Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1975 2004 1990 1997 2000 Κυκλοφορούν οι κάψουλες Adalat Κυκλοφορεί το Adalat RETARD Δημοσιεύεται η μελέτη INTACT – Η νιφεδιπίνη μειώνει τις νέες αθηροσκληρωτικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1975 2004 1990 1997 2000 Κυκλοφορούν οι κάψουλες Adalat Κυκλοφορεί το Adalat RETARD Δημοσιεύεται η μελέτη INTACT – Η νιφεδιπίνη μειώνει τις νέες αθηροσκληρωτικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1975 2004 1990 1997 2000 Κυκλοφορούν οι κάψουλες Adalat Κυκλοφορεί το Adalat RETARD Δημοσιεύεται η μελέτη INTACT – Η νιφεδιπίνη μειώνει τις νέες αθηροσκληρωτικές βλάβες σε ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο Κυκλοφορεί το Adalat CR Δημοσιεύεται η μελέτη STONE – Το Adalat μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια κατά 60% χορηγούμενο σε ασθενείς με υπέρταση Δημοσιεύση της μελέτης INSIGHT – Το Adalat CR μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 50% σε ασθενείς με υπέρταση Δημοσίευση της μελέτης ENCORE I – Το Adalat CR βελτιώνει κατά 88% την ενδοθηλιαλή λειτουργία των στεφανιαίων αγγείων ασθενεών με χρόνια στεφανιαία νόσο Aνακοίνωση της μελέτης ENCORE II Δημοσίευση της μελέτης ACTION H ιστορία και το μέλλον της νιφεδιπίνης 1996 Σύμφωνα με μετααναλύσεις οι ανταγωνιστές ασβεστίου και κυρίως οι βραχείας διάρκειας δράσης κατηγορούνται ότι αυξάνουν το ποσοστό των εμφραγμάτων. «Η νιφεδιπίνη βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα» Ξεκινά η μελέτη Action με σκοπό να αποσαφηνιστούν τα αποτελέσματα της παραπάνω μεταανάλυσης 2003

2 Ποιός είναι σκοπός της αντιυπερτασικής θεραπείας  Η μέγιστη δυνατή μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας  Η προστασία των οργάνων στόχων

3 Επίδραση των ανταγωνιστών ασβεστίου έναντι της συμβατικής θεραπείας ως προς την εμφάνιση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Lancet 2003;362:1527–35. Σχετικός κίνδυνος (95% CI) 1.01.5 Υπέρ των ανταγωνιστών ασβεστίου Υπέρ των παλαιότερων φαρμάκων 0.75 Εγκεφαλικά Στεφανιαία νόσος Μείζονα καρδιαγγειακά Συμβάματα Καρδιαγγειακός κίνδυνος Ολική θνησιμότητα Σύγκριση των Ανταγωνιστών Ασβεστίου με τις συμβατικές θεραπείες (διουρητικά ή β αποκλειστές)

4 Αdalat CR : καρδιαγγειακή προστασία πέραν της πτώσης της πίεσης ADALAT CR Σταθερός έλεγχος της υπέρτασης Βελτίωση της δεισλειτουργίας του ενδοθηλίου ΑΠΟΔΕΙΞΗ για πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου ανεξάρτητα από την πτώση της πίεσης

5 I I nternational NS IG HT N ifedipine GITS S tudy I ntervention as a G oal in H ypertension T reatment Μια τετραετής μελέτη επιβίωσης

6 Σταθερός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης κάτω από τα όρια στόχους Αρτηριακή Πίεση (mmHg) 180 170 160 150 140 100 90 80 70 Nifedipine GITS Co-amilozide Συστολική Διαστολική Baseline 1ο έτος 2ο έτος3ο έτος4ο έτος INSIGHT – έλεγχος της αρτηριακής πίεσης Modified from Brown M, et al. Lancet 2000;356:366–72.

7 Σταθερός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης κάτω από τα όρια στόχους Η πενταετής χορήγηση του Adalat CR μείωσε κατά 50% τον καρδιαγγειακό κίνδυνο *Υπολογισμένος βάση των δεδομένων της Framingham 34.5 17.0 Καρδιαγγειακά τελικά σημεία ανά 1,000 ασθενή-έτη n) 40 30 20 10 0 Προβλεπόμενος Κατά την ένταξη Παρατηρηθής 50% μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου* Brown M, et al. Lancet 2000;356:366–72.

8 Σταθερός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης κάτω από τα όρια στόχους Αποτελέσματα ελέγχου της αρτηριακής πίεσης από τις μεγαλύτερες μελέτες στην υπέρταση Modified from Mancia G and Grassi G. J Hypertens 2002;20:1461–4. ΈναρξηTέλος 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 ΈναρξηTέλος Αρητριακή Πίεση (mmHg) Αρτηριακή Πίεση (mmHg) Διαστολική Α.Π.Συστολική Α.Π. HOPE PROGRESS CAPPP NORDIL STONE STOP-2 ALLHAT HOT LIFE INSIGHT

9 Στόχος της αντιυπερτασικής θεραπείας Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες η καρδιαγγειακή προστασία που προσφέρουν τα αντιυπερτασικά φάρμακα εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο από την πτώση της πίεσης αυτής καθ΄ αυτής Επιθυμητό όμως είναι η καρδιαγγειακή προστασία να ενισχύεται και από άλλες δράσεις πέραν της αντιυπερτασικής τους

10 Ερώτημα:  Η χορήγηση του Αdalat CR πέραν της αποδεδειγμένης ισχυρής αντιυπερτασικής δράσης προσφέρει επιπλέον προστασία στα όργανα στόχους;

