Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Εισαγωγή στην XML Μάρτιος 2005 Γ. Σ. Σακελλάρης Τ. Α. Κοντογιώργης Ιατρική Πληροφορική Διδάσκων: Δ.Ι. Φωτιάδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Εισαγωγή στην XML Μάρτιος 2005 Γ. Σ. Σακελλάρης Τ. Α. Κοντογιώργης Ιατρική Πληροφορική Διδάσκων: Δ.Ι. Φωτιάδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Εισαγωγή στην XML Μάρτιος 2005 Γ. Σ. Σακελλάρης Τ. Α. Κοντογιώργης Ιατρική Πληροφορική Διδάσκων: Δ.Ι. Φωτιάδης

2 2 eXtensible Markup Language (XML)  H XML είναι μια από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν με την εξέλιξη του Internet (infrastructure)  Το ακρώνυμο “XML” χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια αναπτυσσόμενη οικογένεια από standards και software tools  Η XML αποτελεί πλέον το standard για την αναπαράσταση και αποθήκευση των δεδομένων που κινούνται μέσω του Internet

3 3 Περιεχόμενα Παρουσίασης  Εισαγωγή  Τι είναι η XML  Κανόνες γλώσσας, βασική επεξεργασία XML  Ορίζοντας γραμματικές της γλώσσας – DTDs, schemas, and namespaces  XML επεξεργασία – Parsers and parser interfaces – XML-based εργαλεία επεξεργασίας  XML messaging  Συμπεράσματα

4 4 Γιατί XML ???  Internet: Αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών που επικοινωνούν μεταξύ τους  Οι εφαρμογές ανταλλάσσουν δεδομένα με αυθαίρετη δομή και μορφοποίηση τα οποία πρέπει να στη συνέχεια να επεξεργαστούν  Πρόβλημα: Απαιτείται ένα κοινό πρότυπο στην αναπαράσταση των δεδομένων  Πολλές φορές η εφαρμογή ενδιαφέρεται όχι για τα ίδια τα δεδομένα αλλά για τη σημασία τους και που αυτά αναφέρονται (metaknowledge)  Πρόβλημα: Θέλουμε μια μέθοδο να δημιουργούμε μεταδεδομένα

5 5 Markup Languages  Ο όρος Markup αναφέρεται σε ένα σύνολο από ενδείξεις/παρατηρήσεις που αναφέρονται και περιγράφουν τη δεδομένα ενός κειμένου  Πρόκειται για οδηγούς στο τρόπο με τον οποίο πρέπει να ερμηνευτούν τα περιεχόμενα του κειμένου  Μια συλλογή τέτοιων ενδείξεων, που ακολουθούν καθορισμένο συντακτικό και γραμματική, μπορεί να θεωρηθεί γλώσσα  Μία Markup γλώσσα προσδίδει πληροφορία για τα περιεχόμενα ενός κειμένου  Οι Markup Languages είναι μια μέθοδος για να δημιουργούμε μεταδεδομένα (metadata)

6 6 Ιστορία των Markup Languages  To 1969 η ΙΒΜ κατασκεύασε την GML, τη πρώτη «σύγχρονη» markup γλώσσα  Από τη GML προήλθε η SGML η οποία το 1986 έγινε ISO standard για αποθήκευση και ανταλλαγή δεδομένων  Το 1991 όταν αναπτύχθηκε η HTML αποτέλεσε μια εφαρμογή της SGML  Η ταχύτατη ανάπτυξη του Web και οι περιορισμένες δυνατότητες της HTML γέννησαν την XML στα τέλη των ’90s.

7 7 HTML  Έχει συγκεκριμένη δομή  Περιορισμένο αριθμό από tags κατά συνέπεια μπορούμε να αναπαραστήσουμε συγκεκριμένη πληροφορία  Υπάρχουν browsers (ΙΕ, Netscape,….)  Απλή, εύκολη στην εκμάθηση  Περιορισμένες δυνατότητες στην ανάπτυξη εφαρμογών  Βασική διαφορά με την XML: Ένα XML αρχείο ορίζει αυστηρά που αρχίζει (start tag) και που τελειώνει (end tag) κάθε κομμάτι του κειμένου, δίνοντας έτσι ξεχωριστό νόημα στα περιεχόμενα των tags.

