Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Yποδομές Πληροφορικής Κτηματολογίου Ελένη Τσατσούλη Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής Στέλεχος Πληροφορικής - Τμήμα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών &

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Yποδομές Πληροφορικής Κτηματολογίου Ελένη Τσατσούλη Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής Στέλεχος Πληροφορικής - Τμήμα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών &"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Yποδομές Πληροφορικής Κτηματολογίου Ελένη Τσατσούλη Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής Στέλεχος Πληροφορικής - Τμήμα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών & Συστημάτων Διεύθυνση Πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. etsatsou@ktimatiologio.gr

2 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”2 Δίκτυα & Συστήματα Εκτός από το λογισμικό εφαρμογών, τα Πληροφοριακά Συστήματα συλλειτουργούν με:  Δίκτυα  Εξοπλισμό  Λογισμικά λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων

3 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”3 Δομή Διεύθυνσης Συστημάτων Πληροφορικής  Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών με αντικείμενο:  Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογών  Σχεδιασμό και υλοποίηση των εφαρμογών  Τμήμα GIS με αντικείμενο:  Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογών GIS  Σχεδιασμό και υλοποίηση των εφαρμογών GIS  Τμήμα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών και Συστημάτων με αντικείμενο: •Παρακολούθηση της εγκατάστασης συστημάτων •Έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων •Έλεγχο των δικτύων των απομακρυσμένων σημείων  Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών με αντικείμενο:  Υποστήριξη των χρηστών όλων των εφαρμογών  Τεκμηρίωση εφαρμογών

4 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”4 Τα συστήματα της Κτηματολόγιο ΑΕ  Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ)  Πληροφοριακό Σύστημα Κτηματογράφησης (ΠΣΚ)  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηματολόγιο ΑΕ (ΟΠΣΚΤ)  Λοιπές Υποδομές Εσωτερικού Δικτύου  Ιστοσελίδα Κτηματολογίου ΑΕ

5 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”5 Τα Δίκτυα της Κτηματολόγιο ΑΕ  Extranet 97 σημείων σε όλη τη χώρα για την εξυπηρέτηση 335 δήμων και κοινοτήτων που έχουν ήδη ενταχθεί στο λειτουργούν Κτηματολόγιο (τεχνολογία VPN over IP)  Ιδιωτικό δίκτυο 68 σημείων για την εξυπηρέτηση της συλλογής των δικαιωμάτων της κτηματογράφησης 107 δήμων και κοινοτήτων  Ιδιωτικό δίκτυο 5 σημείων με τα κεντρικά της Κτηματολόγιο ΑΕ για τοπική υποστήριξη των χωρικών μεταβολών σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας  Ιδιωτικό δίκτυο 2 σημείων για την λειτουργία των Κτηματολογίων Κω και Ρόδου  Σύνδεση μεγάλου εύρους ζώνης με το διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των αναγκών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τους συναλλασσομένους, μεταξύ των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και η ιστοσελίδα της εταιρείας  Εσωτερικό δίκτυο 380 χρηστών σε 6 κτίρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη  Διασύνδεση Πρωτεύοντος Κέντρου Δεδομένων με Εφεδρικό Κέντρο δεδομένων με χρήση ευρυζωνικής σύνδεσης

6 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”6 H κεντρική πληροφοριακή υποδομή του Κτηματολογίου Με χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ το Κτηματολόγιο διαθέτει από τα μέσα του 2008 εγκατεστημένο σε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο δεδομένων (data center) και σε αντίστοιχο εφεδρικό, μία από τις μεγαλύτερες υποδομές του ελληνικού δημοσίου, με σκοπό την υποστήριξη της Κτηματογράφησης και την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών σε πολίτες, επαγγελματίες και φορείς

7 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”7 Κέντρο δεδομένων Κτηματολόγιο ΑΕ

8 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”8 Εφεδρικό κέντρο δεδομένων (Disaster Recovery center – DR)  Το εφεδρικό κέντρο δεδομένων της Κτηματολόγιο ΑΕ παρέχεται από εξωτερικό πάροχο και διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις ασφαλείας και διαθεσιμότητα 99.999%  Στεγάζει εξοπλισμό μικρότερης υπολογιστικής ισχύος από αυτό του πρωτεύοντος κέντρου δεδομένων  Διαθέτει πανομοιότυπο εξοπλισμό αποθήκευσης για την αποθήκευση των ίδιων δεδομένων  Συγχρονίζεται με το πρωτεύον με ταχύτητα 100 mbps.

