Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Διεθνής Κρίση και η Ανεργία Μια Αμφ ί δρομη Σχ έ ση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Διεθνής Κρίση και η Ανεργία Μια Αμφ ί δρομη Σχ έ ση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Διεθνής Κρίση και η Ανεργία Μια Αμφ ί δρομη Σχ έ ση

2 Η Μελ έ τη της Ανεργ ί ας ως Οικουμενικό Φαινόμενο Ιστορικές Παρατηρήσεις Η ανεργία παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά την πορεία ενός οικονομικού κύκλου αλλά και μεταξύ των οικονομικών κύκλων Οι μεταβολές της ανεργίας είναι μικρές αλλά παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης μεταξύ των διαδοχικών ετών Τα ποσοστά της ανεργίας διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

3 Η Μελ έ τη της Ανεργ ί ας ως Οικουμενικό Φαινόμενο Ιστορικές Παρατηρήσεις Η διάρκεια της ανεργίας διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Τα ποσοστά ανεργίας διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων ομάδων ηλικίας, επιπέδων εκπαίδευσης, περιοχών αλλά και φυλών.

4 Η Μελ έ τη της Ανεργ ί ας ως Οικουμενικό Φαινόμενο Ιστορικές Παρατηρήσεις η ανεργία σε διεθνές επίπεδο παρουσίασε αυξητικές τάσεις και συγκεκριμένα απο 5.7% το 2007 σε 6% το 2008 με την ανεργία των ανδρών να διαμορφώνεται στο 5.8% και των γυναικών στο 6.3%. Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε στα 190 εκ. παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης των 10.7 εκ. με τους άνδρες ανέργους στα 109εκ. και τις γυναίκες στα 81εκ.

5 Η Μελ έ τη της Ανεργ ί ας ως Οικουμενικό Φαινόμενο Διεθνής Τάση της Ανεργίας [1998-2008] Διεθνής Τάση της Απασχόλησης [1998-2008]

6 Η Ελληνική Αγορά Εργασίας Ιστορικ ά Δεδομένα Η πορεία της ανεργίας στην Ελλάδα παρουσιάζει την ίδια τάση με αυτή των υπολοίπων χωρών της Ευρώπης Το μέγεθος της ανεργίας στον ελληνικό χώρο πρίν την πρώτη πετρελαική κρίση ηταν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

7 Η Ελληνική Αγορά Εργασίας Ιστορικά Δεδομένα Έπειτα, η ανεργία παρουσίασε αυξητικές τάσεις εξαιτίας του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ανεργία αυξάνεται ξεπερνώντας ανησυχητικα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

8 Η Ελληνική Αγορά Εργασίας Μελέτη του Θεόδωρου Κατσανέβα και του Ηλία Λιβανού με τίτλο «Η πορεία και τα αίτια της ανεργίας στην Ελλάδα»: (α) στην αδυναμία της ζήτησης για άτομα με υψηλές δεξιότητες να συμπορευτεί με την προσφορά (β) στην ανεπάρκεια των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (γ) στην υψηλή προστασία και το αφανές κόστος των εργαζομένων (δ) στην ανελαστικότητα της αγοράς εργασίας καθώς επίσης και τέλος (ε) στο ρόλο των μεταναστών.

9 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Κεφαλαιαγορές: απώλειες της τάξης των 29 τρισ. δολλαρίων με τις συνολικές ζημιές να ανέρχονται στα 927 δισ. δολλάρια. Τρέχουσα κρίση: η μεγαλύτερη μετα απο το κράχ του 1929 (γνωστή και ώς Μεγάλη Ύφεση). Η ανάκαμψη θα ξεκινήσει στην Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ απο τα μέσα του 2009, ενώ για την Ιαπωνία απο τις αρχές του 2010

10 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Η τρέχουσα οικονομική κρίση αποδίδεται στην αμερικανικη αγορά στεγαστικής πίστης χαμηλής εξασφάλισης (subprime) Δάνεια υψηλού κινδύνου (αφού χορηγούνταν σε πολίτες με κακό πιστοληπτικό ιστορικό και χαμηλό εισόδημα) Τα οποία όμως απέφεραν μεγάλα κέρδη στα τραπεζικά ιδρύματα που τα εξέδιδαν. Η αγορά δανείων απο πιστωτικούς φορείς άλλων χωρών μέσω υβριδικών χρηματοοικονομικών τίτλων όπως τα πιστωτικά παράγωγα εξέθεσε και τις υπόλοιπες χώρες στον υψηλο χρηματοοικονομικό κίνδυνο ο οποίος συνεπήρε μαζί του μεγέθη της πραγματικής οικονομίας όπως το ΑΕΠ και η απασχόληση.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ Ο ρυθμός ανάπτυξης ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται μειωθεί κατα μια ποσοστιαια μονάδα το 2009 (2%) Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανεργία θα αυξηθεί στο 8,3% το 2009 (από 7,3% το 2008) Η οικονομική κρίση έχει αρχίσει να διαβρώνει τα μεγέθη της απασχόλησης στην Ελλάδα

12 Έ κθεση ΙΟΒΕ (Μάρτιο 2009) Χαρακτηρίζει ώς σταθερά δυσοίωνες τις προβλέψεις για την ανεργία Το 84% (από 86%) των πολιτών αναµένει αισθητή αύξηση της ανεργίας το επόµενο 12-µηνο. Οι προβλέψεις των Ελλήνων καταναλωτών για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 µήνες παραµένουν δυσοίωνες

13 Ο Αντίκτυπος της Διεθνούς Κρίσης στην Απασχόληση [Ελλαδα] Το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο 2009 είναι 9,4% έναντι 8,0% τον Ιανουάριο 2008 ο αριθμός των ανέργων μειώνεται σταθερά μεταξύ του 2004 και του 2008 και αυξάνεται το 2009 Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Ιανουάριο 2009 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.485.015 Οι άνεργοι ανήλθαν σε 465.692 Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.298.759 άτομα.

14 Ο Αντίκτυπος της Διεθνούς Κρίσης στην Απασχόληση [Ελλαδα]

15 Στρατηγικ ή της ΕΕ: Διαφ ύ λαξη της Απασχ ό λησης απο τη Κρ ί ση Άμεση τόνωση της αγοράς εργασίας: (α) Ταχύτερη πρόσβαση των κρατών-μελών σε 1,8 δις ευρω (β) Στήριξη των πλέον ευάλωτων (γ) Επιτάχυνση των ενεργειών για ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων (δ) πλήρης Κοινοτική χρηματοδότηση των έργων κατά την περίοδο αυτή

16 Εργαλεία για την Προώθηση της Απασχόλησης EURES: Το πρόγραμμα της Ε ε για την υποστήριξη εκείνων που αναζητούν εργασία σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα New Skills for New Jobs: Πρωτοβουλία της ΕΕ που στοχεύει σε ενα πιο αποτελεσματικό συνταίριασμα των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας. Η Ευρωπαική Στρατηγικη Απασχόλησης: συντονισμός της δράση τών κρατών-μελών για την προώθηση της απασχόλησης υπό το πρίσμα της κρίσης Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ)


Κατέβασμα ppt "Η Διεθνής Κρίση και η Ανεργία Μια Αμφ ί δρομη Σχ έ ση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google