Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.»

2 2 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ε. Λυκουρόπουλος Δ/ντής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών και Προώθησης Προϊόντων e-mail: elykouro@ktimatologio.gr

3 3 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κτηματολόγιο σε Λειτουργία Εσωτερική Λειτουργία & Διοικητική Πληροφόρηση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κτηματογραφήσεις ΦΟΡΕΙΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ Web Services (Γ’ ΚΠΣ) ERP - MIS (Γ’ ΚΠΣ) ΣΠΕΚ Εσωτερικό δίκτυο Δασικοί Χάρτες Web Services (Γ’ ΚΠΣ)

4 4 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ) Εσωτερικό Δίκτυο & ERP-MIS Σύστημα παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών & προϊόντων Εφαρμογές νέων κτηματογραφήσεων CRM & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εφαρμογές Δασικού Χάρτη

5 5 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Ασφαλής διασύνδεση όλων των συστημάτων  Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ τους  Εξασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας για το έργο:  Μηχανισμοί ασφαλείας πληροφοριών  Αδιάλειπτη λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών  Δυνατότητα ανάκαμψης από καταστροφή  Έγκαιρη και αξιόπιστη παροχή δεδομένων και πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο

6 6 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  Υποστήριξη Συστημάτων & Δικτύων  Ανάπτυξη Εφαρμογών  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)  Υποστήριξη Εφαρμογών Συνολικό προσωπικό: 30 στελέχη

7 7 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Συστήματα  Δίκτυα & δικτυακός εξοπλισμός  Λογισμικά  Δεδομένα  Τεκμηρίωση – Διαδικασίες  Ανθρώπινοι πόροι

8 8 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.»  Το κέντρο δεδομένων της Κτηματολόγιο ΑΕ διαθέτει λειτουργικές προδιαγραφές με διαθεσιμότητα 99.99% (άρα αναλογικά μέγιστο χρόνο δυσλειτουργίας 1 ώρα / έτος)  Πρόκειται για ένα εκ των τριών πιο ισχυρών κέντρων δεδομένων της δημόσιας διοίκησης  Η συστοιχία Βάσεων Δεδομένων είναι η πιο σύνθετη τεχνικώς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο  Το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων μπορεί να φιλοξενήσει όλα τα συμβόλαια και όλα τα χωρικά δεδομένα της χώρας σε ένα χώρο 20 κυβικών μέτρων ή 10 τ.μ. ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΑΣ

9 9 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.»  Η Κτηματολόγιο ΑΕ διαθέτει από το 2006 κέντρο αντιμετώπισης καταστροφής, πρωτοπορώντας στο δημόσιο τομέα (εκτός κρατικών τραπεζών)  Το κέντρο δεδομένων της Κτηματολόγιο ΑΕ διασυνδέεται με το εφεδρικό κέντρο δεδομένων με ταχύτητα ικανή να μεταφέρει τα άπαντα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από το ένα στο άλλο σε 20 δευτερόλεπτα  Οι ψύκτες του κέντρου Δεδομένων παρέχουν ισχύ όσο 60 air condition των 14.000 btu σε έναν χώρο 100 τμ.  Οι διπλές γεννήτριες της Κτηματολόγιο ΑΕ παρέχουν ισχύ ικανή να ηλεκτροδοτήσει δύο οικοδομικά τετράγωνα ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΑΣ

10 10 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» IT Division ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 99.99%

11 11 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» IT Division October 2011  24 εξυπηρετητές Βάσεων Δεδομένων (16 Fujitsu + 8 ΙΒΜ) πολύ μεγάλης ισχύος  85 εξυπηρετητές εφαρμογών (servers) Fujitsu μεγάλης ισχύος  2 συστοιχίες δίσκων EMC DMX3 χωρητικότητας 40 TB εκάστη (απεριόριστη επεκτασιμότητα)  2 συστοιχίες δίσκων EMC CX4-480 χωρητικότητας 140 TB εκάστη (2 PBytes μέγιστη επέκταση)  2 ρομποτικά συστήματα λήψης αντιγράφων Fujitsu iScalar i500 χωρητικότητας 125TΒ έκαστο  3 Routers Cisco 7606 πολύ υψηλών επιδόσεων  3 διαμεταγωγείς LAN Cisco 6513 πολύ υψηλής δυναμικότητας ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

12 12 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.»  Συστήματα ασφαλείας και ανίχνευσης εισβολών πολύ υψηλών προδιαγραφών  Συστήματα ελέγχου πρόσβασης / παρακολούθησης / συναγερμών στο κέντρο δεδομένων  Υπερσύγχρονα συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς  Συστήματα ανίχνευσης υγρασίας και διαρροής νερού  Διπλές γεννήτριες πολύ μεγάλης ισχύος και UPS πολύ μεγάλης δυναμικότητας  Διπλά συστήματα ψύξης νερού τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά για την εξασφάλιση επαρκούς ψύξης του κέντρου δεδομένου  5.000 USB διατάξεις ασφαλείας Aladdin e-Token Pro  29 APC ικριώματα (racks)  Ειδικός κλωβός για το κέντρο δεδομένων (Lampertz room) ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