8 8 Εάν μπορείς να το διαβάσεις και να το επεξεργαστείς τότε μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε  Ένα συντακτικό για κωδικοποίηση δεδομένων κειμένου (words, phrases, numbers,...)  Είναι text-based. H XML γράφεται χρησιμοποιώντας printable χαρακτήρες (όχι binary data)  Επεκτάσιμη (Extensible). Η XML σου επιτρέπει να ορίσεις τα δικά σου elements (essentially data types), με βάση ορισμένους συντακτικούς κανόνες  Κοινό format. Τα δεδομένα που κωδικοποιούνται σε XML μετατρέπονται σε έναν standard τύπο εγγράφου τον οποίο μπορεί να διαβάσει και να επεξεργαστεί οποιαδήποτε εφαρμογή που υποστηρίζει XML τεχνολογία. Tι είναι η XML?

9 9 Τι δεν είναι η XML  Δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού  Δεν είναι ένα λογισμικό  Δεν είναι περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού  Δεν είναι εργαλείο ανάπτυξης ιστιοσελίδων

10 10 Ένα απλό παράδειγμα Gold sprockel grommets, with matching hamster 12 ... Order something else... XML Declaration (“this is XML”) Binary encoding used in file

11 11 Goals of XML 1. Απλή (όπως η HTML – αλλά όχι τόσο απλή) – Συγκεκριμένοι συντακτικοί κανόνες, για τον περιορισμό συντακτικών λαθών. – η σύνταξη ορίζει την δομή (ιεραρχική), και ονοματίζει δομημένα κομμάτια (element names) – είναι αυτο-χαρακτηριζόμενα δεδομένα 2. Επεκτάσιμη (σε αντίθεση με την HTML) – Μπορείς να δημιουργήσεις την δικιά σου γλώσσα από tags/elements – Η αυστηρότητα του συντακτικού εξασφαλίζει την εγκυρότητα της επεξεργασίας 3. Σχεδιασμένη για ένα κατανεμημένο περιβάλλον (όπως η HTML) 4. Μπορεί να ‘αναμείξει’ διαφορετικούς τύπους δεδομένων (σε αντίθεση με την HTML)

12 12 Βασικά συνθετικά του συντακτικού της XML Tiger Panthera tigris 500 pounds opening tag closing tag elements attributes values content empty element, just an attribute entity

13 13 Ιεραρχικό Μοντέλο Δεδομένων – XML δέντρο text partorders order desc part quantity delivery-date date= ref= date= ref= xmlns= ..text.. text

14 14 XML Επεξεργασία 1332.32 3211 4321332 yes 1432.12 543211 yes xml-simple.xml

15 15 XML data parser interface XML-based application  O parser πρέπει να πιστοποιήσει ότι τα XML δεδομένα είναι ορισμένα συντακτικός σωστά.  Όπως λέμε τα δεδομένα να είναι well-formed – Η ελάχιστη απαίτηση για να ‘είναι’ XML  Ένας parser πρέπει να σταματά την επεξεργασία αν τα δεδομένα δεν είναι well-formed (καλός ορισμένα) – π.χ., σταμάτα την επεξεργασία και “throw an exception” στη XML-based εφαρμογή. XML Parser

16 16 Document Type Definition (DTD)  H XML δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δηλώσει το ρόλο κάθε element στο κείμενο με formal τρόπο μέσω πρόσθετων συντακτικών εντολών  Το σύνολο αυτών των εντολών συνθέτουν έναν DTD  O DTD δεν είναι απαραίτητος  Όταν χρησιμοποιείται, ο parser μπορεί αν ελέγξει την λογική ορθότητα στη δομή του κειμένου σύμφωνα με τον DTD  O DTD επιβάλει επιπλέον κανόνες για την well-formed δομή του κειμένου

17 17 Μοντέλο Επεξεργασίας ενός XML Parser XML data parser interface XML-based application DTD

