Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Ιωάννα Γ. Καράλη ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Ιωάννα Γ. Καράλη ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Ιωάννα Γ. Καράλη ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

2 Πρώτες Ύλες Ενέργεια Θόρυβος Τελικό Προϊόν Αέριες Εκπομπές Στερεά Απόβλητα Υγρά Απόβλητα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

3 • Παγκόσμια Διάσκεψη της Στοκχόλμης • Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ • Διακήρυξη του Rio / Local Angeda 21 • Παγκόσμια συμφωνία για οργανικούς ρυπαντές που παραμένουν στο περιβάλλον • Γιοχάνεσμπουργκ •Κυότο •Aarhous •Σύμφωνο της Κοπεγχάγης », ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ/ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ή ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Sustainable Development) Ικανοποιούμε τις τρέχουσες ανάγκες μας, χωρίς να μειώσουμε τη δυνατότητα στις επόμενες γενιές, να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Local Agenda 21

5 •Το υγιές περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία •Σταθερή οικονομία που χρησιμοποιεί ενέργεια και πρώτες ύλες αποδοτικά •Κοινωνικά και πολιτικά συστήματα που οδηγούν σε μία δίκαιη κοινωνία. Βασικοί παράγοντες της Αειφόρου Ανάπτυξης είναι:

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το σύνολο των συνθηκών (φυσικών, χηµικών, βιολογικών, πολιτιστικών, κοινωνικών), οι οποίες είναι ικανές να επηρεάσουν τους ζωντανούς οργανισµούς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Henri Proglio 2007 Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, τη ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ Επικίνδυνες Ουσίες 67/548/EEC 19651970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 19651970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Μάρκετινγκ & χρήση 76/769/EEC Ανακοίνωση νέων ουσιών 79/83/EEC – 6ηΤροποποίηση 92/32/EEC – 7η Τροποποίηση Αξιολόγηση Κινδύνου 93/67//EEC (νέα) 793/93 (σε ισχύ ) - Ολοκληρωμένη Πρόληψη & Έλεγχος της Ρύπανσης-IPPC- ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚ –REACH- ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ – 2005 ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚ –REACH- ΕΦΑΡΜΟΓΗ – 2008 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων 99/45/EEC Απαγορευμένες Αμίνες 2002/61/ΕC  Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ  Ευρωπαϊκό μητρώο ρυπογόνων εκπομπών (EPER) -αριθ.2000/479/ΕΚ- 96/61/ΕC ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΛΛΆΔΑ-1999/2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οριακές τιμές αποχρ/τισμού

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/61/ΕC  Πρόληψη και Αποφυγή Δημιουργίας Αποβλήτων (Καθαρές Τεχνολογίες, Πρώτες Ύλες)  Μείωση των Εκπομπών με Εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών  Ανάκτηση/Ανακύκλωση Αποβλήτων  Αποφυγή Μεταφοράς Ρύπων από τον ένα Αποδέκτη στον Άλλο (π.χ. Από Έδαφος σε Νερά)  Αποδοτική Χρήση Ενέργειας  Πρόληψη για Αποφυγή Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας  Αποκατάσταση Χώρων Απόρριψης Ολοκληρωμένη Πρόληψη & Έλεγχος της Ρύπανσης-IPPC- (Integrated Pollution Prevention and Control)

9 ΟΔΗΓΙΑ 2002/61/EC -Απαγορευμένες Αρωματικές Αμίνες-

10 R.E.A.CH EVALUATION(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) AUTHORISATION(ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ) CENTRAL AGENCY DECISION (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) REGISTRATION (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ) Επικοινωνία Προμηθευτή -χρήστη Ταξινόμηση/ Επισήμανση Όγκος Παραγωγής/ Αποβλήτων Απαγορευμένα Χημικά/ Ασφαλή Υποκατάστατα Αδειοδοτήσεις ΣΕ ΙΣΧΥ: 10/2007 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 01/2008

11 Registration,Evaluation, Authorization of Chemicals Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χημικών Ουσιών •Προστατεύει την υγεία και το περιβάλλον •Αυξάνεται η διαφάνεια •Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Χημικής Βιομηχανίας •Καλύπτεται το κενό σε πληροφορίες για την ασφάλεια των χημικών •Ενημερώνονται Βιομηχανία-Έμπορος-Καταναλωτής και μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους •Προωθεί την Πράσινη Χημεία

12 Προϋπόθεση ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα χημικά που κυκλοφορούν

