Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΕΡΓΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΕΡΓΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΕΡΓΙΑ

2 Ο πληθυσμός διακρίνεται σε οικονομικά ενεργό και σε οικονομικά μη ενεργό. Άτομα που δεν μπορούν ή δε θέλουν να εργαστούν αποτελούν τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

3 Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα τα οποία είναι ικανά προς εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν.

4 Το εργατικό δυναμικό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Α) Σε εκείνους οι οποίοι εργάζονται και ονομάζονται Απασχολούμενοι. Β) Σε εκείνους που θέλουν και μπορούν να εργαστούν αλλά δε βρίσκουν απασχόληση και είναι Άνεργοι.

5 Μέτρηση της Ανεργίας Το μέγεθος της ανεργίας μπορεί να μετρηθεί ως απόλυτο μέγεθος. Η ανεργία μετράται και ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) του εργατικού δυναμικού.

6 Είδη ανεργίας Εποχιακή Ανεργία Ανεργία Τριβής Διαρθρωτική Ανεργία
Ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης (Κεϋνσιανή ανεργία)

7 (1) Εποχιακή Ανεργία Επιχειρήσεις με συστηματικές μεταβολές στην παραγωγική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους (π.χ. αγροτικές, τουριστικές). Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Είναι προσωρινή. Μικρής σχετικά διάρκειας.

8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual 2003 5.8 5.9 6.0 6.1 6.3 6.2 5.7 2004 5.6 5.5 5.4 2005 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 2006 4.7 4.8 4.6 4.5 4.4 2007 2008 6.5 6.8 7.3 2009 7.8 8.3 8.7 9.0 9.4 9.5 9.6 9.8 10.0 9.9 2010 9.3 2011 9.1 8.9 8.6 8.5 2012 8.2 8.1 7.9 2013 7.7 7.6 7.5 7.4 7.2 7.0 Πηγή: Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey

9 (2) Ανεργία Τριβής Οφείλεται στην αδυναμία των εργατών να εντοπίσουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις εργασίας και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τους άνεργους εργάτες. Οφείλεται στη γεωγραφική απόσταση μεταξύ επιχείρησης των ανέργων. Γενικά, οφείλεται στην έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφοριών ανέργων-θέσεων εργασίας.

10 (3) Διαρθρωτική Ανεργία
(3) Διαρθρωτική Ανεργία Δημιουργείται από τη δυσαναλογία προσφοράς και ζήτησης των διάφορων ειδικεύσεων. Υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και την ειδίκευση των ανέργων και σε αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη κενών θέσεων. Οφείλεται στις τεχνολογικές μεταβολές και σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης. Η μείωσή της απαιτεί επανεκπαίδευση των ανέργων.

11 (4) Ανεργία Ανεπαρκούς Ζήτησης (Κεϋνσιανή Ανεργία)
(4) Ανεργία Ανεπαρκούς Ζήτησης (Κεϋνσιανή Ανεργία) Προέρχεται από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στις φάσεις καθόδου και ύφεσης του οικονομικού κύκλου. Αδυναμία της συνολικής ζήτησης να απορροφήσει τη συνολική προσφορά εργατικού δυναμικού. Έχει κυκλικό χαρακτήρα (επαναλαμβάνεται). Η διάρκεια της εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου.

12 Συνέπειες της ανεργίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Απώλεια παραγωγικών δυνάμεων. Απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο. Επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό (επίδομα ανεργίας). ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ (οικογενειακές τριβές, μείωση αυτοσεβασμού, κ.τ.λ.)

13 Καταπολέμηση της ανεργίας
Μέτρα αύξησης της συνολικής ζήτησης (κεϋνσιανή ανεργία). Δημοσιονομικά (αύξηση κρατικών δαπανών για δημόσια έργα και προώθηση μεγάλων επενδυτικών έργων) Νομισματικά (μείωση επιτοκίου-ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων) Μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού (διαρθρωτική ανεργία).

14 Εφαρμογή Σε μια οικονομία υπάρχουν 200 άνεργοι, 400 άεργοι, 100 γυναίκες που απασχολούνται μόνο με τις δουλειές του σπιτιού και απασχολούμενοι. Στην οικονομία αυτή το ποσοστό ανεργίας είναι: α) 28%, β) 15%, γ) 10%, δ) 11,1%, ε) 25%.


Κατέβασμα ppt "ΑΝΕΡΓΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google