11 Βιβλιογραφικές αποδείξεις INSIGHT – απαντήσεις  Νεφρική λειτουργία  Ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη  Ασβέστωση στεφανιαίων  Μεταβολές στο αγγειακό τοίχωμα των καρωτίδων Η πτώση της πίεσης ήταν η ίδια

12 Υπολογιζόμενο κλάσμα σπειραματικής διήθησης (mL/ λεπτό) 80 75 70 65 60 Αρχική τιμήΈτος 1Έτος 2Έτος 3 p < 0.05 Πέρας μελέτης * Νιφεδιπίνη υδροχλωροθειαζίδη + αμιλορίδη Μια κλινικά σημαντική μείωση της νεφρικής λειτουργικότητας εμφανίστηκε στο 1.8% των ασθενών που λάμβαναν νιφεδιπίνη και στο 4.6% των ασθενών που λάμβαναν συνδυασμό υδροχλωροθειαζίδης - αμιλορίδης (Brown M et al. Lancet 2000;356:366-72) INSIGHT- νεφρική λειτουργία σύγκριση με τα διουρητικά για την ίδια πτώση της πίεσης

13 * p = 0.02 έναντι υδροχλωροθειαζίδης + αμιλορίδης 0 1 2 3 4 5 6 υδροχλωροθειαζίδη + αμιλορίδη Ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση σακχαρώδη διαβήτη (%) Νιφεδιπίνη 5.6 4.3* (Mancia G et al. Hypertension 2003;41:431-6) INSIGHT - σακχαρώδης διαβήτης σύγκριση με τα διουρητικά για την ίδια πτώση της πίεσης

14 Επιβράδυνση της ασβέστωσης των στεφανιαίων αγγείων σύγκριση με τα διουρητικά για την ίδια πτώση της πίεσης INSIGHT - ασβέστωση στεφανιαίων Motro M and Shemesh J. Hypertension 2001;37:1410-3 Μέγιστη αύξηση στη συνολική βαθμολογία ασβεστίου (%) 100 75 50 25 0 27.0 46.8 77.8 * * 28.5 39.9 3.2 Νιφεδιπίνη υδροχλωροθειαζίδη + αμιλορίδη Αρχική τιμήΈτος 1Έτος 2Έτος 3 P = 0.02

15 Αναστολή της πάχυνσης του μέσω έσω χιτώνα των καρωτίδων σύγκριση με τα διουρητικά για την ίδια πτώση της πίεσης INSIGHT – το Αdalat CR αναστέλλει την πάχυνση του μέσου έσω χιτώνα των καρωτίδων Εξέλιξη του ΙΜΤ (mm/ έτος) 0.008 0.006 0.004 0.002 0 –0.002 Έτος 2Έτος 3Έτος 4 Πέρας μελέτης Νιφεδιπίνη υδροχλωροθειαζίδη + αμιλορίδη * ** * p < 0.01 * *p < 0.001 έναντι μηδενικού εντός της ομάδας θεραπείας Simon A et al. Circulation 2001;103:2949-54

16 Απορίες:  Μέσω ποιού μηχανισμού εξηγούνται τα προηγούμενα οφέλη;  Συναπάγεται η βελτίωση των «ενδιάμεσων σημείων» άμεσα κλινικά οφέλη για τον ασθενή;

17 Απανήσεις Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και η αρτηριακή υπέρταση επάγουν την καταστροφή οργάνων στόχων Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία Καρδιαγγειακά επεισόδια Αύξηση της αρτηριακής πίεσης Κλινική διάγνωση

18 Το Αdalat CR διαθέτει μηχανισμούς ικανούς να βελτιώσουν τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου Προγονικά κύτταρα του ενδοθηλίου Αντιφλεγμονώδης δράση Μείωση της συγκόλλησης λευκοκυττάρων Μείωση της διαπερατότητας Αυξημένη διαθεσιμότητα του ΝΟ Δράσεις της νιφεδιπίνης Μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακού συμβάματος Μείωση αρτηριακής πίεσης Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και μοριακοί μηχανισμοί της βλάβης των οργάνων

19 Η κλινική απόδειξη των παραπάνω μηχανισμών EN C RE E valuation of N ifedipine and C erivastatin on R ecovery of E ndothelial Function

20 Βελτίωση της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας των στεφανιαίων αγγείων μετά από 6 μήνες θεραπείας Αγγειογραφικές μεταβολές στη διάμετρο των στεφανιαίων αγγείων μετά από χορήγηση ακετυλοχολίνης Μεταβολή έναντι της αρχικής τιμής +Νιφεδιπίνη 18.8 10.0 Μεταβολή έναντι της αρχικής τιμής + Placebo p=0.04 0 5 10 15 20 Διαφορά μεταξύ του ποσοστού μεταβολών κατά την έναρξη της μελέτης και κατά τον μήνα 6 (τιμή για το p έναντι της εικονικής θεραπείας). H υψηλότερη δόση ακετυλοχολίνης που χορηγήθηκε κατά την έναρξη της μελέτης και κατά τον μήνα 6 (τιμή για το p έναντι της εικονικής θεραπείας). Μεταβολή έναντι της αρχικής τιμής 88% Βελτίωση Encore

21 Συμπεράσματα • Η διατηρούμενη και σταθερή αντιυπερτασική αποτελεσματικότητα της νιφεδιπίνης είναι καλά τεκμηριωμένη. • Η μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων με τη νιφεδιπίνη όπως προέκυψε από τη μελέτη INSIGHT, είναι παρόμοια με αυτήν που επιτυγχάνεται με τα συμβατικά φάρμακα πρώτης γραμμής. • Οι πρόσθετες ιδιότητες της νιφεδιπίνης προσφέρουν αυξημένη αγγειοπροστασία, πέραν αυτής που σχετίζεται με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και που τα διουρητικά δεν μπορούν να προσφέρουν.

