Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) 21 Σεπτεμβρίου 2011 Πρόγραμμα προσανατολισμού νέων διδασκόντων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) 21 Σεπτεμβρίου 2011 Πρόγραμμα προσανατολισμού νέων διδασκόντων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) 21 Σεπτεμβρίου 2011 Πρόγραμμα προσανατολισμού νέων διδασκόντων

2

3 3 Τομέας Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων (Θέματα Ακαδημαϊκού/Επιστημονικού/Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού)

4 I.Έρευνα – Τι κατηγορίες επιστημόνων μπορώ να εργοδοτήσω και πώς? 1.Κατηγορίες Ερευνητικού Προσωπικού 2.Διαδικασία Προκήρυξης 3.Διαδικασία Εργοδότησης 4.Σημαντικά Σημεία Agenda: Θέματα Ενημέρωσης 4 II.Πληρωμή από Ερευνητική Εργασία - Ποια είναι η διαδικασία πληρωμής για εργασία σε έρευνα? 1.Ερευνητικές Δραστηριότητες Εγκύκλιος 4.8 (ΚΔΠ), όριο 58% 2.Επιπλέον απολαβές για ερευνητική εργασία 3.Ωριαίο ερευνητικό προσωπικό (ειδικά έντυπα)

5 III.Διαδικασία Ανέλιξης 1.Διαδικασία Ανέλιξης σε υψηλότερη ακαδημαϊκή βαθμίδα 2.Διάγραμμα Ανέλιξης IV.Άλλες Απολαβές / Επιπρόσθετα εισοδήματα V.Επικοινωνία με Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων Agenda: 5 Θέματα Ενημέρωσης

6

7 I.1.Κατηγορίες Ερευνητικού Προσωπικού Τίτλος θέσης Διάρκεια περιόδου απασχόλησης Απολαβές Δικαίωμα να πληροί 2 θέσεις παράλληλα Διαδικασία Πρόσληψης Ειδικοί Επιστήμονες Δεν υπάρχει ανώτατο/κατώτατο όριο - Ως Ερευνητής/Βοηθός Ερευνητής – μέγιστο σύνολο χρόνου εργοδότησης και στις 2 θέσεις = 48 ώρες /εβδομάδα - Ως Βοηθός Ερευνητής (Φοιτητής) - μέγιστο σύνολο χρόνου εργοδότησης και στις 2 θέσεις = 38 ώρες/εβδομάδα) Δεν απαιτείται προκήρυξη: Νομοθεσία, ΚΔΠ 5.1.4 "Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες» Βοηθοί Ερευνητές Δεν υπάρχει ανώτατο/κατώτατο όριο - Ως Μεταπτυχιακός Συνεργάτης – μέγιστο σύνολο χρόνου εργοδότησης και στις 2 θέσεις = 48 ώρες /εβδομάδα Δημοσίευση για τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες : Εγκύκλιος 49/2009, 2.2 (Αν αναφέρεται ονομαστικά στο πρόγραμμα δεν απαιτείται προκήρυξη.) Ερευνητές Δεν υπάρχει ανώτατο/κατώτατο όριο - Ως Ειδικός Επιστήμονας/Βοηθός Ερευνητής - 48 ώρες - Ως Βοηθός Ερευνητής (Φοιτητής) - 38 ώρες) Δημοσίευση για τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες : Εγκύκλιος 49/2009, 2.2 (Αν αναφέρεται ονομαστικά στο πρόγραμμα δεν απαιτείται προκήρυξη.) Βοηθοί Ερευνητές (Φοιτητές) Δεν υπάρχει ανώτατο/κατώτατο όριο < Α8/1η - Ως Ειδικός Επιστήμονας - 38 ώρες Δημοσίευση για τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες :Εγκύκλιος 49/2009, 2.1(Αν αναφέρεται ονομαστικά στο πρόγραμμα δεν απαιτείται προκήρυξη.) Νέοι Ερευνητές (Προγράμματα ΠΕΝΕΚ / ΔΙΔΑΚΤΩΡ) Βάσει προνοιών ερευνητικού έργου βάσει προνοιών ερευνητικού έργου Δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλη ερευνητική πρόταση "Πρόγραμμα Νέοι Ερευνητές Κύπρου ΠΕΝΕΚ"(Αν αναφέρεται ονομαστικά στο πρόγραμμα δεν απαιτείται προκήρυξη.) Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες Διορίζονται με συμβόλαιο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι να συμπληρωθούν συνολικά 3 έτη Δεν υπάρχει ανώτατο/κατώτατο όριο Ερευνητής/Βοηθός Ερευνητής /Βοηθός Ερευνητής (Φοιτητής) -μέγιστο σύνολο χρόνου στην επιπρόσθετη θέση: =10 ώρες εβδομαδιαίως Δημοσίευση για τουλάχιστον 15 μέρες :Νομοθεσία, ΚΔΠ 126/92,5.1.1 Μέρος ΙV και 5.1.3 "Κανόνες για Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες"(Αν αναφέρεται ονομαστικά στο πρόγραμμα δεν απαιτείται προκήρυξη.) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές (ερευνητικά προγράμματα) Διορίζονται με συμβόλαιο δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τέσσερα έτη Α10/1η - Α12/8ηΔεν δικαιούται να κατέχει άλλη θέση Δημοσίευση για τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες : Εγκύκλιος Αναφορικά με τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές (Αν αναφέρεται ονομαστικά στο πρόγραμμα δεν απαιτείται προκήρυξη.) 7 Επισυνημμένα = (a)Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες, (β)Εγκύκλιος 49/2009, (γ)Πρόγραμμα Νέοι Ερευνητές Κύπρου ΠΕΝΕΚ, (δ)Κανόνες για Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες, (ε)Εγκύκλιος Αναφορικά με τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές

