Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3522/2006

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3522/2006"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3522/2006
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Στ. Σπανάκη 2, 71,307 Ηράκλειο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3522/2006 Τμήμα Κινήτρων Προϊστάμενος Βασίλης Παπαδάκης Τηλ Εmail : Δ/ντής Ιωάννης Αμαργιανιτάκης Τηλ Χανιά 2008

2 Συνοπτική παρουσίαση Είδη ενισχύσεων (Αρθρο.1, Παρ.1)
Εναλλακτική επιλογή ενισχύσεων ( Αρθρο.1, Παρ.2,3) Επιχορήγηση ή και Επιδότηση leasing ή Φορολογική απαλλαγή ή Επιδότηση εργατικού κόστους Στα ειδικά καθεστώτα μπορεί να γίνει συνδυασμός περισσοτέρων ενισχύσεων α/α Είδος ενίσχυσης Αφορά 1. Επιχορήγηση Ποσοστό στο κόστος του ΕΣ 2. Επιδότηση δόσεων leasing Ποσοστό στις δόσεις για απόκτηση καινούργιου εξοπλισμού 3. Φορολογική απαλλαγή Ποσοστό στο κόστος επένδυσης η στις δόσεις leasing που απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος. 4. Επιδότηση εργατικού κόστους Ποσοστό στο εργατικό κόστος για μια διετία των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

3 Περιοχές ( Αρθρο.2, Παρ.1 του Ν3299/2004) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ &2 ΤΟΥ Ν3522/2006 ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΠΕΡΙΟΧΗ Γ Νομός Αττικής Θεσσαλονίκης πλην των (Β.Ε.Π.Ε.) και των νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β Οι νομοί των κάτωθι Περιφερειών: Θεσσαλίας Νοτίου Αιγαίου Ιονίων Νήσων Κρήτης Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Στερεάς Ελλάδος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ηπείρου Βορείου Αιγαίου Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος

4 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ)
( Άρθρο. 3)

5 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ)
Πρωτογενής Τομέας Παράγραφος Εδάφιο Περίπτωση Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) Κατηγορία 1 α ι ΕΣ Εξόρυξης & Θραύσης βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών ιι ΕΣ σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας, συγκομιδής συνεταιρισμών η ομάδων παραγωγών. Τα υπαγόμενα σχέδια για παραγωγή- μεταποίηση-εμπορία καθορίζονται με KYA:YΠOIO & Αγροτικής ανάπτυξης (&2α.) ιιι ΕΣ τυποποίησης συσκευασίας η συντήρησης γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιείας προϊόντων μη προερχόμενα από μεταποιητική δραστηριότητα όπως ορίζονται με την KYA:YΠOIO & Αγροτικής ανάπτυξης (&2α.) ιν  ΕΣ θερμοκηπίων βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας εσταυλισμένης η ημιευσταυλισμένης, υδατοκαλλιέργειας σύγχρονης τεχνολογίας όπως ορίζονται με την KYA:ΥΠOIO & Αγροτικής ανάπτυξης (&2α.)

6 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ)
Δευτερογενής Τομέας Παράγραφος Εδάφιο Περίπτωση Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) Κατηγορία 1 β ι  ΕΣ Εξόρυξης, επεξεργασίας & αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών ΕΣ λατόμευσης και αξιοποίησης μαρμάρων. ιι ΕΣ μεταλλευτικά ιιι ΕΣ μεταποιητικά όπως ορίζ.στην ΣΤΑΚΟΔ ιν ΕΣ παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού η ατμού. v  ΕΣ παραγ.βιοκαυσίμων η στερεών καυσίμων από βιομάζα, ΕΣ παραγ βιομάζας από φυτά, με σκοπό την χρήση της ως πρώτη ύλη για παραγ. ενέργειας. vi ΕΣ παραγ. ηλεκτρισμού από Ήπιες Μορφές Ενέργειας και ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος ΕΣ συμπαραγωγής ηλεκτρισμό και θερμότητας 4 vii ΕΣ για αφαλάτωση θαλα. και υφάλμυρου νερού. viii EΣ για μετεγκατάσταση βυρσοδεψείων εντός ΒΕΠΕ ix ΕΣ για παραγωγή η και τυποποίηση ΠΓΕ η ΠΟΠ εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά κτίρια η κτίρια βιομηχανικού χαρακτήρα.