22 Ένα ερώτημα παραμένει!  Είναι ασφαλής η χορήγηση του Adalat CR σε στεφανιαίους ασθενείς;

23 INSIGHT –αποτελέσματα σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου Δευτερογενή τελικά σημεία Ασθενείς (%) 35 30 25 20 15 10 5 0 Co-amilozide Nifedipine GITS Με ιστορικό Ε.Μ Χωρίς ιστορικό Ε.Μ Πρωτογενές τελικό σημείο Mancia G, et al. Br J Cardiol 2002;9:401–5. Με ιστορικό Ε.Μ Xωρίς ιστορικό Ε.Μ

24 Το Αdalat CR έχει αντιϊσχαιμικές ιδιότητες Modified from Parmley W, et al. J Am Coll Cardiol 1992;19:1380–9. Nifedipine GITS Mean number of ischaemic events Placebo (baseline) Nifedipine GITS Time (hours) 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0 0 5 10 15 20 25 Placebo (baseline) Nifedipine GITS 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0 Mean number of ischaemic events Time (hours) 0 5 10 15 20 25 Nifedipine GITS + β-blocker

25

26 Ο σχεδιασμός της μελέτης (1)  Για πρώτη φορά μέχρι σήμερα, σχεδιάστηκε μία τέτοιου μεγέθους, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου μελέτη, προκειμένου να αξιολογήσει τα κλινικά αποτελέσματα της χορήγησης ενός αντιστηθαγχικού φαρμάκου σε ασθενείς με συμπτωματική σταθερή στηθάγχη.  Σχεδιάστηκε με σκοπό να αξιολογήσει την επίδραση της νιφεδιπίνης μακράς διάρκειας δράσης Αdalat CR στην επιβίωση των ασθενών ελεύθερων από καρδιαγγειακά συμβάματα.  Η φαρμακευτική αγωγή των ασθενών - πριν από την ένταξη τους στη μελέτη - πληρούσε τα κριτήρια της καταλληλότερης θεραπευτικής αντιμετωπισης.

27 Ο σχεδιασμός της μελέτης (2) Placebo μία φορά ημερησίως επιπλέον της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής για την καρδιαγγειακή προστασία n=3,840 Νιφεδιπίνη GITS 30–60mg μία φορά ημερησίως επιπλέον της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής για την καρδιαγγειακή προστασία n=3,825 0 1 2 3 45 ´Eτη Τέλος μελέτης Ασθενείς με σταθερή στηθαγχή ηλικίας  35 ετών n=7,665 6

28 Κριτήρια επιλογής ασθενών Βασικά κριτήρια ένταξηςΒασικά κριτήρια αποκλεισμού  Ηλικία  35 ετών  Τεκμηριωμένη στεφανιαία νόσος  Σταθεροποιημένη κλινική κατάσταση για ένα μήνα  Τρέχουσα αντιστηθαγχική θεραπεία που δεν περιλαμβάνει CCBs τις 2 τελευταίες εβδομάδες πριν από την ένταξη στην μελέτη  Κλάσμα εξώθησης >40%  Χορήγηση υπολιπιδαιμικών φαρμάκων  Δυνατότητα προσεύλεσης και παρακολούθησης στα εξωτερικά ιατρεία  Μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια ή σχετικές επεμβάσεις 3 μήνες πριν από την ένταξη στη μελέτη  Δυσενεξία στους ανταγωνιστές ασβεστίου CCBs  Άλλες παθήσεις:βαλβιδοπάθειες, πνευμονοπάθειες μη ρυθμιζόμενος ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης και στενώσεις του γαστρεντερικού,  Ορθοστατική υπόταση ή πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση παρά την αντιυπερτασική αγωγή  Φάρμακα που αλληλεπιδρούν με τα φάρμακα της μελέτης  Εγκυμοσύνη

29 Ισόρροπη κατανομή ασθενών κατά την ένταξη Nifedipine GITSΕικονικό φάρμακο Μέση (SD) ηλικία (έτη)63.5 (9.3)63.4 (9.3) Ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου (%, n)52 (1,974)50 (1,924) CABG/PTCA (%, n)20 (766)20 (759) Θετικό test κοπώσεως (%, n)16 (616)17 (646) Στηθαγχικές κρίσεις (%, n)93 (3,544)92 (3,526) Σακχαρώδης διαβήτης (%, n)15 (565)14 (545) Μέση (SD) συστολική πίεση (mmHg)137.3 (18.8)137.6 (18.6) Μέση (SD) διαστολική πίεση (mmHg)79.9 (9.4)79.8 (9.5) Μέσος (SD) καρδιακός ρυθμός (παλμός/λεπτό)64.3 (10.3)64.4 (10.3) Μέσο (SD) κλάσμα εξώθησης (core lab value) (%) 48.3 (6.4)48.2 (6.4)

30 Η φαρμακευτική αγωγή των ασθενών πριν την ένταξη τους αντιστοιχούσε στην καλύτερη ενδεδειγμένη θεραπεία Φαρμακευτική αγωγή στην ένταξηΑσθενείς (%) Αντιστηθαγχικά 99 Υπολιπιδαιμικά68 ΑΜΕΑ20 Ασπιρίνη86 β-αποκλειστές80

