Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΔΙΠ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας Οδηγίες προς τους Φοιτητές για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Δεκέμβριος 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΔΙΠ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας Οδηγίες προς τους Φοιτητές για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Δεκέμβριος 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΟΔΙΠ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας Οδηγίες προς τους Φοιτητές για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Δεκέμβριος 2013

2 Είσοδος στο Σύστημα [-1]  Διεύθυνση: 1.http://modipapp.teiath.grhttp://modipapp.teiath.gr 2.https://modipapp.teiath.gr/test ( περιβάλλον δοκιμών )https://modipapp.teiath.gr/test

3 Είσοδος στο Σύστημα [-2] εδώ •Οι φοιτητές προσπελαύνουν το σύστημα ανώνυμα «κλικάροντας» στην ειδική επισήμανση «εδώ» στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας, όπως φαίνεται στη διαφάνεια: ΦΟΙΤΗΤΕΣ εδώ «Παρακαλούνται οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εργαστηριακών-θεωρητικών μαθημάτων να πατήσουν εδώ!»

4 Καταστάσεις Εντύπων  Εκκρεμεί  το έντυπο είναι κενό  εκκρεμεί η συμπλήρωσή του  Προσωρινά Αποθηκευμένο  έχουν συμπληρωθεί κάποια στοιχεία και έχουν αποθηκευτεί.  η συμπλήρωση του εντύπου μπορεί να συνεχιστεί σε επόμενο χρόνο  Υποβληθέν  το έντυπο έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί  δε μπορούν να γίνουν αλλαγές  Ακυρωμένο  το έντυπο έχει ακυρωθεί (π.χ. γιατί ο διδάσκων αποχώρησε)  γίνεται από ΟΜΕΑ/ΜΟΔΙΠ/Διαχειριστές

5 Προβολή Ερωτηματολογίου  Εμφάνιση απαντήσεων  Μία στήλη για κάθε απαντημένο ερωτηματολόγιο  Παρατηρήσεις στο κάτω μέρος

6 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων  Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται μέσω ενός μοναδικού κωδικού ανά αντίτυπο  Ο αρμόδιος διανέμει τους κωδικούς στους σπουδαστές, και αυτοί μέσω του κωδικού προσπελαύνουν το σύστημα και υποβάλλουν ακριβώς ένα αντίτυπο ερωτηματολογίου  Μπορεί να ορίζεται η περίοδος διαθεσιμότητας του ερωτηματολογίου (ημ/νία και ώρα από, ημ/νία και ώρα έως)  Ανωνυμία:  Ανωνυμία: δεν είναι δυνατό να συσχετιστεί ο σπουδαστής με ένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο  Ασφάλεια:  Ασφάλεια: κωδικοί 12 ψηφίων, με ενδιάμεσες παύλες που θα πρέπει επίσης να πληκτρολογηθούν

7 Κωδικοί Ερωτηματολογίων  Excel με κωδικούς το οποίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα.  Οι κωδικοί αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και, με ευθύνη της ΟΜΕΑ, δίνονται σε κλειστό φάκελο σε φοιτητή που τους διανέμει ανώνυμα στους υπόλοιπους φοιτητές της αίθουσας.

8 Είσοδος για Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου  http://modipapp.teiath.gr/questionnaire http://modipapp.teiath.gr/questionnaire  Ο φοιτητής εισάγει τον 12ψήφιο κωδικό (Προσοχή: θα πρέπει να εισάγονται και οι ενδιάμεσες παύλες) και οδηγείται στη σελίδα συμπλήρωσης  Αν  ο κωδικός είναι λάθος  το ερωτηματολόγιο έχει ήδη υποβληθεί (ο κωδικός έχει χρησιμοποιηθεί)  η περίοδος διαθεσιμότητας του ερωτηματολογίου έχει παρέλθει εμφανίζεται σφάλμα

9 Δομή Ερωτηματολογίου

10 Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Τέλος Παρουσίασης


Κατέβασμα ppt "ΜΟΔΙΠ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας Οδηγίες προς τους Φοιτητές για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Δεκέμβριος 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google