Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΔΣΑ «Θερμική Αξιοποίηση Στερεών Αποβλήτων: Καύση RDF/SRF και σύμμεικτων απορριμμάτων » Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών 28 Μαΐου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΔΣΑ «Θερμική Αξιοποίηση Στερεών Αποβλήτων: Καύση RDF/SRF και σύμμεικτων απορριμμάτων » Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών 28 Μαΐου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΔΣΑ «Θερμική Αξιοποίηση Στερεών Αποβλήτων: Καύση RDF/SRF και σύμμεικτων απορριμμάτων » Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών 28 Μαΐου 2009 Ενεργειακή αξιοποίηση στερεού καυσίμου ανακτηθέντος από απορρίμματα - Τυποποίηση και εφαρμογές E. Κακαράς, Π. Γραμμέλης, Μ. Αγρανιώτης, Ε. Καραμπίνης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων +30 210 772 3662, Fax: +30 210 772 3663, E-mail: ekak@central.ntua.gr

2 από 19 2 Περιεχόμενα  Εισαγωγή - Στερεά Καύσιμα ανακτηθέντα από Απορρίμματα (SRF): Ορισμός, Προτυποποίηση, Ποιοτικός Έλεγχος  Μεθοδολογία - Δοκιμές μικτής καύσης μεγάλης κλίμακας Μικτή καύση SRF σε λέβητες κονιοποιημένου καυσίμου Μικτή καύση SRF σε λέβητες ρευστοποιημένης κλίνης - Δυναμικό μικτής καύσης SRF στην Ελλάδα  Αποτελέσματα – Μελλοντικές εργασίες  Συμπεράσματα

3 από 19 3 Σημερινές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων στην ΕΕ– Μελλοντικοί στόχοι Διάγραμμα: Βιοδιασπόμενα MSW απορριπτόμενα σε χωματερές το 2003, Πηγή: European Environment Agency 1.Αποτέφρωση >25%, Ανάκτηση υλικών >25% 2.Αποτέφρωση 25% 3.Αποτέφρωση <25%, Ανάκτηση υλικών <25% 4.Εκτός κάλυψης στοιχείων Διάγραμμα: κατηγοριοποίηση χωρών ανάλογα με τις τωρινές πρακτικές επεξεργασίας απορριμμάτων, Πηγή: EEA, Δεδομένα 2003  Διαφορετικές οδοί ακολουθούνται από τις χώρες μέλη της προς το στόχο της μείωσης της ποσότητας των αστικών στερεών αποβλήτων (Municipal Solid Waste – MSW) που οδηγούνται σε χωματερές  Οι εθνικές στρατηγικές επεξεργασίας απορριμμάτων περιλαμβάνουν: - Ανάκτηση υλικών σε εργοστάσια Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (MBT) - Ανάκτηση υλικών & Αποτέφρωση MSW

4 από 19 4 Στερεά Ανακτηθέντα Καύσιμα: Ορισμός και Ονοματολογία Στερεό Ανακτηθέν Καύσιμο (Solid Recovered Fuel – SRF): «Καύσιμο που παράγεται από μη επικίνδυνα απόβλητα για να αξιοποιηθεί σε ανάκτηση ενέργειας από μονάδες αποτέφρωσης και συν-αποτέφρωσης» Ορισμός  Ο όρος RDF (Refuse Derived Fuels) μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα ανακτηθέντα καύσιμα που προέρχονται από μη επικίνδυνα απόβλητα  Για το χαρακτηρισμό του ανακτηθέντος καυσίμου ως “SRF”, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του προτύπου CEN/TC 343  Πρόσθετη προτυποποίηση του SRF σύμφωνα με εθνικά πρότυπα (π.χ. το γερμανικό πρότυπο RAL-GZ 724) είναι δυνατή και τείνει να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του καυσίμου Διάγραμμα: Διαδικασία για πιστοποίηση ενός καυσίμου ως SRF Διάγραμμα: Υποχρεωτικές αναλύσεις για την προτυποποίηση του SRF

