Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων στην Ελλάδα Επαμεινώντας Βουτσάς (1), Κωστής Μαγουλάς (2), Δημήτρης Τασιός (3)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων στην Ελλάδα Επαμεινώντας Βουτσάς (1), Κωστής Μαγουλάς (2), Δημήτρης Τασιός (3)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων στην Ελλάδα Επαμεινώντας Βουτσάς (1), Κωστής Μαγουλάς (2), Δημήτρης Τασιός (3) (1) Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, (2) Καθηγητής ΕΜΠ, (3) Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Ιδρυτικό Μέλος της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς

2 2 Περιεχόμενα 1. Το πρόβλημα 2. Η Ιεραρχία Αειφόρου Διαχείρισης Απορριμμάτων 3. Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των ΑΣΑ 4. Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση 5. Ενεργειακή Αξιοποίηση ΑΣΑ μέσω Αποτέφρωσης (Καύσης) 6. Case study 7. Συμπεράσματα

3 3  Από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις είναι η διαχείριση των παραγόμενων Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ)  Στην Ελλάδα παράγονται ημερησίως περίπου 15.000 τόνοι απορριμμάτων, δηλαδή σχεδόν 5,5 εκατομμύρια τόνοι ετησίως και η λύση για τη διαχείρισή τους δεν έχει βρεθεί ακόμη.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ακολουθείται η διεθνώς αποδεκτή ιεράρχηση διαχείρισης των ΑΣΑ Το Πρόβλημα: Η Διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – WTERT (www.wtert.gr) 4 Ιεραρχία Αειφόρου Διαχείρισης Απορριμμάτων

5 5 Τί γίνεται στις Αναπτυγμένες Χώρες της ΕΕ και στην Ελλάδα με τα ΑΣΑ  Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση: 40-60% vs 23%  Ενεργειακή Αξιοποίηση κυρίως μέσω Αποτέφρωσης (Καύσης): 30-45% vs 0%  Ταφή: 1–20% vs 77%

6 Η Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των ΑΣΑ  Ελάττωση-Επαναχρησιμοποίηση  Ανακύκλωση  Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων – στη πηγή - οργανικών  Ενεργειακή Αξιοποίηση κυρίως μέσω Αποτέφρωσης (Καύσης) 6

7 7 Ελάττωση - Επαναχρησιμοποίηση  ΕΛΑΤΤΩΣΗ: Δυστυχώς δίδεται ελάχιστη σημασία. Εκτιμάται ότι συνολικά, κάθε χρόνο, παράγονται, διακινούνται και απορρίπτονται περίπου 3 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες και 2,6 δισεκατομμύρια πλαστικές φιάλες.  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜOΠΟΙΗΣΗ: Το ίδιο, αλλά κάτι αλλάζει λόγω της κρίσης  ΣΗΜΑΣΙΑ: Μεγάλη, καθώς 1% ελάττωση στη παραγωγή ΑΣΑ λόγω των άνω δυο δράσεων ισοδυναμεί – όσον αφορά στις εκπομπές CO 2 - με 3% αύξηση στην Ανακύκλωση

8 8 Είδος υλικού Εκπομπή CO2 από την παρασκευή του παρθένου υλικού (τόνοι CO2/τόνο παρασκευασμένου υλικού) Εκπομπές CO2 που αποφεύγονται μέσω της ανακύκλωσης σε σύγκριση με την παραγωγή παρθένου υλικού τόνοι (τόνοι CO2 / τόνο ανακυκλωμένου υλικού) Χαλκός2013-19.7 Aλουμίνιο134.6-12.4 Ατσάλι1.50.9-1.3 Πλαστικό2.1-4.71.7-4.5 Χαρτί-Χαρτόνι1.1-3.40.6-3.1 Γυάλινα0.90.3-0.6 Η σημασία της ανακύκλωσης στην εξοικονόμηση ενέργειας (Α. Savino and S. Veltze, Waste and Climate Change, Waste management world, review issue 2009-2010, page 64)

9 Προβλήματα Ανακύκλωσης 1. Πλαστικά 2. Τιμή 3. Κόστος

10 Η ανακύκλωση Πλαστικών μπορεί να οδηγήσει σε ακριβότερο προϊόν από το παρθένο Price reduction (Quality) Price recycled grade Price Virgin Material To be paid Loss Dismantling Preparation Compounding Collection, Transport 0 0.500 1.000 1.500 Euro / t Contaminated/Complex mixtures

