Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. Ιατρέλλη, Ρ. Καραγκούνη, Γ.Καλογήρου, Σ. Λιούκας ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ: •βάση δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος •δεσμεύσεις υψηλών κεφαλαίων •εξάρτηση ολόκληρης της επιχείρησης, σε μακροπρόθεσμη βάση  Πολυδιάστατος γνωστικός χώρος σε θέματα τεχνολογίας -Παράγοντες – κριτήρια και κανονιστικές μέθοδοι για την αξιολόγηση, Μεταφορά τεχνολογίας, Καινοτομία, Τεχνολογική Στρατηγική και Τεχνολογικές Ικανότητες Βασική επιχειρησιακή λειτουργία μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την τεχνολογική τους εξέλιξη είναι η επενδυτική τους δραστηριότητα. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Θεωρία οργανωτικής συμπεριφοράς

3 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  Μελέτη των τεχνολογικών επιλογών στο πλαίσιο των επενδυτικών αποφάσεων ως επιχειρησιακών λειτουργιών με σκοπό την καλλίτερη κατανόηση του περιεχομένου και της διαδικασίας αυτών  Χαρτογράφηση των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων όσον αφορά ην διαχείριση της τεχνολογίας κατά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ •Διαμόρφωση του εννοιολογικού πλαισίου •Εις βάθος μελέτη έξι (6) επενδυτικών αποφάσεων ελληνικών επιχειρήσεων •Έρευνα πεδίου με δομημένο ερωτηματολόγιο μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. •Επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας πεδίου και καταγραφή των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων

5 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Επιλογή τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντος 2. Επιλογή παραγωγικής διαδικασίας 3. Επιλογή μηχανημάτων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού 4. Επιλογή προμηθευτή εξοπλισμού 5. Επιλογή προμηθευτή τεχνογνωσίας. 6. Επιλογή υλικών 7. Επιλογή τρόπου υλοποίησης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΥΠΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΥΠΟΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 Α

6

7 ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

9

10

11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

12

13 ΧΡΗΣΗ ΕΠΤΑΒΑΘΜΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ LINKERT ΟΠΟΥ 1= ΚΑΘΟΛΟΥ & 7=ΠΛΗΡΩΣ

14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΧΡΗΣΗ ΕΠΤΑΒΑΘΜΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ LINKERT ΟΠΟΥ 1= ΚΑΘΟΛΟΥ & 7=ΠΛΗΡΩΣ

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΑΔΙΑ: 1. Διαμόρφωση αρχικής επενδυτικής ιδέας2.Αναζήτηση εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων 3. Αξιολόγηση εναλλακτικών επενδ. Λύσεων 4.Τελική επιλογή επένδυσης ΣΤΑΔΙΑ: 1. Διαμόρφωση αρχικής επενδυτικής ιδέας2.Αναζήτηση εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων 3. Αξιολόγηση εναλλακτικών επενδ. Λύσεων 4.Τελική επιλογή επένδυσης

16 ΧΡΗΣΗ ΕΠΤΑΒΑΘΜΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ LINKERT ΟΠΟΥ 1= ΚΑΘΟΛΟΥ & 7=ΠΛΗΡΩΣ

17


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google