Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφορική και Επιστήμη Η/Υ Ενημέρωση για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σωκράτης Μυλωνάς και Νικόλαος Ζάγγουλος Σεπτέμβριος 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφορική και Επιστήμη Η/Υ Ενημέρωση για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σωκράτης Μυλωνάς και Νικόλαος Ζάγγουλος Σεπτέμβριος 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφορική και Επιστήμη Η/Υ Ενημέρωση για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σωκράτης Μυλωνάς και Νικόλαος Ζάγγουλος Σεπτέμβριος 2013

2  Παρακαλούνται όλοι οι καθηγητές και καθηγήτριες να ελέγξουν ότι έχουν πρόσβαση στο διακομιστή (moodle server) για την επιμόρφωση:  Εδώ θα βρείτε:  Υλικό επιμόρφωσης , και για το ΝΑΠ  Υλικό άλλων σεμιναρίων επιμόρφωσης (π.χ. συντήρηση, δίκτυα)  Εκπαιδευτικό υλικό για εφαρμογή του ΝΑΠ Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου  Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, πατήστε το σύνδεσμο Forgotten your username or password? Και ακολουθήστε τις οδηγίες (μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να λάβετε , ελέγξτε επίσης το φάκελο spam/junk)  Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον Σωκράτη Μυλωνά ) Επιμόρφωση/Πληροφόρηση Σωκράτης Μυλωνάς/Νικόλαος Ζάγγουλος: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 20132

3  Σημειώσεις & Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Α΄Γυμνασίου (Β’ Έκδοση, αναθεωρημένη, 2013) τυπώθηκε και αποστέλλεται στα σχολεία  Σημειώσεις & Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Β΄Γυμνασίου (Β’ Έκδοση, 2013) τυπώθηκε και αποστέλλεται στα σχολεία  Σημειώσεις & Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Γ΄Γυμνασίου (Α’ Έκδοση, 2013) βρίσκεται στο τυπογραφείο, αναμένεται στα σχολεία προς το τέλος Σεπτεμβρίου Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό ΝΑΠ Σωκράτης Μυλωνάς/Νικόλαος Ζάγγουλος : Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 20133

4  Διατίθεται από το διακομιστή (moodle server) για την επιμόρφωση:  Με τίτλο Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Υλικό για την Α, Β και Γ Γυμνασίου  Περιλαμβάνει  Όλο το έντυπο υλικό σε μορφή pdf  Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό σε ιεραρχία φακέλων  Τον Οδηγό εκπαιδευτικού (pdf)  Κατευθυντήριες γραμμές/επιπρόσθετες πληροφορίες για χρήση σημειώσεων/φύλλων εργασίας ανά τάξη  Ενδεικτικούς προγραμματισμούς (Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου)  Όλο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τις επιμορφώσεις των μάχιμων εκπαιδευτικών. Ηλεκτρονικό Υλικό ΝΑΠ Σωκράτης Μυλωνάς/Νικόλαος Ζάγγουλος : Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, Δεν χρειάζεται enrolment key!

5 Εντοπισμός Μαθησιακού Υλικού Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, Σημειώσεις Φύλλα Εργασίας Ηλεκτρονικόμαθησιακόυλικό Teacher Υλικό για καθηγητή/τρια, π.χ. • Φύλλο εργασίας (MS Word) • Παρουσιάσεις • Αρχεία Quiz (π.χ. Hot Potatoes) Student Υλικό για μαθητή/τρια, π.χ. • Βίντεο • Εφαρμογίδια • Quiz Other_Material Άλλο υλικό σχετικό με το μάθημα (μπορεί να μη συνάδει απόλυτα με το Φ.Ε. ή να μην είναι ολοκληρωμένο)

6 Προγραμματισμός Έτους  Υπάρχει ενδεικτικός προγραμματισμός για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.  Εάν κάποιο σχολείο θα προτείνει εναλλακτικό προγραμματισμό, να διατηρηθεί η ίδια δομή και να συζητηθεί η πρόταση με το σύμβουλο.  Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς παρατηρηθεί καθυστέρηση πέρα από 2 εβδομάδες στην εφαρμογή του προτεινόμενου προγραμματισμού, ή ανάγκη να γίνουν αλλαγές, να ενημερώνεται άμεσα ο σύμβουλος για να συζητούνται τρόποι αντιμετώπισής. 6 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2011