13 Registration,Evaluation, Authorization of Chemicals Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χημικών Ουσιών Το REACH προωθεί την Πράσινη Χημεία διότι είναι ο μόνος δρόμος για: •Αντικατάστασή των επικίνδυνων χημικών ουσιών από άλλες μη επικίνδυνες. •Αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών •Μείωση αποβλήτων •Πράσινα προϊόντα •Ανάπτυξη νέων διεργασιών •Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

14 Registration,Evaluation, Authorization of Chemicals Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση των Χημικών Ουσιών Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα προωθήσει την ομοιόμορφη ανάπτυξη των τριών πυλώνων που στηρίζεται η Βιωσιμότητα από την στιγμή που δεν περιλαμβάνονται όλα τα χημικά που κυκλοφορούν. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Το REACH όπως έχει ψηφιστεί πρόσφατα είναι ένα βήμα σημαντικό για τον έλεγχο των χημικών ουσιών.

15 ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

16 «Προλαμβάνω την ρύπανση στην πηγή και δεν την αντιμετωπίζω μετά τη δημιουργία της» Μία νέα Φιλοσοφία της Χημείας που βασίζεται στην Πρόληψη Paul T. Anastas ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

17 Πράσινη Χημεία « ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ή ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ Ή Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Paul T. Anastas Green Chemistry Sustainable Chemistry

18 Πράσινη Χημεία Στόχοι της Πράσινης Χημείας : Η μείωση επικίνδυνων ουσιών που σχετίζονται με προϊόντα και διεργασίες που είναι απαραίτητα όχι μόνο για την διατήρηση της Ποιότητας Ζωής που έχει πετύχει η κοινωνία μέσω της Χημείας αλλά και η περαιτέρω προώθηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων της Χημείας κατά τρόπο βιώσιμο.

19 •Στα εργαλεία της Πράσινης Χημείας •Στην υιοθέτηση και εφαρμογή των 12 Αρχών της Πράσινης Χημείας στην Βιομηχανία •Στήριξη από την Πολιτεία, την Βιομηχανία και την Κοινωνία γενικότερα. Η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Χημείας βασίζεται:

20 ΟΙ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1.Πρόληψη 2.Οικονομία Ατόμων (Προϊόντων) 3.Λιγότερο επικίνδυνες χημικές συνθέσεις 4.Σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών προϊόντων 5.Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά μέσα 6.Σχεδιασμός για ενεργειακή αποτελεσματικότητα 7.Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών 8.Μείωση ενδιαμέσων παραγώγων 9.Κατάλυση 10.Σχεδιασμός αποικοδομήσιμων προϊόντων 11.Ανάλυση πραγματικού χρόνου για πρόληψη της ρύπανσης 12.Ασφαλέστερη χημεία για την πρόληψη ατυχημάτων

21 •Χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρώτων υλών. •Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί, για την παραγωγή των αγαθών που χρειάζεται ο άνθρωπος δεν βλάπτουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

22 Οι Βιομηχανικές διεργασίες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε : •Να μην παράγονται απόβλητα ή/και •Τα απόβλητα να ανακυκλώνονται ή/και •Τα απόβλητα να βιο-αποικοδομούνται.

23 Χημικοί Χημικοί Μηχανικοί Περιβαλλοντολόγοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος Μηχανολόγοι Πολιτικοί Μηχανικοί Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Μηχανικοί ΤΕ Οικονομολόγοι Επιχειρηματίες

24 (Case studies)

25 Κατάλυση Πράσινα οξειδωτικά +

26 Ζεόλιθοι (Zeolites) •Πυριτικά και αργιλικά ιόντα •Κρυσταλλική δομή •Ομοιόμορφοι πόροι Παρασκευή Κουμενίου - Mobil •Αύξηση απόδοσης •Επαναχρησιμοποείται •Μη χρήση επικίνδυνων χημικών •Λιγότερες πρώτες ύλες

27

28

29 Musser, M. T. (2005), "Adipic Acid", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Weinheim: Wiley-VCH

30 Πούλος, τμ. Χημείας, παν. Πατρών Ι.Α Ρουσιάς, τμ. ΠΔΕ, ΤΕΙ Πειραιά

31 Αδιπικό οξύ Γλυκόζη •Βιοκατάλυση •Ανανεώσιμες πρώτες ύλες •Μη τοξικές

32 Πολυμερή από βιομάζα: Πολυγαλακτικό οξύ (PLA) Films n PLA Υλικά συσκευασίας ΙΝΕΣ Ζύμωση Δ Καταλύτης Καλαμπόκι

33 Πολύ-υδροξυ-αλκυλεστέρες (PHA) Διάλυμα γλυκόζης PHA Πλαστικό προϊόν Ζύμωση Βιοαποικοδομήσιμο σε CO 2 και H 2 O