9 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”9 Η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των συστημάτων του Κέντρου Δεδομένων  Το κέντρο δεδομένων διαθέτει διαθεσιμότητα 99.999% ανά έτος  Όλες οι βαθμίδες λειτουργούν με χαρακτηριστικά πολλαπλών όμοιων συσκευών για μέγιστη διαθεσιμότητα. Ενδεικτικά:  πολλαπλοί κόμβοι (>12) για τις Βάσεις Δεδομένων  πολλαπλοί κόμβοι για την παροχή περιγραφικών δεδομένων (>12)  20 κόμβοι για την διαχείριση χωρικών δεδομένων  2 κόμβοι για την διαχείριση χρηστών  2 συσκευές για την διαχείριση των συνδέσεων, της ασφάλειας κλπ  2 γεννήτριες με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας με καύσιμο και 2 ψύκτες  Συστοιχίες πολλαπλών μπαταριών για την αδιάλειπτη τροφοδοσία (UPS)  Οι υπολογιστικές υποδομές είναι όλες επεκτάσιμες με προσθήκη όμοιων συσκευών για αύξηση της δυναμικότητος  Το εφεδρικό κέντρο δεδομένων αποτελεί επιπλέον εχέγγυο για την εξασφάλιση διαθεσιμότητος

10 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”10 Τα μεγέθη της υποδομής της Κτηματολόγιο ΑΕ (1)  Το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων είναι ένα από τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως και μπορεί να επεκταθεί, ώστε να αποθηκεύσει κεντρικά όλα τα έγγραφα των κτηματογραφήσεων και τα χωρικά δεδομένα όλων των φορέων της χώρας  Το σύστημα Βάσεων Δεδομένων είναι τεχνικώς ένα από τα πιο σύνθετα σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο.  Το πλήθος των εξυπηρετητών (120) είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα  Το δωμάτιο του κέντρου δεδομένων είναι ειδική κατασκευή με μεγάλη αντοχή ακόμη και σε έκρηξη, πλημμύρα, πυρκαγιά κλπ  Οι δικτυακές συσκευές είναι δυναμικότητος συγκρίσιμης με αυτές των παρόχων διαδικτύου της χώρας

11 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”11 Τα μεγέθη της υποδομής της Κτηματολόγιο ΑΕ (2)  Η χωρητικότητα δικτύου στη φάση της συλλογής δηλώσεων ήταν όσο το άθροισμα όλων των συνδέσεων του «Σύζευξις» στην Αττική  Η διασύνδεση Κέντρου Δεδομένων – Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων είναι σύγχρονη. Μπορεί να μεταφέρει τα άπαντα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο εφεδρικό κέντρο σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα.  Οι γεννήτριες της Κτηματολόγιο ΑΕ μπορούν να ηλεκτροφωτίζουν ένα οικοδομικό τετράγωνο έκαστη  Οι ψύκτες παράγουν ισχύ 420.000 BTU έκαστη σε χώρο 110 τμ  Το κέντρο δεδομένων δουλεύει με κάλυψη 50% του διαθέσιμου χώρου του σε εξοπλισμό και 20% σε σχέση με την μέγιστη ισχύ του

