Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΔΙΠ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΔΙΠ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΟΔΙΠ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Οδηγίες προς τους Φοιτητές για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Δεκέμβριος 2013

2 Είσοδος στο Σύστημα [-1]
Είσοδος στο Σύστημα [-1] Διεύθυνση: (περιβάλλον δοκιμών)

3 Είσοδος στο Σύστημα [-2]
Είσοδος στο Σύστημα [-2] Οι φοιτητές προσπελαύνουν το σύστημα ανώνυμα «κλικάροντας» στην ειδική επισήμανση «εδώ» στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας, όπως φαίνεται στη διαφάνεια: «Παρακαλούνται οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εργαστηριακών-θεωρητικών μαθημάτων να πατήσουν εδώ!»

4 Καταστάσεις Εντύπων Εκκρεμεί Προσωρινά Αποθηκευμένο Υποβληθέν
το έντυπο είναι κενό εκκρεμεί η συμπλήρωσή του Προσωρινά Αποθηκευμένο έχουν συμπληρωθεί κάποια στοιχεία και έχουν αποθηκευτεί. η συμπλήρωση του εντύπου μπορεί να συνεχιστεί σε επόμενο χρόνο Υποβληθέν το έντυπο έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί δε μπορούν να γίνουν αλλαγές Ακυρωμένο το έντυπο έχει ακυρωθεί (π.χ. γιατί ο διδάσκων αποχώρησε) γίνεται από ΟΜΕΑ/ΜΟΔΙΠ/Διαχειριστές

5 Προβολή Ερωτηματολογίου
Εμφάνιση απαντήσεων Μία στήλη για κάθε απαντημένο ερωτηματολόγιο Παρατηρήσεις στο κάτω μέρος

6 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται μέσω ενός μοναδικού κωδικού ανά αντίτυπο Ο αρμόδιος διανέμει τους κωδικούς στους σπουδαστές, και αυτοί μέσω του κωδικού προσπελαύνουν το σύστημα και υποβάλλουν ακριβώς ένα αντίτυπο ερωτηματολογίου Μπορεί να ορίζεται η περίοδος διαθεσιμότητας του ερωτηματολογίου (ημ/νία και ώρα από, ημ/νία και ώρα έως) Ανωνυμία: δεν είναι δυνατό να συσχετιστεί ο σπουδαστής με ένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο Ασφάλεια: κωδικοί 12 ψηφίων, με ενδιάμεσες παύλες που θα πρέπει επίσης να πληκτρολογηθούν

7 Κωδικοί Ερωτηματολογίων
Excel με κωδικούς το οποίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Οι κωδικοί αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και, με ευθύνη της ΟΜΕΑ, δίνονται σε κλειστό φάκελο σε φοιτητή που τους διανέμει ανώνυμα στους υπόλοιπους φοιτητές της αίθουσας.

8 Είσοδος για Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου
Ο φοιτητής εισάγει τον 12ψήφιο κωδικό (Προσοχή: θα πρέπει να εισάγονται και οι ενδιάμεσες παύλες) και οδηγείται στη σελίδα συμπλήρωσης Αν ο κωδικός είναι λάθος το ερωτηματολόγιο έχει ήδη υποβληθεί (ο κωδικός έχει χρησιμοποιηθεί) η περίοδος διαθεσιμότητας του ερωτηματολογίου έχει παρέλθει εμφανίζεται σφάλμα

9 Δομή Ερωτηματολογίου

10 Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ
Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Τέλος Παρουσίασης


Κατέβασμα ppt "ΜΟΔΙΠ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google