Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Έρευνα και την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση ΝΤ, Ιωάννινα 2009 Αντώνης Λιοναράκης Προδιαγραφές μεθοδολογίας έρευνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Έρευνα και την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση ΝΤ, Ιωάννινα 2009 Αντώνης Λιοναράκης Προδιαγραφές μεθοδολογίας έρευνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Έρευνα και την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση ΝΤ, Ιωάννινα 2009 Αντώνης Λιοναράκης Προδιαγραφές μεθοδολογίας έρευνας στην εκπαίδευση

2 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

3 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης • Επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών • Ενεργή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά σεμινάρια • Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό της ειδικότητας ή σε συνέδριο τουλάχιστον ενός άρθρου • Διατριβή

4 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης Διδακτορικού τίτλου

5 • Επιτυχής ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών • Ενεργή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά σεμινάρια • Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό της ειδικότητας ή σε συνέδριο τουλάχιστον …… άρθρων • Διατριβή Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης Διδακτορικού τίτλου

6 Η επαγωγική μέθοδος απαιτεί την ποσοτική και ποιοτική εξέταση ενός μεγάλου αριθμού δασκάλων. Οι εξεταζόμενοι απαντούν σε ορισμένα ερωτήματα που αναφέρονται στην ιδιοσυστασία της ψυχικής μορφής τους και στις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Ο ερευνητής συνάγει επαγωγικά από τις απαντήσεις τους την ψυχική σύνθεση της δασκαλικής προσωπικότητας. Η παλαιότερη εξέταση αυτού του είδους έγινε το 1908 στο Βέλγιο από τον καθηγητή Tobie Jonckheere. Η μέθοδος αυτή θυμίζει τον τρόπο που συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια να μεταχειρίζονται στις έρευνές τους οι Αμερικανοί ψυχολόγοι. Πόσο χρόνων είναι η εκπαιδευτική έρευνα; Ευάγγελος Παπανούτσος, 1957

7 Τι είναι οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές; Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο τοπίο, όπου οι προπτυχιακές σπουδές αποτελούν απλά τον πρώτο κύκλο σπουδών, στον οποίο συσσωρεύεται μια μαζική εκπαίδευση χαμηλής ποιότητας χωρίς πόρους και υποδομές, αποκομμένη από το οξυγόνο της βασικής έρευνας και λειτουργικά προσαρμοσμένη στις φθηνότερες και προφανώς αναποτελεσματικότερες μορφές διδασκαλίας. Χρήστος Κάτσικας, 2007

8 Τι είναι τα πανεπιστήμια; Κύριος σκοπός των ΑΕΙ και των διδασκόντων σ’ αυτά είναι η έρευνα, η παραγωγή γνώσης και περαιτέρω προώθησή της. Διδάσκεις αυτά που ο ίδιος ερευνάς, στηριζόμενος και στην προϋπάρξασα και εμπεδωμένη έρευνα των άλλων. Διδασκαλία χωρίς έρευνα είναι αδιανόητη. Αν κάτι ξεχωρίζει τα Πανεπιστήμια και τη γνώση στα Πανεπιστήμια (σε αντίθεση λ.χ. προς τη γενική ή την επαγγελματική παιδεία) είναι η αναζήτηση της γνώσης μέσα από την έρευνα, η θεωρία και οι εφαρμογές της. Ας το καταλάβουμε, το Πανεπιστήμιο δεν είναι Επαγγελματική Σχολή. Δεν διδάσκει επάγγελμα. Δίνει γνώσεις, μέθοδο και τρόπους αναζήτησης της γνώσης, που μπορούν να αξιοποιηθούν επαγγελματικά για οποιοδήποτε επάγγελμα. Γ. Μπαμπινιώτης, 2007 και συνεχίζει…

