηφιακής εικόνας (3)
Διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη εικόνων: διανυσματικές εικόνες ψηφιογραφικές εικόνες Θεοχάρης Ταντανάσης

12 Χαρτογραφικές εικόνες (bitmap graphics) (1)
Μία χαρτογραφική εικόνα δημιουργείται (ατό μία διάταξη κουκίδων (ψηφίδων), που είναι γνωστές ως εικονοστοιχεία (picture elements ή pixels). Για την περιγραφή του κάθε pixel αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά το χρώμα και τη θέση του. Θεοχάρης Ταντανάσης

13 Χαρτογραφικές εικόνες (bitmap graphics) (2)
από όλα τα προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας με ψηφιοποίηση συμβατικών εικόνων μέσω σαρωτή με σύλληψη εικόνων από την οθόνη του υπολογιστή με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού με χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής με ψηφιοποίηση εικόνας βίντεο ή τηλεόρασης μέσω ειδικής κάρτας σύλληψης εικόνας βίντεο Θεοχάρης Ταντανάσης

14 Παράμετροι των χαρτογραφικών εικόνων
Ανάλυση (resolution): Εκφράζει την πυκνότητα των εικονοστοιχείων της εικόνας σε κάθε διάσταση και μετριέται σε σημεία ανά ίντσα (dots per inch, dpi). Μεγαλύτερη ανάλυση συνεπάγεται υψηλότερη ποιότητα της εικόνας Χρωματικό βάθος:Σχετίζεται με τον αριθμό των χρωμάτων που είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία μιας εικόνας. Χρωματικό βάθος 8 bits αποδίδει 28=256 χρώματα και 24 bit αποδίδει 16,8 εκατομμύρια χρώματα. Μέγεθος: Η εικόνα, ανεξάρτητα από το σχήμα της, καταλαμβάνει το χώρο ενός ορθογώνιου παραλληλογράμμου που την περιβάλει. Θεοχάρης Ταντανάσης

15 Διανυσματικές εικόνες
Στις εικόνες διανυσματικού τύπου τα στοιχεία τους απεικονίζονται με γεωμετρικό τρόπο, με τη βοήθεια γραμμών, ορθογωνίων, ελλείψεων ή τόξων. Το μέγεθος των διανυσματικών αρχείων εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των σχημάτων που περιγράφουν. Είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα χαρτογραφικά αρχεία, επειδή αποθηκεύονται μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό των σχημάτων. Τα διανυσματικά αρχεία παρέχουν δυνατότητες μεγέθυνσης, σμίκρυνσης και περιστροφής των σχημάτων, χωρίς να προκαλούνται αλλοιώσεις. Θεοχάρης Ταντανάσης


Κατέβασμα ppt "Πολυμέσα – Δίκτυα (μαθ. επιλογής Γ’ Λυκείου)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google