18 18  Ο parser επεξεργάζεται το περιεχόμενο του DTD, αναγνωρίζει τις εσωτερικές οντότητες, και ελέγχει αν κάθε οντότητα είναι καλός ορισμένη (well-formed).  Στο περιεχόμενο του DTD ορίζονται σαφής συντακτικοί κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθεί το XML αρχείο.  O parser τότε αντικαθιστά κάθε εμφάνιση αναφοράς ‘entity reference’ από το αναφερόμενο entity  Το “αλλαγμένο” data object γίνεται διαθέσιμο στην εφαρμογή XML XML Parsers, DTDs, και Εσωτερικές Οντότητες

19 19 XML: Εισαγωγή DTD ]> &messageHeader;... Content omitted... xml-simple-intEntity.xml Document Type Declaration (DTD) Internal Entity δήλωση Entity αναφορά &name;

20 20 XML Parsers και Εξωτερικές Οντότητες  O parser επεξεργάζεται τα περιεχόμενα του DTD και αναγνωρίζει τα εξωτερικά entities  Αντικαθιστά κάθε εμφάνιση ενός entity reference από την αναφερόμενη οντότητα, και το επαναλαμβάνει για όλες τις οντότητες  Τι συμβαίνει αν δεν μπορεί να βρει μια οντότητα?  Εξαρτάται από τον τύπο της εφαρμογής ή του parser – Υπάρχουν δύο τύποι XML parsers – Ένας που πρέπει να ανακτά όλες τις οντότητες, και ένας που μπορεί να τις αγνοήσει (εάν δεν μπορεί να τις βρει)

21 21 Οι 2 τύποι XML parsers  Validating parser (Επικύρωσης) – Πρέπει να ανακτήσουν όλες τις οντότητες και να επεξεργαστούν τα περιεχόμενα όλων των DTDs. Τερματίζουν την επεξεργασία και επιστρέφουν επιτυχία ή αποτυχία. – Οι parsers επίσης ελέγχουν για τη συμβατότητα του XML κειμένου με το DTD ως προς άλλες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα συντακτικοί κανόνες  Non-validating parser (Μη επικύρωσης parser) – Ο parser πιστοποιεί απλά ότι τα δεδομένα είναι well-formed XML H συμπεριφορά της εφαρμογής εξαρτάται από τον τύπο του parser

22 22 XML Επεξεργασία: Εξωτερικά Entities ]> &messageHeader;... Content omitted... xml-simple-extEntity.xml ορισμός External Entity Location δοθείσα από ένα URL Ιδέα: βάλε το entity σε άλλο αρχείο ώστε να είναι διαθέσιμο από πολλά αρχεία.

23 23 Μοντέλο λειτουργίας XML Parser XML δεδομένα parser interface XML-based εφαρμογή DTD Η συμπεριφορά εξαρτάται από την φύση του parser Πολλοί parsers μπορούν να λειτουργήσουν είτε με validating είτε με non-validating τρόπο

24 24 Περιεχόμενα  Τι είναι η XML – Κανόνες τις γλώσσας, βασικές έννοιες  Ορίζοντας διαλέκτους – DTDs, schemas, and namespaces  XML επεξεργασία – Parsers και parser interfaces – XML-based εργαλεία επεξεργασίας  XML messaging  Συμπεράσματα

25 25 Πως ορίζουμε γραμματική μιας γλώσσας  Δύο τρόποι: – XML Document Type Declaration (DTD) – μέρος του XML specification. – XML Schema – XML specification, επιτρέπει περισσότερο ‘δυνατούς’ ορισμούς (τύπους δεδομένων,....)  Δύο κατηγορίες XML δεδομένων: – Well-formed Όταν ένα ΧΜL document είναι συντακτικά σωστό – Valid(Έγκυρο)Ένα ΧΜL document το οποίο είναι και well- formed και συνεπές με ένα συγκεκριμένο DTD (or Schema)  Τι ορίζουν τα DTDs και τα schema: – Ορίζουν elements και attributes ονόματα, ιεραρχικά φωλιασμένους κανόνες, περιεχόμενα των elements/περιορισμούς  Τα XML Schemas είναι πιο ισχυρά από τα DTDs. Χρησιμοποιούνται συχνά για type validation ή για συσχέτιση ER σχημάτων με XML μοντέλα

26 26 DTD (σαν μέρος ενός document) ... Omitted DTD content... ]>... As with previous example... xml-simple-valid.xml