11 Αποτέλεσμα: Η ανακύκλωση πλαστικών είναι λιγότερη από τη χρησιμοποίησή τους στην ανάκτηση ενέργειας στην Ευρώπη EU25+2 (στοιχεία 2004 ) πηγή:European plastics manufacturers Group of leading countries with recovery rates above 80% Source: PlasticsEurope

12

13

14

15 Κόστος για τους Δήμους Το ολικό καθαρό κόστος ανακύκλωσης, προστιθέμενου δηλ. και του επιπλέον διαφορικού λειτουργικού κόστους αποκομιδής των προδιαλεγμένων υλικών, προκύπτει τελικά ίσο με 395€/τον Α.Σ.Α (ΤΕΕ, Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα» Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής, 25 Ιουνίου 2008)

16 Τι Πρέπει να γίνει 1. Να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της Ε.Ε.  Μέχρι το 2015: Διαχωρισμό: Γυαλί, μέταλλο, χαρτί, πλαστικό  Μέχρι το 2020: Ανακύκλωση στο 50% 2. Αυτό σημαίνει:  Διαφορετικούς κάδους για τα τέσσερα αυτά υλικά  Ευαισθητοποίηση των Πολιτών και Επαγγελματιών  Αυξημένη ποιότητα ανακυκλωμένων υλικών

17 Κομποστοποίηση 1. Οδηγία 1999/31/EΚ για την ταφή των αποβλήτων  Μείωση της ποσότητας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή, σε σχέση με την ποσότητα που είχε παραχθεί το 1995:  • 2010 μείωση κατά 25 % με βάση το 1995  • 2013 μείωση κατά 50 % με βάση το 1995  • 2020 μείωση κατά 65 % με βάση το 1995 2. Μέθοδοι  Προδιαλογή οργανικού κλάσματος στην πηγή (αγροτικά, κηπευτικά, κ.λπ.) οδηγεί σε: 1. Εξαιρετικό κομπόστ (απλή) 2. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κομπόστ (αναερόβια)  ΜΒΕ 17

18 Ενεργειακή Αξιοποίηση Ενεργειακή Αξιοποίηση μέσω Καύσης Το υπόλοιπο των ΑΣΑ, το οποίο προκύπτει μετά την Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση, οδηγείται απευθείας στη καύση. Ενεργειακή Αξιοποίηση μέσω Βιολογικής Επεξεργασίας Τύποι  Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία (ΜΒΕ)  Βιολογική Ξήρανση (ΒΞ) Προϊόντα Τα κύρια προϊόντα της Βιολογικής Επεξεργασίας είναι ένα κομπόστ χαμηλής ποιότητας στη ΜΒΕ και καύσιμα υλικά, RDF στη ΜΒΕ και SRF στην ΒΞ, τα οποία, σύμφωνα με τη Διεθνή πρακτική οδηγούνται:  μικρό ποσό σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και  το υπόλοιπο στη καύση.

19 Τα Δύο Σενάρια Ενεργειακής Αξιοποίησης των ΑΣΑ Επεξεργασία:Παραγωγή SRF ή RDF ΕνεργειακήΑξιοποίησηΑπορρίμματα ΧΥΧΥ Σενάριο 1: ΜΒΕ Σενάριο 2: Καύση

20 20 Αποτελέσματα της Καύσης  Με την καύση των απορριμμάτων η μάζα τους μειώνεται κατά 75-80% και ο όγκος κατά 90%, με αποτέλεσμα μικρότερο υπόλειμμα προς διάθεση, ενώ ανακτώνται και τα περιεχόμενα μέταλλα.  Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια (για το δίκτυο) κυμαίνεται γύρω στις 500-600 kWh/t ΑΣΑ, όση περίπου από 1 τόνο λιγνίτη.  Από τη ποσότητα αυτή το 50% περίπου θεωρείται Ανανεώσιμη Ενέργεια. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι πάνω από 50% των ΑΣΑ – ζυμώσιμα και χαρτί – είναι ανανεώσιμο (Nόμος ΑΠΕ 3851/2010). Θα βοηθήσει, επομένως, στον στόχο που έχει τεθεί για την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε.  Τα 700 περίπου εργοστάσια παγκοσμίως παράγουν περισσότερη ενέργεια από όλα τα αιολικά πάρκα και ηλιακούς συλλέκτες. (The Economist, Μάρτιος 2009, Καθημερινή, σελ. 36)

