Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής Κοκκαλίδης Δημοσθένης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής Κοκκαλίδης Δημοσθένης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής Κοκκαλίδης Δημοσθένης

2 Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας  Πληροφοριακά Συστήματα που έχουν σχεδιαστεί να υποστηρίζουν τη διοίκηση και τη λειτουργία όλων των τεχνικών και διαχειριστικών πτυχών, για ολόκληρο το σύστημα υγείας, για μια μονάδα υγείας ή για ένα τμήμα μιας μονάδας υγείας. Πηγή : Rodrigues et al., 1999

3 Σχηματικά

4 Υποσυστήματα

5 Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου  Τα πληροφοριακά υποσυστήματα που συγκροτούν ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) ή Hospital Information System (HIS) διακρίνονται στη γενική τους μορφή σε μια πληθώρα υποσυστηµάτων:  Το Διαχειριστικό–Οικονομικό  Το Ιατρικό  Το Εργαστηριακό και  Το Σύστημα Διοίκησης

6 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου

7 Το Διαχειριστικό – Οικονομικό Οι εφαρμογές Διαχειριστικού χαρακτήρα συνήθως περιλαμβάνουν:  Διαχείριση Ασθενών (Γραφείο Κίνησης)  Εξωτερικών Ασθενών (Γραμματεία Τ.Ε.Ι.)  Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)  Διαχείριση Προσωπικού  Διαχείριση Υλικού (Αποθήκες)  Διαχείριση Προμηθειών (Γραφείο Προμηθειών)  Διαχείριση Εγκαταστάσεων–Έργων (Τεχνική Υπηρεσία)  Τιμολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών (νοσηλείας, ιατρικών πράξεων, εργαστηριακών εξετάσεων, χρήσης και κατανάλωσης υλικών και φαρμάκων).

8 Το Διαχειριστικό – Οικονομικό Οι Οικονομικού χαρακτήρα εφαρμογές συνήθως περιλαμβάνουν:  Γενική Λογιστική  Αναλυτική Λογιστική  Προϋπολογισμό  Διαχείριση Παγίων  Ταμειακό Προγραμματισμό – Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Ταμείων  Εισπράξεις – Πληρωμές  Μισθοδοσία Προσωπικού

9 Το Ιατρικό Υποσύστημα  Εφαρμογές παροχής Ιατρικής Φροντίδας  Εφαρμογές παροχής Νοσηλευτικής Φροντίδας Οι Εφαρμογές παροχής Ιατρικής Φροντίδας υποστηρίζουν το κλινικό τμήμα στην υλοποίηση της καθαρά ιατρικής φροντίδας που παρέχεται στον ασθενή κατά την διάρκεια της νοσηλείας του και περιλαμβάνουν:  Διαχείριση Ασθενή (εισαγωγή, έξοδος, μετακίνηση ασθενούς)  Διαχείριση ιστορικού ασθενούς  Παρακολούθηση πορείας Υγείας (συμπτώματα ασθενή, κλινικά σημεία, διαγνώσεις, πορεία νόσου)  Διαχείριση ιατρικών εντολών και παρουσίαση αποτελεσμάτων

10 Το Ιατρικό Υποσύστημα Παράλληλα, στις παραπάνω εφαρμογές λογισμικού εντάσσεται και ένα σύνολο από απαραίτητες υποστηρικτικές εφαρμογές όπως:  Νοσοκομειακό Φαρμακείο  Προγραμματισμός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού  Διαχείριση τακτικών εξωτερικών ιατρείων  Προγραμματισμός χειρουργείων  Διαιτολόγιο Από την άλλη μεριά, υπάρχουν οι εφαρμογές παροχής Νοσηλευτικής Φροντίδας που περιλαμβάνουν:  Σχεδιασμός Νοσηλευτικής Φροντίδας  Νοσηλευτική παρακολούθηση  Νοσηλευτικές ενέργειες και πράξεις  Φαρμακολογική παρακολούθηση ασθενούς

11 Το Εργαστηριακό Υποσύστημα  Laboratory Information Systems (LIS), τα οποία επιτρέπουν την σύνδεση των σύγχρονων αναλυτικών συσκευών με το διαχειριστικό σύστημα του εκάστοτε εργαστηρίου  Radiology Information Systems (RIS), με τα οποία επιτυγχάνεται η σύνδεση των απεικονιστικών μηχανημάτων με το διαχειριστικό σύστημα του εργαστηρίου  Picture Archiving and Communication Systems (PACS), εξειδικευμένα συστήματα για την αποθήκευση, ανάκτηση και μεταφορά της ιατρικής εικόνας εντός του νοσοκομείου