27 27 “Εξωτερικό” DTD ... As with previous example......  Αναφορά χρησιμοποιώντας μεταλλαγή του DOCTYPE:  Το DTD αρχείο πρέπει να είναι διαθέσιμο. simple.dtd

28 28 XML Schemas  Ένας ορισμός για τον καθορισμό κανόνων σε XML κείμενα (γραμματική) Specs: http://www.w3.org/XML/Schema Best-practice: http://www.xfront.com/BestPracticesHomepage.html  Χρησιμοποιεί XML (όχι ειδική DTD σύνταξη) για τον ορισμό των κανόνων.  Τα Schemas είναι πιο ‘δυνατα’ από τα DTDs – μπορούν να ορίσουν τύπους δεδομένων όπως ακέραιοι, ημερομηνίες, πραγματικοί αριθμοί, etc.  Χρησιμοποιούνται συχνά για επικύρωση τύπων και ή για συσχέτιση ER σχημάτων με XΜL μοντέλα  Το επόμενο slide δείχνει τα DTD σε Schema μορφή

29 29 XML Schema έκδοση του DTD (μέρος) ... (some stuff omitted)...... simple.xsd

30 30 XML Namespaces(1/2)  Tα ονόματα των elements ενός αρχείου χαρακτηρίζονται από μια ετικέτα (super label)  Το label αυτό ονομάζεται namespace και αποτελεί το όνομα της συλλογής των ονομάτων του αρχείου  Το όνομα ενός namespace παίρνει τη μορφή ενός URL, το δεν έχει link πουθενά! Χρησιμοποιείται αυτή η αναπαράσταση γιατί είναι μοναδική  http://www.domain.com/ns/rivers/1.1

31 31 XML Namespaces(2/2)  Μηχανισμός για αναγνώριση διαφορετικών ‘χώρων’ για XML ονόματα – Τα οποία είναι, ονόματα element ή attribute  Είναι ένας τρόπος για να ορίσουμε διαφορετικές διαλέκτους γλώσσας, αποτελούμενο από ονόματα που έχουν συγκεκριμένη σημασιολογία και νόημα.  Χρησιμοποιούμε ένα ειδικό xmlns attribute για να ορίσουμε το namespace. Το namespace δίνεται σαν ένα URL string

32 32 Ανάμειξη γλωσσών και διαλέκτων { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/7/1930744/slides/slide_32.jpg", "name": "32 Ανάμειξη γλωσσών και διαλέκτων Title of XHTML Document Heading of Page...", "description": "MathML markup... more html stuff goes here mt: υποδεικνύει τον ‘χώρο’ mathml (κάποια γλώσσα) Default ‘space’ is xhtml Τα namespaces επιτρέπουν να το κάνουμε απλά:.", "width": "800" }

33 33 Περιεχόμενα  Τι είναι η XML – Κανόνες τις γλώσσας, βασικές έννοιες  Ορίζοντας διαλέκτους – DTDs, schemas, and namespaces  XML επεξεργασία – Parsers και parser interfaces – XML-based εργαλεία επεξεργασίας  XML messaging  Συμπεράσματα

34 34 XML Software  XML parser – Διαβάζουν ένα XML αρχείο, ψάχνουν για συντακτικούς (και πιθανόν DTD/Schema) περιορισμούς, και κάνουν τα δεδομένα διαθέσιμα σε μια εφαρμογή. Υπάρχουν 3 βασικά parser APIs – SAXSimple API to XML (event-based) – DOMDocument Object Model (object/tree based) – JDOMJava Document Object Model (object/tree based)  XML parsers και software διαθέσιμα για όλα σχεδόν τα λειτουργικά (Unix, Windows, OS/390 or Z/OS, etc.)  SAX-based parsers είναι γρήγοροι (τόσο γρήγορο όσο το streaming των δεδομένων)  DOM πιο αργό, απαιτήσεις σε μνήμη (δημιουργεί in-memory το κείμενο)