7 Οδηγός Εκπαιδευτικού και άλλα βοηθήματα  Ο οδηγός εκπαιδευτικού περιέχει περίληψη των βασικών στοιχείων από την επιμόρφωση μάχιμων για την εφαρμογή του ΝΑΠ:  Περιεχόμενο  Στόχοι  Διδακτική Μεθοδολογία  Χρήση υλικού  Επιπρόσθετα ετοιμάστηκαν έγγραφα με επιπρόσθετες πληροφορίες, οδηγίες και εισηγήσεις ανά κεφάλαιο/φύλλο εργασίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή στην τάξη (με βάση τις ερωτήσεις, απορίες ζητήματα που συζήτησαν μαζί μας μάχιμοι εκπαιδευτικοί) Τα έγγραφα αυτά θα ενημερώνονται κατά διαστήματα. 7 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2011

8 Παρατηρήσεις  Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων με όσο το δυνατό πιο πρακτικό και εφαρμοσμένο τρόπο.  Όλα τα μαθήματα (και φύλλα εργασίας) περιέχουν το τμήμα της εμπέδωσης, όπου οι μαθητές/τριες μαθαίνουν κατά προτίμηση μέσα από δραστηριότητες.  Θα πρέπει να αποφεύγεται η μετωπική διδασκαλία (ακόμη και τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να γίνουν με εναλλακτικούς τρόπους).  Οι σημειώσεις περιέχουν παραδείγματα και επεξήγηση πέρα από το τι είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο μέσος μαθητής και είναι για σκοπούς αναφοράς. Υπάρχει αντίστοιχο φύλλο εργασίας για χρήση από τους μαθητές στην τάξη.  Οι βασικές έννοιες στο τέλος κάθε κεφαλαίου αποτελούν τη γνώση που απαιτείται. Πέρα από αυτές να επιδιώκεται η εφαρμογή της γνώσης σε παραδείγματα (όπως στα ενδεικτικά φύλλα εργασίας)  Ανάλογα με τους μαθητές, να επιλέγονται δραστηριότητες από τα Φ.Ε., ώστε να καλύπτονται οι στόχοι.  Προβλήματα με τη νέα έκδοση του Alice; Υπάρχουν εισηγήσεις /συζήτηση στο moodle.  Όπου υπάρχει ανάγκη για συμβουλές/διευκρινίσεις/βοήθεια αξιοποιήστε το σύμβουλο του σχολείου σας ή τους Ν. Ζάγγουλο και Σ. Μυλωνά 8 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2011

9 Δράσεις για τη φετινή χρονιά  Αξιολόγηση ΝΑΠ  Όσοι συνάδελφοι έχουν παρατηρήσεις σε σχέση με το υλικό του ΝΑΠ να το παραδώσουν στο σύμβουλο τους ή μέσω ή της ομάδας συζήτησης στους υποστηρικτές του ΝΑΠ μέχρι 30 Νοεμβρίου  Να συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις στον προγραμματισμό από κάθε συνάδελφο και να αποσταλούν στους συμβούλους με το τέλος του Α και του Β τετραμήνου.  Εσωτερική αξιολόγηση (πιθανό σε πιλοτική βάση;)  Ερωτηματολόγιο (ανώνυμο) για καθηγητές/τριες  Διαγνωστικές ασκήσεις για μαθητές/τριες  Συλλογή υλικού  Όσοι συνάδελφοι έχουν βρει/δημιουργήσει υποστηρικτικό ή άλλο υλικό  για την Α Λυκείου το οποίο επιθυμούν να δώσουν για αξιοποίηση στα πλαίσια του ΝΑΠ  για την εφαρμογή του ΝΑΠ στο Γυμνάσιο επιθυμούν να το δώσουν για χρήση από άλλους συναδέλφους  Μπορούν να το αναρτήσουν στο moodle στη δραστηριότητα υλικό για αξιολόγηση ή να το παραδώσουν στο σύμβουλο/υποστηρικτές ΝΑΠ 9 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2011

10 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Μάχιμων  Έχουν προγραμματιστεί, εκκρεμεί η απόφαση  Ένας καθηγητής/τρια από κάθε Λύκειο  Κριτήρια  Να μη συμμετείχε στην επιμόρφωση ή ή   Να διδάσκει ή να έχει διδάξει στην Α’ Λυκείου  Να μην υπόκειται σε μετακίνηση από το σχολείο που υπηρετεί το  Νοέμβριος-Μάρτιος (3-4 συναντήσεις)  Ομάδες Λευκωσίας/Λάρνακας/Αμμοχώστου και Λεμεσού/Πάφου 10 Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2011


Κατέβασμα ppt "Πληροφορική και Επιστήμη Η/Υ Ενημέρωση για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σωκράτης Μυλωνάς και Νικόλαος Ζάγγουλος Σεπτέμβριος 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google