7 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ)
Τουρισμός Παρ. Εδ. Περ. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) Κατ. 1 γ ι Ίδρυση ή επέκταση Ξενοδ. Μονάδων τουλάχιστον (3*),πρώην Β τάξης (Yπόψη Απόφαση στο ΦΕΚ ,04,2003) 2 ιι (H περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1.α του Ν3631/2008 και ως εξής) :Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών Ξενοδ. Μονάδων κατώτερης κατηγορίας (2*),πρώην Γ τάξης ή Ξενοδ. Μονάδων που έχουν διακόψει λειτουργία τους χωρίς το διάστημα της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήσης του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά τον χρόνο της διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 4 ιιι Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών Ξεν. Μονάδων κατώτερης κατηγορίας (2*), πρώην Γ τάξης σε κτίρια που χαρακτηρίζονται παραδοσιακά εφόσον με τον εκσ/σμό αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε (2*),πρώην Γ τάξης. (Το επόμενο εδάφιο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1.β του Ν3631/2008 και ως εξής): Επίσης Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε Ξενοδ. Μονάδων που έχουν διακόψει την λειτουργία τους χωρίς το διάστημα της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήσης του κτιρίου και ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης. – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ιν Εκσ/σμός Ξενοδ. Επιχειρήσεων για δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινοχρήστων χώρων σε Ξενοδ. Επιχειρήσεις τουλάχιστον (2*), πρώην Γ΄ τάξης. v Μετατροπή παραδ. η διατηρητέων σε Ξενοδ. Επιχειρήσεις τουλάχιστον (2*), πρώην Γ΄ τάξης.

8 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ)
Συνέχεια τουρισμός Παρ. Εδάφ. Περίπ. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) Κατ. 1 γ vi Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής camping’s τουλάχιστον Γ τάξης 4 vii Ίδρυση, επέκταση, εκσ/σμός Συνεδριακών Κέντρων viii Ίδρυση, επέκταση, εκσ/σμός Χιονοδρομικών Κέντρων ix  Ίδρυση, επέκταση, εκσ/σμός Ιαματικών πηγών x Ίδρυση, επέκταση, εκσ/σμός μαρίνων που γίνονται από πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τον Ν2160/93. xi Ίδρυση, επέκταση, εκσ/σμός γηπέδων γκολφ xii Ίδρυση, επέκταση, εκσ/σμός κέντρων θαλασσοθεραπείας. xiii Ίδρυση, επέκταση, εκσ/σμός κέντρων τουρισμού υγείας. xiv Ίδρυση, επέκταση, εκσ/σμός κέντρων προπονητικού-αθλητικού τουρισμού. xv Ίδρυση, επέκταση, εκσ/σμός θεματικών πάρκων που αποτελούν οργανωμένες μορφές τουρισμού.  xvi Ίδρυση, επέκταση, εκσ/σμός αυτοκινητοδρομίων.

9 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ)
Τριτογενής τομέας Παρ/φος Εδάφιο Περ/ση Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) Κατ/ρία 1 δ ι ΕΣ συνεργαζόμενων εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία εμπορευματικών σταθμών, εμπορευματικών και διαμετακομιστικών κέντρων όπως θα ορισθούν με την ΚΥΑ της & 2(β) του άρθρ.(3). 4 ιι ΕΣ μεταφορικών ή και εμπορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης, καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, όπως θα ορισθούν με την ΚΥΑ της & 2(β) του άρθρου(3). ιιι ΕΣ για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. ιv ΕΣ για την δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών σε οποιαδήποτε γεωγραφική ενότητα (ΟΤΑ, Περιφέρειες κτλ) με επιχειρηματικό ενδιαφέρον. v  ΕΣ παροχής καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας που βασίζονται στην ευρυζωνική υποδομή. vi ΕΣ ανάπτυξης λογισμικού. vii  ΕΣ για την δημιουργία εργαστηρίων έρευνας και ΕΣ ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων. viii ΕΣ για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. ix ΕΣ για την δημιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων.

10 Συνέχεια τριτογενής τομέας
Παρ/φος Εδάφιο Περ/ση Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) Κατ/ρία 1 δ x -ΕΣ για ανέγερση & εκμ/ση βιοτεχνικών κέντρων & κτιρίων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κτλ καθώς & χώρων κοινωνικών & πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων κεντρικών αγορών και σφαγείων που γίνονται από επιχειρήσεις ΟΤΑ α ή β βαθμού ή συνεταιρισμούς.-ΕΣ των ως άνω φορέων για τη μετασκευή & διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων & των λοιπών εγκαταστάσεων xi  ΕΣ επιχειρήσεων υγρών, αερίων καυσίμων και υγραερίων, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών, αερίων καυσίμων και υγραερίων σε νησιά. xii ΕΣ επιχειρήσεων εκμ/σης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες χερσαίες, νησιώτικες και παραλίμνιες περιοχές. Με ΚΥΑ:ΥΠΟΙΟ & ΥΕΝ καθορίζονται οι περιοχές. 4 xiii  ΕΣ για δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης (Ν2072/92 άρθρο 10).Επίσης ΕΣ για την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Ν2072/90 άρθρο 30) xiv -ΕΣ για Σταθμούς αυτοκινήτων τουλάχιστον 40 θέσεων πέραν αυτών που προβλέπει ο ΓΟΚ για υπέργειους, υπόγειους η και πλωτούς σταθμούς. -Επίσης ΕΣ για στεγασμένους ή και ημιστεγασμένους σταθμούς 3 xv ΕΣ ιερών μονών για ανέγερση, εκσ/σμό ξενώνων ή για μετατροπή κτιρίων σε ξενώνες, καθώς και ανέγερση, επέκταση, εκσ/σμό η μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και χειροτεχνίας.