31 Φαρμακευτική αγωγή κατά την ένταξη (1) Niιφεδιπίνη GITS % (n) Εικονικό φάρμακο % (n) Αντιστηθαγχικά β-αναστολείς79 (3,032)80 (3,066) Νιτρώδη, εφόσον ήταν αναγκαίο (%) Νιτρώδη,ημερήσια συντήρηση (%) 56 (2,157) 38 (1,455) 57 (2,175) 37 (1,417) Oποιοδήποτε από τα παραπάνω99 (3,775)99 (3,784) Υπολιπιδαιμικά Στατίνες63 (2,409)62 (2,389) Φιμπράτες6 (242)6 (246) Οποιοδήποτε από τα παραπάνω68 (2,607)67 (2,591)

32 Φαρμακευτική αγωγή κατά την ένταξη (2) Niιφεδιπίνη GITS % (n) Εικονικό φάρμακο % (n) Αντιστηθαγχικά β-αναστολείς79 (3,032)80 (3,066) Νιτρώδη, εφόσον ήταν αναγκαίο (%) Νιτρώδη, ημερήσια συντήρηση (%) 56 (2,157) 38 (1,455) 57 (2,175) 37 (1,417) Oποιοδήποτε από τα παραπάνω99 (3,775)99 (3,784) Υπολιπιδαιμικά Στατίνες63 (2,409)62 (2,389) Φιμπράτες6 (242)6 (246) Οποιοδήποτε από τα παραπάνω68 (2,607)67 (2,591)

33 Tο προφίλ της μελέτης 7,797 ασθενείς εντάχθηκαν 7,665 ασθενείς ξεκίνησαν τη φαρμακευτική αγωγή 5 κέντρα (128 ασθενείς ) αποκλείσθηκαν 4 δεν άρχισαν τη φαρμακευτική χορήγηση 3,825 νιφεδιπίνη GITS 3,840 εικονικό φάρμακο 3,334 ολοκλήρωσαν 3,370 ολοκλήρωσαν 291 απεβίωσαν 310 απεβίωσαν 179 δεν αλοκλήρωσαν 181 δεν ολοκλήρωσαν

34 Τελικά σημεία σε συνδυασμό με την σημαντικά κλινική έκβαση Κύριο τελικό σημείο αποτελεσματικότητας Δευτερεύοντα τελικά σημεία αποτελεσματικότητας Κύριο τελικό σημείο ασφάλειας  Θάνατος οποιασδήποτε αιτιολογίας  Έμφραγμα μυοκαρδίου  Καρδιακή ανεπάρκεια  Εγκεφαλικό που προκαλεί αναπηρία  Ανθεκτική στηθάγχη  Επεμβατική επαναγγείωση περιφερικών αγγείων 1) Κύριο τελικό σημείο αποτελεσματικότητας και επεμβάτικές πράξεις :  Στεφανιογραφία  PTCA/CABG  Θάνατος οποιασδήποτε αιτιολογίας  Εγκεφαλικό που προκαλεί αναπηρία  Έμφραγμα μυοκαρδίου 2) Οποιοδήποτε αγγειακό επεισόδιο ή επεμβατική πράξη :  Καρδιαγγειακός θάνατος  Έμφραγμα μυοκαρδίου  Ανθεκτική στηθάγχη  Επεμβατική επαναγγείωση περιφερικών αγγείων  PTCA/CABG  Εγκεφαλικό που προκαλεί αναπηρία 3)Βασικά τελικά σημεία αποτελεσματικότητας εκτός από θάνατο μη καρδιαγγειακής αιτιολογίας (οποιοδήποτε καρδιαγγειακό επεισόδιο)

35 Συχνότητα εμφάνισης κλινικών επεισοδίων Ειδικά τελικά σημεία Nιφεδιπίνη GITS (n) Placebo (n) Hazard ratio (p value) Μεταβολή (%) Θάνατος 3102911.07 (0.41)– Έμφραγμα του μυοκαρδίου 2672571.04 (0.62)– Ανθεκτική στηθάγχη 1501740.86 (0.18)  14 Καρδιακή ανεπάρκεια 861210.71 (0.015)  29 Εγκεφαλικό 77990.78 (0.10)  22 Επεμβάσεις περιφερικής επαναγγείωσης 1461181.25 (0.073)  24 Στεφανιογραφία 8951,0680.82 (<0.0001)  18 PCA 3854170.92 (0.25)  8 CABG2943710.79 (0.0021)  21

36 Η νιφεδιπίνη GITS βελτιώνει τα σημαντικά καρδιαγγειακά επεισόδια Τελικό σημείο 0.41 0.62 0.18 0.015 0.10 0.073 Hazard ratio (95% CI) p 1.07 (0.91–1.25) 1.04 (0.88–1.24) 0.86 (0.69–1.07) 0.71 (0.54–0.94) 0.78 (0.58–1.05) 1.25 (0.98–1.59) 00.511.52 Θάνατος Έμφραγμα τουμυοκαρδίου Ανθεκτική στηθάγχη Καρδιακή ανεπάρκεια Εγκεφαλικό Περιφερική επαναγείωση Υπέρ της νιφεδιπίνης GITS Υπέρ του placebo

37 Το Adalat CR αύξησε σημαντικά την ελεύθερη από καρδιαγγειακά επεισόδια και επεμβάσεις επιβίωση Death, MI, RA, HF, stroke, PREV p=0.54 Νιφεδίνη GITS Εικονικό φάρμακο Θάνατος, καρδιαγγειακό επεισόδιο ή επέμβαση (θάνατος, ΕΜ, Καρδιακή ανεπάρκεια, Ανθεκτική στηθάγχη, Εγκεφαλικό επεισόδιο, CAG, PCI, CABG)p=0.0012 Θάνατος οποιασδήποτε αιτιολογίας p=0.41 Θάνατος, Ε.Μ., Εγκεφαλικό p=0.86 Θάνατος, ΕΜ, Ανθ.Στ, Καρδιακή ανεπάρκεια, Εγκεφαλικό, Επαναγγείωση. p=0.54 11%