5 από 19 5 Στάδια Παραγωγής SRF Σημερινή πρακτική: Απόθεση απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ ή ανεξέλεγκτη ταφή και καύση χωρίς ανάκτηση ενέργειας και με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Κύρια στάδια της διαδικασίας παραγωγής του SRF  Διαλογή στην πηγή  Μηχανικός διαχωρισμός  Μείωση μεγέθους (άλεση σε διάφορους τύπους μύλων)  Διαχωρισμός και κοσκίνισμα  Ανάμιξη διαφορετικών ρευμάτων ομογενοποίηση  Ξήρανση και πελλετοποίηση  Συσκευασία και αποθήκευση Εναλλακτικά: Καινοτόμα συστήματα διαχωρισμού που βασίζονται στην ακτινοβολία του υπέρυθρου φάσματος (Near Infrared Technology, NIR) εφαρμόζονται σε σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής SRF (Πηγή: www.titech.com)

6 από 19 6 Προτυποποίηση SRF Οργάνωση και δομή της ομάδας εργασίας σχετικά με την προτυποποίηση του SRF (CEN/ TC 343) WG1: Ορολογία και διαχείριση ποιότητας WG2: Ταξινόμηση καυσίμων και προδιαγραφές WG3: Δειγματοληψία και καθορισμός του βιογενούς κλάσματος του ανακτηθέντος καυσίμου WG4: Φυσικές και μηχανικές δοκιμές WG5: Χημικές δοκιμές Δομή του Συστήματος διαχείρισης ποιότητας για το SRF Πηγή: Quovadis Project Σκοπός και επιμέρους στόχοι της ομάδας εργασίας CEN/ TC 343

7 από 19 7 SRF – Πλεονεκτήματα της μικτής καύσης, Ανησυχίες Πλεονεκτήματα της μικτής καύσης SRF σε βιομηχανικές διεργασίες  Εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων  Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων σε σχέση με την αποτέφρωση MSW (βλ. Διάγραμμα)  50-70% κβ βιογενές περιεχόμενο στο SRF  μείωση των εκπομπών CO 2  Αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων (τσιμεντοβιομηχανία, ηλεκτροπαραγωγή) για μικτή καύση του SRF  μικρό κόστος επένδυσης, επωφελείς οικονομίες κλίμακας Σχήμα: Ειδικές εκπομπές CO 2 από διαφορετικά στερεά καύσιμα και δύο ανακτηθέντα καύσιμα, Πηγή: Remondis AG  Ανησυχία σχετικά με τις αποκλίσεις των ελέγχων που εφαρμόζονται σε μονάδες αποκλειστικής αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης  Ποιοτικός έλεγχος καυσίμου, πιθανοί ρυπαντές στο SRF (Cl, Βαρέα μέταλλα)  Απαραίτητη η δημόσια αποδοχή και εμπιστοσύνη Ανησυχίες Ανάγκη για προτυποποίηση και κατηγοριοποίηση του SRF

8 από 19 8 Δυναμικό μικτής καύσης SRF στην Ευρώπη ΤσιμεντοβιομηχανίαΒιομηχανία γύψου Θερμικοί σταθμοί με καύσιμο λιγνίτη ή λιθάνθρακα Ενέργεια από ορυκτά καύσιμα ~ 400x10 3 TJ/a για την παραγωγή 130 – 180 Mt τσιμέντου 80x10 3 TJ/a για την παραγωγή 20 Mt γύψου 5800x10 3 TJ/a (145 Μtoe/a) Δυνατό ποσοστό υποκατάστασης (θερμικό) 30 –50 % 5 – 10 % Ποσότητες SRF6 – 11 Mt SRF/a1 – 2 Mt SRF/a14 – 29 Mt SRF/a Συνολικό δυναμικό για το SRF: 21-42 Mt/a, Σημερινές ποσότητες αξιοποίησης SRF στην ΕΕ: 5 Mt/a (Πηγή: European Recovered Fuel Organization -ERFO)