12 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”12 Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ)  Το 2003 ξεκίνησε η λειτουργία του κεντρικού πανελλαδικού Συστήματος Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ) με εσωτερική ανάπτυξη και εξαιρετικά χαμηλό κόστος  Το Σύστημα απέσπασε συγχαρητήρια σχόλια από ειδικούς εμπειρογνώμονες της ΕΕ  Διαθέτει περισσότερους από 500 χρήστες και δικτυακές συνδέσεις με 95 σημεία της χώρας  Στεγάζεται σε κέντρο δεδομένων της Κτηματολόγιο ΑΕ από το 2003 και διαθέτει κέντρο αντιμετώπισης καταστροφής από το 2005  Πέραν της κεντρικής υποδομής, η ΔΣΠ υποστηρίζει μηχανογραφικά τα 10 έμμισθα ΚΓ με περίπου 50 χρήστες και επιπλέον δικτυακώς και τα 95 ΚΓ της χώρας

13 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”13 Δομικά στοιχεία του ΣΠΕΚ  Κεντρική Βάση αποθήκευσης δεδομένων  Δύο (2) βασικές εφαρμογές διαχείρισης των δεδομένων α)Τοπική client server Εφαρμογή που χρησιμοποιείται εντός της Κτηματολόγιο Α.Ε. για την διαχείριση των χωρικών δεδομένων β)Κεντρική web εφαρμογή που χρησιμοποιείται στα Κτηματολογικά Γραφεία με σκοπό την διαχείριση περιγραφικών δεδομένων και απεικόνιση χωρικών  Εγκεκριμένες διαδικασίες ασφαλείας και Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστροφής από το 2004

14 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”14 Περιγραφή Αρχιτεκτονικής του Συστήματος

15 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”15 VPN Backup of Primary Firewall Primary Firewall Failover Application Servers (Windows 2003 servers) Router Leased Line (2Mbit) IDS Fast Ethernet Switch Data base Servers (ΑΙΧ Servers) Fast Ethernet Switch Backup of Secondary Firewall Secondary Firewall Failover Fast Ethernet Switch Windows 2000 Pro Machine (Administrator Workstation) VPN ISDN PC ISDN Router … Remote Offices #1 to #N … ISDN Router PC s Remote Office #1Remote Office #N ISDN BRI (128K) ISDN BRI (64K) Αναλυτική Περιγραφή Συστήματος

16 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”16 Εξυπηρετητές ΣΠΕΚ  Έξι (6) εξυπηρετητές εφαρμογών λειτουργικού συστήματος Windows 2000 server & Windows 2003 server  Οκτώ (8) IBM εξυπηρετητές βάσης δεδομένων (λειτουργικού συστήματος ΑΙΧ 5.3) που λειτουργούν σε τρεις ομάδες: •Cluster 4 active-active nodes στο πρωτεύον κέντρο δεδομένων •Cluster 2 active-active nodes στο δευτερεύον κέντρο δεδομένων •2 εξυπηρετητές για ανάπτυξη – δοκιμές  Για την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος θα γίνει εγκατάσταση ακόμη 15 εξυπηρετητών στα δύο κέντρα δεδομένων εντός του 2010.

17 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”17 Στόχος του ΠΣΚ είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το σύνολο των συνεργαζόμενων προσώπων και φορέων για το έργο της κτηματογράφησης της χώρας και της διαχείρισης του Εθνικού Κτηματολογίου. Επιπλέον, το ΠΣΚ περιλαμβάνει μια ενιαία υποδομή εξυπηρέτησης χωρικών πληροφοριών η οποία υποστηρίζει όλα τα μελλοντικά έργα της Κτηματολόγιο Α.Ε. Πληροφοριακό Σύστημα Κτηματογράφησης

18 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”18 Εκτιμήσεις μέγιστου φόρτου Κατηγορία ΧρήστηΤαυτόχρονοι Χρήστες Πολίτες (δήλωση ιδιοκτησίας)200 Πολίτες (περιήγηση)2.000 Επαγγελματίες50 Προσωπικό των Αναδόχων500 Προσωπικό της Κτηματολόγιο Α.Ε.200 Κυβερνητικές Αρχές5

19 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”19 Δομή και Γενική Αρχιτεκτονική ΠΣΚ