8 Agenda: I.2 Διαδικασία Προκήρυξης Προώθηση προκήρυξης και προσαρμογή από ΥΑΔ Επιβεβαίωση αλλαγών Δημοσίευση για ελάχιστο αριθμό ημερών όπως αναφέρεται στους αντίστοιχους Κανονισμούς/εγκύκλιο Επισυνημμένα = (ζ)Εγκύκλιος 47 • Κατά την κατάρτιση της πρότασης του έργου, πρέπει να δηλώνεται έγκυρος τίτλος θέσης. Π.χ. δεν μπορεί να εργοδοτηθεί κάποιος σε θέση «Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη» δεν υπάρχει τέτοια θέση στο Π.Κ. • Σε περίπτωση καθυστέρησης και αναμονής υπογραφής του ερευνητικού συμβολαίου, εάν είναι απαραίτητη η πρόσληψη του ερευνητικού προσωπικού άμεσα, μπορεί να συμπληρωθεί και προωθηθεί η Υπεύθυνη Δήλωση της Εγκυκλίου 47. Επικοινωνία με ΥΑΔ για αποστολή δείγματος προκήρυξης 8

9 Agenda: I.3 Διαδικασία εργοδότησης Επισυνημμένα = (ζ)Εγκύκλιος 47 9 Εάν έχει προκηρυχθεί η θέση, πρέπει να προωθηθεί στην ΥΑΔ: • αντίγραφο από τα πρακτικά της συνέντευξης • σημείωμα προς τον Προϊστάμενο ΥΑΔ →Προετοιμάζεται το συμβόλαιο/επιστολή πρόσληψης από αρμόδιο άτομο της ΥΑΔ Εάν δεν έχει προκηρυχθεί η θέση (Ονομαστική αναφορά στο πρόγραμμα/είναι θέση Ειδικού Επιστήμονα): • σημείωμα προς τον Προϊστάμενο ΥΑΔ →Προετοιμάζεται το συμβόλαιο/επιστολή πρόσληψης από αρμόδιο άτομο της ΥΑΔ Αναδρομικοί Διορισμοί ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

10 Agenda: I.4 Σημαντικά Σημεία Ενότητας Επισυνημμένα = (ζ)Εγκύκλιος 47 10 • Καθορισμός θέσης μέσα από ερευνητικό πρόγραμμα – επιβεβαίωση ονομασίας θέσης με ΥΑΔ πριν καταρτισμό προγράμματος • Υπεύθυνη Δήλωση (εγκύκλιος 47) • Σημείωμα προς Προϊστάμενο ΥΑΔ

11

12 Agenda: II. 1.Ερευνητικές Δραστηριότητες • Κάθε Μέλος Ακαδημαϊκού Προσωπικού συμμετέχει σε έρευνα – εσωτερικά/εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα – Εγκύκλιος 4.8 • Η συνολική αμοιβή από εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 58% της βάσης μισθοδοσίας του ΥΕ. – Εγκύκλιος 4.8, Σημείο 3.4 «Αμοιβές από συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα» 12 Επισυνημμένα = (η)Εγκύκλιος 4.8

13 Agenda: II. 2. Επιπλέον απολαβές για ερευνητική εργασία • Έντυπα ΓΜ06-ΓΜ09 : έγκυρη συμπλήρωση και έγκαιρη προώθηση • Ο ΥΕ μπορεί να έχει και το ρόλο του ΕΠ • Σε περίπτωση καθυστέρησης προώθησης των εντύπων στην ΥΑΔ, και μη συμπερίληψης τους στην επόμενη μισθοδοσία: • η πληρωμή θεωρείται αναδρομική • απαιτεί έγκριση από την ΕΠΚ • Εάν εγκριθεί αποκόπτεται το πρόστιμο που επιβάλλεται από τις Κ.Α • Η εγκύκλιος 84 καθορίζει τα έντυπα και τη συχνότητα αποστολής τους στην ΥΑΔ 13 Επισυνημμένα = (θ)Εγκύκλιος 84 (και έντυπα ΓΜ06, ΓΜ09) Συμπλήρωση παρουσιολογίου ΓΜ09 και υπογραφή από ΥΕ και ΕΠ Άμεση προώθηση στην ΥΑΔ – τέλος του μήνα που διεκπεραιώνεται η διαδικασία / πρώτες μέρες μήνα που ακολουθεί Συμπλήρωση και Υπογραφή Εντολής Πληρωμής-ΓΜ06 από ΥΕ 13