11 Ειδικά επενδυτικά σχέδια των περιπτώσεων (α) - (γ)
Παρ. Εδ. Περ. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) Κατ. 1 ε i ΕΣ προστασίας του περιβάλλοντος 4 ii ΕΣ για αξιοποίηση ΑΠΕ, καθώς και συμπαραγωγή ηλεκτρ. ενέργειας και θερμ/τας iii ΕΣ για εξοικονόμηση ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι αφορά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας (όχι τον παραγωγικό εξοπλισμό) και από αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας. iv ΕΣ παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. v  ΕΣ για ίδρυση, επέκταση, εκσ/σμό εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας. vi ΕΣ εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία  vii EΣ παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και εμπορ/ση πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών. viii ΕΣ αναβάθμισης της ποιότητας των παρ/νων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. ix ΕΣ για νέα σύγχρονα συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία, επέκταση ή και ανάπτυξη στο χώρο του βιομηχανοστασίου στο πλαίσιο του εκσ/μού της εφοδιαστικής αλυσίδας. x ΕΣ ίδρυσης ή επέκτασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά.

12 Συνέχεια ειδικά επενδυτικά σχέδια των περιπτώσεων (α) - (γ)
xi) Η περίπτωση αυτή του Ν3299/04 αντικαταστάθηκε με την & 3.α του Ν3522/06 και ως εξής: Αφορά τα επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηματικού σχεδίου φορέων με τις παρακάτω όρους και προϋποθέσεις : Επενδυτικό σχέδιο ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηματικού σχεδίου Μεταποιητικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις Μέγεθος επιχειρήσεων Παλαιότητα φορέα Ελάχιστο κόστος Μεγάλες και μεσαίες Να έχει παρέλθει 5ετία από την σύσταση τους Μικρές και πολύ μικρές Να έχει παρέλθει 3ετία από την σύσταση τους

13 Συνέχεια ειδικά επενδυτικά σχέδια των περιπτώσεων (α) - (γ)
Επενδυτικό σχέδιο ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηματικού σχεδίου Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού Μέγεθος επιχειρήσεων Παλαιότητα φορέα Ελάχιστο κόστος Μεγάλες και μεσαίες Να έχει παρέλθει 5ετία από την σύσταση τους Μικρές και πολύ μικρές Να έχει παρέλθει 3ετία από την σύσταση τους

14 Επιπλέον υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3)
Παρ/φος Εδάφιο Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) (Αρθρο. 3) 2 α ΚΥΑ για γεωργία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια.  β ΚΥΑ ευρυζωνικά δίκτυα, μεταφορικές επιχειρήσεις, μέσα μεταφοράς. 3 Αλλοδαπή ( Για τα ΕΣ που πραγματοποιούνται στην Αλλοδαπή παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης ) Μεταποίηση μόνο για ίδρυση. Θερμοκήπια, κτηνοτροφία, υδατοκαλλιέργειες.

15 ΜΗ Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ)
Δεν υπάγονται Παρ. Εδ. Περ. ΜΗ Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) 4 α Κλάδοι i Χαλυβουργία ii Συνθετικές ίνες iii Ναυπηγική Βιομηχανία β (Η περίπτωση αυτή του Ν3299/04 αντικαταστάθηκε ως εξής με το άρθρο 7 του Ν3631/2008 :) Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών , καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους, στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του Μ. Κεφ.. Επίσης επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή επιχορηγούνται τακτικά ή έκτακτα από αυτά και η επιχορήγησης υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους γ Κοινωνίες, εταιρίες αστικού δικαίου και κοινοπραξίες. δ Που δεν τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του ΚΒΣ. Με την & 3 γ του Ν3522/06 προστέθηκαν οι παρακάτω περιπτώσεις ε΄ και στ΄ και ως εξής : ε Ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη βάσει σχετικής συμβάσεως εκτελέσεως έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών στ Ενισχύσεις σε φορείς επενδυτικών σχεδίων για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.