20 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”20 Λογικές περιοχές (1) Οι εξυπηρετητές προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του ΠΣΚ κατανέμονται σε 4 Λογικές Περιοχές:  Production. Αποτελεί το παραγωγικό σύστημα εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κτηματογράφησης.  Development. Αποτελεί το περιβάλλον ανάπτυξης νέων εφαρμογών. Σε αυτό είναι εγκατεστημένο το ίδιο ακριβώς λογισμικό με αυτό της κύριας πλατφόρμας εκτέλεσης, σε εγκατάσταση μικρότερης κλίμακας.  Staging. Αποτελεί το περιβάλλον ελέγχου των νέων εφαρμογών, πριν την μεταφορά τους στο παραγωγικό σύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος Κτηματογράφησης. Σε αυτό θα είναι εγκατεστημένο το ίδιο ακριβώς λογισμικό με αυτό της κύριας πλατφόρμας εκτέλεσης, σε εγκατάσταση μικρότερης κλίμακας.

21 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”21  Services. Σε αυτό έχουν εγκατασταθεί/υλοποιηθεί λογισμικά και υπηρεσίες που απαιτούνται για την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και των εφαρμογών αυτού καθώς και την επέκταση των λειτουργικών χαρακτηριστικών αυτών. Ενδεικτικά στις εφαρμογές / υπηρεσίες που φιλοξενούνται στην λειτουργική περιοχή αυτή, περιλαμβάνονται: •Λογισμικό εξυπηρέτησης αντιστοιχιών ονομάτων με δικτυακές διευθύνσεις (DNS server). •Λογισμικό υπηρεσιών καταλόγου (LDAP server). •Λογισμικό για τη διάθεση ψηφιακών αρχείων (FTP server). •Λογισμικό Watermarking. •Λογισμικό Μετασχηματισμού Χωρικών Δεδομένων. •Λογισμικό για τη διαχείριση υποδομής δημοσίου κλειδιού (PKI server). •Λογισμικό για τη διαχείριση των συστοιχιών αποθήκευσης (SAN management server). •Λογισμικό για την τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των αρχείων συστήματος των εξυπηρετητών και των δεδομένων που θα φυλάσσονται στο SAN (backup server). •Λογισμικό για την παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης του δικτύου και των εξυπηρετητών (NMS). Λογικές περιοχές (2)

22 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”22 Φυσικός Σχεδιασμός Υψηλής Διαθεσιμότητας

23 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”23 Δικτυακή Υποδομή Υψηλής Διαθεσιμότητας

24 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”24 Εξοπλισμός Πληροφοριακού Συστήματος Κτηματογράφησης  Εξυπηρετητές, για τη φιλοξενία του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κτηματογράφησης  Κεντρική Υποδομή Αποθήκευσης, για τη φιλοξενία και διαχείριση των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος Κτηματογράφησης  Δικτυακός Εξοπλισμός, για την υλοποίηση ενός υψηλής ταχύτητας και απόδοσης τοπικού δικτύου στο χώρο του Primary Data Center και τη παροχή υψηλής απόδοσης δικτυακών υπηρεσιών ασφάλειας και κατανομής φορτίου.  Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού, για την παρακολούθηση και διαχείριση του εξοπλισμού.

25 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”25  Εικοσιτέσσερις (24) εξυπηρετητές Βάσεων Δεδομένων (16 Fujitsu + 8 ΙΒΜ)  Ογδόντα πέντε (85) εξυπηρετητές εφαρμογών Fujitsu  Δύο (2) συστοιχίες δίσκων EMC DMX3 χωρητικότητας 40 TB έκαστη  Δύο (2) συστοιχίες δίσκων EMC CX3-40 χωρητικότητας 120 TB έκαστη  Μία (1) συστοιχία δίσκων EMC CX300 χωρητικότητος 4ΤΒ  Δύο (2) βιβλιοθήκες ταινιών εφεδρείας Fujitsu iScalar i500 125TB  Μία (1) βιβλιοθήκη ταινιών εφεδρείας Fujitsu Siemens Scalar i500 15TB  Τρεις (3) Router Cisco 7606 με αντίστοιχες κάρτες Cisco VPN Concentrator.  Τρεις (3) Router Cisco 2821.  Δέκα (10) router Cisco 2811  Τέσσερα (4) Fibre Channel SAN switches Brocade.  Δύο (2) μεταγωγείς δικτύου αποθήκευσης EMC Connectrix DS-4700M  Τρεις (3) κεντρικoί μεταγωγείς Ethernet (LAN switches) Cisco 6513 με κάρτες firewall, IDS, load balancing, encryption και Network Analysis System Εξοπλισμός ΠΣΚ (1)

