Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας 2011-2014
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δημόσια Διαβούλευση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

2 Σκοπιμότητα Η δομή και η διάρθρωση της Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και απαιτεί συνεχή ενημέρωση, υψηλό βαθμό οργάνωσης και τεχνογνωσία Ένα βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του πλαισίου αυτού, που θα περιλαμβάνει τους άξονες πολιτικής του κάθε σύγχρονου Δήμου. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

3 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος
Στις 7 Ιουνίου 2010 με τον υπ’ αριθμόν 3852 Νόμο (ΦΕΚ Α/87/ ) καθορίσθηκε η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσω του Προγράμματος Καλλικράτης Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα άρθρα 266 και 267 του υπ’ αριθμόν 3852 νόμου, προβλέπεται ότι για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

4 Σκοπός Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σητείας στοχεύει στη διαμόρφωση ενός προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης, εσωτερικής αναβάθμισης του Δήμου και προώθησης των συνεργασιών. Ειδικότερα, με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος επιδιώκεται: Η προώθηση των αναπτυξιακών υποδομών και των τοπικών επενδύσεων Η βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Η ανάπτυξη των συνεργασιών με τους όμορους δήμους και άλλους φορείς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

5 Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και παράλληλα θα εξειδικεύονται οι δράσεις της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

6 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ως οργανισμών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Το όραμα και οι αρχές του Δήμου Η στρατηγική του Δήμου Οι άξονες & τα μέτρα του προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

7 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Τα σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ιεράρχηση & συνοπτικός προγραμματισμός των δράσεων Ομαδοποίηση των δράσεων του προγράμματος Αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων Α προτεραιότητας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εκτίμηση των εσόδων Κατανομή των εσόδων για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

8 Διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού προγράμματος
Βήμα 1 : Προετοιμασία και οργάνωση Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Βήμα 3 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών Βήμα 4 : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Βήμα 5 : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης Βήμα 6 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης Βήμα 7 : Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων Βήμα 8 : Οικονομικός προγραμματισμός Βήμα 9 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

9 Διαδικασία Διαβούλευσης
Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών αλλά και των τοπικών επαγγελματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων του Δήμου για τους νέους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

10 Στρατηγικός Σχεδιασμός
Η στρατηγική του Δήμου Σητείας αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. Με γνώμονα λοιπόν το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου προκύπτουν και βασικοί Άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται σε Μέτρα, και στη συνέχεια βάσει των μέτρων αυτών καθορίζονται οι Γενικοί Στόχοι του Δήμου Σητείας. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η αποστολή και το όραμα του Δήμου Σητείας που αναλύεται σε Άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι σταδιακά αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα και Γενικοί Στόχοι των Μέτρων). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

11 Ιεραρχικό Διάγραμμα εξειδίκευσης της Στρατηγικής
Αποστολή - Όραμα Στρατηγικοί Στόχοι Άξονες Προτεραιότητας Μέτρα Γενικοί Στόχοι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

12 Άξονες Προτεραιότητας Δήμου Σητείας
Όραμα Δημοτικής Αρχής Α.Π. 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Α.Π. 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α.Π. 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Π. 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

13 Ανάλυση Α.Π. 1 σε Μέτρα Α.Π. 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1.: Φυσικό Περιβάλλον ΜΕΤΡΟ 1.2: Υποδομές δικτύων ύδρευσης/ αποχέτευσης και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ΜΕΤΡΟ 1.3: Οικιστικό περιβάλλον ΜΕΤΡΟ 1.4: Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία ΜΕΤΡΟ 1.5: Πολιτική Προστασία Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

14 Ανάλυση Μέτρου 1.1 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 1.1.: Φυσικό Περιβάλλον 1. Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων 2. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Υδάτων 3. Οικολογική ευαισθητοποίηση πολιτών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

15 Ανάλυση Μέτρου 1.2 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 1.2: Υποδομές δικτύων ύδρευσης/ αποχέτευσης και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας 1. Προστασία της δημόσιας υγείας 2. Βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης- άρδευσης-αποχέτευσης 3. Σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

16 Ανάλυση Μέτρου 1.3 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 1.3: Οικιστικό περιβάλλον 1. Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός 2. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης 3. Αναβάθμιση και επέκταση του αστικού πρασίνου 4. Αποκατάσταση και ανάδειξη υποβαθμισμένων περιοχών 5. Αξιοποίηση περιοχών για τη δημιουργία κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων 6. Αναπλάσεις οικισμών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

