Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ecoelastika 2004-2012. Περιεχόμενα Ecoelastika2 Υπεύθυνη Διακυβέρνηση 1.Προφίλ εταιρίας 2.Η διαδικασία 3.Κατηγορίες μεταχειρισμένων ελαστικών 4.Δίκτυο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ecoelastika 2004-2012. Περιεχόμενα Ecoelastika2 Υπεύθυνη Διακυβέρνηση 1.Προφίλ εταιρίας 2.Η διαδικασία 3.Κατηγορίες μεταχειρισμένων ελαστικών 4.Δίκτυο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ecoelastika 2004-2012

2 Περιεχόμενα Ecoelastika2 Υπεύθυνη Διακυβέρνηση 1.Προφίλ εταιρίας 2.Η διαδικασία 3.Κατηγορίες μεταχειρισμένων ελαστικών 4.Δίκτυο συνεργατών 5.Προέλευση συλλεγόμενων ελαστικών (2012) 6.Τελικοί προορισμοί ελαστικών τέλους κύκλου ζωής 7.Κύριες μέθοδοι αξιοποίησης 2012 8.Βασικά προϊόντα επεξεργασίας ελαστικών τέλους κύκλου ζωής 9.Δηλώσεις νέων ελαστικών σε σύγκριση με συλλεγόμενες ποσότητες 10.Διαχειριζόμενες ποσότητες 2012 11.Ιστορικά αποθέματα 12.Οικονομικά αποτελέσματα 13.Κόστος διαχείρισης 14.Στόχοι 2013 – 2017 15.Προβλήματα 16.Προτάσεις βελτίωσης

3 Προφίλ εταιρίας Ecoelastika3 Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Η Ecoelastika ιδρύθηκε το 2002 από τους 5 βασικότερους εισαγωγείς ελαστικών Οι 5 εταιρίες εκπροσωπούνται στο ΔΣ της εταιρίας. Σήμερα η εταιρία έχει υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με Κύριοι σταθμοί στη λειτουργία της Ecoelastika 2002 Ίδρυση από τους 5 βασικότερους εισαγωγείς 2004 Έγκριση Ecoelastika ως συλλογικού συστήματος εναλ. διαχείρισης ελαστικών πανελλαδικής εμβέλειας 2006 Γεωγραφική κάλυψη όλης της χώρας 2006 Κάλυψη ποσοτικού στόχου ΠΔ 109/2004 2011 Επανέγκριση από τον ΕΟΑΝ για τα έτη 2011 - 2017 Πελάτες 108 Εισαγωγείς ελαστικών 74 Εισαγωγείς οχημάτων

4 Κατηγορίες μεταχειρισμένων ελαστικών ΠεριγραφήΜέσα Βάρη Κατηγορία Α  Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά λάστιχα και λάστιχα 4X4)  Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη από.  Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συμβατικά (diagonal) για μπροστινούς τροχούς  Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη ή ίση με 8kg Κατηγορία Β  Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη ή ίση με.  Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης  Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη από  Ελαστικά χωματουργικών οχημάτων 50kg Κατηγορία Γ  Ελαστικά moto 2.5kg Ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1400mm εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες και δε χρεώνεται σε αυτά χρηματική εισφορά Ecoelastika4

5 Η διαδικασία Ecoelastika5

6 Δίκτυο συνεργατών Ecoelastika6 Recyclers Energetic use Shredder Temporal Storage area Company nameLocation ELVAN SA Attica area AXEL Ltd Attica area ΤΙΤΑΝ SA Attica area ELVIAN SA Boiotia KARABAS SA Fthiotida HERCO SA Patras Christoforos Kerides Edessa HELESI SA Komotini RETIRE SA Drama

7 Προέλευση συλλεγόμενων ελαστικών (2012) Ecoelastika7

8 Τελικοί προορισμοί μεταχ. ελαστικών Ecoelastika8

9 Κύριες μέθοδοι επεξεργασίας 2012 Ecoelastika9 12,1% ενεργειακή αξιοποίηση στην ελληνική τσιμεντοβιομηχανία (ολόκληρα ελαστικά) 38,7 % Παραγωγή τελικών προϊόντων 49,2% Εξαγωγή μεταχ. ελαστικών για ενεργειακή αξιοποίηση (whole or shredded tires)