21 Ανακύκλωση και Καύση  Όπως έχουμε δει, οι ενεργειακές απαιτήσεις για τον καθαρισμό μικτού κλάσματος πλαστικών είναι μεγάλες και δε συμφέρει. Με άλλα λόγια στο μικτό κλάσμα πλαστικών συμφέρει να έχουμε καύση (άρα συμβαδίζει άμεσα με την ανακύκλωση) παρά επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση.  Κατά τη διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών παραμένει υπόλειμμα, που μπορεί να φτάνει μέχρι και 25-30%. Αυτό ως επί το πλείστον αποτελείται από μικρά κομμάτια χαρτιού και πλαστικού και επομένως είναι καλό για καύση  Η καύση είναι απαραίτητη για την ανακύκλωση για την αποφυγή συσσώρευσης τοξικών ουσιών (B. Bilitewski, 2 ο Φόρουμ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, 10 Ιουνίου 2010, www.wtert.gr)www.wtert.gr  Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό καύσης των ΑΣΑ, έχουν και το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης

22 22 Εκπομπές Ρύπων  Οι εκπομπές είναι στο 1/5 των ορίων της ΕΕ.  Οι ποσότητες είναι πολύ μικρές: Ένα εργοστάσιο καύσης 1 εκατ. τόνων Απορριμμάτων το χρόνο παράγει συνολικά μισό γραμμάριο διοξίνες.  Σε αντιδιαστολή, η ανεξέλεγκτη και παράνομη καύση απορριμμάτων σε χωματερές παράγει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Π.χ., η φωτιά του ΧΥΤΑ Ταγαράδες στην Θεσσαλονίκη το 2006 παρήγαγε επτά γραμμάρια τοξικών διοξινών.

23 Εκπομπές Ρύπων από τη μονάδα θερμικής αξιοποίησης ΑΣΑ στην Brescia (Ιταλία) Ρύπος Δεδομένα Σχεδιασμού (1994) Πραγματικά δεδομένα λειτουργίας (2005) Όρια εκπομπών Ε.Ε (2000) Σωματίδια (mg/Nm 3 )30,410 SO 2 (mg/Nm 3 )406,550 NO x (mg/Nm 3 )100<80200 HCl (mg/Nm 3 )203,510 HF (mg/Nm 3 )10,11 CO (mg/Nm 3 )401550 Βαρέα Μέταλλα0,50,010,5 Cd (mg/Nm 3 )0,020,0020,05 Hg (mg/Nm 3 )0,020,0020,05 PAH (mg/Nm 3 )0,010,00001- Dioxin (ng/Nm 3 )0,10,0020,1 23

24 Για όσους ακόμη αμφιβάλλουν: Είναι Πρόβλημα οι Εκπομπές Ρύπων? Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως θα δούμε στις επόμενες διαφάνειες, δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση 24

25 25 Χωροθέτηση “Isséane” - Paris

26 Spittelau - Βιέννη 26

27 27 Χωροθέτηση Spittelau - Βιέννη

28 28 Case Study: Κόστος Δυναμικότητα μονάδας WTE (t/έτος) 400.000700.000 Επένδυση ( M €)224350 Απόσβεση (έτη)25 Για IRR (%)10 Gate Fee (€/t)7060

29 29 Μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων στη Χώρα μας απαιτεί: 1. Αυξημένη ανακύκλωση 2. Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων στη πηγή οργανικών (κηπευτικά, γεωργικά, κ.λπ.) 3. Ενεργειακή αξιοποίηση του υπολοίπου μέσω καύσης, διότι:  Είναι περιβαλλοντικά φιλική  Ικανοποιεί τις οδηγίες της Ε.Ε.  Επιτυγχάνει Ελάττωση Όγκου κατά 90%  Εφαρμόζει δοκιμασμένη τεχνολογία  Παράγει σημαντική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας εκ της οποίας το ήμισυ είναι ανανεώσιμη  “Gate fee”, 70 και 60 €/t ΑΣΑ για 400.000 και 700.000 t/έτος αντίστοιχα, το οποίο είναι κατά 20-30 € υψηλότερο του σημερινού στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Συμπεράσματα

30 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – WTERT (www.wtert.gr) 30 Κοπεγχάγη, Δανία An indoor elevator will reportedly send visitors to the top of the building, where they can enjoy the views over Copenhagen and southern Sweden, and then ski their way down the 1500 metre long slope.