17 Ανάλυση Μέτρου 1.4 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 1.4: Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία 1. Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου του Δήμου 2. Βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών 3. Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και στάθμευσης 4. Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

18 Ανάλυση Μέτρου 1.5 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 1.5: Πολιτική Προστασία 1. Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 2. Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

19 Ανάλυση Α.Π. 2 σε Μέτρα Α.Π. 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 2.1: Υγεία και Κοινωνική φροντίδα ΜΕΤΡΟ 2.2: Υποδομές Εκπαίδευσης ΜΕΤΡΟ 2.3: Αθλητισμός και Νεολαία ΜΕΤΡΟ 2.4: Τουρισμός και Πολιτισμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

20 Ανάλυση Μέτρου 2.1 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 2.1: Υγεία και Κοινωνική φροντίδα 1. Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών προσχολικής αγωγής 2. Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων προγραμμάτων και δομών κοινωνικής φροντίδας 3. Βελτίωση και ανάπτυξη δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

21 Ανάλυση Μέτρου 2.2 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 2.2: Υποδομές Εκπαίδευσης 1. Ανέγερση-Συντήρηση σχολικών μονάδων 2. Ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

22 Ανάλυση Μέτρου 2.3 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 2.3: Αθλητισμός και Νεολαία 1. Κατασκευή νέων - αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων 2. Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προγραμμάτων άθλησης 3. Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού 4. Δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή των νέων στην τοπική ανάπτυξη και θεσμική λειτουργία 5. Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

23 Ανάλυση Μέτρου 2.4 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 2.4: Τουρισμός και Πολιτισμός 1. Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού 2. Διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας 3. Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση 4. Ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

24 Ανάλυση Α.Π. 3 σε Μέτρα Α.Π. 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1: Απασχόληση ΜΕΤΡΟ 3.2: Ανάπτυξη Πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενής τομέα ΜΕΤΡΟ 3.3: Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

25 Ανάλυση Μέτρου 3.1 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 3.1: Απασχόληση 1. Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

26 Ανάλυση Μέτρου 3.2 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 3.2: Ανάπτυξη Πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενής τομέα 1. Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας με τις τοπικές επιχειρήσεις, οικονομικούς και λοιπούς φορείς 2. Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας 3. Δημιουργία και επέκταση δημοτικών επιχειρηματικών υποδομών 4. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή Τομέα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

27 Ανάλυση Μέτρου 3.3 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 3.3: Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης 1. Αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Δήμου για την ανάπτυξη και χρήση καινοτομιών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του Δήμου, των φορέων και των πολιτών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

28 Ανάλυση Α.Π. 4 σε Μέτρα Α.Π. 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.1: Διαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών ΜΕΤΡΟ 4.2: Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής ΜΕΤΡΟ 4.3: Βελτίωση Οικονομικών και Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας ΜΕΤΡΟ 4.4: Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες ΜΕΤΡΟ 4.5: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες ΜΕΤΡΟ 4.6: Ψηφιακή Σύγκλιση ΜΕΤΡΟ 4.7: Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

29 Ανάλυση Μέτρου 4.1 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.1: Διαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 1. Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δήμου 2. Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία των Νομικών Προσώπων του Δήμου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

30 Ανάλυση Μέτρου 4.2 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.2: Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής 1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Δήμου 2. Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας 3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων - Επιμόρφωση 4. Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

31 Ανάλυση Μέτρου 4.3 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.3: Βελτίωση Οικονομικών και Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας 1. Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου 2. Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και διαχείρισης έργων 3. Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

32 Ανάλυση Μέτρου 4.4 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.4: Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες 1. Ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

33 Ανάλυση Μέτρου 4.5 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.5: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες 1. Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 2. Βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

34 Ανάλυση Μέτρου 4.6 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.6: Ψηφιακή Σύγκλιση 1. Αξιοποίηση και επέκταση της ευρυζωνικότητας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

35 Ανάλυση Μέτρου 4.7 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.7: Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες 1. Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

36 Υποβολή Προτάσεων Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Σητείας την περίοδο , σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με υποβολή προτάσεων. Για τη δική μας Δημοτική Αρχή η γνώμη σας μετράει, η γνώμη σας έχει αξία. Και θέλουμε να την ακούσουμε πριν διαμορφώσουμε οριστικά το νέο επιχειρησιακό μας σχέδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σητείας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google