26 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”26  Ένα (1) σύστημα IDS Cisco Secure IDS 4215 Sensor  Έξι (6) μεταγωγείς δικτύου Cisco Catalyst C3560G  3 Application Firewalls Citrix  Συστήματα ελέγχου πρόσβασης / παρακολούθησης / συναγερμού του DC  Συστήματα πυροπροστασίας / πυρασφάλειας.  Συστήματα ανίχνευσης υγρασίας / υδάτων.  Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας ρεύματος (2 H/Z + UPS).  Σύστημα κλιματισμού ψυχρού νερού (2 ψύκτες + 3 εσωτερικές μονάδες Uniflair).  5.000 USB Aladdin e-Token Pro  17 Η/Υ (κονσόλες)  KVM Switches / console concentrators  29 ικριώματα (racks) APC  Ειδικό δωμάτιο (κλωβός) Lampertz Εξοπλισμός ΠΣΚ (2)

27 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”27  Oracle 10g  IIS  ASP.NET  Windows 2003  Microsoft Visual Studio  Linux Redhat  Apache  ArcGIS Server  Citrix  Windows 2003 Active Directory  Microsoft Certificate Server Λογισμικά συστημάτων και ανάπτυξης εφαρμογών ΠΣΚ

28 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”28 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (1) Για τη φιλοξενία των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κτηματογράφησης και τη διαχείριση των δεδομένων αυτού, εγκαταστάθηκαν συνολικά ενενήντα (90) εξυπηρετητές δύο τύπων (σε DC και DRC). Αναλυτικότερα:  Εγκαταστάθηκαν δεκαέξι (16) εξυπηρετητές τύπου Α,  Mοντέλο RXi600 της κατασκευάστριας εταιρίας Fujitsu-Siemens για τη διαχείριση των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος Κτηματογράφησης, καθώς και την υλοποίηση του συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων. Τα συστήματα διαθέτουν:  Tέσσερις (4) επεξεργαστές Intanium2, συχνότητας 1,6GHz και 9ΜΒ level3 cache, τεχνολογίας 64bit.  Η συνολική μνήμη του συστήματος ανέρχεται στα 32GB, και μπορεί να επεκταθεί έως και τα 64GΒ.  Επίσης διαθέτουν από δύο (2) θύρες διασύνδεσης Gigabit Ethernet και Fibre Channel για τη διασύνδεση τους με το τοπικό δίκτυο δεδομένων και τη κεντρική υποδομή αποθήκευσης αντίστοιχα.  Διαθέτουν τρείς (3) σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 73Gb σε διάταξη RAID 5.  Το λειτουργικό σύστημα αυτών είναι το RedHat RHEL iA64 4.6.  Τέλος, κάθε σύστημα διαθέτει δύο (2) τροφοδοτικά σε διάταξη εφεδρείας

29 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”29 Εγκαταστάθηκαν εβδομήντα τέσσερις (74) εξυπηρετητές τύπου Β  Mοντέλο RX300S3 της κατασκευάστριας εταιρίας Fujitsu –Siemens για τη φιλοξενία των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κτηματογράφησης. Τα συστήματα διαθέτουν:  Δύο (2) επεξεργαστές Xeon EM64T dual core (σύνολο 4 cores), συχνότητας 2,8GHz, τεχνολογίας 64bit.  Η συνολική μνήμη του συστήματος ανέρχεται στα 8GB, και μπορεί να επεκταθεί έως και τα 32GΒ.  Επίσης διαθέτουν από δύο (2) θύρες διασύνδεσης Gigabit Ethernet και Fibre Channel για τη διασύνδεση τους με το τοπικό δίκτυο δεδομένων και τη κεντρική υποδομή αποθήκευσης αντίστοιχα.  Διαθέτουν δύο (2) σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 36Gb σε διάταξη RAID 1.  Το λειτουργικό σύστημα αυτών είναι το Windows Server 2003 R2 (64bit standard /32bit enterprise) της εταιρείας Microsoft. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (2)