9 από 19 9 Μικτή καύση SRF σε ανθρακικούς σταθμούς: Η περίπτωση της Γερμανίας Σχήμα: Έρευνα αγοράς για το SRF. Πρόβλεψη της παραγωγής και ζήτησης SRD στη Γερμανία,(Πηγή: Prognos AG) Θερμικός Σταθμός ΕταιρείαΚαύσιμο υποκατάστασης Συνεχής λειτουργία από Δυναμικό (ktons/a) Boxberg IIIVattenfallΛυμματολάσπη03/1999160 ““Κρεατάλευρα12/200235 Jaenschwalde“SRF02/2005400 Lippendorf“Λυμματολάσπη07/2004385 Schwarze Pumpe “Αναμεμιγμένο ανακτηθέν κλάσμα 06/2001360 ““Χαρτοπολτός12/2005100 BerrenrathRWE-PowerSRF2006100 WeisweilerRWE-PowerΧαρτοπολτός2004200  Από τον Ιούνιο 2005 δεν επιτρέπεται στη Γερμανία η απόθεση απορριμμάτων που δεν έχουν υποστεί μηχανική / βιολογική επεξεργασία σε ΧΥΤΑ  Προβλέπεται η έλλειψη υποδομών σε εγκαταστάσεις θερμικής αξιοποίησης SRF για τα επόμενα χρόνια  Οι ανθρακικοί σταθμοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο καλύπτοντας μέρος των εμφανιζόμενων ελλείψεων για την ενεργειακή αξιοποίηση του SRF Πίνακας: Γερμανικοί θερμικοί σταθμοί, όπου εφαρμόζεται η μικτή καύση διάφορων εναλλακτικών καυσίμων

10 από 19 10 Μικτή καύση SRF στο λιγνιτικό σταθμό κονιοποιημένου καυσίμου “Weisweiler” Σχήμα: Φωτογραφία και σχηματικό διάγραμμα του Θερμικού σταθμού Weisweiler (Πηγή: RWE – Power)  Δοκιμές μικτής καύσης διάρκειας τριών εβδομάδων έλαβαν χώρα στο λιγνιτικό σταθμό Weisweiler ιδιοκτησίας RWE στη Γερμανία  Παροχή SRF σε κάθε μονάδα: 12,5 t/h που αντιστοιχεί σε 2% θερμικό ποσοστό υποκατάστασης  Δύο λέβητες ονομαστικής ισχύος 600 MW e χρησιμοποιήθηκαν για τις δοκιμές  Τεχνικά ζητήματα που εξετάστηκαν: - Διαχείριση και τροφοδοσία καυσίμου - Απόδοση μύλων κονιοποίησης - Συμπεριφορά – απόδοση καύσης - Εκπομπές - Ιδιότητες τέφρας

11 από 19 11 Δοκιμές μικτής καύσης στο λιγνιτικό σταθμό ρευστοποιημένης κλίνης “Berrenrath” Διαγράμματα: Φωτογραφία και σύστημα τροφοδοσίας της μονάδας Berrenrath, Πηγή: RWE - Power  Οι δοκιμές επικεντρώθηκαν στα εξής: - Σύστημα επεξεργασίας και τροφοδοσίας SRF - Επίδραση του SRF στο δυναμικό διάβρωσης  Μετρητικός εξοπλισμός για τον έλεγχο της διάβρωσης: - Online δειγματολήπτες μέτρησης HCl στην καμινάδα - Online δειγματολήπτες μέτρησης διάβρωσης στον Υ/Θ - Δειγματολήπτες επικαθήσεων στον Υ/Θ  Παρακολούθηση της μικτής καύσης SRF για μια συνεχή περίοδο 6 μηνών  Δυο διαφορετικές μετρητικές καμπάνιες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου  Χρησιμοποιηθέντα καύσιμα: γερμανικός λιγνίτης, λυματολάσπη, SRF Ποσοστά θερμικής ισχύος για τις εξεταζόμενες περιπτώσεις Λιγνίτης100 %90-100%70-100% Λυματολάσπη00-10%0-5% SRF0010-20% Πίνακας: Εξετασθέντα ποσοστά μικτής καύσης κατά τη διάρκεια των δοκιμών