9 Τι είναι τα πανεπιστήμια; Η στενή, περιοριστική αντίληψη ότι το Πανεπιστήμιο εκπαιδεύει γιατρούς, νομικούς, μηχανικούς, εκπαιδευτικούς, μετατρέπει το Πανεπιστήμιο σε Επαγγελματική Σχολή με ό,τι αυτό συνεπάγεται: όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση που περιορίζει τον ορίζοντα της σκέψης και της θεώρησης και, κυρίως, κατάργηση όλων των κλάδων του Πανεπιστημίου που δεν οδηγούν άμεσα σε επάγγελμα (τι χρειάζεται η Φιλοσοφία, οι Τέχνες, η Φιλολογία, τα Μαθηματικά αλλά και η θεωρία των οικονομικών ή του δικαίου κ.λ.π.). Δεν υπάρχει πιο τραγική παρανόηση του σκοπού και του ρόλου της Ανώτατης Παιδείας από το να την ευτελίσουμε σε ξερή επαγγελματική γνώση. Γ. Μπαμπινιώτης, 2007

10 Τι είναι οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές; Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, που είναι η αφαίρεση σημαντικού μέρους της γνώσης που θα έπρεπε να αποκτιέται προπτυχιακά και η ένταξή της στο μεταπτυχιακό κύκλο. Μήπως κάπου εδώ είναι το πρόβλημα;

11 7, και όχι μόνο, «πρέπει» για τη μεταπτυχιακή και διδακτορική έρευνα

12 Η μεταπτυχιακή έρευνα και διατριβή …1 Θα πρέπει να συνεισφέρει με ευδιάκριτο και ξεχωριστό τρόπο στη γνώση του θεματικού επιστημονικού αντικειμένου μέσα από αυθεντική και πρωτότυπη έρευνα

13 Η μεταπτυχιακή έρευνα και διατριβή …2 Θα πρέπει να περιγράφει και να καταδεικνύει την επιστημονική της επάρκεια στις διαδικασίες της έρευνας που έχει ακολουθήσει

14 Η μεταπτυχιακή έρευνα και διατριβή …3 Θα πρέπει να επεξεργάζεται και να λαμβάνει υπόψη της άλλες σχετικές έρευνες και, όπου ασφαλώς είναι απαραίτητο, τα στατιστικά δεδομένα

15 Η μεταπτυχιακή έρευνα και διατριβή …4 Θα πρέπει να μπορεί να αναφέρει και να ερμηνεύσει ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα της έρευνας με ένα συνεκτικό τρόπο

16 Η μεταπτυχιακή έρευνα και διατριβή …5 Θα πρέπει να μπορεί να αναδείξει τα τελικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας, έτσι ώστε να τα συνδέσει με το θεωρητικό μέρος και τη θεωρητική θεμελίωση του θεματικού επιστημονικού πεδίου

17 Η μεταπτυχιακή έρευνα και διατριβή …6 Θα πρέπει να μπορεί να παραθέσει και να αναδείξει τη σημασία των συμπερασμάτων της έρευνας

18 Η μεταπτυχιακή έρευνα και διατριβή …7 Θα πρέπει να έχει χρησιμοποιήσει σε ικανοποιητικό βαθμό σύγχρονη και ευρεία βιβλιογραφία, Ελληνική και ξενόγλωσση * * Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα (νέος Νόμος του 2007 για μεταπτυχιακές σπουδές)

19 Επισκόπηση Βιβλιογραφίας Επισκόπηση Βιβλιογραφίας Ερμηνεία & Επαλήθευση Ερμηνεία & Επαλήθευση

20 Επισκόπηση Βιβλιογραφίας Επισκόπηση Βιβλιογραφίας Ερμηνεία & Επαλήθευση Ερμηνεία & Επαλήθευση Επισκόπηση, ανάλυση και σύνθεση της Βιβλιογραφίας Επισκόπηση, ανάλυση και σύνθεση της Βιβλιογραφίας Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων και του υλικού της τεκμηρίωσης ή χρήση ερωτηματολογίου ή συνεντεύξεις ή παρατήρηση Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων και του υλικού της τεκμηρίωσης ή χρήση ερωτηματολογίου ή συνεντεύξεις ή παρατήρηση

21 Μια διατριβή θα πρέπει να αποτελείται από μια σειρά μεθοδολογικών στοιχείων, τα οποία όλα μαζί θα συνθέτουν και θα τεκμηριώνουν τις υποθέσεις και τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ερευνητής. Εισαγωγή