14 Agenda: II. 3. Ωριαίο Ερευνητικό προσωπικό – Ειδικά έντυπα Ετοιμασία και υπογραφή σημειώματος από ΥΕ Συμπλήρωση ειδικού παρουσιολογίου και υπογραφή από ΕΠ Υπογραφή ειδικού παρουσιολογίου από ΥΕ Άμεση προώθηση στην ΥΑΔ – τέλος μήνα που διεκπεραιώνεται η διαδικασία / πρώτες μέρες μήνα που ακολουθεί Σχετικά Επισυνημμένα = (ι) Δείγμα Σημειώματος και Παρουσιολογίου για ωριαίες απολαβές  Σε περίπτωση καθυστέρησης προώθησης των εντύπων στην ΥΑΔ, και μη συμπερίληψης τους στην μισθοδοσία του τρέχοντα μήνα, η πληρωμή γίνεται κατά την επόμενο μήνα. 14

15

16 Βαθμίδα: Λέκτορας Agenda: IIΙ. 1.Διαδικασία Ανέλιξης σε ψηλότερη Ακαδημαϊκή Βαθμίδα ΚΔΠ-Εγκύκλιος 4.3, Μέρος ΙV Σχετικά Επισυνημμένα = (κ) ΚΔΠ-Εγκύκλιος 4.3., μέρος ΙV Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

17 Agenda: IIΙ. 2.Παρακολούθηση Διαδικασίας Ανέλιξης Σχετικά Επισυνημμένα = (λ)Διάγραμμα διαδικασίας αξιολόγησης ακαδημαϊκού προσωπικού, (μ)Οδηγός: Σύστημα Παρακολούθησης Διαδικασίας Ανέλιξης Ακαδ.Πρ.-Περιληπτικά Βήματα για Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Α. Διάγραμμα διαδικασίας αξιολόγησης και ανέλιξης ακαδημαϊκού προσωπικού: 17 Β. Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διαδικασίας Ανέλιξης Ακαδημαϊκού Προσωπικού.

18 18

19 Agenda: IV.1.Πληρωμή από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Εγκύκλιος 4.8 (ΚΔΠ), Παράγραφος 2) Επισυνημμένα = (η)Εγκύκλιος 4.8, Παράγραφος 2.3 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μια εργάσιμη ημέρα εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους. • Δε πρέπει να υπερβαίνει το 52% του μισθού του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού

20 Agenda: IV.2. Παράλληλη Εργοδότηση (4.1. Ακαδημαϊκό Προσωπικό- Κανονισμοί 1990,1999,2003,2005) Επισυνημμένα = (ν)Κ.Δ.Π, Ο Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος, άρθρο 7, Παράγραφος 8, (ξ)Υπεύθυνη Δήλωση • Ακαδημαϊκό Προσωπικό σε βαθμίδα Λέκτορα/Επίκουρου Καθηγητή/Αναπληρωτή Καθηγητή/Καθηγητή, δεν μπορεί να διατηρεί θέση σε άλλο Πανεπιστήμιο • Παράλληλη εργοδότηση, προαπαιτεί έγκριση από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου • Κάθε μέλος του ΑΠ υποχρεούται να συμπληρώσει και υποβάλει πριν την εργοδότηση του σχετική υπεύθυνη δήλωση

21 21 • Χριστίνα Λοϊζίδου – 4105 • Λευκή Κωνσταντίνου/ Φάνη Κατσιάρη – 4155/4158 • Θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού • Χριστιάνα Στυλιανού/ Μάρω Κολιού - 4173/ 4157 • Θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικών Επιστημών σε Διδασκαλία, Μεταπτυχιακών Συνεργατών, Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, Νέων Ερευνητών, Βοηθών Ερευνητών (φοιτητών) • Ελένη Γεωργίου – 4139 • Ειδικοί Επιστήμονες, Ερευνητές, Βοηθοί Ερευνητές • Μαρία Χαλλούμα -4177 • (Ειδικοί Επιστήμονες) Επισυνημμένα = (o) Αρμοδιότητες Ομάδας Γραφείου Εργασιακών Σχέσεων : κατά Τμήμα/ Θέση Προσωπικού

22 22 Ερωτήσεις;

23 Agenda: ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΑκαδημαϊκό Προσωπικό ΒΕΒοηθός Ερευνητής ΒΕΦΒοηθός Ερευνητής Φοιτητής ΕΕρευνητές ΕΕ Ειδικός Επιστήμονας ΕΠΕρευνητικό Προσωπικό ΕΠΚ Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών ΚΑ Κοινωνικές Ασφαλίσεις ΜΕΜεταδιδακτορικός Ερευνητής ΝΕΝέος Ερευνητής ΥΑΔ Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ΥΕ Υπεύθυνος Ερευνητής ΥΠΣΥπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων 23