16 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ)
Ενισχυόμενες δαπάνες Παρ. Εδ. Περ. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) 5 α i Κατασκευή, επέκταση, εκσ/σμό κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμ. Περιβάλλοντος χώρου. ii  Η περίπτωση αυτή του Ν3299/04 αντικαταστάθηκε με την & 3.δ του Ν3522/06 και ως εξής: την αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι: − η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, − αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, − η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς − αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά iii Την αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, τεχνοπόλεις, τεχνολογικά πάρκα υπό τις προϋποθέσεις να μην ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση και να μην έχουν λάβει κρατική ενίσχυση iv Αγορά & εγκατάσταση μηχανημάτων & εξοπλισμού. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης. v  Ηλεκτρονικές αγορές με το λογισμικό και εξοπλισμό (Hard-software) vi Δαπάνες μελετών εισαγωγής, ανάπτυξης και εφαρμογής σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και μεθόδων βιομηχανιών σχεδίων των παραγομένων προϊόντων.

17 Συνέχεια ενισχυόμενες δαπάνες
Παρ. Εδ. Περ. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) 5 α vii Δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση του υφισταμένου εξοπλισμού μόνο για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς όρους σε ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ. viii Μεταφορικά μέσα μόνο εντός του χώρου της μονάδας και μεταφορικά μέσα μεταφοράς προσωπικού. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις για διακίνηση υλικών και προϊόντων. ix Αυτοκίνητα ψυγεία εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας x Κατασκευή εργατικών κατοικιών , βρεφονηπιακών σταθμών , αίθουσα κατάρτισης προσωπικού εφόσον γίνονται στην περιοχή που είναι η εγκατεστημένη η επιχείρηση. xi Δίκτυο για μεταφορά θερμού νερού ατμού για επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας xii Δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ για επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή συμπαραγωγής xiii Δαπάνες προπαρασκευαστικές για μεταλλευτικές επενδύσεις xiv Αγορά και εγκ/ση εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων σε νησιά

18 Συνέχεια ενισχυόμενες δαπάνες
Παρ. Εδ. Περ. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) 5 α xv Αγορά και εγκ/ση εξοπλισμού μεταφορικών μέσων πλην του εξοπλισμού που προορίζεται για την υποδομή και κίνηση τους, εφόσον είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές. xvi Δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας xvii Δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. xviii Τέλη που καταβάλλονται για εφεύρεση εφόσον έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της επένδυσης xix Δαπάνες για ίδρυση ή επέκταση μονάδων για εναλλακτική διαχ/ση συσκευασιών πουν έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα για παραγωγή πρώτων υλών από αυτά. xx Δαπάνες για μεταφορά τεχνολογίας. xxi Δαπάνες μελετών για: Οργάνωση διοικ/σης, αναδιοργάνωση λειτουργιών, ανασχεδιασμός διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, ερευνών αγοράς, προώθηση προϊόντων, συγκριτικών μελετών επίδοσης (Ύψος το πολύ 8 της επένδυσης) Μόνο για ΜΜΕ xxii Hard-software μέχρι 60% της επένδυσης ανάπτυξης λογισμικού xxiii Δαπάνες δικτυακών υποδομών.

19 Συνέχεια ενισχυόμενες δαπάνες
Παρ. Εδ. Περ. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) 5 α xxiv Με την & 3 ε΄ του Ν3522/06 προστέθηκε η αυτή η υποπερίπτωση xxiv και ως εξής : Αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις. β Με υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται οι ενισχυόμενες δαπάνες. γ Με την & 3 στ΄ του Ν3522/06 αντικαταστάθηκε η περίπτωση γ του Ν3299/04 όπως τροποποιήθηκε αυτή με το άρθρο 25 του Ν3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α΄) και ως εξής : Οι μελέτες το πολύ 10% του Επενδυτικού Σχεδίου και μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

20 Δεν υπάγονται στις ενισχύσεις
Παρ. Εδ. Περ. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) 6 α Επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι (6) θέσεων . β Έπιπλα και σκεύη γραφείου. γ Αγορά οικοπέδων. δ Ανέγερση η επέκταση κτιρίων σε οικόπεδο που δεν ανήκει στον φορέα.