38 Το Adalat CR μειώνει σημαντικά τα αγγειακά επεισόδια  Η προσθήκη της νιφεδιπίνης στην ήδη πολύ καλή φαρμακευτική αγωγή μείωσε τα αγγειακά επεισόδια ή επεμβάσεις κατά 9%.  Αγγειακά επεισόδια:, Θάνατο καρδιαγγειακής αιτιολογίας, έμφραγμα μυοκαρδίου, ανθεκτική στηθάγχη, εγκεφαλικό,επαναγγείωση των περιφερικών αγγείων και επεμβατικές πράξεις PCI & CABG 9% Επιπλέον Μείωση κινδύνου

39 Οφέλη από τη χορήγηση της νιφεδιπίνης GITS H αντιστηθαγχική δράση της νιφεδιπίνης GITS βελτιώνει την ανοχή στην σωματική άσκηση 29% Μείωση της καρδιακής ανεπάρκειας P=0,015 Αποτελεσματικός και ασφαλής έλεγχος της Α.Π. Μειώνει τον αριθμό των ισχαιμικών επεισοδίων

40 Eπιπλέον κλινικά οφέλη που απορρέουν από τη μελέτη Αction Προστασία των αγγείων  21% μείωση των CABG  18% μείωση των στεφανιογραφιών  14% μείωση της ανθεκτικής στηθάγχης* Μείωση της Α.Π.  29% μείωση των νέων περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας  22% μείωση των εγκεφαλικών που προκαλούν αναπηρία* *Στατιστικά μη σημαντικό &

41 Τελικό σημείο 0.015 0.027 0.008 Odds ratio (95% CI) p 0.873 (0.768–0.993) 0.896 (0.812–0.988) 0.832 (0.726–0.954) 00.511.52 Κύριο τελικό σημείο Κύριο τελικό σημείο και επεμβάσεις Οποιοδήποτε καρδιαγγειακό επεισόδιο Υπέρ του Αdalat CR Υπέρ του placebo Στατιστικά σημαντική διαφορά στο κύριο τελικό σημείο στην υποομάδα των ασθενών με χρόνια σταθερή στηθάγχη και αρτηριακή υπέρταση

42 Στατιστικά σημαντική διαφορά στο κύριο τελικό σημείο στην υποομάδα των ασθενών με υπέρταση (2)  3,977 ασθενείς – μία μεγάλη υποομάδα  Σ.Α.Π.  140mmHg ή Δ.Α.Π.  90mmHg  Το κύριο τελικό σημείο ήταν κοινό και για την μεγάλη υποομάδα των ασθενών με υπέρταση (p=0.015) 13% Επιπλέον μείωση κινδύνου

43 H χορήγηση της νιφεδιπίνης GITS δεν συνδέεται με αντανακλαστική ταχυκαρδία Η καρδιακή συχνότητα στην ομάδα της Νιφεδιπίνης GITS αυξήθηκε μόνο κατά 1 bpm συγκριτικά με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου

44 Δεν υπάρχει κίνδυνος για υποτασικά φαινόμενα

45 Υψηλή συμμόρφωση και πολύ καλή ανοχή • Η συμμόρφωση ήταν υψηλή  79% για τη Νιφεδιπίνη GITS και 82% για το εικονικό φάρμακο • Πολή καλή ανοχή  Μόνο το 4% των ασθενών διέκοψε τη θεραπεία λόγω οιδημάτων

46 Σύνοψη  Η μελέτη Αction είναι μοναδική χάρη στον σχεδιασμό, το μέγεθος και την επιστημονική της αξιοπιστία.  Απέδειξε την ασφάλεια της νιφεδιπίνης GITS και την βελτίωση της κλινικής έκβασης των ασθενών κατά 11% όταν αυτή προστίθεται στην ήδη χορηγούμενη αγωγή  Επιπλέον για τους ασθενείς με στεφανιαία νόσο και υπέρταση απέδειξε την μείωση του συνολικού κινδύνου κατά 13% μετά τη χορήγηση νιφεδιπίνης GITS στην ήδη χορηγούμενη αγωγή. † *Κυριο τελικό σημείο και επεμβάσεις ; † Κύριο τελικό σημείο

47 Η Αction συνεχίζεται 7,665 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στη μελέτη ACTION 7,661 ασθενείς συμμετείχαν στις υπομελέτες 4 ασθενείς αποκλείσθηκαν 3,977 υπερτασικοί ασθενείς κατά την ένταξη 3,684 νορμοτασικοί ασθενείς κατά την ένταξη 1,975 Nifedipine GITS 2,002 Placebo 1,847 Nifedipine GITS 1,837 Placebo

48 H ACTION συνεχίζεται ΝορμοτασικούςΥπερτασικούς Συνολικός αριθμός ασθενών Μέση (SD) ηλικία (έτη) Φύλο άνδρες 3684 61,8 (9.3) 83% 3977 65,1 (9.3) 76% Αγγειογραφικά τεκμηριωμένη Σ.Ν. 32%33% Θετικό test κοπώσεως 15% 18% Στηθαγχικές κρίσεις Ιστορικό περιφερικής αγγειακής νόσου 92% 11% 15% Επιπλέον παράγοντες κινδύνουΚαπνιστές Ολική χοληστερόλη ≥5.0mmol /l Δείκτης μάζας σώματος ≥30.0 Kg/m 2 Oτιδήποτε από τα παραπάνω Σακχαρώδης διαβήτης (%, n) 20%61%19%73%12%16%66%26%77%17% Μέση (SD) συστολική πίεση (mmHg) 122 151 Μέση (SD) διαστολική πίεση (mmHg) 7474747485 Μέσος (SD) καρδιακός ρυθμός (παλμός/λεπτό) 63.5 (10.0) 65.1 (10.5)

