Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Αεροζόλ (FEA) Αποθήκευση προϊόντων Αεροζόλ Ημερίδα, 22/10/08 Δ.Αργυρόπουλος Διευθυντής Κέντρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Αεροζόλ (FEA) Αποθήκευση προϊόντων Αεροζόλ Ημερίδα, 22/10/08 Δ.Αργυρόπουλος Διευθυντής Κέντρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Αεροζόλ (FEA) Αποθήκευση προϊόντων Αεροζόλ Ημερίδα, 22/10/08 Δ.Αργυρόπουλος Διευθυντής Κέντρου Logistics L’OREAL HELLAS Α.Ε.

2 Εγχειρίδιο από FEA τον 9/2005 Μετάφραση από ΣΑΕ τον 10/2007  www.haa.grwww.haa.gr Επέκταση της Ελληνικής Νομοθεσίας η οποία έχει πάντα προτεραιότητα Ασφαλής αποθήκευση προϊόντων αεροζόλ Μια βασική απαίτηση για τη βιομηχανία Ημερίδα, 22/10/08 Σκοπός:  Βασικές συστάσεις ασφάλειας  Ο λόγος για τον οποίο αξίζει να γίνει κάποια ενέργεια  Τα βασικά σημεία ενός συστήματος ασφάλειας

3 Βασικά σημεία Ημερίδα, 22/10/08 Ορολογία (hazards, risks, …) Γενικές απαιτήσεις αποθήκευσης Σύστημα ασφαλούς αποθήκευσης Αποθήκευση στο Λιανεμπόριο Αναφορά σε Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία

4 Ορολογία Ημερίδα, 22/10/08 Επικινδυνότητα (hazard)  Η ιδιότητα που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ζημιά Διακινδύνευση (risk)  Η πιθανότητα που έχει μια επικινδυνότητα να προκαλέσει ζημιά Εκτίμηση διακινδύνευσης (risk assessment)  Προσδιορισμός: Επικινδυνότητας Εμπλεκομένων Διακινδυνεύσεων Τρόπων μείωσης της διακινδύνευσης Αναθεώρηση αυτών

5 Επικινδυνότητες Αεροζόλ Ημερίδα, 22/10/08 Ευφλεκτότητα προωθητικού Φυσικές επικινδυνότητες και επικινδυνότητες για την υγεία της δραστικής ουσίας Εκτόνωση της πίεσης

6 Διακινδυνεύσεις Αεροζόλ (Aerosol Risks) Ημερίδα, 22/10/08 Μη φθορά  Μη διαρροή Μικρή διαρροή  Απίθανο να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο Τρύπια ή φθαρμένα αεροζόλ + πηγή ανάφλεξης  Φωτιά Φωτιά  Επέκταση της φωτιάς ως καύσιμο  Τοξικά ή διαβρωτικά αέρια Φωτιά  Έκρηξη φιάλης  Μπάλα φωτιάς και μηχανική ζημιά Διακινδυνεύσεις:  Τρύπημα από πιρούνια ανυψωτικού  Πάτημα  Πτώση από ύψος  Σκάσιμο από θέρμανση  Υπερστοίβαξη Φθορά αεροζόλ:

7 Γενικές απαιτήσεις αποθήκευσης Ημερίδα, 22/10/08 Εξαερισμός Απομάκρυνση συσσωρευμένων ποσοτήτων ατμών Ξηρό περιβάλλον για αποφυγή διάβρωσης Τρόποι διαφυγής Επαρκείς διάδρομοι προσπέλασης Σαφώς χαρακτηρισμένοι Ελεύθεροι … Ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη προσέγγιση Εξουσιοδοτήσεις Συνοδεία επισκεπτών Πηγές ανάφλεξης Γυμνές φλόγες (από εργασίες συντήρησης) Στατικός ηλεκτρισμός Πιρούνια ανυψωτικών (κάλυψη με ανοξείδωτο χάλυβα) Πρίζες και διακόπτες Κάπνισμα…