31 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Ελλάδος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (www.wtert.gr)  Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Columbia University της Νέας Υόρκης  Μέλη Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς, Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ  Μέλη Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.  Η Ελληνική εταιρία INTRAKAT Μία στενή συνεργασία ακαδημαϊκών, ερευνητικών, δημοσίων και βιομηχανικών φορέων θα ωθήσει την Ελλάδα στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων (WTE) Το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Ελλάδος (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, www.wtert.gr) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2008 με ιδρυτικά μέλη:

32 32 Κόστος: Case Study Δυναμικότητα μονάδας WTE (τόνοι/έτος) 400.000700.000 Θερμογόνος Δύναμη (MJ/kg) 99 Παραγόμενη Ισχύς (MW) 3358 Καθαρή διαθέσιμη Ισχύς (MW) 284949 R1 0,6970,6972 Καθαρή Διαθέσιμη Ηλεκτρική Ενέργεια (GWh) 224392 Αριθμός Κατοίκων 140.000 250.000 Αριθμός νοικοκυριών 47.00083.000

33 33 Παράμετροι υπολογισμού κόστους  Απόσβεση της πάγιας επένδυσης σταθερή για περίοδο 25 ετών.  Στο λειτουργικό ετήσιο κόστος περιλαμβάνεται και το κόστος διαχείρισης της στάχτης {28% από τον καυστήρα (40 €/t) και 3% ιπτάμενη (200 €/t)].  To gate fee υπολογίζεται αν από το μοναδιαίο κόστος αφαιρεθεί το έσοδο από την πώληση του ρεύματος.  Η τιμή πώλησης έχει ληφθεί 87 €/ΜWh για το 50% της τροφοδοσίας που θεωρείται βιοαποδομήσιμο και 45 €/ΜWh για το υπόλοιπο.  Δεν έχουν υπολογιστεί άλλα πιθανά έσοδα από πώληση π.χ. μετάλλων από τη στάχτη(περίπου 20 €/τόνο ΑΣΑ).  Δεν έχει αφαιρεθεί το gate fee για την ταφή ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ (τυπικά 30-40 €/t)  Δεν έχει συνυπολογιστεί ΦΠΑ.

34 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – WTERT (www.wtert.gr) 34 Σύγκριση πηγών εκπομπών διοξινών Πηγή εκπομπών διοξινών Πηγή : Καθ. Bilitewski Κλίμακα σύγκρισης Εκπομπές Διοξινών Σύγχρονο Εργοστάσιο Θερμικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων 10,01 ng/m³ Εργοστάσιο θερμικής επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων 10,01 ng/m³ Ανοιχτή μη ελεγχόμενη καύση (πχ τζάκια) 100010,00 ng/m³ Πυροτεχνήματα10.000100,00 ng/m³ Καιόμενη χωματερή (Χ.Α.Δ.Α.)100.0001000,00 ng/m³

35 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – WTERT (www.wtert.gr) 35 ΤΕΦΡΑ ΠΥΘΜΕΝΑ  Έργα οδοποιίας, ως υπόβαση αδρανών υλικών (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ), ηχοπετάσματα, ανεμοφράγματα, ως πληρωτικό υλικό σε αναχωμάτων κ.α.  Στους ΧΥΤΥ, ως υλικό επικάλυψης ΑΣΑ (μερική υποκατάσταση χώματος ημερήσιας κάλυψης) ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ, Μετά από φυσικοχημική επεξεργασία, η αδρανοποιημένη ι.τ.  Πλήρωση αλατωρυχείων και μεταλλείων (σταθεροποίηση εδάφους)  Έργα οδοποιίας (Γερμανία)  Εξουδετέρωση όξινων αποβλήτων (π.χ. βιομηχανία τιτανίου στη Νορβηγία)  Υλικά κατασκευών (αμμοχάλικο για σκυρόδεμα και πλίνθοι από κονιορτοποιημένη τέφρα, Ολλανδία )  Εναλλακτικά διάθεση σε ειδική κυψέλη του ΧΥΤΥ Διαχείριση τέφρας-Διεθνής Πρακτική

36 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – WTERT (www.wtert.gr) 36 Μείωση των εκπομπών υδραργύρου από εγκαταστάσεις WTE

37 Γενικά 1. Απαιτούμενη έκταση για καύση  60 στρέμματα  Κάλυψη 10 στρ. 2. Μονάδες ΜΒΤ  Ευρώπη: Γύρω στο ¼ των μονάδων καύσης SRF: Γύρω στο 10% για τσιμ. και ΑΗΣ Το υπόλοιπο προς καύση(WTE)  USA: Πολύ μικρό 3. Μονάδες Καύσης στην Ευρώπη πλέον των 420 μονάδων εκ των οποίων οι 93 την τελευταία δεκαετία.