24 24 Τομέας Ασφάλειας και Υγείας

25 Τομέας Ασφάλειας και Υγείας - Οργανόγραμμα 25 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: AΚΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Τηλ.: 22894147, E-mail: akis@ucy.ac.cyakis@ucy.ac.cy ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΑΣ (Σ) Τηλ.: 22894154 Τηλ.: 22894153 Τηλ.: 22894170 E-mail: hadjimichael.maria@ucy.ac.cy E-mail: cprodrom@ucy.ac.cyhadjimichael.maria@ucy.ac.cycprodrom@ucy.ac.cy E-mail: neocleous.georgia@ucy.ac.cyneocleous.georgia@ucy.ac.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Τηλ: 22894167 E-mail: papadopoulou.ni ki@ucy.ac.cy papadopoulou.ni ki@ucy.ac.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλ: 22892896 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ: ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Τηλ: 22892024 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Τηλ.: 22894169, E-mail: kokkinos.a@ucy.ac.c y kokkinos.a@ucy.ac.c y ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Τηλ: 22894168 E-mail: mikec@ucy.ac.cy mikec@ucy.ac.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝH: ΑΝΤΡΗ ΓΙΑΓΚΟΥ Τηλ: 22894134 E-mail: yiangou.andri@uc y.ac.cy yiangou.andri@uc y.ac.cy

26 26 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνη: Νίκη Παπαδοπούλου - Οικονόμος Τηλ: 22894167 Κιν.: 99653143 E-mail: nikipa@ucy.ac.cynikipa@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Εποπτεία καθαριστριών Π/Κ 2. Διαχείριση Προσφοράς Καθαριότητας – Ψεκασμών – Απολυμάνσεων 3. Υγειονομικούς Ελέγχους – Αναλύσεις νερού 4. Διαχείριση Προσφοράς Ειδών Καθαρισμού 5. Διαχείριση Προσφοράς Προμήθειας Πόσιμου Νερού 6. Συντονισμός / ετοιμασία χώρων για επίσημες και άλλες εκδηλώσεις 7. Διαχείριση Ανακύκλωσης Υλικών

27 27 2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Υπεύθυνη Πανεπιστημιούπολης: Μαρία Σωκράτους – Νοσοκόμος (μέχρι 30/09/2011) Φωτεινή Καλογήρου – Νοσοκόμος (από 03/10/2011) Τηλ: 22892896 Υπεύθυνος Κεντρικά Καλλιπόλεως: Λεόντιος Χατζηπέτρου – Νοσοκόμος (από 03/10/2011) Τηλ: 22892024 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Προσφορά υπηρεσιών νοσοκόμου σε φοιτητές και προσωπικό του Π.Κ. 2. Συντονισμός και αιμοδοσίες 3. Διαχείριση κουτιών Πρώτων Βοηθειών

28 28 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υπεύθυνη: Μαρία Χατζημιχαήλ – Γενικός Γραφέας Τηλ.: 22894154 E-mail: hadjimichael.maria@ucy.ac.cyhadjimichael.maria@ucy.ac.cy • Κρατική (Δωρεάν στα Μέλη που κατέχουν οργανικές θέσεις από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια) Χρειάζεται σχετική αίτησηαίτηση Όσα Μέλη καλύπτονται ήδη από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση (πχ. Πολύτεκνοι περιλαμβανομένων τρίτεκνων ο ή η σύζυγος εργάζονται ως Δημόσιοι Υπάλληλοι ή εργάζονται στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. • Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική – Προαιρετική (πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/ComplementaryScheme.aspx) – Χρειάζεται σχετική αίτησηhttp://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/ComplementaryScheme.aspxαίτηση

29 29 3.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ) Υπεύθυνος: Ανδρόνικος Κόκκινος – Τεχνικός Τηλ: 22894169 E-mail: kokkinos.a@ucy.ac.cykokkinos.a@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Τήρηση Μητρώου Θεμάτων Ασφαλείας 2. Διαχείριση και Έκδοση κλειδιών – Χρειάζεται σχετική αίτησηαίτηση 3. Διαχείριση Συστημάτων Εισόδου χώρων Στάθμευσης και Εργαστηρίων 4. Διαχείριση Προσφοράς Υπηρεσιών Φύλαξης 5. Διαχείριση – Συντήρηση Μέσων Πυροπροστασίας /Πυρόσβεσης 6. Εκπαίδευση / Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας

30 30 4.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υπεύθυνος: Μιχάλης Κωνσταντίνου – Λειτουργός Πανεπιστημίου Τηλ: 22894168 E-mail: mikec@ucy.ac.cymikec@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1.Υποστήριξη Εκδηλώσεων 2.Διαχείριση Συστήματος Κράτησης Αιθουσών Εκδηλώσεων - Χρειάζεται σχετική ηλεκτρονική αίτηση - Υπεύθυνη: Γεωργία Νεοκλέους, Γενικός Γραφέας, τηλ.: 22894170, E-mail: neocleous.georgia@ucy.ac.cy αίτηση neocleous.georgia@ucy.ac.cy 3.Υποστήριξη Αιθουσών Διδασκαλίας – Διαχείριση οπτικοακουστικών μέσων. 4.Ταχυδρομικές Υπηρεσίες 5.Μεταφορές – Μετακινήσεις 6.Μεταφορές Προσώπων 7.Διαχείριση προσφοράς μεταφοράς φοιτητών

31 31 5.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υπεύθυνη: Άντρη Γιάγκου – Λειτουργός Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος Τηλ: 22894134 E-mail: yiangou.andri@ucy.ac.cyyiangou.andri@ucy.ac.cy ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1.Επιθεωρήσεις, Καταγραφή Επικίνδυνων Καταστάσεων, Εισηγήσεις για Επίλυση Προβλημάτων. 2.Ετοιμασία Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας σε Εργαστήρια και Άλλους Χώρους. 3.Διερεύνηση Ατυχημάτων, Τήρηση Μητρώου. 4.Διαχείριση Προσφοράς Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη. 5.Διαχείριση Προσφοράς Χημικών και Κλινικών Αποβλήτων 6.Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων. 7.Εκπαίδευση Προσωπικού και Φοιτητών σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

32 32 Τομέας Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης

33 33 1.Οργανόγραμμα Τομέα Εκπαίδευσης 2.Καθήκοντα και στοιχεία επικοινωνίας με το Προσωπικό του Τομέα 3.Ωφελήματα i.Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα ii.Σαββατική Άδεια iii.Άδεια Απουσίας μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού iv.Άδεια Μητρότητας v.Γονική Άδεια Μετ’ απολαβών (70%) vi.Γονική Άδεια Άνευ απολαβών vii.Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξωτερικού

34 1. Τομέας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης - Οργανόγραμμα 34 Υπεύθυνος Λειτουργός: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Τήλ: 22894144 Email: christodoulou.savvas@ucy.ac.cy * Σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου για το Οργανόγραμμα

35 2. Καθήκοντα Προσωπικού Γραφείου Ωφελημάτων 35 ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΙΜΗ 22894140 Sirimi.maria@ucy.ac.cy ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 22894143 Papadopoulou.eugenia@ucy.ac.cy ΑΝΤΡΗ ΕΥΑΓΟΡΟΥ 22894146 Evagorou.andri@ucy.ac.cy ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Άδειες ανάπαυσης, Ασθενείας, στρατού: • Διοικητικού Προσωπικού • Συμβασιούχων • Ωρομισθίων Άδειες ανάπαυσης: • Μεταπτυχιακών Συνεργατών • ΕΕΠ Παρακολούθηση Ιατροσυμβουλίου: • Ακαδημαϊκού Προσωπικού • Διοικητικού Προσωπικού • Συμβασιούχου Προσωπικού • Ωρομισθίου Προσωπικού Μειωμένα Ωράρια Μητρότητα όλου του προσωπικού (ΕΕΠ, Ακαδημαϊκού, Διοικητικού, Συμβασιούχου προσωπικού) Παράταση Κρίσεων λόγω Μητρότητας Γονική Άδεια μετ’ απολαβών (70%) Τερματισμός Υπηρεσιών / Ωφελήματα (όλου του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου) Νόμοι / Κανονισμοί / Οδηγίες Αναγνώριση Προϋπηρεσίας για σκοπούς αδειών Ενημέρωση Λογισμικού Προγράμματος Υπερωρίες – Time Off Μόνιμου και Συμβασιούχου Προσωπικού Πληρωμές Διοικητικού Προσωπικού για υποστήριξη σε διάφορες Εκδηλώσεις/Συνέδρια Πληρωμές υπερωριών Διοικητικού Προσωπικού και Φροντιστών Αθλητικού Κέντρου Πληρωμές παροχής πρόσθετων υπηρεσιών Διοικητικού Προσωπικού Ενημέρωση Λογισμικού Προγράμματος Ηλεκτρονική Ωρομέτρηση Πληρωμή Ωρομίσθιου Προσωπικού Συντάξιοδοτικά Ωφελήματα Μόνιμου και μη Μόνιου προσωπικού: • Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού • Συντάξεις Διοικητικού Προσωπικού • Μεταφορά συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων προς το Π.Κ. • Μεταφορά Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων από το Π.Κ. • Πρόωρες Αφυπηρετήσεις • Τήρηση Μητρώου Συντάξεων • Τήρηση προσωπικού φακέλου συνταξιούχων Βάρδιες / Επιφυλακή - Ασφάλειας & Τεχνικών Έλεγχος Παρουσιολογίων και δικαιολογητικών Σχολών / Τμημάτων Ειδικά Ωράρια Αναγνώριση προϋπηρεσίας Συντάξιμων ετών Ενημέρωση Λογισμικού Προγράμματος 1.Παραλαβή και σφράγισμα παρουσιολογίων και δικαιολογητικών. Ενημέρωση Πίνακα Παραλαβής 2.Έλεγχος παρουσιολογιών και δικαιολογητικών Υπηρεσιών 3.Ενημέρωση πίνακα δικαιολογητικών απουσίας 4.Ωρομίσθια Απασχόληση Φοιτητών 5.Επαγγελματικές Συνδρομές 6.Επίδομα Υπηρεσίας ADSL 7.Επίδομα κινητού Τηλεφώνου 8.Πληρωμή εκδηλώσεων ΑΓΜΥ 9.Οδοιπορικά