30 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”30 Για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος, εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης και λήψης αντιγράφων ασφαλείας τεχνολογίας fiber channel. Αποτελείται από:  δύο (2) συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, υψηλής απόδοσης και μεγάλης χωρητικότητας  ένα (1) tape library με το αντίστοιχο λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας και  δύο (2) fiber channel switches. Κεντρική Υποδομή Αποθήκευσης

31 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”31 Εγκαταστάθηκε σύστημα αποθηκευτικού χώρου, υψηλής απόδοσης, μοντέλο EMC DMX3, της κατασκευάστριας εταιρείας EMC. Το σύστημα διαθέτει συνολικά:  εκατόν δέκα τέσσερις (114) δίσκους χωρητικότητας 300GB και 500GB τεχνολογίας FC. Η συνολική χωρητικότητα (raw capacity), μετά την εφαρμογή του RAID 5, είναι ίση προς 43,2ΤΒ και η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα ως επέκταση αυτής είναι ίση προς 59,2ΤΒ.  Διαθέτει συνολικά δεκαέξι (16) θύρες τεχνολογίας fiber channel και ταχύτητας 2Gbps για τη διασύνδεση του με τα FC switches.  Το σύστημα αποθήκευσης προσφέρει υψηλά χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας με τη χρήση redudndant και hot-swap υποσυστήματα (hot-spare δίσκοι, ελεγκτές αποθήκευσης, τροφοδοτικά, ανεμιστήρες, κτλ).  Η βασική πλατφόρμα διαχείρισης είναι το EMC ControlCenter. Επίσης συνοδεύεται από τα λογισμικά EMC PowerPath, TimeFinder Clone, TimeFinder Snap, SRDF S/A Εξοπλισμός υποδομής αποθήκευσης (1)

32 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”32 Εγκαταστάθηκε σύστημα αποθηκευτικού χώρου, μεγάλης χωρητικότητας, μοντέλο Clariion CX3-40 της κατασκευάστριας εταιρείας EMC. Το σύστημα διαθέτει συνολικά:  εκατόν εβδομήντα τρεις (173) δίσκους χωρητικότητας 500GB  τεχνολογίας SATA και έξι (6) δίσκους χωρητικότητας 300GB τεχνολογίας FC. Η συνολική χωρητικότητα (raw capacity), μετά την εφαρμογή του RAID 5, είναι ίση προς 88ΤΒ και η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα ως επέκταση αυτής είναι ίση προς 117ΤΒ.  Διαθέτει συνολικά τέσσερις (4) θύρες τεχνολογίας fiber channel και ταχύτητας 2Gbps για τη διασύνδεση του με τα FC switches.  Το σύστημα αποθήκευσης προσφέρει υψηλά χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας με τη χρήση redudndant και hot-swap υποσυστήματα (hot-spare δίσκοι, ελεγκτές αποθήκευσης, τροφοδοτικά, ανεμιστήρες, κτλ).  Το σύστημα συνοδεύεται από το λογισμικό διαχείρισης EMC Navisphere Manager Suite, το οποίο προσφέρει κεντρική διαχείριση, διαμόρφωση και παρακολούθηση του συστήματος και το οποίο ενσωματώνεται πλήρως και μπορεί να λειτουργήσει μέσω του enterprise-επιπέδου λογισμικό διαχείρισης της υποδομής αποθήκευσης, EMC ControlCenter. Εξοπλισμός υποδομής αποθήκευσης (2)

