Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 Δήμητρα Πλη Συνοπτική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 Δήμητρα Πλη Συνοπτική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 Δήμητρα Πλη Συνοπτική Παρουσίαση του έργου

2 IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 2 Επισκόπηση •Ακρωνύμιο: IPP-TEL •Τίτλος: Integrated Product Policy in the TELecommunication Sector •LIFE Environment demonstration project •Διάρκεια έργου: 36 μήνες •Προϋπολογισμός έργου: 1.286.550 € •Εταίροι: 8

3 IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 3 Οι Εταίροι •INTRACOM TELECOM A.E. •ΕΠΤΑ Ε.Π.Ε •POLYECO Α.Ε. •ΠΟΙΟΤΙΚΗ Α.Ε. •Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο –Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής –Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών •Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο –Σχολή Χημικών Μηχανικών •Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

4 IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 4 LIFE •To LIFE είναι το όργανο που υποστηρίζει την περιβαλλοντική πολιτική της Κοινότητας. Ξεκίνησε το 1992. •LIFE Προγράμματα: –LIFE - Φύση –LIFE - Περιβάλλον –LIFE - Τρίτες Χώρες •LIFE – Περιβάλλον –Καινοτόμα έργα επίδειξης –Προπαρασκευαστικά Έργα http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm http://europa.eu.int/comm/environment/life/life/environment.htm

5 IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 5 Στόχοι του IPP-TEL •Ο Οικολογικός Σχεδιασμός μίας επιλεγμένης συσκευής τηλεπικοινωνιών, με στόχο την παραγωγή ενός ηλεκτρονικού προϊόντος με τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. •Η διαχείριση των συσκευών τηλεπικοινωνίας μετά το τέλος λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης οικονομικά αποτελεσματικών μεθόδων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης του προϊόντος. •Η απόκτηση σημαντικής εμπειρίας για την ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για τον Οικολογικό Σχεδιασμό και την Εναλλακτική Διαχείριση των Ηλεκτρονικών Συσκευών.

6 IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 6 Προϊόντα •Διάταξη Τερματισμού δικτύου ISDN: netMod •Τηλεφωνική Συσκευή: IRIS 6001

7 IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 7 Δομή Έργου & Δράσεις Ανάλυση Κύκλου Ζωής LCΙ, LCΑ Ανάλυση συμπεριφοράς αγοράς & καταναλωτή Τεχνοοικονομική Μελέτη Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντος Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείριση Έργου Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου Διάχυση Αποτελεσμάτων

8 IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 8 Δομή Έργου & Δράσεις Ανάλυση Κύκλου Ζωής LCΙ, LCΑ Ανάλυση συμπεριφοράς αγοράς & καταναλωτή Τεχνοοικονομική Μελέτη Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντος Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείριση Έργου Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου Διάχυση Αποτελεσμάτων

9 IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 9 http://www.ipp-tel.gr

10 IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 10 Σας ευχαριστώ…


Κατέβασμα ppt "IPP-TEL, Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 04/ENV/GR/000138 Δήμητρα Πλη Συνοπτική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google