Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H διδασκαλία διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της ξένης γλώσσας Καταγραφή διδακτικών αναγκών και σκιαγράφηση προοπτικών 14ο Διεθνές Συνέδριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H διδασκαλία διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της ξένης γλώσσας Καταγραφή διδακτικών αναγκών και σκιαγράφηση προοπτικών 14ο Διεθνές Συνέδριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H διδασκαλία διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της ξένης γλώσσας Καταγραφή διδακτικών αναγκών και σκιαγράφηση προοπτικών 14ο Διεθνές Συνέδριο Εξελίξεις στην Έρευνα της  Γλωσσικής Εκµάθησης και Διδασκαλίας  14-16 Δεκεµβρίου 2007  Θεσσαλονίκη Αικατερίνη Βρέττα-Πανίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Σκοπός της παρούσης εισήγησης
Να παρουσιάσει: το ρόλο της θεωρητικής κατάρτισης των καθηγητών ξένων γλωσσών στην ανάπτυξη των διαμεσολαβητικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων των μαθητών

3 Παρουσίαση του προβλήματος
Η αποτελεσματικότητα του καθηγητή της ξένης γλώσσας στο ζήτημα της ανάπτυξης μιας στοιχειώδους ικανότητας για γλωσσική διαμεσολάβηση κρίνεται από το βαθμό ενημέρωσης του καθηγητή ξένων γλωσσών για το εν λόγω θέμα και των διδακτικών δεξιοτήτων του. Γενικός σκοπός της διδασκαλίας ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη διαγλωσσικών/διαπολιτισμικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων Ένας από τους επιμέρους στόχους της διδασκαλίας ξένων γλωσσών είναι η ευαισθητοποίηση, εξοικείωση των μαθητών με δημιουργικό τρόπο σε ένα καινούργιο κοινωνικό ρόλο αυτού του διαμεσολαβητή

4 Παρουσίαση του προβλήματος
Η διαμεσολάβηση ως διαγλωσσική επικοινωνιακή δραστηριότητα προϋποθέτει μια μεθοδική και συνεχή καλλιέργεια των διαγλωσσικών επικοινωνιακών ικανοτήτων/δεξιοτήτων των μαθητών. Μια μεθοδική και συνεχής καλλιέργεια των διαγλωσσικών επικοινωνιακών ικανοτήτων/δεξιοτήτων των μαθητών απαιτεί διαρκή προβληματισμό και πληροφόρηση από τον καθηγητή της ξένης γλώσσας. Ο καθηγητής που δε διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια, αδυνατεί να θεμελιώσει θεωρητικά και παιδαγωγικά τις όποιες επιλογές του.

5 Βασικά ερωτήματα Ποιος είναι ο βασικός θεωρητικός και παιδαγωγικός εξοπλισμός που παρέχεται στους καθηγητές ξένων γλωσσών από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να υποστηριχθεί η προσπάθεια ένταξης διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας; Ποιες οι ανάγκες των καθηγητών ξένων γλωσσών στη διδακτική δραστηριότητα της διαμεσολάβησης; Ποιο το ενδιαφέρον τους για επιστημονική κατάρτιση σε ζητήματα διδασκαλίας της διαμεσολάβησης;

6 Επισκόπηση πεδίου Περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών στα ξενόγλωσσα τμήματα Επίσημα Αναλυτικά Προγράμματα για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στο δημοτικό και το γυμνάσιο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος των Εξετάσεων (E.Π.Π.Ε.) για το κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

7 Διαπιστώσεις Ελλιπής αρχική επιστημονική κατάρτιση σε ζητήματα διδασκαλίας διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων Ο καθηγητής στο ζήτημα της διδακτικής προσέγγισης διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο σύγχρονο μάθημα της ξένης γλώσσας μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ταξιδιώτης χωρίς πυξίδα», ως «αυτοδίδακτος»

8 Λύση για το πρόβλημα της επιστημονικής κατάρτισης των καθηγητών
Εμπλουτισμός του περιεχομένου των βασικών σπουδών με μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων Προσφορά κινήτρων για διαρκή επιμόρφωση μέσα από προγράμματα που θα διοργανωθούν από τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα Ενεργοποίηση-αυτοεπιμόρφωση των καθηγητών

9 Προϋποθέσεις Προϋπόθεση για το σχεδιασμό ενός προγράμματος για αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη διδακτική δραστηριότητα της διαμεσολάβησης αποτελεί η διερεύνηση αναγκών των καθηγητών.

10 Διεξαγωγή έρευνας - Σκοπός
Διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων και στάσεων καθηγητών της Γερμανικής σε ό, τι αφορά το ζήτημα της επιμόρφωσής τους στη διδακτική μεθοδολογία προσέγγισης διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων

11 Επιμέρους στόχοι Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν να εξακριβωθεί ο τρόπος που προσεγγίζουν οι καθηγητές τα σχετικά με τη διδασκαλία διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων ερωτήματα, όπως: αν και με πιο τρόπο έχουν πληροφορηθεί για το εν λόγω θέμα, αν και με ποιο τρόπο ασκούν τους μαθητές τους σε διαμεσολαβητικές δραστηριοτήτες, αν αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα κατά τη διδασκαλία διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων, αν τους ενδιαφέρει η επιμόρφωση και με ποιο τρόπο, σε ποιες θεματικές περιοχές έχουν περισσότερο ανάγκη από επιμόρφωση.