12 Το Σύστημα Διοίκησης Το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS) αντλεί πληροφορίες απ’ όλα τα υποσυστήματα του νοσοκομείου και τις παρουσιάζει με κατανοητό, επεξεργάσιμο τρόπο στη διοίκηση του οργανισμού. Τα δεδομένα τα οποία χρειάζεται ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης είναι τουλάχιστον τα εξής:  Κοστολογικά δεδομένα  Δεδομένα προσωπικού και μισθολογικά δεδομένα  Ιατρικές πράξεις και  Διαγνώσεις

13 Συμπερασματικά…

14 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας στην Ελλάδα  Η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής ΠΣ με τα ΜΟΠ (1990) βρήκε το σύστημα απροετοίμαστο.  Η συνέχεια στο Β΄ ΚΠΣ δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί λόγω μεγάλης καθυστέρησης και μικρών κονδυλίων.  Αποτέλεσμα… τα νοσοκομεία αποθαρρύνθηκαν να προχωρήσουν την προσπάθεια μόνα τους … και  Όπου έγιναν κάποιες προσπάθειες, ήταν μεμονωμένες και χωρίς ολοκλήρωση των υποσυστημάτων.

15 Αίτια που εμπόδισαν την ανάπτυξη της Πληροφορικής (Επιχειρησιακό Σχέδιο Υγεία-Πρόνοια 2002-2006)  Ξεπερασμένο και γραφειοκρατικό σχήμα διοίκησης  Απουσία κατάλληλης πληροφοριακής κουλτούρας  Αδυναμία υποκίνησης προσωπικού – Έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης  Υποστελεχωμένα Τμήματα Πληροφορικής  Έλλειψη ευελιξίας στο υφιστάμενο πλαίσιο προμηθειών

16 Αναγκαιότητα Εισαγωγής ΠΣ στην Υγεία  Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή  Πληροφόρηση και ταχύτητα εξυπηρέτησης  Μείωση γραφειοκρατίας και λαθών  Βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος  Ελαχιστοποίηση κόστους παροχής περίθαλψης  Ορθολογική διαχείριση πόρων  Παροχή αξιόπιστης πληροφορίας στη διοίκηση  Εργαλείο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

17 Βασικές Προϋποθέσεις Λειτουργίας ΟΠΣΝ  Μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της πληροφορικής σε κάθε φορέα  Ισχυρό και οργανωμένο Τμήμα Πληροφορικής  Βήμα – βήμα προσέγγιση στην εγκατάσταση συστημάτων  Κινητοποίηση διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων  Συνεχής υποστήριξη και μέριμνα της διοίκησης

18 Προς ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας  Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα μπορούν αδιαμφισβήτητα να βελτιώσουν τις υπηρεσίες υγείας.  Το καίριο ερώτημα έχει να κάνει με τον τρόπο που υποστηρίζεται η Πληροφορική από τις διοικήσεις των νοσηλευτικών οργανισμών και τη σημασία που αποδίδεται στον στρατηγικό σχεδιασμό.  Η Εναρμόνιση των Στόχων ενός νοσοκομείου με την ανάπτυξη της Πληροφοριακής του οργάνωσης κρίνεται ως επιτακτική και αναγκαία για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, που δεν είναι άλλο, από την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του οργανισμού.

19 Κατάλληλη Προετοιμασία  Ενημέρωση και Εκπαίδευση Χρηστών  Παρακίνηση, Κίνητρα.  Προγράμματα Εκπαίδευσης σε ΤΠΕ.  Εσωτερική Οργάνωση  Αλλαγή εσωτερικών διαδικασιών, νέοι ρόλοι, ευελιξία.  Διοίκηση βάσει στόχων (MBOs).  Δημιουργία Υποδομών.  Συνεχής Διοικητική Μέριμνα  Υποστήριξη στους χρήστες.  Ευελιξία σε εξοπλισμό ΤΠΕ.

20 Συμπεράσματα  Η ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων στον οργανισμό και η αποτελεσματική τους επίδραση στις λειτουργίες του προσδίδει μια νέα «τεχνολογική ταυτότητα», κάτι που σημαίνει ότι πρόκειται πλέον για στρατηγικό πόρο, ενσωματωμένο στη γενικότερη στρατηγική του οργανισμού.

21 Ευχαριστώ πολύ …


Κατέβασμα ppt "Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής Κοκκαλίδης Δημοσθένης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google