34 ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ : PLA: πολύ-γαλακτικό οξύ PHA-G:PHA* από γλυκόζη PHA-Ο:PHA* από φυτικά έλαια PHA-BS:PHA* από ζαχαροπολτό ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: PS: Πολυστυρένιο LDPE:Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο PET:Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο PP:Πολυπροπυλένιο ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Τμ. Χημείας, ΑΠΘ *PHA: Πολύ-υδροξυαλκυλεστέρες

35 Χημικά Πλαστικά Ίνες Διαλύτες Λάδια Ένζυμα Βιοκαύσιμα ΒΙΟΜΑΖΑ Χρώματα

36 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

37 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

38 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:

39 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:

40 Εάν χρειάζεται να γίνει απόρριψη των εργαστηριακών αποβλήτων….ΤΟΤΕ… ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Χρησιμοποιημένα διαλύματα Εργαστηριακά λύματα Επικίνδυνα απόβλητα •Χημικά υπολείμματα

41 41 Είναι στερεό απόβλητο; έναρξη Είναι χαρτί ή ηλεκτρονικός/ ηλεκτρολογικός εξοπλισμός; Μπορεί να χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο; (οβίδες αερίων, πιπίτες, στερεά χημικά, δοχεία με υπολείμματα ουσιών) Το απόβλητο έχει κάποια ουσία που μπορεί να το χαρακτηρίσει επικίνδυνο απόβλητο; (τοξικό, ραδιενεργό, ισχυρό οξύ, ισχυρή βάση, εκρηκτικό, εύφλεκτο, οξειδωτικό) ΝΑΙ ΟΧΙ Το απόβλητο είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ. ΒΛΕΠΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-2- NO Το απόβλητο είναι εργαστηριακό λύμα και μπορεί να απορριφτεί από το αποχετευτικό δίκτυο Το απόβλητο είναι εργαστηριακό λύμα και μπορεί να απορριφτεί από το αποχετευτικό δίκτυο ΟΧΙ Ή Δεν ξέρω Τηρεί τα όρια λυμάτων και έχει 5 ≥ pH ≥ 12.5 ; Μπορεί να γίνει ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση; ΝΑΙ Είναι στερεό εργαστηριακό απόβλητο προς απόσυρση, μέσω πρωτοκόλλου Είναι στερεό εργαστηριακό απόβλητο προς απόσυρση, μέσω πρωτοκόλλου ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Είναι στερεό εργαστηριακό απόβλητο και οδεύει προς απόσυρση, μέσω πρωτοκόλλου. Είναι στερεό εργαστηριακό απόβλητο και οδεύει προς απόσυρση, μέσω πρωτοκόλλου. ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-1- Εξουδετέρωση ΟΧΙ

42 Είναι απόβλητο που δεν αναγνωρίζεται σε ποια κατηγορία ανήκει; ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΒΛΕΠΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ (ΔΕΝΤΡΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΒΛΕΠΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ (ΔΕΝΤΡΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) Μπορεί να γίνει κάποια διεργασία στο απόβλητο για να απενεργοποιηθεί η επικινδυνότητα του και να απορριφθεί; Είναι απόβλητο που χαρακτηρίζεται ως τοξικό, ραδιενεργό, εκρηκτικό, εύφλεκτο, οξειδωτικό; Είναι απόβλητο που χαρακτηρίζεται ως αλογονωμένος υδρογονάνθρακας; Είναι απόβλητο που χαρακτηρίζεται ως μη αλογονωμένος υδρογονάνθρακας; Είναι απόβλητο που χαρακτηρίζεται ως υδατικό διάλυμα τοξικού οξέος; Είναι απόβλητο που χαρακτηρίζεται ως υδατικό διάλυμα τοξικής βάσης; Είναι απόβλητο που χαρακτηρίζεται ως ειδικός διαλύτης; ΕΝΑΡΞΗ Το απόβλητο δεν είναι επικίνδυνο. Βλέπε διάγραμμα -1- Το απόβλητο δεν είναι επικίνδυνο. Βλέπε διάγραμμα -1- Το απόβλητο είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ. Γίνεται συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και διάθεση σε ειδική εταιρεία για χειρισμό επικίνδυνων αποβλήτων ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Είναι απόβλητο από διαλύτη που μπορεί να ανακυκλωθεί; Είναι απόβλητο που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο στερεό απόβλητο; ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-2-

43

44 ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΩΝ Οργάνωση της ανακύκλωσης σε ημερήσια βάση στο Εργαστήριο

45 ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

46 WWF Η ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

47


Κατέβασμα ppt "Δρ. Ιωάννα Γ. Καράλη ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google