Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11-10-051 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11-10-051 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης LIFE – ENVIRONMENT START – IPP Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries As ξεκινήσουμε την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντος στη Μεσόγειο LIFE 04 ENV/PT/716

2 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διάρκεια προγράμματος: 3 χρόνια (1/10/2004 έως 30/9/2007) Εταίροι που συμμετέχουν: INETI / CENDES (Κέντρο για την Ανάπτυξη της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Μηχανολογίας της Πορτογαλίας, συντονιστής) ΕΠΤΑ (Εταιρεία Συμβούλων-Μελετητών Περιβαλλοντικών έργων, Ελλάδα) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ελλάδα) RAM Europe (βιομηχανία, Ελλάδα) AERLIS (Ένωση Επιχειρήσεων της περιοχής της Λισσαβόνας, Πορτογαλία) Ε.Μ.Π / (Ελλάδα) VALSAN (βιομηχανία, Πορτογαλία) DURIT (βιομηχανία, Πορτογαλία) MOLDIT (βιομηχανία, Πορτογαλία) IA (Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο, Πορτογαλία)

3 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Πλαίσιο Το πρόγραμμα Start-IPP επικεντρώνει στην Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντος και στην προώθησή της στις Μεσογειακές χώρες με μικρή η ελάχιστη εμπειρία σε I.P.P.

4 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης η ανάπτυξη και προώθηση μιας συστηματικής προσέγγισης για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε ολόκληρο τον Κύκλο Ζωής των προϊόντων, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και η προώθηση δράσεων που θα επιτρέψουν την επίτευξη υψηλότερων στόχων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η επικέντρωση των προσπαθειών σε σημαντικά από στρατηγική άποψη προϊόντα, από όπου μπορεί να προκύψει σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος με την πιλοτική εφαρμογή της προσέγγισης της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντος (IPP) Αντικείμενα (1)

5 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερομένων μερών και κοινωνικών εταίρων η συνεχής υποστήριξη προς τις Μεσογειακές χώρες η απόκτηση εμπειρίας σε σχέση με κάποια από τα εργαλεία της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντος (Ι.Ρ.Ρ.) μέσω της εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων σε ελληνικές και πορτογαλικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα η ανάπτυξη και η διατύπωση μια προσέγγισης Ο.Π.Π./ I.P.P. και στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο. Αντικείμενα (2)

6 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Δράσεις του προγράμματος Task 1 - Διαχείριση προγράμματος και εκθέσεις προς την ΕΕ Task 2 - Συλλογή πληροφοριών για την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντος Task 3 - Συγκριτική ανάλυση των προσεγγίσεων και τυχόν εθνικών μελετών για την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντος Task 4 - Μεθοδολογία για την εκτίμηση των προϊόντων που είναι από άποψη στρατηγικής σημαντικά για την εφαρμογή της Ι.P.P. – Διοργάνωση Φόρουμ Διαλόγου με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων Task 5 - Ανάπτυξη ενός εργαλείου IPP Toolbox που θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση της Ι.Ρ.Ρ. Task 6 - Πιλοτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις προγράμματος Ι.Ρ.Ρ. Task 7 - Πληροφόρηση για το IPP και δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου Task 8 -Προτάσεις για ένα Εθνικά Σχέδιο Δράσης IPP (Ελλάδα-Πορτογαλία) Task 9 - Δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων

7 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Εναρκτήρια συνάντηση Νοέμβριος 2004, Λισσαβόνα Δράση 2 Δημιουργία βάσης δεδομένων με κοινωνικούς εταίρους Ιστοσελίδα (www.startipp.gr) Γραμμή πληροφόρησης γιαIPP Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου για το IPP Έκδοση1 ου e-newsletter 2 η Συνάντηση εταίρων προγράμματος και διαμόρφωση του ερωτηματολογίου καθώς και του σχεδίου της ανάλυσης, Κως, Ιούνιος 2005: Δράση 3 Ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας και αναφορών Καλές πρακτικές σχετικά με Ι.Ρ.Ρ. στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης Σχεδιασμός σχετικού ερωτηματολόγιου για επιχειρήσεις

8 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Συνάντηση εταίρων, Mάρτιος 2006: Συζήτηση του Μοντέλου (PIM Model) που θα διευκολύνει τον εντοπισμό των σημαντικών προϊόντων για IPP καθώς και του εργαλείου ΙΡΡ Toolbox που θα διευκολύνει εφαρμογή ΙΡΡ σε συγκεκριμένα προϊόντα Δράση 3 Ανάλυση των εθνικών πολιτικών και στρατηγικών Ι.Ρ.Ρ. Μελέτη για τα σημαντικά από άποψης στρατηγικής προϊόντα για εφαρμογή Ι.Ρ.Ρ. Δράση 4 Δημιουργία ομάδας ενδιαφερομένων stakeholders 1 η συνάντηση εργασίας (Φόρουμ) των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο Επεξεργασία μοντέλου (PIM Model) για τον εντοπισμό των σημαντικών προϊόντων για Ο.Π.Π. (IPP) Λίστα προϊόντων με δυνατότητες εφαρμογής IPP Μελέτες Ανάλυσης Κύκλου Ζωής LCA για προϊόντα με δυνατότητες εφαρμογής ΙΡΡ Δράση 5 Διαμόρφωση ενός εργαλείου IPP Toolbox που θα είναι κατάλληλο για προώθηση Ο.Π.Π. σε σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν

9 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Δράση 5 2 η Συνάντηση φόρουμ διαλόγου εθνικών κοινωνικών εταίρων Οριστικοποίηση του PIM Model και του εργαλείου IPP Toolbox Δράση 6 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε πιλοτικές εταιρίες Πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου IPP Toolbox σε εταιρίες Αξιολόγηση του IPP Toolbox τελική μορφή του Δράση 7 Πακέτο πληροφόρησης και εκπαίδευσης για την Ο.Π.Π.(IPP) Εκδήλωση δημοσιοποίησης Δράση 8 Εργαστήρια για τη διαμόρφωση προτάσεων για Εθνικό Σχέδιο Δράσης για IPP Θεσσαλονίκη, 3/2007: Συζήτηση τελικής μορφής του IPP Toolbox, του εκπαιδευτικού πακέτου πληροφόρησης κι εκπαίδευσης IPP και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης IPP.

10 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Τελική ημερίδα στη Λισσαβόνα, Σεπτέμβριος 2007: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Δράση 9 Ενημέρωση κοινωνικών εταίρων Διοργάνωση εκδήλωσης για διάδοση αποτελεσμάτων Ηλεκτρονική ενημέρωση ( newsletters) Παρουσίαση αποτελεσμάτων του προγράμματος σε ημερίδες και δίκτυα Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε επιστημονικά περιοδικά και σε εθνικής κυκλοφορίας εκδόσεις


Κατέβασμα ppt "11-10-051 LIFE- ENVIRONMENT PROGRAMME ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’ Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 Παρουσίαση Start-IPP."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google