33 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”33 Συσκευή Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Tape library Εγκαταστάθηκε συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας, μοντέλο Scalar i500 της κατασκευάστριας εταιρείας Fujitsu-Siemens.  Δώδεκα (12) drives και τριακόσια δώδεκα (312) slots, ενώ μπορεί με μελλοντική αναβάθμιση να υποστηρίξει έως δεκαοκτώ (18) drives και τετρακόσια τέσσερα (404) slots αντίστοιχα.  Επίσης εγκαταστάθηκαν (300) τριακόσιες ταινίες τεχνολογίας LTO-3, προσφέροντας συνολική αποθηκευτική ικανότητα χωρίς συμπίεση ίση προς 120ΤΒ, ενώ η μέγιστη χωρητικότητα υποστηριζόμενη αποθηκευτική ικανότητα χωρίς συμπίεση (με αναβάθμιση σε 404 slots) φθάνει τα 161,6ΤΒ.  Για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας, εγκαταστάθηκε το λογισμικό BrightStor ArcServe Backup for Windows r11.5 της εταιρείας Computer Associates. Το λογισμικό αυτό είναι πλήρως συμβατό με τον εξοπλισμό και λογισμικό συστήματος που εγκαταστάθηκε στα πλαίσια του έργου. Συνοδεύεται από όλους τους απαραίτητους agents και options για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του συνολικού συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας (open files, SAN option κτλ)

34 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”34 Για τη διασύνδεση τόσο των συστημάτων αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων (storage, tape library), όσο και των εξυπηρετητών μεταξύ τους και την υλοποίηση του Δικτύου Αποθηκευτικού Χώρου (Storage Area Network – SAN), εγκαταστάθηκαν δύο (2) switches τεχνολογίας fiber channel, μοντέλο ED-140M της εταιρείας EMC. Τα switches είναι modular αρχιτεκτονικής. Διαθέτουν συνολικά:  ογδόντα οκτώ (88) FC θύρες ταχύτητας 2Gbps.  Το FC Switch διασυνδέεται με τον multiprotocol router MP-2640M ο οποίος διαθέτει τέσσερις θύρες gigabit IP για την διασύνδεση με το τοπικό δίκτυο.  Τα συστήματα λειτουργούν σε διάταξη εφεδρείας και κάθε στοιχείο του SAN συνδέεται με αυτά μέσω εναλλακτικών κυκλωμάτων, υλοποιώντας με το τρόπο αυτό ένα υψηλής διαθεσιμότητας δίκτυο αποθηκευτικού χώρου. Τέλος, για την απευθείας πρόσβαση των εξυπηρετητών Τύπου Β στον αποθηκευτικό χώρο των συστημάτων αποθήκευσης, εγκαταστάθηκαν δύο (2) NAS Gateways, μοντέλο NS42G της εταιρείας EMC. Ο εξοπλισμός διαθέτει:  δύο (2) θύρες fiber channel και τέσσερις (4) Gigabit Ethernet για τη διασύνδεση του με το δίκτυο αποθηκευτικού χώρου και τοπικό δίκτυο δεδομένων αντίστοιχα. Μέσω αυτού, οι εξυπηρετητές μπορούν να προσπελάσουν τον αποθηκευτικό χώρο των συστημάτων μεγάλης χωρητικότητας και μεγάλης απόδοσης για την αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε αυτά. Δικτυακός Εξοπλισμός (1)

