Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΙΝΤΕRREG IIIB / MEDOCC- ECO QUARTIERS : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ και η συμμετοχή του ΟΕΚ σε αυτό Παρουσίαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΙΝΤΕRREG IIIB / MEDOCC- ECO QUARTIERS : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ και η συμμετοχή του ΟΕΚ σε αυτό Παρουσίαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΙΝΤΕRREG IIIB / MEDOCC- ECO QUARTIERS : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ και η συμμετοχή του ΟΕΚ σε αυτό Παρουσίαση στο πλαίσιο του μαθήματος « Χωρικός Σχεδιασμός και βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, διδάσκουσα : Στέλλα Κυβέλου, Επίκουρη καθηγήτρια προσκεκλημένος ομιλητής : Αντώνιος Παπαδόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος Mηχανικός, Aν.Διευθυντής ΟΕΚ ljdhfksdjfhkdfh

2 Αρχική διαπίστωση Ενώ η κατοικία προέκυψε από την ανάγκη προστασίας του ανθρώπου ΑΠΟ το Περιβάλλον Σήμερα συζητάμε για τρόπους προστασίας του Περιβάλλοντος ΑΠΟ την Κατοικία

3 Διάρθρωση παρουσίασης
Ο.Ε.Κ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEREG III B MEDOCC

4 Η κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα :
ΟΕΚ ΕΙΥΑΠΟΕ Υπ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΠΟΣ

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Αρχικοί στόχοι Ενεργειακή κατάσταση Κατασκευαστικά στοιχεία

6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Εξέλιξη της οικοδομικής πρακτικής Κανονισμός θερμομόνωσης Πρώτες ΑΠΕ

7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Σημερινές συνθήκες : Ανάγκη νέας προσέγγισης της κατοικίας Ποιότητα των κατοικιών : Οικολογική παράμετρος

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTEREG III B MEDOCC
Ενεργοποίηση : πολιτών - ατομικά ή συλλογικά, ΜΚΟ - CECODHAS, Μεσόγειος SOS,… κυβερνήσεων…

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDOCC Διεθνή προγράμματα : χρηματοδοτούνται εκπονούνται εφαρμόζονται

10 1. Γενικό αντικείμενο του Προγράμματος
1.  Γενικό αντικείμενο του Προγράμματος δημιουργία νέων οικισμών στην Μεσόγειο, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης   .

11 2. Εταίροι του Προγράμματος
2.  Εταίροι του Προγράμματος 2.1 Ευρωπαϊκές μεσογειακές πόλεις DOS HERMANAS (Ισπανία) PEZENAS (Γαλλία) – (συντονιστής) FAENZA (Ιταλία) COSENZA (Ιταλία) ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Ελλάς)

12 2.2 Εξειδικευμένοι Οργανισμοί
2.2 Εξειδικευμένοι Οργανισμοί AFNOR LA FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION ANDALUCIA CR.U.I.E.-D.I.Am ΠανεπιστήμιοΓένοβας MEDSOS Μεσόγειος SOS NEOPOLIS ΟΕΚ Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

13 3. Διάρκεια του Προγράμματος
3.   Διάρκεια του Προγράμματος Μάιος 2006 – Μάιος 2008

14 4. Επιχειρησιακοί στόχοι
4.   Επιχειρησιακοί στόχοι  · ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην κατασκευή νέων αστικών χώρων, · βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους, · προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, ·   περιορισμός της ρύπανσης, ·   αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων, ·  βιώσιμη κινητικότητα/προσβασιμότητα · διάδοση - μεταφορά των αποτελεσμάτων

15 Και αυτό, προωθώντας την συνεργασία μεταξύ :
πόλεων μεσαίου μεγέθους της περιοχής της Μεσογείου, φορέων λήψης αποφάσεων διαφόρων επιπέδων/κλιμάκων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

16 5. Συνθετική Περιγραφή Φάσεων & Δράσεων του Προγράμματος
5. Συνθετική Περιγραφή Φάσεων & Δράσεων του Προγράμματος 5.1 Πρώτη Φάση : Πιλοτικά προγράμματα 5.2 Δεύτερη Φάση : Διάδοση και μεταφορά των αποτελεσμάτων - δικτύωση

17 5.1 Πρώτη Φάση : Πιλοτικά προγράμματα
5.1 Πρώτη Φάση : Πιλοτικά προγράμματα Ανάλυση προβλημάτων και κατάστασης. Τοπικές πειραματικές εφαρμογές. Ομογενοποίηση των πιλοτικών προγραμμάτων. Σύνταξη και βελτίωση των εργαλείων/μεθόδων.