35 35 XML Επεξεργασία: SAX A) SAX: Simple API for XML – http://www.megginson.com/SAX/index.html – Είναι event-based – Ο Parser αναφέρει events κάθε φορά που ‘βλέπει’ ένα tag/attribute/text node/unresolved external entity/other – Ο προγραμματιστής βάζει “event handlers” για να δεσμεύσει αυτό το event report  Πλεονεκτήματα – Εύκολο στην χρήση – Πολύ γρήγορο (μικρό χρόνος επεξεργασίας πριν το parsing) – Χαμηλές απαιτήσεις μνήμης (δεν φορτώνεται ολόκληρο το έγγραφο στην μνήμη) – Μπορεί να φορτώσει μέχρι και αρχεία μεγέθους gigabyte  Μειονεκτήματα – Πρέπει να κάνεις πολλά μόνος σου – Δεν είναι πολύ χρήσιμο αν χρειάζεται να μεταβάλεις δυναμικά το κείμενο, οπότε χρειάζεται να είναι φορτωμένο όλο στην μνήμη

36 36 XML Επεξεργασία: DOM B) DOM: Document Object Model – http://www.w3.org/DOM/ – O Parser δημιουργεί ένα in-memory δέντρο σύμφωνα με το κείμενο – Το DOM interface ορίζει μεθόδους για πρόσβαση και τροποποίηση του δέντρου  Πλεονεκτήματα – Χρήσιμο για δυναμική τροποποίηση και πρόσβαση του ‘δέντρου’ (κειμένου) – Χρήσιμο σε ερωτήσεις (i.e. looking for data) τα οποία εξαρτώνται από την δομή του κειμένου [π.χ. element.childNode("2").getAttributeValue("boobie")] – Κοινό interface για πολλές γλώσσες προγραμματισμού (C++, Java,...)  Μειονεκτήματα – Μπορεί να γίνει αργό (χρειάζεται να παράγει το δέντρο), και μπορεί να χρειάζεται πολύ μνήμη – Το DOM interface στο προγραμματισμό είναι δύσχρηστο, δεν είναι ‘πολύ’ object oriented

37 37 DOM Parser Μοντέλο Επεξεργασίας XML δεδομένα parser interface εφαρμογή text partorders order desc part quantity delivery-date Document “object” DOM

38 38 Μερικοί XML Parsers (OS/390’s)  Xerces (C++; Apache Open Source) http://xml.apache.org/xerces-c/index.html  XML toolkit (Java and C+++; Commercial license) http://www-1.ibm.com/servers/eserver/zseries/software/xml/ I believe the Java version uses XML4j, IBM’s Java Parser. The latest version is always found at: http://www.alphaworks.ibm.com  XML for C++ (IBM; based on Xerces; Commercial license) http://www.alphaworks.ibm.com/tech/xml4c  XMLBooster (parsers for COBOL, C++ …; Commercial license; don’t know much about it; OS/390? [dunno]) http://www.xmlbooster.com/ Has free trial download,: can see if it is any good ;-)  XML4Cobol (don’t know much about it, any COBOL85 is fine) http://www.xml4cobol.com  www.xmlsoftware.com/parsers/ -- Good generic list of parsers

39 39 Μερικά benchmarks για parsers:  http://www-106.ibm.com/developerworks/xml/library/x-injava/index.html

40 40 Γενικά – SAX γρηγορότερος xDOM πιο αργός – SAX λιγότερη μνήμηxDOM περισσότερη μνήμη – SAX stream επεξεργασίαxDOM επεξεργασία αντικειμένου

41 41 XML Επεξεργασία: XSLT D) XSLT eXtensible Stylesheet Language -- Transformations – http://www.w3.org/TR/xslt – Μια XM Lγλώσσα για επεξεργασία XML κειμένου – Κάνει μετασχηματισμούς δέντρων – είσοδος: XML και XSLT style sheet, και παράγει ένα νέο XML document με διαφορετική δομή – Η επεξεργασία γίνεται με βάση προκαθορισμένους κανόνες (patterns => actions)  Πλεονεκτήματα – Χρήσιμο για μετασχηματισμούς δέντρων – ευκολότερο από το DOM ή SAX – Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερώτηση/εύρεση στο κείμενο (το XSLT ‘βγάζει’ το κομμάτι που θέλουμε)  Μειονεκτήματα – Μπορεί να είναι αργό για μεγάλα documents ή stylesheets – Είναι δύσκολο να κάνεις debug σε stylesheets (δεν υπάρχει αναγνώριση λαθών)