22 Μια διατριβή θα πρέπει να αποτελείται από μια σειρά μεθοδολογικών στοιχείων, τα οποία όλα μαζί θα συνθέτουν και θα τεκμηριώνουν τις υποθέσεις και τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ερευνητής. Το ερευνητικό πρόβλημα

23 Μια διατριβή θα πρέπει να αποτελείται από μια σειρά μεθοδολογικών στοιχείων, τα οποία όλα μαζί θα συνθέτουν και θα τεκμηριώνουν τις υποθέσεις και τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ερευνητής. Η μεθοδολογία της έρευνας

24 Μια διατριβή θα πρέπει να αποτελείται από μια σειρά μεθοδολογικών στοιχείων, τα οποία όλα μαζί θα συνθέτουν και θα τεκμηριώνουν τις υποθέσεις και τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ερευνητής. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση (θεωρητική θεμελίωση)

25 Μια διατριβή θα πρέπει να αποτελείται από μια σειρά μεθοδολογικών στοιχείων, τα οποία όλα μαζί θα συνθέτουν και θα τεκμηριώνουν τις υποθέσεις και τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ερευνητής. Ο ερευνητικός σχεδιασμός και η μεθοδολογία εφαρμογής

26 Μια διατριβή θα πρέπει να αποτελείται από μια σειρά μεθοδολογικών στοιχείων, τα οποία όλα μαζί θα συνθέτουν και θα τεκμηριώνουν τις υποθέσεις και τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ερευνητής. Τα αποτελέσματα της έρευνας

27 Μια διατριβή θα πρέπει να αποτελείται από μια σειρά μεθοδολογικών στοιχείων, τα οποία όλα μαζί θα συνθέτουν και θα τεκμηριώνουν τις υποθέσεις και τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ερευνητής. Συμπεράσματα

28 Μια διατριβή θα πρέπει να αποτελείται από μια σειρά μεθοδολογικών στοιχείων, τα οποία όλα μαζί θα συνθέτουν και θα τεκμηριώνουν τις υποθέσεις και τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ερευνητής. Βιβλιογραφία

29 Μια διατριβή θα πρέπει να αποτελείται από μια σειρά μεθοδολογικών στοιχείων, τα οποία όλα μαζί θα συνθέτουν και θα τεκμηριώνουν τις υποθέσεις και τις εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ερευνητής. Παράρτημα (αν χρειάζεται)

30 Όταν ο επιβλέπων – καθηγητής παίρνει μια πρόταση για εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, τι κάνει;

31 Δεν τρομοκρατείται!

32 … και ασφαλώς δεν πανικοβάλλεται

33 Θα πρέπει να αναρωτηθεί: (1) 1. Είναι βιώσιμη και εφικτή η πρόταση; 2. Αξίζει να ερευνηθεί το προτεινόμενο θέμα; 3. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν χρηστικότητα, ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του επιστημονικού πεδίου; επιστημονικού πεδίου; 4. Μπορεί να οδηγήσει η έρευνα σε δημοσιεύσιμα συμπεράσματα σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια; συμπεράσματα σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια;

34 Θα πρέπει να αναρωτηθεί: (2) 5. Ο ερευνητής – φοιτητής έχει τις αναγκαίες προϋποθέσεις, την ικανότητα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το ενδιαφέρον την ικανότητα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το ενδιαφέρον και τα κίνητρα για να ολοκληρώσει την μεταπτυχιακή και τα κίνητρα για να ολοκληρώσει την μεταπτυχιακή έρευνα; έρευνα; 6. Η προσωπική μου έρευνα αλληλοσυμπληρώνεται από την έρευνα του μεταπτυχιακού φοιτητή; έρευνα του μεταπτυχιακού φοιτητή; 7. Υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης ειδικών (τεχνικών κ.α.) σε περίπτωση που χρειαστεί; περίπτωση που χρειαστεί;

35 Ευχαριστώ Ερωτήσεις;


Κατέβασμα ppt "Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Έρευνα και την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση ΝΤ, Ιωάννινα 2009 Αντώνης Λιοναράκης Προδιαγραφές μεθοδολογίας έρευνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google