35 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”35 Για τη διασύνδεση των στοιχείων του τοπικού δικτύου για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αυτών εγκαταστάθηκαν δύο (2) κατάλληλης διαμόρφωσης switches, μοντέλο Catalyst 6513 της κατασκευάστριας εταιρείας Cisco Systems. Τα προϊόντα είναι αρθρωτής αρχιτεκτονικής, διαθέτουν συνολικά:  Δεκατρία (13) slots για τη τοποθέτηση καρτών επέκτασης.  Διαθέτουν συνολικά εκατόν σαράντα τέσσερις (144) Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps.  Για την επίτευξη της μέγιστης διαθεσιμότητας του εξοπλισμού, αυτός διαθέτει διπλές (2) Supervisor Engines, καθώς και δύο (2) redundant τροφοδοτικά.  Επιπλέον, τα συστήματα λειτουργούν σε διάταξη εφεδρείας και κάθε στοιχείο του δικτύου συνδέεται με αυτά μέσω εναλλακτικών κυκλωμάτων, υλοποιώντας με το τρόπο αυτό ένα υψηλής διαθεσιμότητας τοπικό δίκτυο μεταφοράς δεδομένων.  Τα switches, εκτός των υπηρεσιών διασύνδεσης του εξοπλισμού, ενσωματώνονται και για υπηρεσίες ασφάλειας και κατανομής φορτίου. Ποιο συγκεκριμένα, σε αυτά θα τοποθετηθούν τα κάτωθι Service Modules: •Firewall Service Module. Για τη παρακολούθηση και το φιλτράρισμα της εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης. •Intrusion Detection Service Module. Για την Ανίχνευση εισβολών και δικτυακών επιθέσεων. •SSL Service Module. Για τη διαφανή κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση πακέτων δεδομένων •Content Switch Service Module. Για το διαμοιρασμό του φόρτου των εφαρμογών και των εισερχόμενων αιτήσεων σε μια ομάδα εξυπηρετητών •Network Analysis Service Module. Για τη καταγραφή και αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και του ιστορικού του δικτύου, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των συνδέσεων, την ταχύτητα διαμεταγωγής, κτλ Δικτυακός Εξοπλισμός (2)

36 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”36 Μηχανογραφική υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών – Μελλοντικά σχέδια  Η πολύ ισχυρή υποδομή πληροφορικής της Κτηματολόγιο ΑΕ δύναται να προσφέρει στο θεσμό ένα σημαντικό μέσο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων για επαγγελματίες, πολίτες και φορείς της χώρας με τη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου.  Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες η Κτηματολόγιο ΑΕ έχει προμηθευτεί 5.000 ψηφιακές διατάξεις ασφαλούς πιστοποίησης.

37 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”37 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηματολόγιο ΑΕ (ΟΠΣΚΤ)  Από το 2009 λειτουργεί στην Κτηματολόγιο ΑΕ ERP της SAP με κάλυψη των εξής λειτουργικών περιοχών : •Οικονομική διαχείριση και πωλήσεις (Sales και Financials) •Διαχείριση έργων (Project Management) •Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού (Human Resources) •Διαχείριση επικοινωνίας με συναλλασσομένους (CRM) •Μηχανογράφηση γενικότερης διαχείρισης ροών εργασιών (Workflow) •Σύστημα πληροφοριακής υποστήριξης της διοίκησης (MIS)  Το σύστημα διαθέτει 300 χρήστες και η κεντρική του υποδομή περιλαμβάνει εκτός από τα λογισμικά ακόμη 15 εξυπηρετητές υψηλών προδιαγραφών και σύστημα backup

38 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”38 Λοιπές Υποδομές Εσωτερικού Δικτύου  Το εσωτερικό δίκτυο εκτείνεται σε έξι (6) κτίρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που δικτυώνονται μεταξύ τους με ασύρματα και ενσύρματα μέσα με υψηλές ταχύτητες  Διατίθενται από το 2000 για τους χρήστες πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία, εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, προστασία από ιούς κλπ  Το εσωτερικό δίκτυο αριθμεί περίπου 15 εξυπηρετητές (servers), συστήματα backup, firewalls, 300 Η/Υ, 100 εκτυπωτές, σαρωτές Α4, Α3, Α0, plotter, PDAs με GPS και GSM κλπ  Από το 2008 διατίθεται ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο με πολύ μεγάλες λειτουργικές δυνατότητες  Από το 2007 λειτουργεί σύστημα τηλεδιάσκεψης

39 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”39 Ιστοσελίδα Κτηματολογίου Α.Ε Ο εξυπηρετητής της Ιστοσελίδας της Κτηματολόγιο Α.Ε (www.ktimatologio.gr) στεγάζεται στο Πρωτεύον Κέντρο Δεδομένων και η υπηρεσία υποστηρίζεται εσωτερικά από το τμήμα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών και Συστημάτων.

40 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”40 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Yποδομές Πληροφορικής Κτηματολογίου Ελένη Τσατσούλη Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής Στέλεχος Πληροφορικής - Τμήμα Υποστήριξης Εταιρικών Λειτουργιών &"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google