12 από 19 12 Δοκιμές μικτής καύσης σε σταθμούς κονιοποιημένου καυσίμου - Αποτελέσματα Πηγή: RWE-Power, “Recofuel” workshop  Προετοιμασία και σύσταση SRF  Ξεφόρτωμα και επεξεργασία SRF  Μεταφορά μέσω ιμάντα και τροφοδοσία  Συμπεριφορά καύσης (έναυση, burnout)  Συγκράτηση ρυπαντών από την τέφρα  Μειωμένα όρια εκπομπών (17. BlmSchV)  Ιδιότητες τέφρας για απόρριψη σε χωματερές -Αναγκαία η στέγαση του χώρου εκφόρτωσης των φορτηγών μεταφοράς του εναλλακτικού καυσίμου για μεγαλύτερη αντιανεμική προστασία. -Αναγκαίες μικρές βελτιώσεις στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου για την περίπτωση συνεχούς λειτουργίας μικτής καύσης. -Δε διαπιστώθηκε μεταβολή στις εκπομπές ρύπων λόγω της χρησιμοποίησης του εναλλακτικού καυσίμου. -Η τέφρα εξακολουθεί και πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές για απόθεση.

13 από 19 13 Δοκιμές μικτής καύσης σε σταθμούς ρευστοποιημένης κλίνης - Αποτελέσματα Πηγή: RWE-Power, “Recofuel” workshop  Προετοιμασία και ποιότητα SRF  Ξεφόρτωμα, επεξεργασία και τροφοδοσία SRF  Συμπεριφορά καύσης (έναυση, burnout)  Μειωμένα όρια εκπομπών (WID και 17. BlmSchV)  Δυναμικό διάβρωσης στη μικτή καύση SRF -Η μικτή καύση λυματολάσπης ως συμπληρωματικό καύσιμό μαζί με το SRF μειώνει το δυναμικό διάβρωσης από το χλώριο -Ελέγχος του περιεχόμενου χλωρίου στο SRF μέσω Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας: απαραίτητο προκειμένου να καταγράφεται το ποσό του χλωρίου που εισέρχεται στον λέβητα -Online μέτρηση του HCl: χρήσιμη μέθοδος για την εκτίμηση του δυναμικού διάβρωσης και για τον καθορισμό μέγιστων τιμών του Cl που επιτρέπεται να εισέλθουν στον λέβητα

14 από 19 14 Ποσότητες αστικών απορριμμάτων στην Δυτική Μακεδονία / Δυναμικό SRF Αγροτικά Υπολείμματα (tn/yr) (*)Ενεργειακό Δυναμικό (GJ/yr) Νομαρχία Κοζάνης 192.872,611,562*10 6 Νομαρχία Γρεβενών 70.602,180,569*10 6 (*) παραδοχή: 50% των παραγόμενων ποσοτήτων είναι διαθέσιμα  Εξετάζεται το σενάριο μιας κεντρικής μονάδας Μηχανικής Επεηεργασίας για την παραγωγή SRF στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας:  Ετήσια παραγωγή : 105.000tn  Ετήσια παραγωγή SRF : 20.000-50.000tn (ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία)  Ενεργειακό δυναμικό (Hu: 14MJ/kg): ~0,26-0,70·10 6 GJ  Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση μιας λιγνιτικής μονάδας 300MW e ~25·10 6 GJ  Ποσοστό υποκατάστασης ως προς το SRF: ~1 – 2,8%  Απαιτείται ένα δεύτερο καύσιμο υποκατάστασης (βιομάζα, π.χ. αγροτικά υπολείμματα στην περιοχή)  Ενεργειακό δυναμικό βιομάζας: ~ 2·10 6 GJ Τοποθεσία Κεντρικής Χωματερής Φλώρινα Καστοριά Αμύνταιο Πτολεμαϊς Τσοτύλι Γρεβενά Κοζάνη Σέρβια Σιάτιστα Υπόμνημα Μεγάλος σταθμός μεταφόρτωσης Μικρός σταθμός μεταφόρτωσης Βασικοί Υπολογισμοί: Εικόνα: Εργοστάσιο Μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων για την περιοχή της Δ. Μακεδονίας.