8 Γενικές απαιτήσεις αποθήκευσης Ημερίδα, 22/10/08 Ασφαλής χειρισμός και εκπαίδευση Χρήση συρρικνωτικού φιλμ για αποφυγή πτώσης Αποφυγή κατάρρευσης παλέτας Σωστό στοίβαγμα Άδεια χειριστών περονοφόρων Εκπαίδευση για σωστή διαχείριση φθαρμένων αεροζόλ Απόθεμα προϊόντων με φθορές Απομάκρυνση με το χέρι Αποθήκευση σε αεριζόμενο χώρο Φθορά από περονοφόρο  Αφήνουμε το όχημα όπως είναι Μεγάλες ποσότητες  Ειδική εκτίμηση διακινδύνευσης Επιθεώρηση και έλεγχος Έλεγχος για διαρροές Αποφυγή υπερθέρμανσης Κάτω από 50ºC Πυρόσβεση Από δύο ξεχωριστές πηγές Για τουλάχιστον δύο ώρες

9 Γενικές απαιτήσεις αποθήκευσης Ημερίδα, 22/10/08 Σύστημα πυροπροστασίας Βασισμένο σε κανονισμούς, πυροσβεστική, ασφαλιστές, … Εξαρτάται από τα δεδομένα της κάθε αποθήκης Καταιονητήρες (sprinklers) οροφής και ραφιών (NFPA 30B) Υπολογισμός απαιτούμενης παροχής, πίεσης, αντλιών, … Έλεγχος πυροσβεστικού συγκροτήματος κατά τακτά διαστήματα Σύστημα αφρού (NFPA 11A) Πλέγματα Πυράντοχοι τοίχοι

10 Σύστημα ασφαλούς αποθήκευσης Ημερίδα, 22/10/08 Εκπαίδευση:  Σε προσωπικό, εργολάβους και επισκέπτες  Σύστημα καθηκόντων και αρμοδιοτήτων  Συνειδητοποίηση και κατάλληλη αντίδραση  Αξιολόγηση εκπαίδευσης και τεκμηρίωση  Τακτικές συζητήσεις σε ομάδες Συντήρηση:  Μέριμνα ώστε να αποφεύγεται φωτιά  Άδεια θερμής εργασίας Επιθεωρήσεις:  Τακτικές  Χρήση καταστάσεων ελέγχου  Εμπλοκή χειριστών Σχέδιο έκτακτης ανάγκης:  Οδηγία Seveso εάν αυτό απαιτείται  Ομάδα Άμεσης Επέμβασης  Εκπαίδευση όλου του προσωπικού  Γραπτές οδηγίες  Ασκήσεις Τάξη και καθαριότητα:  Όχι δοχεία στο δάπεδο  Όχι καύσιμα απορρίμματα  Όχι διαβρωτικά προϊόντα  Εκπαιδευμένο προσωπικό καθαριότητας  Κατάλληλα μηχανήματα

11 Αποθήκευση και έκθεση αεροζόλ στο Λιανεμπόριο Ημερίδα, 22/10/08 Αποθήκευση Σε δροσερό χώρο, καλά αεριζόμενο Διατήρηση επαρκών διαδρόμων Όχι κοντά σε πηγές θερμότητας Όχι στον ήλιο Όχι στο κάπνισμα Προσοχή σε μη ηθελημένο τρύπημα Καλό στοίβαγμα Προσοχή στις φθορές Απομάκρυνση φθαρμένων αεροζόλ Εκπαίδευση προσωπικού Έκθεση στα ράφια Όχι στον ήλιο (π.χ. σε παράθυρα) Όχι σε ντουλάπια, όπου μπορεί να θερμανθούν Όχι σε ψηλά σημεία, όπου μπορεί να πέσουν Όχι σε κουτιά όπου μπορεί να έχουμε μη ηθελημένη ενεργοποίηση


Κατέβασμα ppt "Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Αεροζόλ (FEA) Αποθήκευση προϊόντων Αεροζόλ Ημερίδα, 22/10/08 Δ.Αργυρόπουλος Διευθυντής Κέντρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google