36 2. Καθήκοντα Προσωπικού Γραφείου Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης 36 ΚΛΥΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 22894162 Charalambous.kataklysa@ucy.ac.cy ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 22894170 Neocleous.georgia@ucy.ac.cy 1.Γενικά Διοικητικά Θέματα • Αλληλογραφία • Επιστολές • Εντολές πληρωμής Πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων • Προσφορές από διάφορους Οργανισμούς 2.Διεκπεραίωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 3.Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Αναγκών 4.Διεκπεραίωση διαδικασιών Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών σε θέματα Εκπαίδευσης 5.Υποτροφίες Διοικητικού προσωπικού 6.Ετήσιες Αξιολογήσεις Διοικητικού Προσωπικού 7.Σύστημα Ανατροφοδότησης 360 ο 8.Αρχείο Εκπαίδευσης 9.Ιστοσελίδα ΥΑΔ 1.Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού • Αίτηση για έγκριση προγράμματος Εσωτερικού • Αίτηση για έγκριση προγράμματος Εξωτερικού • Αίτηση για καταβολή χορηγήματος Εσωτερικού • Αίτηση για καταβολή χορηγήματος Εξωτερικού • Έντυπα ΑνΑΔ για πολυεπιχειρησιακά προγράμματα • Αλληλογραφία ΑνΑΔ 2.Κρατήσεις Αιθουσών Εκπαίδευσης Β105 και Β109 3.Δείκτες Εκπαίδευσης 4.Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 5.Αξιολογήσεις Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 6.Κατανομή Κονδυλίου Εκπαίδευσης 3/343 7.Χειρισμός Περιπτώσεων χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας: • Διοικητικού Προσωπικού • Συμβασιούχου Προσωπικού

37 3.Ωφελήματα: i. Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού 37 Γενικά Σχόλια: • Όριο ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρέτησης καθορίζεται το 67 ο έτος. -Καταβολή μηνιαίας σύνταξης -Καταβολή εφάπαξ ποσού • Όλο το μόνιμο Ακαδημαϊκό προσωπικό καταβάλλει ποσοστό 3% στο ταμείο Συνάξεως του Δημοσίου από Σεπτέμβριο 2011 • Προϋποθέσεις για πρόωρη αφυπηρέτηση μόνιμου Ακαδημαϊκού Προσωπικού: -Τουλάχιστον 3ετής ευδόκιμη υπηρεσία -Συμπλήρωση 45 ου έτους της ηλικίας -Καταβολή μηνιαίας σύνταξης με την συμπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας -Άμεση καταβολή εφάπαξ ποσού

38 3.Ωφελήματα: i. Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού 38 Φιλοδώρημα Ακαδημαϊκού Προσωπικού • Το μόνιμο Ακαδημαϊκό Προσωπικό ανάλογα με τους μήνες υπηρεσίας δικαιούται σε εφάπαξ (φιλοδώρημα) και σε μηνιαία σύνταξη, η οποία χωρίζεται σε: 1.Σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σύνταξη γήρατος) δικαιούνται: -όσοι έχουν συμπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας τους -όσοι έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία ασφάλισης τους μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνουν την συντάξιμη ηλικία -όσοι έχουν καταβάλει εισφορές στο κατώτερο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 2.Σύνταξη Δημοσίου χορηγείται: -με την συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης (67 ο έτος) -σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης (62 ο έτ ος)

39 3.Ωφελήματα: i. Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού 39 • Ο υπολογισμός της σύνταξης του Δημοσίου και του εφάπαξ ποσού είναι ως ακολούθως: Ετήσιες Συντάξιμες απολαβές(12 μισθούς) Χ μήνες υπηρεσίας Ετήσια Σύνταξη=------------------------------------------------------------------------------------- =€ 800 Εφάπαξ Ποσό = Ετήσια Σύνταξη Χ 14/3 = € • Το μη μόνιμο Ακαδημαϊκό Προσωπικό δικαιούται σε φιλοδώρημα ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων απολαβών του για κάθε μήνα υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας. • Όταν μη μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό ανελιχθεί σε μόνιμη θέση τότε δικαιούται σε επιστροφή του ποσοστού κοινωνικών ασφαλίσεων που κατέβαλλε για την χρονική περίοδο που κατείχε μη μόνιμη θέση. Επιστρέφεται η διαφορά ύψους 3,1% μέχρι και τις 31/03/09 και 3,35% από 01/04/09. Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταβολής του 2,0% του ακαθάριστου μισθού για το χρόνο υπηρεσίας του στη μη μόνιμη θέση για ένταξη στο Ταμείο Χηρών και Τέκνων όπου το Κράτος συνεισφέρει με το αντίστοιχο ποσό.

