Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) Κέντρο Εφαρμογών Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) Κέντρο Εφαρμογών Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) Κέντρο Εφαρμογών Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ) Ξάνθη www.ipet.gr Ξάνθη www.ipet.gr Το πρόβλημα της δημόσιας κατανόησης της τεχνοεπιστήμης. Προϋποθέσεις συγκρότησης μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης

2 Δημόσιος χώρος: προνομιακό επικοινωνιακό πεδίο για την προβολή της τεχνοεπιστήμης Ενδογενής ανάπτυξη – Δίκτυο συνεργασίας ερευνητικής κοινότητας και κοινωνίας Εμπλουτισμός επιστημονικής σκευής Διαμόρφωση δημόσιας εικόνας Ανάδειξη των όρων λειτουργίας της Έρευνας και Τεχνολογίας, των κοινωνικών προβλημάτων που απορρέουν και των γνωσιολογικών συμφραζομένων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας Κοινωνικο-θεσμική οργάνωση της ερευνητικής και επιστημονικής διαδικασίας Αλλαγή νοοτροπίας, κατανόηση της αξίας Αύξηση της δημόσιας κατανόησης της τεχνοεπιστήμης Ανύψωση του κύρους της ερευνητικής κοινότητας – Άρση προκαταλήψεων

3 Πολιτική διάχυσης και επιστημονικής εκλαΐκευσης Εργαλείο διαμόρφωσης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής Επικοινωνία – Ανοιχτός Διάλογος μεταξύ κοινού & ερευνητικής κοινότητας Το θεμελιώδες πρόβλημα αναφορικά με τη διάχυση της επιστημονικής & τεχνικής γνώσης συνίσταται κατά παράδοξο τρόπο, στην έλλειψη γνώσης ως προς το ζήτημα αυτό & στην έλλειψη διάχυσης της γνώσης στους διάφορους παράγοντες Bertrand Labasse “The communication of scientific & technical knowledge” 1999 Report to Directorate – General XII of the European Commission Οι δίαυλοι διάχυσης σπάνια εντοπίζονται Ad hoc πρακτικές χωρίς εστιασμένους στόχους Αναζήτηση μέσων διάρθρωσης δομών σκέψης & κοινωνικών δομών

4 Αναζήτηση εταίρων που ενδιαφέρονται για την επίλυση ενός συγκριμένου προβλήματος Ποιο είναι όμως το πρόβλημα; Πώς γίνεται η πρόσληψη της τεχνοεπιστήμης; Ποια η προστιθέμενη αξία της; Ποιες οι ανάγκες σε επιστημονική γνώση μεταξύ των ατόμων; Εντοπισμός τεχνολογιών & μέσων επικοινωνίας για προαγωγή & κατανόηση Έκθεση καλών πρακτικών – καινοτόμων προσεγγίσεων

5 •Διάχυση της επιστημονικής γνώσης χωρίς πρακτικά συνοδευτικά μέτρα •Διάχυση πολύπλοκης γνώσης σε ανοίκειο ακροατήριο •Ενέργειες που καθοδηγούνται από την ερευνητική κοινότητα & όχι από το κοινό Ποιοι είναι οι δείκτες που καθορίζουν τον τρόπο δέσμευσης του κοινού σε θέματα της έρευνας & της τεχνολογίας;  Έρευνα για τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας  Για τρόπο χρήσης της πληροφορίας  Εντοπισμός αναγκών κοινού για επιστημονική γνώση  Εντοπισμός κατάλληλων τεχνολογιών & επικοινωνιακών διαύλων για προαγωγή επιστημονικής γνώσης & καλύτερης κατανόησής της Ενθάρρυνση & χρηματοδότηση έρευνας που διερευνά ποσοτικά, εμπειρικά, τεχνικά, διδακτικά δεδομένα για την επιτευξη επικοινωνιακών στόχων

6 Δημιουργία μιας παιδείας αποδοχής Διαμόρφωση «παραδείγματος» Τρόποι ενθάρρυνσης των ΜΜΕ για προβολή ερευνητικών αποτελεσμάτων Αξιοποίηση υποδομών Κατάλληλη ανάδραση για δημοσίευση ακατάλληλης πληροφορίας Πρόσβαση σε δεδομένα & πρότυπα για στάσεις, βαθμό ενημέρωσης, κατανόησης

7 Πηγή: Science and the Public. A review of science communication and Public attitudes to Scince in Britain Report. October 2000


Κατέβασμα ppt "Δρ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) Κέντρο Εφαρμογών Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google