21 Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να ενισχυθούν
Παρ. Εδ. Περ. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) i  Η ανέγερση κτιρίων που δεν ανήκουν στον φορέα εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση για (15) έτη από το Δημόσιο, ΒΙΠΕ, ΟΤΑ α και β βαθμού κτλ. Επίσης αν έχει εκμισθωθεί για (15) έτη η μίσθωση έχει μεταγραφεί και ο εκμισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. ii Θερμοκήπια με παραχώρηση η μίσθωση τουλάχιστον (10) έτη. iii Χιονοδρομικά κέντρα, παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, γήπεδα γκολφ επί ακινήτου του οποίου έχει παραχωρηθεί η εκμισθωθεί η χρήση για (20) έτη. iv Υδατοκαλλιέργειες σε αιγιαλό. ε Εκσ/σμό ολοκληρωμένης μορφής Ξενοδοχειακών Μονάδων τουλάχιστον κατηγορίας (2*), πρώην Γ τάξης πριν παρέλθει 5ετία, -από έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή -από ημερομηνία απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμό που έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο. Κατ΄ εξαίρεση εκσυγχρονισμός ενισχύεται για τμήματα που δεν περιλαμβανόταν σε προηγούμενη ενίσχυση.. στ Εκσυγχρονισμός campinks πριν παρέλθει 5ετία, από έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από ημερομηνία απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμό που έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο. Κατ΄ εξαιρεση εκσυγχρονισμός ενισχύεται για τμήματα που δεν περιλαμβανόταν σε προηγούμενη ενίσχυση.

22 Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να ενισχυθούν
Παρ. Εδ. Περ. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (EΣ) ( Άρθρο. 3) ζ Ανέγερση επέκταση εκσ/σμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από τη τάξη η Η εισφορά στο ΜΚ της αξία μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων. θ Επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν σε απλή αντικατάσταση υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς να συνεπάγονται την επέκταση, την αλλαγή στο προϊόν η τη μέθοδο παραγωγής μίας υφιστάμενης εγκατάστασης. ( Αυτή η περίπτωση καταργήθηκε με την & 3 ζ του Ν3522/06 ) 7 Η παράγραφος αυτή ( 7 ) προστέθηκε με την & 3 η του Ν3522/06 και ως εξής : Τα ΕΣ που περιλαμβάνονται πλην αυτά του κανονισμού 1628/2006 της ΕΕ θα πρέπει να αφορούν και να ικανοποιούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις Τη δημιουργία νέας μονάδος, Την επέκταση υπάρχουσας μονάδος Τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα Την θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.

23 Το άρθρο 4 του Ν 3299 αντικαταστάθηκε με την & 4 του άρθρου 37 του Ν3522/06 και ως εξής

24 Παρέχονται κατά περιοχή και κατηγορία οι ακόλουθες ενισχύσεις
Στην παρακάτω κατηγορία 1 περιλαμβάνοντα οι κατηγορίες 3,4,5 του άρθρου 3 & 1 του Ν3299 Στην παρακάτω κατηγορία 2 περιλαμβάνοντα οι κατηγορίες 1,2 του άρθρου 3 & 1 του Ν3299 Επιχορήγηση ή και επιδότηση leasing ή επιδότηση κόστους απασχόλησης Περιοχές Κατηγορίες Ποσοστά % Α 1 και 2 20 και 15 αντίστοιχα Β (ΚΡΗΤΗ) 30 και 25 αντίστοιχα Γ 40 και 35 αντίστοιχα Φορολογική απαλλαγή 60 και 50 αντίστοιχα Β 100 και 100 αντίστοιχα

25 Νομοί Τμήματα Nομού Μεσαίες Μικρές
Με την απόφαση 33019/25,07.07 του ΥΠΟΙΟ τα πρόσθετα ποσοστά επιχορήγησης καθορίστηκαν για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως εξής : Νομοί Τμήματα Nομού Μεσαίες Μικρές Ηρακλείου Διακριτά τμήματα 7% 14% Υπόλοιπος Νομός 5% 9% Λασιθίου 6% 12% 3% Ρεθύμνου Χανίων

26 Οριζόντια ποσοστά 10% για μεσαίες και 20% για μικρές
Οριζόντια ποσοστά 10% για μεσαίες και 20% για μικρές Πρωτογενής Μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από συνεταιρισμούς. Τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση γεωργικών προϊόντων που δεν προέρχονται από μεταποιητική δραστηριότητα. Θερμοκήπια και βιολογική γεωργία. Δευτερογενής Ανακύκλωση με μεταποιητική δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας. Αφαλάτωση Τριτογενής Δημιουργία ευρυζωνικών δικτύων Εργαστήρια βιομηχανικής έρευνας Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης Σταθμοί αυτοκινήτων