40 3.Ωφελήματα: ii. Σαββατική Άδεια 40 • Κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δικαιούται Σαββατική Άδεια, ύστερα από έγκριση του Τμήματος διαρκείας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου ανά τρία δεδουλευμένα έτη ή ενός έτους ανά έξι δεδουλευμένα έτη σύμφωνα με τους Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμούς του 1990 7(5) • Σκοπός της Σαββατικής Άδειας είναι η διεξαγωγή έρευνας και ο εμπλουτισμός των γνώσεων του δικαιούχου με τη συμμετοχή (εμπλοκή) σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό φορέας ή αντίστοιχο ίδρυμα όπως μουσείο, βιβλιοθήκη κλπ του εξωτερικού ή εσωτερικού εκτός του Πανεπιστημίου Κύπρου • Η Σαββατική Άδεια μπορεί να συσσωρευτεί μέχρι την περίοδο των δύο ετών

41 3.Ωφελήματα: iii. Άδεια Απουσίας Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού 41 • Απουσία μέχρι και μία εβδομάδα, γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. • Απουσία πέραν της μίας εβδομάδας και μέχρι δύο εβδομάδες, γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος και από τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. • Απουσία πέραν των δύο και μέχρι τέσσερις εβδομάδες, γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος, από τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής και από τον Πρύτανη. • Απουσία πέρα των τεσσάρων εβδομάδων μόνο με έγκριση της Συγκλήτου, και σε περίπτωση που η απουσία διαρκέσει πέραν του ενός ακαδημαϊκού έτους χρειάζεται και η σύμφωνος γνώμη του Συμβουλίου. • Οι πιο πάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για την περίοδο 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Αυγούστου, τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των άλλων δημόσιων αργιών.

42 3.Ωφελήματα: iii. Άδεια Απουσίας Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού 42 • Όσον αφορά στις Άδειες Ασθενείας ισχύουν οι ίδιοι Κανονισμοί που διέπουν τις άδειες ασθενείας του Διοικητικού Προσωπικού (δηλ. 42 ημερολογιακές ημέρες ανά έτος, με την εξάντληση των 42 ημερών, ιατροσυμβούλιο με παράταση 6 μηνών με πλήρεις απολαβές και με την εξάντληση των 6 μηνών, ιατροσυμβούλιο για παράταση για πρόσθετους 6 μήνες με μισές απολαβές). • Άδεια για συμμετοχή σε συνέδρια ή άλλες ερευνητικές δραστηριότητες προγραμματίζονται στην αρχή του εξαμήνου από τα Τμήματα. • Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να παραιτηθεί, με ισχύ από 31η Αυγούστου, υποβάλλοντας εγγράφως την παραίτησή του προς το Συμβούλιο όχι αργότερα από την 1 η Απριλίου του ίδιου έτους και με ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου επίσης του ίδιου έτους, υποβάλλοντας εγγράφως την παραίτησή του προς το Συμβούλιο, όχι αργότερα από την 1 η Οκτωβρίου του ίδιου έτους. • Άδεια απουσίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού χωρίς αποδοχές διάρκειας ενός έτους χορηγείται από το Συμβούλιο, με εισήγηση της Συγκλήτου και με βάση κανόνες που εκδίδει η Σύγκλητος και εγκρίνει το Συμβούλιο, σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού για να εργασθούν σε άλλο πανεπιστήμιο ή για να ασχοληθούν με έρευνα.

43 3.Ωφελήματα: iii. Άδεια Απουσίας Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού 43 Επισκέπτες Καθηγητές • Το Συμβούλιο μπορεί να διορίσει με μέγιστη σύμβαση διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους Επισκέπτες Καθηγητές σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Εκλεκτορικού Σώματος. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να ανανεώσει τη σύμβαση του Επισκέπτη Καθηγητή για ένα ακόμη χρόνο. • Το Πανεπιστήμιο δύναται να παρέχει σε Επισκέπτη Ακαδημαϊκό μέχρι και τέσσερα εξάμηνα συνεχούς ή διακεκομμένης εργοδότησης, στο ίδιο Τμήμα ή διαφορετικά Τμήματα για κάθε δυνατή πενταετή περίοδο. • Για τις άδειες απουσίας των Επισκεπτών Καθηγητών θα ισχύει ό,τι ισχύει και για το αντίστοιχο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου. • Στους Επισκέπτες Καθηγητές δεν καταβάλλεται το ειδικό επίδομα που καταβάλλεται στα μέλη του μόνιμου Ακαδημαϊκού προσωπικού.