12 Υποθέσεις Στην παρούσα έρευνα δεν τέθηκαν υποθέσεις διότι πρόκειται για μια περιγραφική έρευνα με σκοπό να παρατηρηθεί τι συμβαίνει στη διδακτική πράξη.

13 Το δείγμα Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 91 καθηγητές της Γερμανικής
με σχετικό πτυχίο της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο από διάφορες περιοχές της Ελλάδος με 1-15 χρόνια υπηρεσίας είτε στη δημόσια είτε παράλληλα και στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση

14 Το ερωτηματολόγιο Tο ερωτηματολόγιο αποσκοπούσε στις εξής κατηγορίες δεδομένων: α) ταυτότητα των υποκειμένων, όπως φύλο, έτος αποφοίτησης, έτη προϋπηρεσίας, τόπο διδασκαλίας κ.λ.π., β) προσωπική αντίληψη για τη διδασκαλία και τα προβλήματα διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της Γερμανικής γ) έκφραση επιθυμιών για επιμόρφωση.

15 Ανάλυση δεδομένων Στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων με το γνωστό διεθνώς πρόγραμμα SPSS – Version 10 Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση συχνοτήτων. Κατά κύριο λόγο ακολουθήθηκε μια περιγραφική στατιστική ανάλυση.

16 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

17 Φύλο

18 Ηλικία

19 Τόπος Υπηρεσίας

20 Έτη Υπηρεσίας

21 Επιθυμία για επιμόρφωση

22 Θέματα επιμόρφωσης

23 Είδος επιμόρφωσης: Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

24 Μορφές επιμόρφωσης

25 Διαπιστώσεις Το έντονο ενδιαφέρον για επιμόρφωση υποδηλώνει την ύπαρξη προβλημάτων στη καθημερινή διδακτική πρακτική. Παράλληλα όμως σηματοδοτεί και μια υγιή και αισιόδοξη τάση στάση για ενημέρωση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών Η μεγάλη πλειοψηφία των καθηγητών θεωρεί πολύ σημαντικό το περιεχόμενο ενός επιμορφωτικού προγράμματος Αναδεικύονται νέες μορφές επιμόρφωσης και νέοι δίαυλοι επικοινωνίας που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση

26 Σημαντικές αλλαγές Σημαντικές αλλαγές που θα μπορούσαμε να προτείνουμε προς την κατεύθυνση για συστηματική θεωρητική κατάρτιση στη διδακτική μεθοδολογία διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων για το μάθημα της Γερμανικής είναι: Να προσανατολιστεί στις ιδιαίτερες διδακτικές ανάγκες των καθηγητών συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη. Να στοχεύει στην παροχή βαθύτερης γνώσης για τη διαμεσολάβηση ως επικοινωνιακή μακροδεξιότητα με τους δικούς της στόχους και τεχνικές προσέγγισης. Να στοχεύει στην ανάπτυξη ευρύτερων διδακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που να καλλιεργούν τις διαγλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών.

27 Συνοπτικά συμπεράσματα - Προτάσεις
Η θεωρητική κατάρτιση των καθηγητών ξένων γλωσσών στη διδακτική δραστηριότητα της διαμεσολάβησης αποτελεί κλειδί για την εξασφάλιση της ανάπτυξης διαγλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εν λόγω θέμα οφείλει να είναι αποτελεσματικός σχετικά με τη θεματολογία ζήτησης, παροχής και διοχέτευσης γνώσεων.

28 Συνοπτικά συμπεράσματα - Προτάσεις
Είναι πιθανόν οι παραδοσιακές μορφές και πρακτικές εκπαίδευσης να πρέπει να συνδυαστούν ή να αντικατασταθούν με πιο ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης και ανάπτυξης διδακτικών δεξιοτήτων προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις διδακτικές ανάγκες των καθηγητών. Ως τέτοιες προτείνονται η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στο πλαίσιο εργαστηριακών προγραμμάτων που θα διοργανωθούν από πανεπιστημιακά τμήματα σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης στη σχολική τάξη.

29 Συνοπτικά συμπεράσματα - Προτάσεις
Η αμφίδρομη και συνεχή συνεργασία μεταξύ καθηγητών και πανεπιστημιακών θα έπρεπε να αξιοποιηθεί προκειμένου να βελτιωθεί ποιοτικά η διδασκαλία ξένων γλωσσών. Τέλος, τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τις έρευνες αυτές θα μπορούσαν και θα έπρεπε να αξιοποιηθούν προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της θεωρητικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και επιμόρφωσης των καθηγητών ξένων γλωσσών

30 Ευχαριστώ για την προσοχή σας, ευχαριστώ που με ακούσατε


Κατέβασμα ppt "H διδασκαλία διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της ξένης γλώσσας Καταγραφή διδακτικών αναγκών και σκιαγράφηση προοπτικών 14ο Διεθνές Συνέδριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google