49 Αction: Πράξη 2η  Τι γίνεται με όσους στεφανιαίους ήταν νορμοτασικοί; • Ποιά είναι ακριβώς τα κλινικά οφέλη για τους στεφανιαίους με υπέρταση;

50 Υπομελέτη για τους υπερτασικούς ACT IO N A C oronary Disease T rial I nvestigating O utcome with N ifedipine GITS Hypertensive subgroup analysis

51 Δημογραφικά στοιχεία υπερτασικών ασθενών Χαρακτηριστικά Υπερτασικοί (n=3977) Μέση ηλικία (έτη)65.0 (8.9) Φύλο (άνδρες - %)76 Ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου (%)49 Αγγειογραφική ΣΝ, χωρίς ιστορικό Ε.Μ. (%)33 Θετική δοκιμασία κόπωσης (%)18 Θετική στεφανιογραφία (%)66 Χωρίς ή άγνωστη στεφανιογραφία (%)32 Προηγούμενη χρήση ανταγωνιστών ασβεστίου (%)24 Λειτουργικό στάδιο κατά NYHA II–III (%)46 Στηθαγχικές κρίσεις (%)92 Ιστορικό περιφερικής αγγειακής νόσου (%)15 Προηγούμενη χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων (%)54

52 Οι υπερτασικοί ασθενείς ήταν υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου Παράγοντες κινδύνου Υπερτασικοί (n=3,977) Κάπνισμα (%)16 Ολική Χοληστερόλη  5mmol/L (%) 66 Δείκτης μάζας σώματος  30kg/m 2 (%) 26 Οτιδήποτε από τα παραπάνω (%)77 Σακχαρώδης διαβήτης (%)17 Ινσουλινοεξαρτώμενοι (%)2.7 Μέσος καρδιακός ρυθμός (παλμοί/λεπτό)65.1 (10.5)

53 Αction:Αντιυπερτασική αγωγή Φαρμακευτική αντιυπερτασική αγωγή κατά την ένταξη στη μελέτη Ομάδα Νιφεδιπίνης GITS κατά την ένταξη Ομάδα ελέγχου κατά την ένταξη Συνολικός αριθμός ασθενών Β αποκλειστές Α ΜΕΑ ή ΑΤ Ι αποκλειστές Διουρητικά Οποιοδήποτε αντιυπερτασικό από τα παραπάνω Φαρμακευτική αντιυπερτασική αγωγή στο τέλος παρακολούθησης των ασθενών Συνολικός αριθμός ασθενών Β αποκλειστές Οποιδήποτε Ανταγωνιστή Ασβεστίου Α ΜΕΑ ή ΑΤ Ι αποκλειστές Διουρητικά Οποιοδήποτε αντιυπερτασικό από τα παραπάνω 1975 77% 28% 15% 88% Στο τέλος της μελέτης 1576 77% 35% 26% 100% 2002 79% 28% 14% 88% Στο τέλος της μελέτης 1623 79% 10% 49% 32% 93% Αντιυπερτασική αγωγή της ομάδας των Υπερτασικών J Hypertension 2005;2:641-648

54 Η νιφεδιπίνη GITS εξασφαλίζει σταθερό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης 85 80 75 70 151,5mmHg 77,8mmHg 81,3mmHg 84,8mmHg 143,6mmHg 136,8mmHg Διαφορά μέσης ΣΑΠ μεταξύ των ομάδων:6,6mmHg Διαφορά μέσης ΔΑΠ μεταξύ των ομάδων :3,5mmHg 151,3mmHg 84,8mmHg J Hypertension 2005;2:641-648

55 Μεταβολές στην Αρτηριακή Πίεση Η διαφορά Αρτηριακής Πίεσης μεταξύ των δύο ομάδων είναι: 6,6mmHg για τη συστολική & 3,5mmHg για τη διαστολική αντίστοιχα Περιγραφή της Α.Π.των υπερτασικών ασθενών κατά τη διάρκεια της μελέτης Σ.Α.Π. αρχικά Σ.Α.Π. στο τέλος της μελέτης Διαφορά Δ.Α.Π. αρχικά Δ.Α.Π. στο τέλος της μελέτης Διαφορά Νιφεδιπίνη GITS 151,3136,8-14,5 p<0,001 84,877,8-7,0 p<0,001 Ομάδα ελέγχου 151,5143,6-7,9 p<0,001 84,881,3-3,5 p<0,001

56 Στατιστικά σημαντική διαφορά στο κύριο τελικό σημείο στην υποομάδα των ασθενών με υπέρταση (2)  3,977 ασθενείς – μία μεγάλη υποομάδα  Σ.Α.Π.  140mmHg ή Δ.Α.Π.  90mmHg  Το κύριο τελικό σημείο ήταν κοινό και για την μεγάλη υποομάδα των ασθενών με υπέρταση (p=0.015) 13% Επιπλέον μείωση κινδύνου

