Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Το «όλον» και το «μέρος»: Τακτικές και στρατηγικές των οικολογικών συνδυασμών στην αυτοδιοίκηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Το «όλον» και το «μέρος»: Τακτικές και στρατηγικές των οικολογικών συνδυασμών στην αυτοδιοίκηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Το «όλον» και το «μέρος»: Τακτικές και στρατηγικές των οικολογικών συνδυασμών στην αυτοδιοίκηση Ηλίας Γιαννίρης Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου με το συνδυασμό «Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο» http://oikoanemos.wordpress.com/

2 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Η πράσινη στρατηγική κοσμοαντίληψη έχει ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για την πολιτική οικολογία η κρίση δεν είναι σημερινή, ούτε είναι μόνο στη σφαίρα της οικονομίας. Αυτό μας φέρνει σε μια θεώρηση περισσότερο αντικειμενική, καθόλου αποσπασματική και σίγουρα έξω από τον πολιτικό υποκειμενισμό των άλλων πολιτικών χώρων που εναγωνίως προσπαθούν να εκφράσουν κοινωνικά στρώματα, τμήματα ή τάξεις, από τα οποία αντλούν και την πολιτική τους δύναμη. Κάθε περίπτωση δημιουργίας πολιτικών θέσεων και δράσεων πρέπει να διασφαλίζει αυτή την ενιαία λειτουργία των τριών μερών και να διασφαλίζει άξονες διεξόδου από τις πολιτικές θεωρήσεις και πρακτικές του παρελθόντος. Οι πράσινοι αυτοδιοικητικοί, όπως γενικά οι πράσινοι, πρέπει για κάθε θέμα που αντιμετωπίζουν να προσπαθούν να βρίσκουν εκείνες τις λειτουργικές διασυνδέσεις που να δημιουργούν διεξόδους από την κρίση.

3 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Οι πράσινοι δεν ανήκουν στο γραμμικό φάσμα αριστερά-δεξιά. Όσο οι άλλες πολιτικές δυνάμεις αναπτύσσουν κάποια περιβαλλοντικά αντανακλαστικά, τόσο και δημιουργούνται πολιτικές γέφυρες. Αυτό οφείλεται περισσότερο στην πολιτική οικολογία και λιγότερο σε εσωτερικές πολιτικές διεργασίες των άλλων πολιτικών χώρων.

4 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Προϋποθέσεις καλής λειτουργίας Ένας πράσινος δημοτικός ή περιφερειακός συνδυασμός: • Πρέπει να έχει καλά επεξεργασμένο το τοπικό του πρόγραμμα και να ανατρέχει σε αυτό. • Πρέπει να είναι οργανωτικά και επικοινωνιακά σε ένα καλό επίπεδο και να λειτουργεί με ικανοποιητική συνοχή. Αυτές οι τέσσερεις προϋποθέσεις ( πρόγραμμα, οργάνωση, επικοινωνία, συνοχή ), αν δεν είναι κατακτημένες, τότε δημιουργούνται προβλήματα, διαφαίνεται μια προχειρότητα- αποσπασματικότητα και μένει μια εντύπωση ότι εμείς δεν είμαστε παρά μια ακόμη πολιτική δύναμη σαν τις άλλες. Ας φανταστούμε την περίπτωση που όλα τα κάνουμε καλά αλλά η επικοινωνία μας με τα ΜΜΕ δεν έχει καλλιεργηθεί και δεν περνάμε ειδήσεις για τις δράσεις μας και τις απόψεις μας στον κόσμο. Η εντύπωση που θα καλλιεργηθεί θα είναι ότι είμαστε σαν τους άλλους.

5 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Για τέτοιας κατηγορίας προβλήματα δεν φταίει καθόλου η πολιτική οικολογία. Αφορούν τις εισροές πληροφορίας και τις εκροές θέσεων και πολιτικών. Επίσης, άπτονται του θέματος της άσκησης από εμάς μιας πολιτικής λειτουργίας με τη λογική της διακυβέρνησης- governance και όχι με τη λογική της κυβέρνησης-government. [Βλέπε: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση-Μια λευκή βίβλος, COM (2001), 428, τελικό, Βρυξέλλες 25-7-2001]

6 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Παραδείγματα: 1. Δεν μπορείς να τοποθετείσαι για το θέμα των απορριμμάτων αν δεν έχεις το ΠΕΣΔΑ καλά διαβασμένο και με δικά σου συμπεράσματα. Τα τμήματα του κόμματος πρέπει να σε υποστηρίζουν στους προβληματισμούς σου και στη δημιουργία θέσεων προσαρμοσμένων στην περιοχή σου. Έτσι συμβάλλεις ουσιαστικά όχι μόνο στη δική σου περιοχή αλλά και στις κεντρικές θέσεις του κόμματος, δηλαδή παράγεις πολιτική σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