27 Επιπλέον ορίζονται τα εξής:
ΠΑΡ πΕΡ 1 α Ο παραπάνω πίνακας β Οι ενισχύσεις να μην υπερβαίνουν τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων γ Στις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 10% δ Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 20% 2 Με ΚΥΑ καθορίζονται τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου Με απόφαση ΥΠΟΙΟ μπορεί τα ΕΣ να μετατάσσονται κατηγορίας 3 Ενισχύσεις μεγάλων επενδυτικών σχεδίων Μεγάλο ΕΣ θεωρείται επένδυση κόστους > € Για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού των ενισχυόμενων δαπανών θα λαμβάνεται υπόψη η υλοποίηση για περίοδο (3) ετών, σε μία εγκατάσταση, εκ μέρους μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, πάγιων περιουσιακών στοιχείων συνδυαζόμενων κατά αδιαίρετο από οικονομική άποψη τρόπο. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Το ποσοστό ενίσχυσης για τα ΕΣ > 50 εκ είναι με κλιμάκωση 4 Οι ενισχύσεις δεν σωρεύονται κατά την έννοια του άρθρου 87 & 1 της συνθήκης της ΕΕ. 5 Για τα ΕΣ της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ και των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix), (x) και (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του & 3 παρέχεται η Ε.Ε ή της Φ.Α. 6 Για τα ΕΣ που πραγματοποιούνται στην Αλλοδαπή παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης

28 Προϋποθέσεις-Περιορισμοί όροι (Αρ. 5)
Παρ. Εδ. Ελάχιστο ύψος επένδυσης 1 α Για Μεγάλες (Όπως καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία) ≥ € Μεσαίες ≥ € Μικρές ≥ € Πολύ Μικρές ≥ €

29 Προϋποθέσεις-Περιορισμοί όροι (Αρ. 5)
Παρ. Εδ. γ Ανώτατη επιχορήγηση σωρευτικά για 5ετία ίδιου φορέα και ίδιας παραγωγικής διαδικασίας 2 ΕΣ πάνω από το ποσό αυτό υποχρεούνται σε σύσταση εταιρείας 3 Α(α) Ελάχιστη ίδια συμμετοχή που δεν μπορεί να μειωθεί κατά την υλοποίηση του ΕΣ 25% Φορολογηθέντα αποθεματικά εφόσον κατά την αξιολόγηση δια- πιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των διαθεσίμων που προορίζονται για Ίδια Συμμετοχή δ Αύξηση ΜΚ ή ΕΚ να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης (ΑΕ και ΕΠΕ μπορεί να γίνει και πριν το πολύ 1 έτος της υποβολής της αίτησης με προϋποθέσεις) Β Στα ΕΣ με ΦΑ ή Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης θα πρέπει τουλάχιστον το 25% του κόστους να καλύπτεται από χρηματοδοτική συμβολή του φορέα με ίδια κεφάλαια ή δάνειο.

30 Προϋποθέσεις-Περιορισμοί όροι (Αρ. 5)
Παρ. Εδ. 4 Αναμόρφωση με την απόφαση πιστοποίηση της ολοκλήρωσης το πολύ 15% ( Με την & 5 α του Ν 3522 το 15% επανακαθορίστηκε στο 5% ) 5 Προθεσμία ολοκλήρωσης 6 Αυτή η παράγραφος αντικαταστάθηκε με την 5 β του Ν3522/06 και ως εξής : α Η έναρξη υλοποίησης ΕΣ γίνεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής. Ως έναρξη νοείται είτε η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών είτε η πρώτη βέβαιη ανάληψη δέσμευσης για παραγγελία εξοπλισμού, εκτός των προκαταρκτικών μελετών σκοπιμότητας. β Έναρξη πραγματοποίησης του ΕΣ πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής δύναται να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μόνο εφόσον του χορηγηθεί επιβεβαίωση επιλεξιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου 3299/04. γ Η εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄της παραγράφου αυτής επιφέρει απόρριψη του συνόλου του ΕΣ»

31 Προϋποθέσεις-Περιορισμοί όροι (Αρ. 5)
Παρ. Εδ. 4 Επενδυτικό δάνειο: Τουλάχιστον 4ετούς διάρκειας και να περιλαμβάνεται στον φάκελο υποβολής 5 Προϋποθέσεις περιορισμοί και όροι για Χρηματοδ Μίσθωση Εξοπλ.: Παρέχεται με την προϋπόθεση ότι μετά την λήξη της μίσθωσης ο εξοπλισμός θα περιέλθει στη κυριότητα της επιχείρησης ο δε όρος αυτός να περιλαμβάνεται στη σχετική σύμβαση η δε διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης να είναι το πολύ 5ετής. 6 Προϋποθέσεις περιορισμοί και όροι παροχής ενισχύσεων βάσει της δημιουργούμενης απασχόλησης. α Θεωρούνται θέσεις απασχόλησης αυτές που δημιουργούνται μέσα στην πρώτη 3ετία από την ολοκλήρωση και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας ή από την αύξηση του συντελεστή αξιοποίησης του παραγωγικού δυναμικού που οφείλεται στην επένδυση. β Η ενίσχυση καταβάλλεται επί του, Μισθολογικού Κόστους = Μισθός προ φόρων + υποχρεωτικές εισφορές ασφάλισης για τα δύο (2) πρώτα έτη από την δημιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης.