18 1. Med Eco-Urbanisme Ερωτηματολόγιο για την διευκόλυνση : λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης ενός έργου

19 2. Med Eco-Constructibilité
Κριτήρια για : περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές αποδόσεις του έργου. Επίδρασή τους στην βιωσιμότητα του έργου

20 3. Med Eco-Gouvernance Βοήθεια στις επαφές με: Εμπλεκόμενους φορείς και Τοπικό πληθυσμό

21 4. Med Eco-Sensibilisation
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των : τοπικών αρχών, υπαλλήλων διαφόρων φορέων και εταίρων του ιδιωτικού τομέα.

22 5.2 Δεύτερη Φάση : Διάδοση και μεταφορά των αποτελεσμάτων - δικτύωση
5.2 Δεύτερη Φάση : Διάδοση και μεταφορά των αποτελεσμάτων - δικτύωση 5.2.1 Έκδοση και διάδοση των εργαλείων, μεθόδων και καλών πρακτικών. 5.2.2 Δημιουργία ιστοσελίδας και βάσης δεδομένων. 5.2.3 Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας 5.2.4 Διοργάνωση Συνεδρίου στην Αθήνα.

23 NEOPOLIS : ο ρόλος ·δια βίου επιμόρφωση, ·επιμόρφωση εξειδίκευσης : (οικο-κατασκευαστές/eco-batisseurs), ·παρακολούθηση(follow-up) των μελετών.

24 Τα εργαλεία κατάρτισης
απευθύνονται κυρίως : σε δημόσιους φορείς, στις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, σε τοπικούς φορείς και σε τοπικές επιχειρήσεις Στόχος : βελτίωση της τεχνογνωσίας τους

25 Τα εργαλεία διάδοσης -Δικτύωση
Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα (Απρ.08) υπογραφή Οικο-Χάρτας Αθηνών(*) βάσεις για την επέκταση του δικτύου και σε άλλες μεσογειακές χώρες (Μάλτα, Κύπρος, Τυνισία, κ.λπ.) (*)«Οικολογική Χάρτα των Αθηνών για τις Μεσογειακές Οικο-γειτονιές» (αποφυγή σύγχυσης με την από το 1933 υπάρχουσα «Χάρτα των Αθηνών»)

26 6. Επιπτώσεις του προγράμματος στο Έργο του ΟΕΚ
6. Επιπτώσεις του προγράμματος στο Έργο του ΟΕΚ 6.1 Οικονομικές επιπτώσεις Καμία οικονομική επιβάρυνση Συμμετοχές 75%-25% 6.2 Τεχνικές επιπτώσεις Ανταλλαγή εμπειριών Εφαρμογή των αρχών του Προγράμματος στον οικισμό ΙΑΣΜΟΣ I

27 7. Εφαρμογή των αρχών του MEDOCC στους οικισμούς της Ελευσίνας
Εφαρμογή του εργαλείου Med Eco-Constructibilité (Neopolis) Σημείωση: ήδη μελετημένο και σε φάση κατασκευής έργο

28 7.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εφαρμογής των εργαλείων MEDOCC στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Βλ. ιστό αράχνης

29 8. Ποιο μέλλον για το MEDOCC;
8.1 Συνέχεια της συνεργασίας – θεσμοθέτηση 8.2 Τομείς δράσης : Εκπαίδευση Επέκταση - διάδοση Δράσεις με νεολαία Έρευνα Ενέργεια– Intelligent Energy

30 . .

31 ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΑΣΜΟΣ Ι
Βασικές αρχές : κατάλληλη πολεοδομική διάταξη κτιρίων (βορράς-νότος) ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος ηλιασμός/σκιασμός σωστή διάταξη κτιρίων ώστε να ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, κατοικίες με τις σύγχρονες προδιαγραφές (θερμομόνωση, χρήση ΑΠΕ)

32 ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΑΣΜΟΣ Ι
κατασκευαστικά οικολογικά υλικά κατά το δυνατόν προερχόμενα από την τοπική αγορά, πυκνό δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων θέρμανση από φυσικό αέριο δημόσιος φωτισμός με φωτοβολταϊκά πάνελ προκαταρκτική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τους δικαιούχους ΟΕΚ διαχείριση απορριμάτων, διαχωρισμός, κάδοι ανακύκλωσης, κομποστοποίηση φυτικών προϊόντων μέγιστη φύτευση με εγχώρια φυτά, κατάλληλη διευθέτηση (στον βορρά)του υψηλού πρασίνου, έκδοση φυλλαδίου ενημέρωσης των οικιστών ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάγκη ανακύκλωσης

33 Οικολογικό – αντιοικονομικό ;
Κόστος οικο-κατοικίας>κατά 3-8% του κόστους κλασσικής κατοικίας Απόσβεση σε βάθος χρόνου


Κατέβασμα ppt "Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΙΝΤΕRREG IIIB / MEDOCC- ECO QUARTIERS : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ και η συμμετοχή του ΟΕΚ σε αυτό Παρουσίαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google