7 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 2. Δεν μπορείς να έχεις εσωτερική συνοχή στο συνδυασμό αν δεν έχεις οργανώσει μια κοινή λίστα μεταξύ των μελών και συχνό διάλογο είτε με φυσική παρουσία είτε με skype και τηλέφωνα. Πρέπει να κοινοποιείς τα θέματα της ΗΔ στα μέλη σου και να τη συζητάς, έστω σε ένα στενό πρώτο κύκλο. Παράλληλα, πρέπει να έχεις οργανώσει και μια στεφάνη ενδιαφερομένων που θα πρέπει να ενημερώνονται και να έχουν την οικειότητα να σου στέλνουν θέματα.

8 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 3. Δεν μπορείς να προβάλεις την αυτοδιοικητική σου δουλειά αν δεν έχεις οργανώσει καλά τη λίστα των αποδεκτών δημοσιογράφων, ΜΜΕ και φορέων της περιοχής. Επίσης, όλες τις παρεμβάσεις πρέπει να τις κοινοποιείς και στα άλλα αυτοδιοικητικά σχήματα, στις ΜΚΟ, σε ομάδες ενεργών πολιτών.

9 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Στο Συμβούλιο Λειτουργία: Η λειτουργία των οργάνων δεν είναι ικανοποιητική. Εδώ πρέπει να ανατρέχουμε στις προτάσεις μας για τον κανονισμό λειτουργίας και να επανερχόμαστε όποτε δικαιωνόμαστε. Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου γίνεται συζήτηση για συγκεκριμένα θέματα που κανονίζει η πλειοψηφία, με τον ίδιο τρόπο που αυτά απασχολούσαν τις πρώην Νομαρχίες, δηλαδή, αποσπασματικά, χωρίς συνολική θεώρηση, χωρίς παρακολούθηση των αποφάσεων, χωρίς συνεκτικότητα.

10 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ένα τυπικό παράδειγμα αποσπασματικής λειτουργίας είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός δεν είναι ένας αλλά πολλοί και με πολλές τροποποιήσεις (μέχρι σήμερα στο Β. Αιγαίο πρέπει να έχουμε κάνει πάνω από 15). Για τη δακοκτονία μόνο είχαμε δεκάδες χωριστές αποφάσεις και πάρα πολλές τροποποιήσεις του ίδιου του προϋπολογισμού της κάθε ενότητας. Η παρακολούθηση αυτού του χάους που δημιουργεί ανεξέλεγκτες καταστάσεις, πρέπει να υπόκειται σε κανόνες τους οποίους οι πράσινοι συνδυασμοί πρέπει να προτείνουν. Είναι πρόταση εξορθολογισμού να απαιτούμε να υπάρχουν κατανομές ανά Περιφερειακή Ενότητα, να υπάρχει σύστημα ενημέρωσης ανά πάσα στιγμή, καθώς και να υπάρχει ένας ενοποιημένος προϋπολογισμός.

11 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ας μη γελιόμαστε. Υπάρχει διαμορφωμένο από χρόνια ένα τοπικό κατεστημένο και πολλά ζητήματα, για τα οποία εμείς δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, περνάνε. Η πλειοψηφία εισηγείται πολλά τρέχοντα θέματα που σχετίζονται κυρίως με διάφορα έργα. Εμείς μπορεί να τα υπερψηφίζουμε ή να τα καταψηφίζουμε, όμως περνάνε. Έχει σημασία να είμαστε, μέσα από τα δίκτυά μας, όσο πιο ενημερωμένοι γίνεται και να διαμορφώνουμε κατάλληλες θέσεις και προτάσεις. Υπάρχουν πολλές πεπονόφλουδες.

12 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Πολλά θέματα που εισηγείται η πλειοψηφία έρχονται από τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης που κατευθύνονται στην αιρετή περιφέρεια. Άλλες κεντρικές αποφάσεις κατευθύνονται στη διορισμένη περιφέρεια, αλλά για αυτές ποτέ δεν γίνεται λόγος στην αιρετή περιφέρεια ούτε παίρνει το συμβούλιο χαμπάρι. Η μείζων αντιπολίτευση (ΝΔ+ΛΑΟΣ) περισσότερο ψηφίζει θετικά και λιγότερο καταψηφίζει ή απέχει. Τα θέματα που εισηγείται η αντιπολίτευση για συζήτηση συνήθως σχετίζονται με την παρακολούθηση της πορείας διαφόρων προγραμμάτων που είχε χειριστεί στην προηγούμενη θητεία της. Οι αντιπολιτευτικοί τόνοι είναι γενικά χαμηλοί από τη μείζονα αντιπολίτευση.