38 ΤΕΕ και ΙΤΑ  Η βιολογική ξήρανση των ΑΣΑ για παραγωγή SRF και η χρήση του SRF σε μονάδες στοιχειομετρικής καύσης απορριμμάτων έχει πολλαπλάσιο κόστος από αυτό της απ’ ευθείας καύσης των ΑΣΑ. Επομένως, ο συνδυασμός βιολογικής ξήρανσης με στοιχειομετρική καύση του SRF στερείται λογικής. (ΤΕΕ)  Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1) της ΚΕΔΚΕ καταλήγει στο συμπέρασμα: «Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η καύση αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, πλήρως αποδεκτής από περιβαλλοντικής πλευράς ώστε να λειτουργεί ακόμη και στο κέντρο πόλεων όπως το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, η Βιέννη και το Αμβούργο».

39 ΤΕΕ Κ. Μακεδονίας Στη συνέχεια διεξήχθη πολυκριτηριακή ανάλυση με στόχο την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνολογίας θερμικής επεξεργασίας. Οι τεχνολογίες που συγκρίθηκαν ήταν η αποτέφρωση των αστικών στερεών αποβλήτων και απορριμματογενών καυσίμων, η αεριοποίηση και η πυρόλυση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης και της ανάλυσης ευαισθησίας, η αποτέφρωση στερεών αποβλήτων (mass fired) προκρίθηκε στην πρώτη θέση, στις περισσότερες των εξεταζόμενων περιπτώσεων μεταβολής της βαρύτητας των κριτηρίων. (Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2010)

40 On the SRF future Pace of development of SRF market will be influenced by standardisation and legislative / regulatory status • SRF standardisation process within CEN will take several years to come to fruition • Product status for SRF seems unlikely in the short run • Product status for SRF seems unlikely in the short run (FEAD, the European Federation representing the European waste management industry.)

41 Ανακύκλωση και Καύση  Κατά την ανάκτηση και ανακύκλωση του πλαστικού, εάν έχουμε καθαρό κλάσμα η ενεργειακή απαίτηση είναι μικρή. Όμως οι απαιτήσεις για τον καθαρισμό μικτού κλάσματος είναι μεγάλες και δε συμφέρει. Με άλλα λόγια στο μικτό κλάσμα πλαστικών συμφέρει να έχουμε καύση (αρα συμβαδίζει άμεσα με την ανακύκλωση) παρά επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση.  Κατά τη διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών παραμένει υπόλειμμα, που μπορεί να φτάνει μέχρι και 25-30%. Αυτό ως επί το πλείστον αποτελείται από μικρά κομμάτια χαρτιού και πλαστικού και επομένως είναι καλό για καύση  Η καύση είναι απαραίτητη για την ανακύκλωση (B. Bilitewski, 2 ο Φόρουμ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, 10 Ιουνίου 2010, www.wtert.gr)

42 Ενεργειακή Αξιοποίηση  Είναι σαφές ότι το Σενάριο 1 δεν προσφέρει κανένα οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος, διότι απαιτεί ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ένα για την παραγωγή του δευτερογενούς καυσίμου RDF/SRF και ένα δεύτερο για την Ενεργειακή αξιοποίηση αυτού, η οποία όπως είδαμε, γίνεται κυρίως μέσω καύσης. ( Αλλιώς το παραγόμενο SRF/RDF θα πρέπει να απορρίπτεται σε ΧΥΤΥ.) Επεξεργασία και όχι Διαχείριση, δηλαδή τελική λύση του προβλήματος  Αποτελεί, δηλαδή, Επεξεργασία και όχι Διαχείριση, δηλαδή τελική λύση του προβλήματος  Ως εκ τούτου έχει βρει περιορισμένη εφαρμογή, και η απευθείας καύση αποτελεί τη κυρίαρχη τεχνολογία ενεργειακής αξιοποίησης των ΑΣΑ.


Κατέβασμα ppt "1 Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων στην Ελλάδα Επαμεινώντας Βουτσάς (1), Κωστής Μαγουλάς (2), Δημήτρης Τασιός (3)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google