32 Τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν3299/04

33 Αιτήσεις δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος,
1) Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, (σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4), δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, μη επιστρεφόμενου του καταβληθέντος για αυτές χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις, 2) Αιτήσεων υπαγωγής που περιλαμβάνουν τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, πλην όμως κατά τον έλεγχο και την εξέταση του φακέλου διαπιστώνεται, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής ότι η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της υποβληθείσας επένδυσης.

34 Επιλεξιμότητα Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς τις αρμόδιες προς την εξέτασή της υπηρεσίες ή φορείς, ο φορέας της επένδυσης δύναται να ζητήσει τη χορήγηση επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας προκειμένου να προχωρήσει σε έναρξη υλοποίησης της επένδυσης. Το αίτημά του αυτό εξετάζεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Όπου η υπηρεσία προβαίνει σε τυπικό έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου και ( σύμφωνα με τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου) δίδεται έγγραφη επιβεβαίωση προς τον αιτούντα ότι το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε ικανοποιεί κατ’ αρχήν τους όρους επιλεξιμότητας που τίθενται από το νόμο. Η παραπάνω επιβεβαίωση δεν συνεπάγεται και την τελική υπαγωγή του επιχειρηματικού σχεδίου, η οποία θα κριθεί μετά την αξιολόγηση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. 6) Μετά τη χορήγηση της επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας δύναται να αρχίσει η πραγματοποίηση επενδυτικών δαπανών με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, δεδομένου ότι αυτή δεν δεσμεύει την κρίση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ούτε την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την υπαγωγή ή μη της επένδυσης στις διατάξεις του νόμου

35 Υποχρεώσεις του φορέα επένδυσης
7α) Κατά την εξέταση της αίτησης υπαγωγής οι υπηρεσίες ή οι φορείς δύνανται, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, να αποστέλλουν με απόδειξη στο φορέα της επένδυσης ή τον αντίκλητό του, έγγραφο με το οποίο ζητείται η προσκόμιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και η παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων, προς υποβοήθηση του έργου της αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής. 7β) Κατ εξαίρεση της απόλυτης σειράς προτεραιότητας μπορούν να προτάσσονται , αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων συγκεκριμένων κατηγοριών ή γεωγραφικών περιοχών , αποκλειστικά λόγω έκτακτων αναγκών εκ φυσικών καταστροφών (Η περίπτωση αυτή του Ν3299/04 προστέθηκε συμφ. με το άρθρο 7 του Ν3631/2008 ) 8) Με τα έγγραφα αυτά μπορεί να τάσσεται προθεσμία μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών, από τη με απόδειξη επίδοση αυτών, εντός της οποίας ο φορέας υποχρεούται να απαντήσει

36 προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 9
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 9

37 Ίδρυση μικρών επιχειρήσεων
Ενισχύεται η δημιουργία πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, καθώς και η υλοποίηση δαπανών των επιχειρήσεων αυτών που έχουν ιδρυθεί κατά την τελευταία πενταετία. Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της παραγράφου αυτής δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των (i) δύο εκατομμυρίων ( ) ευρώ για κάθε πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στις περιφέρειες της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου και του (ii) ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ στις περιφέρειες της υποπερίπτωσης (ii) της ίδιας περίπτωσης. Το ετήσιο ποσό των χορηγούμενων ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 33% των συνολικών ποσών ενίσχυσης σε κάθε επιχείρηση.

38 Δαπάνες μπορεί να αφορούν
Α) i. υπηρεσίες νομικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης είτε και ii. δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αναφέρονται σε: τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και μερίσματα των χρησιμοποιούμενων ιδίων κεφαλαίων, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, έξοδα μίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισμού παραγωγής, δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, οι φόροι (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων) και οι διοικητικές επιβαρύνσεις, αποσβέσεις, έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισμού παραγωγής, καθώς και έξοδα μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι για τις συναφείς επενδύσεις ή μέτρα δημιουργίας θέσεων εργασίας και πρόσληψης δεν έχουν δοθεί σε άλλου είδους ενισχύσεις.