44 3.Ωφελήματα: iii. Άδεια Απουσίας Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού 44 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες • Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες δικαιούνται άδεια απουσίας μέχρι 20 εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος στη διάρκεια των διακοπών. Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού συμπληρώνουν ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και τον υπεύθυνο Καθηγητή του προγράμματος. Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες συμπληρώνουν ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος. Το οικείο Τμήμα κοινοποιεί στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού τα σχετικά έντυπα για την τήρηση αρχείου. Άδεια Άνευ Αποδοχών για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό • Μπορεί να δοθεί Άδεια Άνευ Αποδοχών σε μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ένα (1) χρόνο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μετεκπαίδευση ή επαγγελματική ανάπτυξη, εάν συναινεί το οικείο Τμήμα

45 3.Ωφελήματα: iv. Άδεια Μητρότητας 45 • 18 εβδομάδες: 14 με πλήρεις απολαβές και 4 με επίδομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (16 εβδομάδες σε περίπτωση υιοθεσίας : 10 με πλήρεις απολαβές και 6 με επίδομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) • Για το θηλασμό ή/και για τη φροντίδα του παιδιού, η εργοδοτούμενη έχει το δικαίωμα να απουσιάζει από την εργασία της μία ώρα την ημέρα, χωρίς να επηρεάζεται ο μισθός της, για περίοδο 9 μηνών από την ημέρα του τοκετού ή της υιοθεσίας, ανάλογα με την περίπτωση • Μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης μητέρας, παραχωρείται μέσω του οικείου Προϊσταμένου και έγκριση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών άδεια απουσίας χωρίς απολαβές μέχρι 12 εβδομάδες μετά την εξάντληση της μητρότητας

46 3.Ωφελήματα: v. Γονική Άδεια μετ’ απολαβών (70%) 46 • Γονική άδεια δικαιούται όλο το μόνιμο προσωπικό και άλλο προσωπικό που υπηρετεί για τουλάχιστον δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. • Κάθε γονέας δικαιούται συνολικά 13 εβδομάδες γονικής άδειας μέχρι συμπλήρωσης του 6 ου έτους της ηλικίας του παιδιού, ή σε περιπτώσεις υιοθεσίας, μέσα σε 6 χρόνια από την ημερομηνία υιοθεσίας υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί δεν έχει υπερβεί το 12 ο έτος ηλικίας του. • Γονική άδεια μπορεί να λαμβάνεται με ελάχιστη διάρκεια 1 εβδομάδας και μέγιστη 4 εβδομάδες τον χρόνο.

47 3.Ωφελήματα: vi. Γονική Άδεια Άνευ Απολαβών 47 • Γονική Άδεια άνευ απολαβών δικαιούται το προσωπικό που έχει συνεχή απασχόληση 6 μηνών • Κάθε γονέας δικαιούται συνολικά 13 εβδομάδες γονικής άδειας μέχρι συμπλήρωσης του 8 ου έτους της ηλικίας του παιδιού, ή σε περιπτώσεις υιοθεσίας, μέχρι συμπλήρωσης του 12 ου έτους ηλικίας του παιδιού. • Η περίοδος χορήγησης ανά έτος σε κάθε γονέα ανέρχεται από 1 – 5 εβδομάδες. Σημείωση:Η Γονική άδεια με/ή χωρίς απολαβές έχει συνολική διάρκεια 13 βδομάδες για κάθε παιδί

48 3.Ωφελήματα: vii. Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξωτερικού 48 • Δυνατότητα υποβολής αίτησης επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι 50% για Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Συνέδρια στο Εξωτερικό • Κύριες Προϋποθέσεις και Κριτήρια έγκρισης – Η χρονική διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να είναι λιγότερη των 2 ημερών και με ελάχιστη ημερήσια κατάρτιση 5 ωρών (εξαιρουμένων των διαλειμμάτων) – Η αίτηση πρέπει να παραληφθεί από την ΥΑΔ 4 ημερολογιακές εβδομάδες πριν την προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος – Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ανάγκη κατάρτισης, στόχους του προγράμματος, αναλυτικό πρόγραμμα και εγγραφή στο πρόγραμμα – Απαραίτητη προϋπόθεση έγκρισης του προγράμματος είναι να αφορά είτε καινοτόμους, μεθόδους και πρακτική είτε ενημέρωση για νέα τεχνογνωσία

49 Ευχαριστώ για την προσοχή σας, και Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά! 49


Κατέβασμα ppt "Γραφείο Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) 21 Σεπτεμβρίου 2011 Πρόγραμμα προσανατολισμού νέων διδασκόντων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google