15 από 19 15 Το Εργοστάσιο Μηχανικής Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης (ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια Διάγραμμα: Σύσταση του παραγόμενου στην Αθήνα SRF, Πηγή: ΕΣΔΚΝΑ  Σε λειτουργία από το 2006  Εισερχόμενα ρεύματα απορριμμάτων: ανάμικτά αστικά στερεά απόβλητα, ξύλο  Χρησιμοποιούνται συμβατικές μέθοδοι μηχανικού διαχωρισμού και στάδια διαλογής  Μη χρησιμοποίηση οπτικών μεθόδων διαχωρισμού Εισερχόμενα ρεύματα (ημερησίως): 1300t από τους ~6500t που παράγονται στην Αττική  Παραγόμενο SRF: 33%  Fe + Μη σιδηρούχα μέταλλα: 3%  Κομπόστ: 15%  Απώλειες νερού: 23%  Απορρίμματα προς χωματερή: 26% Η παραγόμενη ποσότητα SRF δεν αξιοποιείται πλήρως:  Πρόσθετες εργασίες χρειάζονται για να επιτευχθεί η δημόσια αποδοχή για το συγκεκριμένο καύσιμο  Απαιτείται προτυποποίηση και κατηγοριοποίηση

16 από 19 16 Ιδιότητες RDF από τον ΕΜΑΚ Λιοσίων Αθηναϊκό RDFSBS ® 1 (2007) Κ.Θ.Ι. (MJ/kg ως έχει) Υγρασία (%) Cl (% επί ξηρού) Hg (mg/kg επί ξηρού) Κ.Θ.Ι. (MJ/kg ως έχει) Υγρασία (%) Cl (% επί ξηρού) Hg (mg/kg επί ξηρού) Ελάχιστο7,9510,40,080,129,927,200,20 Μέγιστο21,7249,91,371,3018,623,100,80 Μέσο13,6227,10,340,3614,1521,500,440,31 Τυπική Απόκλιση2,805,80,270,291,254,060,130,15 # δειγμάτων61 571579 14  Τα δεδομένα για το RDF του ΕΜΑΚ παρασχέθηκαν από τον ΕΣΔΚΝΑ και συλλέχθησαν κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του  Το RDF του ΕΜΑΚ είναι συγκρίσιμο με το SBS ® 1, το οποίο χρησιμοποιείται σε εφαρμογές μικτής καύσης στην ηλεκτροπαραγωγή - Συγκρίσιμες τιμές Cl και Hg - RDF από ΕΜΑΚ: Μεγαλύτερη περιεχόμενη υγρασία και χαμηλότερη NCV - RDF από ΕΜΑΚ: Μεγαλύτερη τυπική απόκλιση σε όλες τις ιδιότητες καυσίμων  Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές μικτής καύσης σε άλλα εργοστάσια, όπως στη τσιμεντοβιομηχανία: Απαραίτητη η αύξηση της NCV από 13-14 MJ/kg σε 20-22 MJ/kg Σύγκριση ιδιοτήτων καυσίμου μεταξύ του RDF από τον ΕΜΑΚ Λιοσίων του του SBS ® 1 που παράγεται από την εταιρεία Remondis