39 Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνουν
Β) i. στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α΄ της συνθήκης Ε.Ε. το, 35% των ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά τα δύο επόμενα έτη, ii. στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της συνθήκης Ε.Ε. το 25% των ενισχυόμενων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά τα δύο επόμενα έτη. Τα παρεχόμενα ποσοστά της υποπερίπτωσης (i) είναι δυνατόν να προσαυξάνονται κατά 5% στις περιφέρειες που το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι μικρότερο του 60% του μέσου όρου των 25 Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα μικρά νησιά με πληθυσμό μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων.

40 Επιπρόσθετα στοιχεία που καθορίζει η Απόφαση αυτή
Γ) περιοχές της Επικράτειας στις οποίες θα παρέχονται οι ενισχύσεις της παραγράφου αυτής, τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιούνται οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις, η διάρκεια του καθεστώτος, το είδος και τα ποσοστά των χορηγούμενων ενισχύσεων, το σύνολο ή μέρος των οριζόμενων στην περίπτωση α΄ δαπανών, οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου που αφορούν τη νομική μορφή των επιχειρήσεων, το ελάχιστο κόστος ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου, την ιδία συμμετοχή, τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα συμβάλλει στην εφαρμογή της μορφής αυτής χορήγησης κινήτρων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

41 Καταβολή των ενισχύσεων (Αρ. 8)

42 1.Καταβολή επιχορήγησης στο κόστος επένδυσης
Παρέχεται δυνατότητα: Εφάπαξ προκαταβολής το πολύ 50% της επιχορήγησης μα προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%. Η προκαταβολή έγινε από 30% που προέβλεπε ο Ν3522/04 στο 50% με βάσει το άρθρο 37 & 7α του Ν3522/05 Επιχορήγηση Απαιτείται για να καταβληθεί 50% Υλοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

43 2.Καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού έχει εγκατασταθεί στη μονάδα κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Ποσό μέχρι το 50% της ενισχυόμενης δαπάνης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μέχρι την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου ολοκλήρωσης της απόφασης υπαγωγής. Η καταβολή του υπολοίπου γίνεται με την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας. Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή δόσεων του μισθώματος από την επιχείρηση σε δόσεις καθεμία εκ των οποίων υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού. Εφόσον στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, τότε η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο.

44 3.Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης
Καταβάλλεται ανά εξάμηνο. Η επιχορήγηση καταβάλλεται μόνο από για τις συνδεόμενες με την επένδυση θέσεις εργασίας.

45 Λοιπές πληροφορίες (Αρμοδιότητες, παράβολα)
Λοιπές πληροφορίες (Αρμοδιότητες, παράβολα) Στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και ανάπτυξης υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι € εκτός αυτών που αναφέρονται στην περίπτωση I εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν3299/04. Οι αίτησες υποβάλλοντα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράβολα (Απόφαση ΥΠΟΙΟ 8355/22,03,05) ως εξής: Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Κόστος από μέχρι € 250 < € 500 μέχρι 1000 μέχρι 2000 μέχρι Για πάνω από ως (Απόφαση ΥΠΟΙΟ 8355/22,03,05)

46 Κριτήρια αξιολόγησης Ομάδα Κριτήρια Βαθμολογία Α
Αξιολόγησης επενδυτικού φορέα 0,25-25 Β Οικονομοτεχνική αξιολόγηση επενδυτικής πρότασης και βιωσιμότητας 0-25 Γ Συμβολή της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού Νόμου. 1-40 Δ Κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας 0-10

47 Ορισμός ΜΜΕ (κανονισμός 364/2004)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ Εργαζόμενοι (ΕΜΕ) <10 <50 <250 ≥250 και ή Κύκλος Εργασιών <2 εκατ. € Σύνολο Ενεργητικού Στοιχεία τελευταίας διαχειριστικής χρήσης

48 Δικαιολογητικά αιτήσεων υπαγωγής
1. Αίτηση 2. Παράβολο 3. Ερωτηματολόγιο 4. Οικονομοτεχνική μελέτη 5. Παράρτημα με βαθμολόγηση 6. Έγκριση δανείου 7. Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης 8. Τεκμηρίωση δυνατότητας κάλυψης Ίδιας συμμετοχής 9. Τεκμηρίωση θέσεων απασχόλησης (Υφισταμένων και νέων) 10. Υπόδειγμα δήλωσης για ΜΜΕ 11. Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως ορίζεται στην σχετική απόφαση του ΥΠΟΙΟ

49 Υποβολή Προτάσεων Οι προτάσεις θα κατατίθενται σε κλασέρ τύπου Α4/ Τα κλασέρ θα πρέπει να έχουν χρώμα κόκκινο.

50 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3522/2006"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google