57 Σημαντική μείωση σε όλα τα τελικά σημεία για την ομάδα των υπερτασικών 0.60.811.21.4 Υπέρ νιφεδιπίνης GITS Υπέρ ομάδας ελέγχου Κλινικά συμβάματα (n) Μεταβολή (%) Hazard ratio (95% CI) Τελικό σημείο Nifedipine GITS Ομάδα ελέγχου Πρωτογενές τελικό σημείο αποτελεσματικότητα 439500  13 Πρωτογενές τελικό σημείο ασφάλειας317345  8 Οποιοδήποτε καρδιαγγειακό επεισόδιο376450  17 Θάνατος οποιοδήποτε καρδιαγγειακό επεισόδιο ή επεμβατική πράξη 768846  10 Οποιοδήποτε αγγειακό επεισόδιο ή επεμβατική πράξη 546610  11

58 Η νιφεδιπίνη GITS προλαμβάνει τα νέα περιστατικά καρδιακής ανεπάρκειας 38%  Σημαντική μείωση του αριθμού των νέων περιστατικών καρδιακής ανεπάτκειας στην ομάδα των υπερτασικών ασθενών  Η νιφεδιπίνη GITS είναι ο μόνος ΑΑ.που απέδειξε την πρόληψη περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας  Η μειώση ήταν μεγαλύτερη για την ομάδα των υπερτασικών ασθενών Υπερτασικοί 29% Το σύνολο των ασθενών

59 Η νιφεδιπίνη GITS προλαμβάνει σημαντικά τα εγκεφαλικά επεισόδια που προκαλούν αναπηρία  Στατιαστικά σημαντική μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων  Σημαντικά μεγαλύτερη μείωση στην ομάδα των υπερτασικών 33% Υπερτασικοί ασθενείς της μελέτης Το σύνολο των ασθενών της μελέτης 22%

60 Κλινικά οφέλη από τη χορήγηση νιφεδιπίνης gits σε ασθενείς με χρόνια σταθερή στηθάγχη και υπέρταση 38% μείωση των νέων περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας 28% μείωση οποιουδήποτε εγκεφαλικού επεισοδίου 33% μείωση των εγκεφαλικών που προκαλούν αναπηρία 16% μείωση της ανάγκης για νέες στεφανιογραφίες Η νιφεδιπίνη GITS προσφέρει πολλά επιπλέον μακροπρόθεσμα κλινικά οφέλη

61 Περίληψη των αποτελεσμάτων *Not statistically significant Μεμονωμένα τελικά σημεία 13% μείωση στο πρωτογενές τελικό σημείο Η ασφάλεια της νιφεδιπίνης GITS αποδείχθηκε 17% μείωση οποιουδήποτε καρδιαγγειακού συμβάματος 10% μείωση θανάτων, καρδιαγγειακού συμβάματος ή επεμβατικής πράξης 11% μείωση οποιουδήποτε αγγειακού επεισοδίου ή επέμβασης Μείωση της Α.Π.14.5/7.0mmHg 38% μείωση των νέων περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας 33% μείωση των εγκεφαλικών που προκαλούν αναπηρία 28% μείωση οποιουσήποτε εγκεφαλικού (και παροδικού) 16% μείωση της ανάγκης για νέες στεφανιογραφίες 23% μείωση της ανθεκτικής στηθάγχης* Δευτερογενή τελικά σημεία Πρωτογενή τελικά σημεία

62 Τα επιπρόσθετα κλινικά οφέλη οφείλονται στο διπλό μηχανισμό δράσης της νιφεδιπίνης GITS Διπλός μηχανισμός δράσης Πτώση της Α.Π.Αγγειοπροστασία  Καρδιακής ανεπάρκειας  Εγκεφαλικών  καρδιαγγειακών επεμβατικών πράξεων  (στεφανιογραφίες, CABG)  Ανθεκτικής στηθάγχης Σημαντική μείωση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας και νοσηρότητας

63 Υπομελέτη για τους νορμοτασικούς ACT IO N A C oronary Disease T rial I nvestigating O utcome with N ifedipine GITS Normotensive subgroup analysis

64 Δημογραφικά στοιχεία νορμοτασικών ασθενών ΧαρακτηριστικάΝορμοτασικών(n=3684) Μέση ηλικία (έτη) 61.8 (9.4) Φύλο (άνδρες - %) 83 Ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου (%) 53 Αγγειογραφική ΣΝ, χωρίς ιστορικό ΕΜ (%) 32 Θετική δοκιμασία κόπωσης (%) 15 Θετική στεφανιογραφία (%) 71 Χωρίς ή άγνωστη στεφανιογραφία (%) 28 Προηγούμενη χρήση ανταγωνιστών ασβεστίου (%) 19 Λειτουργικό στάδιο κατά NYHA II–III (%) 46 Στηθαγχικές κρίσεις (%) 92 Ιστορικό περιφερικής αγγειακής νόσου (%) 11 Προηγούμενη χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων (%) 28

65 Επιπλέον παράγοντες κινδύνου στους νορμοτασικούς ασθενείς Παράγοντες κινδύνου Nορμοτασικοί (n=3,684) Κάπνισμα (%)20 Ολική Χοληστερόλη  200 mg/dl (%) 61 Δείκτης μάζας σώματος  30 kg/m 2 (%) 19 Οτιδήποτε από τα παραπάνω (%)73 Σακχαρώδης διαβήτης (%)12 Ινσουλινοεξαρτώμενοι (%)2 Μέση καρδιακή συχνότητα (bpm)63.5