13 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Οι περισσότεροι σύμβουλοι έρχονται «αδιάβαστοι» και απλά έχουν την τακτική «πάνω χεράκια-κάτω χεράκια» ανάλογα με τον αρχηγό. Συνήθως βαριούνται. Επίσης, απεχθάνονται την τακτική των αριστερών παρατάξεων. Στις δικές μας τοποθετήσεις δείχνουν προσοχή. Ακόμη και αν ψηφίζουν άλλα, συχνά στο διάδρομο μερικοί θα μας ψιθυρίσουν «δίκιο έχεις». Οι αριστερές παρατάξεις (ΚΚΕ, ΣΥΝ) έχουν την τακτική της καταψήφισης αλλά και της πρότασης διαφόρων ψηφισμάτων (Λιβύη, Χαράτσι ΔΕΗ, κλπ). Σπάνια προτείνουν θέματα πολιτικής. Επίσης, συχνά φέρνουν για συζήτηση διάφορα αιτήματα αιχμής (απελευθέρωση ταξί, μεταφορά μαθητών, κλείσιμο περιφερειακών υπηρεσιών κλπ). Τέτοια θέματα φέρνουμε και εμείς, αλλά όχι συστηματικά.

14 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σε αυτά τα πλαίσια, οι παρεμβάσεις μας στοχεύουν στη διείσδυση ενός νέου πνεύματος αυτοδιοικητικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, μέσω των ΜΜΕ και ενημερωτικών συναντήσεων κοινοποιούμε προς τους πολίτες τις διαφορές μας με το υπάρχον αυτοδιοικητικό καθεστώς και προβάλουμε τη δική μας λογική. Δεν θέλω να σας καταπονήσω με παραδείγματα. Οι ομάδες που έχουμε στο διαδίκτυο, για την αυτοδιοίκηση και για τον Καλλικράτη, και η υποστήριξη μας από το κόμμα είναι κρίσιμες. Μας βοηθάνε πολύ. Και όσο, αυτοί που δουλεύουν στο κόμμα βλέπουν ότι πιάνει τόπο η δουλειά που κάνουν, τόσο και θα πηγαίνουμε όλοι καλύτερα.

15 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Εμείς πρέπει σε τοπικό επίπεδο να συγκροτούμε τη δική μας τοπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, και να προετοιμαζόμαστε καλά πριν το συμβούλιο. Επίσης, πρέπει, ανάμεσα σε δυο συμβούλια να βγάζουμε θέματα. Ο στόχος του να βγάζουμε τουλάχιστον 2 παρεμβάσεις την εβδομάδα είναι εφικτός- εφικτότατος. Ακόμη και μια επίσκεψή μας σε μια υπηρεσία ή σε μια εκδήλωση, ή σε ένα έργο μπορεί να παράγει θέσεις και πολιτικές παρεμβάσεις.

16 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Παρακολούθηση της δράσης Αυτό που θα επιχειρήσω να κάνω στη συνέχεια είναι να ταξινομήσω τις παρεμβάσεις μας στο Βόρειο Αιγαίο, και στη συνέχεια να διατυπώσω μια πρόταση:

17 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

18 Η θεματολογία δεν είναι πλήρης. Ωστόσο δίνει μια εικόνα για τη δράση μας. Για πρώτη φορά την συντάξαμε και θα την συμπληρώσουμε ώστε να έχουμε εικόνα στο Βόρειο Αιγαίο για τη δράση μας. Λειτουργεί σαν λίστα ελέγχου, γιατί μπορεί να φανερώνει και τους τομείς όπου δεν έχουμε δώσει την απαιτούμενη προσοχή και πρέπει να δώσουμε βάρος. Θα μας βοηθούσε περισσότερο αν είχαμε και τις λίστες από άλλες περιοχές. Προτείνω να κάνουμε τέτοιες λίστες για όλες τις περιφέρειες και τους δήμους που συμμετέχουμε ώστε ο καθένας να ξέρει τι κάνει ο άλλος, να παίρνει ιδέες αλλά και να ξέρει σε ποιόν αυτοδιοικητικό να απευθυνθεί όταν έχει κάποιο θέμα.

19 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Επίλογος Αν δουλεύουμε συστηματικά και με συνέπεια, θα πρέπει να αναμένουμε να εκδηλωθούν συστηματικές επιθέσεις εναντίον μας, ακόμη και ανοίκειες, με στόχο την απαξίωσή μας και την απαξίωση της πολιτικής οικολογίας. Αυτό θα σημαίνει ότι απειλούνται από εμάς και ότι έχουμε μεγάλη διεισδυτικότητα στους ψηφοφόρους τους. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ίσως του χρόνου, για να χαράξουμε την τακτική μας και τη στρατηγική μας.

20 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Το «όλον» και το «μέρος»: Τακτικές και στρατηγικές των οικολογικών συνδυασμών στην αυτοδιοίκηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google