17 από 19 17 Πιθανή κατηγοριοποίηση «Αθηναϊκού RDF» σύμφωνα με CEN/TC 343 Προτεινόμενη κατηγοριοποίηση του παραγόμενου RDF από τον ΕΜΑΚ Λιοσίων: NCV 4; Cl 2; Hg 1 Κατηγοριοποίηση του SBS ® 1 της Remondis: NCV 4; Cl 2; Hg 1 Κατηγοριοποίηση βασισμένη στο πρότυπο CEN/TS 15359 Κατώτερη Θερμογόνος Ικανότητα (NCV)  Δείκτης οικονομικής απόδοσης Χλώριο (Cl)  Δείκτης τεχνολογικής απόδοσης Υδράργυρος (Hg)  Δείκτης περιβαλλοντικής απόδοσης  Παράμετροι κατηγοριοποίησης: NCV-raw (MJ/kg), Cl-dry (%w.), Hg (mg/MJ)  Για κάθε παράμετρο: Κατηγοριοποίηση σε μια από τις πέντε υπάρχουσες κλάσεις (Κλάση 1-5) ανάλογα με τις υπολογιζόμενες τιμές του καυσίμου.  Η κατηγοριοποίηση του καυσίμου εξαρτάται τελικά κι από τις τρεις παραπάνω τιμές (π.χ. NCV, Cl, Hg) = (4, 2, 1).

18 από 19 18 Συμπεράσματα (1/2)  Η αγορά για τα στερεά βιοκαύσιμα (SRF & βιομάζα) στην ΕΕ αναπτύσσεται συνεχώς - Ανάγκη προτυποποίησης  Η μικτή καύση Στερεών Ανακτηθέντων Καυσίμων από Απορρίμματα σε υπάρχοντες σταθμούς άνθρακα ή την τσιμεντοβιομηχανία είναι μια αξιόπιστη, ήδη δοκιμασμένη τεχνολογία και μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός αειφόρου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων  Η πρακτική αυτή αναμένεται να διαδραματίσει έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον, εξαιτίας μιας σειράς πλεονεκτημάτων (οικονομικοί λόγοι, υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καλή περιβαλλοντική συμπεριφορά)  Η μικτή καύση SRF με άνθρακα προτιμάται όπου δεν εφαρμόζονται ανταγωνιστικές τεχνολογίες. Εκτεταμένη επίδειξη της μικτής καύση SRF σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής / μονάδες τσιμέντου θα περιορίσει τις κοινωνικές ανησυχίες

19 από 19 19 Συμπεράσματα (2/2)  Η καλή επικοινωνία / συνεργασία ανάμεσα στον παραγωγό του SRF, τον τελικό χρήστη αλλά και την ευρύτερη κοινότητα είναι απαραίτητη.  Το πρότυπο CEN/TC 343 βρίσκεται υπό προετοιμασία. Θεωρείται βασικό στην ανάπτυξη ενός κοινού επίπεδου κατανόησης σχετικά με τις ιδιότητες του καυσίμου και την απαιτούμενη διαχείριση ποιότητας κατά την παραγωγή του καυσίμου  Κυριότερα εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς των στερεών βιοκαυσίμων και της μικτής καύσης: εφοδιαστική, τεχνικός τομέας (προεπεξεργασία των καυσίμων, βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων), νομοθεσία, κοινωνική αποδοχή.  Το ποσοστό ενεργειακής αξιοποίησης των ανακτηθέντων καυσίμων στην Ελλάδα θα μπορούσε να αυξηθεί. Οι σημερινές ποσότητες ανακτηθέντων καυσίμων έχουν ιδιότητες παραπλήσιες με καύσιμα γερμανικής προέλευσης, τα οποία έχουν ήδη βρει εφαρμογή στην ηλεκτροπαραγωγή.


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΔΣΑ «Θερμική Αξιοποίηση Στερεών Αποβλήτων: Καύση RDF/SRF και σύμμεικτων απορριμμάτων » Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών 28 Μαΐου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google