13 13 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.»  Oracle 10g (59 per processor άδειες, 50 άδειες χρηστών)  IIS (85 άδειες )  ASP.NET (85 άδειες)  Windows 2003 (85 άδειες)  Microsoft Visual Studio (50 άδειες)  Linux Redhat (16 άδειες)  Apache (8 άδειες)  ArcGIS Server (30 άδειες)  Citrix (200 άδειες) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  Windows 2003 Active Directory  Microsoft Certificate Server  SAP Netweaver  Opentext DM  SingularLogic HCM  Windows XP (338 άδειες)  MS Project  MS Visio  Autodesk Autocad  Hexagon Erdas

14 14 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

15 15 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

16 16 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Εσωτερικό δίκτυο  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)  Κτηματολόγιο σε Λειτουργία (ΣΠΕΚ)  Υποστήριξη Κτηματογραφήσεων  Υποστήριξη Δασικών Χαρτών  Διαδικτυακές Υπηρεσίες & Προϊόντα  Υποστήριξη διαδικασίας είσπραξης τελών

17 17 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  383 χρήστες  Ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail)  Παροχή internet υψηλής ταχύτητας  Σύστημα τηλεδιάσκεψης υψηλών προδιαγραφών  Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο  Κεντρική αποθήκευση κρίσιμων δεδομένων ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑ  Πιστοποίηση με βάση το διεθνές πρότυπο ασφαλείας ISO 27001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18 18 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Σχεδιασμός επέκτασής του σε απομακρυσμένους χρήστες  Επέκταση υποσυστημάτων σε έμμισθα Κτηματολογικά Γραφεία ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑ  SAP με υποσυστήματα FI, CO, SD, ΜΜ, BW, CRM, PS  Σύστημα διαχείρισης εγγράφων OpenText DM  Σύστημα HCM της SingularLogic ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

19 19 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΠΕΚ)  Παροχή on-line υπηρεσιών σε επαγγελματίες, πολίτες, φορείς  Ενοποίηση με άλλα συστήματα της δημόσιας διοίκησης ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑ  Κεντρική Υποδομή με Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστροφής  1.250.000 συναλλαγές γης ως τώρα από το 2003 (50.000 με χωρική μεταβολή)  335 περιοχές με περίπου 7.5 εκ δικαιώματα  500 χρήστες σε 95 σημεία της χώρας  Εσωτερική ανάπτυξη (300.000 γραμμές κώδικα)  Συγχαρητήρια σχόλια από εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

20 20 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  Ηλεκτρονική ανάρτηση και αίτηση διόρθωσης σε ακόμη 74 ΟΤΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑ  Κεντρική Υποδομή με κέντρο αντιμετώπισης καταστροφής  8 εκ δικαιώματα των ενεργών τίτλων σε 107 ΟΤΑ μέσω τριών εφαρμογών το 2008 (7.2 εκ. μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, 0.8 εκ. μέσω αυτόνομης εφαρμογής)  2.500 χρήστες το 2008 τις ημέρες αιχμής σε 96 σημεία  Ηλεκτρονική ανάρτηση και αίτηση διόρθωσης σε 33 ΟΤΑ ως τώρα  Εσωτερική ανάπτυξη (1.000.000 γραμμές κώδικα)  Συγχαρητήρια σχόλια από εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

21 21 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ  Υποστήριξη της παραπάνω διαδικασίας σε όλους τους ΟΤΑ στους οποίους θα ολοκληρωθεί η σύνταξη του δασικού χάρτη ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑ  Κεντρική εφαρμογή ανάρτησης του δασικού χάρτη  Κεντρική εφαρμογή υποβολής αντίρρησης κατά του προσωρινού δασικού χάρτη  Επιτυχής υποστήριξη διαδικασίας σε ΟΤΑ Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Μαραθώνα (Αττικής), Ξεριά (Νομού Καβάλας), Άνθειας (Νομού Έβρου), Λεχαινών (Νομού Ηλείας), Κεφαλαρίου (Δράμας)  Εσωτερική ανάπτυξη (200.000 γραμμές κώδικα) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

22 22 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  Αθρόα παροχή δωρεάν διαδικτυακών υπηρεσιών θέασης χωρικών δεδομένων σε δεκάδες φορείς, χιλιάδες επαγγελματίες και εκατομμύρια πολίτες  Παροχή επαγγελματικής υπηρεσίας θέασης στον ΟΤΕ τα τελευταία δύο έτη με πολύ καλά αποτελέσματα  Δημιουργία portal υπηρεσιών  Δημιουργία χωρικής εφαρμογής για τη διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων (συνεργασία με ΤΕΕ)  Παροχή web service υποβάθρων στην ΕΕΤΑΑ για τη δημιουργία δημοτικού Κτηματολογίου  Δημιουργία ενιαίου portal διεπαφής με πολίτες, επαγγελματίες για κάθε δυνατή χρήση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

23 23 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ  Υλοποίηση εφαρμογών για διαχείριση του ταμείου των Κτηματολογικών Γραφείων  Ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση μηχανισμού για την είσπραξη τελών παλαιών κτηματογραφήσεων  Υλοποίηση εφαρμογών για την είσπραξη και επιστροφή τελών των νέων κτηματογραφήσεων  Υλοποίηση εφαρμογών για την είσπραξη τελών υπέρ του πράσινου ταμείου  Υποστήριξη μηχανισμού είσπραξης τελών των παλαιών κτηματογραφήσεων για φυσικά πρόσωπα ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

24 24 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.» Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

25 25 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.»


Κατέβασμα ppt "1 20/12/2011 «Τεχνολογικές υποδομές πληροφορικής της Κτηματολόγιο Α.Ε.»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google