Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 1 Οντολογίες & εργαλείο συγγραφής για το "ΚΛΕΙΩ" Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 1 Οντολογίες & εργαλείο συγγραφής για το "ΚΛΕΙΩ" Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 1 Οντολογίες & εργαλείο συγγραφής για το "ΚΛΕΙΩ" Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Στέλλα Μαρκαντωνάτου Μαρίνα Βασιλείου Όλγα Γιαννούτσου Νίκος Ιωάννου

2 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 2 Χαρακτηριστικά (1)  ιεραρχική αναπαράσταση της γνώσης ( σε ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία )  απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ των εννοιών  μονοσήμαντη δήλωση των εννοιών  προτυποποίηση της γνώσης

3 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 3 Χαρακτηριστικά (2)  σχήμα κοινό για χρήση  άμεσα επεκτάσιμη δομή  άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμη δομή

4 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 4 ΚΛΕΙΩ  μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών  κοινή ονοματοδοσία των διαδικασιών & των επιμέρους σταδίων  κοινά σημεία αναφοράς για τους εργαζόμενους των εταιρειών & τους πελάτες τους  μοναδική σήμανση  μοναδική σήμανση  βελτιστοποίηση των διαδικασιών & ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση

5 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 5 Πρότυπα επιχειρησιακών οντολογιών  http://www.boroprogram.org/index.html  http://www.intelsystech.com/site/rd.html

6 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 6 To project CEO To project CEO (Core enterprise ontologies) έχει ήδη ασχοληθεί με το state of the art για business ontologies και για να το κάνει αυτό βασίστηκε στις παρακάτω οντολογίες: •TOVE's (TOronto Virtual Enterprise) Organisation Ontology, •AIAI's Enterprise Ontology, •Cycorp's Cyc® Knowledge Base, and •W.H. Inmon's Data Model Resource Book

7 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 7 Σύμφωνα με το CEO (1996- 2002): •Δεν υπάρχουν πολλές επιχειρησιακές οντολογίες •Αυτές που υπάρχουν δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ισχύ.

8 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 8 Τι εμπεριέχει μια επιχειρησιακή οντολογία •Προϊόντα •Εγχώρια αγορά •Λογιστικά πρότυπα •Εσωτερικές διαδικασίες •Ανταγωνιστές •Ανταγωνιστικά προϊόντα κ.α.

9 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 9 Τεχνολογία και Οντολογίες Τεχνολογικά οι οντολογίες μοιάζουν με βάσεις δεδομένων και αποτελούνται από τρία βασικά στοιχεία: •Το γλωσσικό στοιχείο •Το γνωσιακό μοντέλο του θεματικού πεδίου •Το λογισμικό διαχείρισης της οντολογίας

10 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 10 Χρήση XML •Υπάρχει σχολιασμός θεματικών πεδίων •Αναμένεται να χρησιμοποιείται ευρέως στο μέλλον για ανταλλαγή εγγράφων στο Β2Β

11 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 11 Πλεονεκτήματα •Καλύτερη λειτουργικότητα των υπηρεσιών εντός της εταιρείας και στις συναλλαγές με άλλες εταιρείες. •Διάχυση και επαναχρησιμοποίηση της γνώσης. •Κάποιες οντολογίες που στηρίζονται στον ιστό π.χ. XML θέτουν τις βάσεις για την επόμενη γενιά σημασιολογικού ιστού αυτού του τύπου.

12 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 12 Εργαλεία για οντολογίες •Ontolingua, web-based •Webonto, web-based & γραφικό περιβάλλον •ProtegeWin,windows-based& γραφικό περιβάλλον •Ontosaurus, web-based •ODE, windows-based, συνδυασμός γραφικού περιβάλλοντος και επεξεργαστή κειμένου •KADS22, συνδυασμός γραφικού περιβάλλοντος και επεξεργαστή κειμένου •Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού (SIS)

13 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 13 Τι προτείνουμε (οντολογία)  μελέτη του λογισμικού των εταιρειών ALTEC & MODUS  εξακρίβωση των χαρακτηριστικών τους & κατανόηση των διαδικασιών  συλλογή των όρων  κατασκευή επιχειρησιακής οντολογίας με  μονοσήμαντη ονοματοδοσία των όρων &  κατάδειξη των μεταξύ τους σχέσεων

14 ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 14 Τι προτείνουμε (εργαλείο συγγραφής) Προδιαγραφές 1.χρήσης της ορολογίας (βλ. οντολογία) 2.μορφοποίησης (templates) 3.γλωσσικές 2 & 3: θα καθορισθούν βάσει των κειμένων


Κατέβασμα ppt "ΙΕΛΕναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα "ΚΛΕΙΩ" 7η Νοεμβρίου 2003 1 Οντολογίες & εργαλείο συγγραφής για το "ΚΛΕΙΩ" Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google