Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Προτεινόμενες πρακτικές για την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού και τουριστικού προϊόντος (αφορά το φυσικό αντικείμενο των τελικών δικαιούχων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Προτεινόμενες πρακτικές για την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού και τουριστικού προϊόντος (αφορά το φυσικό αντικείμενο των τελικών δικαιούχων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Προτεινόμενες πρακτικές για την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού και τουριστικού προϊόντος (αφορά το φυσικό αντικείμενο των τελικών δικαιούχων των έργων.1 των υποσυνόλων 2 –12 της πρόσκλησης 78) Γρηγόριος Σταϊνχάουερ Ερευνητής ΙΕΛ Ε.Π «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Άξονας 2, Μέτρο 2.4, Υποκ. Πράξεων 1.2

2 2 Προτεινόμενες δραστηριότητες 1.Προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και εγκατάσταση συστημάτων 2.Επιλογή υλικού, καθορισμός θεματικών κατηγοριών, γεωγραφικών περιοχών, ομάδων εργασίας 3.Συλλογή – Τεκμηρίωση Υλικού 4.Ψηφιοποίηση υλικού 5.Καταχώριση υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα – Έγκριση υλικού 6.Μετάφραση

3 3 Δ1. Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού και εγκατάσταση συστημάτων  Εξοπλισμός (Hardware)  Σταθμός/οι εργασίας με σύνδεση στο Internet  Περιφερειακές συσκευές (π.χ. scanner, κάρτα video κλπ)  Λογισμικό  Συστήματος, Web browser κ.ά  Επεξεργασίας εικόνων, ήχου, βίντεo

4 4 Δ2. Επιλογή υλικού, καθορισμός θεματικών κατηγοριών, γεωγραφικών περιοχών, ομάδων εργασίας (1) Επιλογή υλικού από τους φορείς (κριτήρια με βάση τους στόχους της δημιουργίας δικτυακών πυλών των Περιφερειών π.χ. προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς σε Έλληνες και ξένους, αξιοποίηση από την εκπαιδευτική κοινότητα) Καθορισμός των Θεματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών Καθορισμός γεωγραφικών περιοχών

5 5 Δ2. Επιλογή υλικού, καθορισμός θεματικών κατηγοριών, γεωγραφικών περιοχών, ομάδων εργασίας(2)  Προτεινόμενες ομάδες εργασίας  Ομάδα σχεδιασμού, επιλογής και επιμέλειας υλικού  Ομάδα τεκμηρίωσης υλικού (ή δημιουργίας πρωτότυπου υλικού, π.χ. πρωτότυπο κείμενα)  Ομάδα ψηφιοποίησης υλικού  Ομάδα καταχώρισης υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  Ομάδα μετάφρασης υλικού Για την ηλεκτρονική διαχείριση (εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή κλπ) του υλικού απαιτείται ανά φορέα να καθορισθούν ο/οι χρήστης/ες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΥΠ και ΟΤ.

6 6  Στοιχεία που εισάγονται υποχρεωτικά σε κάθε άρθρο  Τίτλος, συγγραφέας, γεωγραφική τοποθεσία, θεματική κατηγορία, κείμενο  Στοιχεία που εισάγονται προεραιτικά σε κάθε άρθρο  Εκδότης, ημερομηνία έκδοσης, δικαιώματα, σύντομη περιγραφή, σύνδεσμοι (μέσα στο κείμενο α) σε άλλο άρθρο β) σε εξωτερική διεύθυνση), εικόνες (λεζάντες εικόνας), άλλοι τύποι αρχείων (ήχου, βίντεο) με την περιγραφή και τον δημιουργό τους, σχετικοί σύνδεσμοι σε άλλα sites Δ3. Tεκμηρίωση υλικού

7 7  Τύποι δεδομένων :  Κείμενα (απλά κείμενα χωρίς μορφοποίηση)  Εικόνες (προτεινόμενα μορφότυπα: jpeg, gif, png, pjpeg, σε τρεις διαστάσεις με πλάτη 120, 400, 800 pixels)  Ήχοι (προτεινόμενα μορφότυπα mp3, wav συμπίεση κατά ADPCM)  Βίντεο (προτεινόμενο μορφότυπο mpg) Δ4. Ψηφιοποίηση του υλικού (1)

8 8 Δ4. Ψηφιοποίηση του υλικού (2)  Διαδικασίες σάρωσης και επεξεργασίας εικόνων  είτε σάρωση (από films, φωτογραφίες) σε υψηλή ανάλυση είτε εισαγωγή της εικόνας σε Η/Υ από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή  ψηφιακή επεξεργασία της ασυμπίεστης εικόνας (φωτεινότητα, οξύτητα κ.ά.)  αποθήκευση της εικόνας υψηλής ανάλυσης σε μαγνητικό μέσο  δημιουργία των τελικών τριών εικόνων (με πλάτη 800, 400, 120) που θα προκύψουν από την εικόνα υψηλής ανάλυσης με τεχνική σμίκρυνσης  συμπίεση και αποθήκευση (χρήση της ονοματολογίας) των εικόνων στα κατάλληλα μορφότυπα

9 9 Δ5. Καταχώριση του υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα – Έγκριση υλικού  Καταχώριση του υλικού από τους ΟΤ μέσα από τις ηλεκτρονικές φόρμες που προσφέρει το υποσύστημα διαχείρισης  Ποιοτικός έλεγχος του υλικού (από την ομάδα επιμέλειας υλικού) - Διορθώσεις  Έγκριση του υλικού από τον/ους ΕΥΠ  (Δημοσιοποίηση αφορά τον φορέα διαχείρισης της δικτυακής πύλης)

10 10 Δ6. Μετάφραση  Μετάφραση των θεματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών  Μετάφραση των γεωγραφικών περιοχών  Μετάφραση των άρθρων  Καταχώριση των μεταφράσεων με την βοήθεια του υποσυστήματος διαχείρισης

11 11 Αναφορές  Εγχειρίδιο ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοση 1.6  Κείμενο με τίτλο «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού» www.xanthi.ilsp.gr/cultureportal


Κατέβασμα ppt "1 Προτεινόμενες πρακτικές για την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού και τουριστικού προϊόντος (αφορά το φυσικό αντικείμενο των τελικών δικαιούχων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google