66 Αction: Nορμοτασικοί Νιφεδιπίνη gits Eικονικό φάρμακο Φαρμακευτική αντιυπερτασική αγωγή κατά την ένταξη στη μελέτη Συνολικός αριθμός ασθενών Β αποκλειστές Α ΜΕΑ ή ΑΤ Ι αποκλειστές Διουρητικά Οποιοδήποτε αντιυπερτασικό από τα παραπάνω Φαρμακευτική αντιυπερτασική αγωγή στο τέλος παρακολούθησης των ασθενών Συνολικός αριθμός ασθενών Β αποκλειστές Α ΜΕΑ ή ΑΤ Ι αποκλειστές Διουρητικά Οποιοδήποτε αντιυπερτασικό από τα παραπάνω 184782%17%7,5%87%157678%25%13%100%183781%17%8,6%87%155478%28%15%87% Αντιυπερτασική αγωγή της ομάδας των νορμοτασικών

67 Η νιφεδιπίνη GITS εμποδίζει την άνοδο της ΑΠ Δεν προκαλεί υποτασικά φαινόμενα 85 80 75 70 124,2mmHg 74,1mmHg 76,2mmHg 128,2mmHg 74,6mmHg 122,3mmHg Διαφορά μέσης ΣΑΠ μεταξύ των ομάδων :3,9mmHg 122,4mmHg 74,3mmHg Διαφορά μέσης ΔΑΠ μεταξύ των ομάδων :2,4mmHg J Hypertension 2005;2:641-648

68 Η νιφεδιπίνη GITS εμποδίζει την άνοδο της Α.Π. Περιγραφή της Α.Π.των νορμοτασικών ασθενών κατά τη διάρκεια της μελέτης Σ.Α.Π. αρχικά Σ.Α.Π. ατο τέλος της μελέτης ΔιαφοράΔ.Α.Π. αρχικά Δ.Α.Π.στο τέλος της μελέτης Διαφορά Ομάδα Αdalat CR 122,3mmHg124,2 mmHg1,9mmHg p<0,001 74,6mmHg74,1mmHg-0,5mmHg p<0,001 Ομάδα ελέγχου 122,4mmHg128,2mmHg5,8 mmHg p<0,001 74,3mmHg76,2mmHg1,9mmHg p<0,001 Η διαφορά Αρτηριακής Πίεσης μεταξύ των δύο ομάδων είναι: 3,9mmHg για τη συστολική & 2,4mmHg για τη διαστολική αντίστοιχα

69 Η νιφεδιπίνη GITS προλαμβάνει σημαντικά τα εγκεφαλικά επεισόδια και στους νορμοτασικούς ασθενείς  Στατιστικά σημαντική μείωση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων συμπεριλαμβανομένων και των παροδικών 30%30% Νορμοτασικοί ασθενείς της μελέτης

70 Μακροπρόθεσμα κλινικά οφέλη από τη χορήγηση νιφεδιπίνης GITS σε νορμoτασικούς ασθενείς με χρόνια σταθερή στηθάγχη Μείωση κατά 30% οποιουδήποτε εγκεφαλικού επεισοδίου Μείωση κατά 32% της ανάγκης για νέες αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις με τοποθέτηση μοσχεύματος (CABG) Μείωση κατά 21% της ανάγκης για νέες στεφανιογραφίες

71 Nφεδιπίνη GITS & ασθενείς με χρόνια σταθερή στηθάγχη  Η χορήγηση της νιφεδιπίνης GITS είναι ασφαλής  Μειώνει τον αριθμό των ισχαιμικών και των στηθαγχικών επεισοδίων  Αυξάνει την ελεύθερη από καρδιαγγειακά συμβάματα και επεμβάσεις επιβίωση των ασθενών αυτών  Τα μακροπρόθεσμα οφέλη είναι σημαντικά και για τους νορμοτασικούς,είναι όμως σημαντικότερα στους υπερτασικούς

72 Συμπερασματικά Αdalat CR Αγγεοπροστασία Πτώση της Α.Π. Ανακούφιση από τα συμπτώματα Καρδιαγγειακή προστασία Τρόπος δράσης Κλινικά οφέλη Πτώση της Α.Π.

73 Το Αdalat CR δρα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του καρδιαγγειακού κινδύνου Αρχικά στάδια  Ελέγχει επί 24ώρου την αρτηριακή πίεση  Βελτιώνει την λειτουργία του ενδοθηλίου Ενδιάμεσα στάδια  Ελέγχει επί 24ώρου την αρτηριακή πίεση  Επιβραδύνει την εξέλιξη της αθυροσκλήρυνσης  Προστατεύει την αγγειακή λειτουργία Τελευταία στάδια  Ελέγχει επί 24ώρου την αρτηριακή πίεση  Μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο  Προστατεύει τα όργανα στόχους  Βελτιώνει σημαντικά το κλινικό απότελεσμα

74 Υπέρ δραστικού φαρμάκουΥπέρ εικονικού φαρμάκου Hazard ratio (95% CI) Αριθμός καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε μέλετες με στεφανιαίους ασθενείς παρόμοιου σχεδιασμού 0.51 p<0.001 p=0.0012 p=0.35 p<0.005 HOPE EUROPA CAMELOT ACEI CAMELOT CCB ACTION PEACE 1.25 p<0.001 p=0.16 651/826 Ασθενείς με καρδιαγγειακά συμβάματα (n) δραστικό vs εικονικού φαρμάκου 1439/1583 904/1043 1284/1311 136/151 110/151 PREVENT p=0.01 86/116

75 Περιγραφή της φαρμακοτεχνικής μορφής του Adalat CR

76 Το Αdalat CR δαμάζει τη νιφεδιπίνη


Κατέβασμα ppt "1975 2004 1990 1997 2000 Κυκλοφορούν οι κάψουλες Adalat Κυκλοφορεί το Adalat RETARD Δημοσιεύεται η μελέτη INTACT – Η νιφεδιπίνη μειώνει τις νέες αθηροσκληρωτικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google