10 Κύρια προϊόντα ανακύκλωσης ελαστικών Ecoelastika10

11 Δηλώσεις νέων ελαστικών σε σύγκριση με συλλεγόμενες ποσότητες Ecoelastika11 ≈90%

12 Διαχειριζόμενες ποσότητες 2012 Ecoelastika12 Description Quantities (t) 2012 Δηλώσεις 32.014 Συλλογή 30.976 Αξιοποίηση 34.111 Ενεργειακή αξιοποίηση στην Ελλάδα 4.159 Ανακύκλωση 13.319 Ενεργειακή αξιοποίηση στο εξωτερικό 16.925

13 Ιστορικά αποθέματα Ecoelastika13

14 Κόστος διαχείρισης Ανάλυση εξόδων 1/1/2012 – 31/12/2012 Κόστος ανά διαχ. τόνο (€/tn) Ποσοστό (%) Κόστος συλλογής – μεταφοράς 78,8456,18 % Κόστος αξιοποίησης 43,8631,25 % Διοικητικά έξοδα 17,6312,56 % ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 140,33100 % Ecoelastika14

15 Στόχοι 2013 - 2017 Ecoelastika15 1.Βελτίωση της διαδικασίας συλλογής και μεταφοράς 2.Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της Ecoelastika (συλλογή, μεταφορά και τελική αξιοποίηση) 3.Διερεύνηση νέων μεθόδων διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών (π.χ. πυρόλυση των μεταχ. ελαστικών) με στόχο τη μείωση των αποθηκευμένων ποσοτήτων 4.Υπό προϋποθέσεις ένταξη στο σύστημα μεταχ. ελαστικών με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη 1400mm 5.Βελτίωση του προγράμματος ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης της Ecoelastika 6.Καθιέρωση νομικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων εταιριών εισαγωγής που δεν συμμετέχουν στο σύστημα της Ecoelastika

16 Προβλήματα Ecoelastika16 • Σημαντικές ποσότητες μεταχ. ελαστικών σε χώρους προσ. αποθήκευσης • Μικρή απορρόφηση προϊόντων από την επεξεργασία των μεταχ. ελαστικών σε τελικές εφαρμογές • Χαμηλές τιμές των τελικών προϊόντων (π.χ. τρίμμα ελαστικού, κλπ.) που παράγονται από τους ανακυκλωτές ελαστικού στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά • Έλλειψη έργων Πολ. Μηχανικού στα οποία θα μπορούσαν να απορροφηθούν μεταχ. ελαστικά σε τεχνικές εφαρμογές • Μικρό ποσοστό ενεργειακής αξιοποίησης μεταχ. ελαστικών στην εγχώρια ενεργοβόρα βιομηχανία (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία) • Σημαντικός αριθμός υπόχρεων εταιριών που δεν συμμετέχουν στο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika

17 Προτάσεις βελτίωσης Ecoelastika17 • Προώθηση της χρήσης των εναλλακτικών καυσίμων με στόχο την αύξηση του ποσοστού ενεργειακής αξιοποίησης των μεταχ. ελαστικών που οδηγούνται στην εγχώρια ενεργοβόρο βιομηχανία (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία, μεταλλουργική βιομηχανία, ασβεστοποιία, κλπ.) • Κίνητρα σε τεχνικές εταιρίες με στόχο την προώθηση της χρήσης τρίμματος ελαστικού σε τελικά προϊόντα (π.χ. τροποποιημένη άσφαλτος, δάπεδα ασφαλείας, ελαστικά πλακάκια, κλπ.) • Ενθάρρυνση της χρήσης μεταχ. ελαστικών σε έργα Πολ. Μηχανικού • Τήρηση της νομοθεσίας από παράνομους εισαγωγείς που δεν συμβάλλονται με το εγκεκριμένο σύστημα της Ecoelastika • Βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού της Πολιτείας σε σχέση με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας


Κατέβασμα ppt "Ecoelastika 2004-2012. Περιεχόμενα Ecoelastika2 Υπεύθυνη Διακυβέρνηση 1.Προφίλ εταιρίας 2.Η διαδικασία 3.Κατηγορίες μεταχειρισμένων ελαστικών 4.Δίκτυο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google