42 42 XSLT μοντέλο επεξεργασίας  D) XSLT μοντέλο επεξεργασίας XSLT style sheet in XML parser XSLT processor document “objects” for data and style sheet XML parser XML data in text partorders order desc part quantity delivery-date partorders xza order foo bee data out (XML) schema

43 43 Περιεχόμενα  Τι είναι η XML – Κανόνες τις γλώσσας, βασικές έννοιες  Ορίζοντας διαλέκτους – DTDs, schemas, and namespaces  XML επεξεργασία – Parsers και parser interfaces – XML-based εργαλεία επεξεργασίας  XML messaging  Συμπεράσματα

44 44 XML Messaging  Χρησιμοποιούμε XML σαν format για αποστολή μηνυμάτων μεταξύ συστημάτων  Τα πλεονεκτήματα είναι: – Κοινό συντακτικό, self-describing – Μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοινό/υπάρχον μηχανισμό για να μεταφερθούν XML δεδομένα (HTTP, HTTPS, SMTP (email), MQ, IIOP/(CORBA), JMS, ….)  Απαιτήσεις – Κοινές πηγές συντακτικών (απαιτείται χρήση [namespace] ) για αναγνώριση διαλέκτων – Κοινό πρωτόκολλο  Μειονεκτήματα – Ασύγχρονη μεταφορά – Τα μηνύματα θα είναι πολύ πιο μεγάλα από τα binary δεδομένα (10x ή περισσότερο) [αλλά μπορεί να γίνει συμπίεση]

45 45 Standard για τη μεταφορά μηνυμάτων  XML over HTTP – Χρησιμοποιείται HTTP πρωτόκολλο για την μεταφορά XML messages POST /path/to/interface.pl HTTP/1.1 Referer: http://www.foo.org/myClient.html User-agent: db-server-olk Accept-encoding: gzip Accept-charset: iso-8859-1, utf-8, ucs Content-type: application/xml; charset=utf-8 Content-length: 13221...... Markup in message...

46 46 Standards για message format  XML-RPC http://www.xmlrpc.com – Πολύ απλός τρόπος για κωδικοποίηση συναρτήσεων/μεθόδων, κλήση και πέρασμα παραμέτρων σε XML message.  SOAP (Simple object access protocol) http://www.soapware.org – Πιο σύνθετος wrapper, ο οποίος επιτρέπει να ορίσεις schemas για interfaces - πιο πολύπλοκοι κανόνες για handling/proxying των messages, etc. • Υποστηρίζεται από το Microsoft.NET, και υπάρχει σε νέες εκδόσεις του Websphere και άλλων εμπορικών πακέτων.

47 47 XML Messaging + Processing Factory Supplier Place order XML using SOAP over HTTP Response XML using SOAP over HTTP SOAP interface SOAP Transport XML/ EDI HTTP(S) SMTP other... Application SOAP API • XML as a universal format for data exchange

48 48 Περιεχόμενα  Τι είναι η XML – Κανόνες τις γλώσσας, βασικές έννοιες  Ορίζοντας διαλέκτους – DTDs, schemas, and namespaces  XML επεξεργασία – Parsers και parser interfaces – XML-based εργαλεία επεξεργασίας  XML messaging  Συμπεράσματα

49 49 Συμπεράσματα  Η XML είναι μια σχετικά νέα και ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογία που έχει καθιερωθεί σαν πρότυπο για τη μοντελοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων που διακινούνται στο Internet  Περιλαμβάνει αρκετά πρότυπα και λογισμικό που επιτρέπουν τη χρήση της σε ευρεία κλίμακα  Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγχρονη μορφή του διαδικτύου - ενοποιώντας τις web-based εφαρμογές - συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός επιπέδου μετά-γνώσης (semantic web)

50 50 Συμπεράσματα  Τα επιτεύγματα της XML μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:  Καθιέρωσε ένα κοινό format στη μοντελοποίηση των web δεδομένων  Εισήγαγε στη πράξη την έννοια της αυτοπεριγραφής σε ένα block δεδομένων (meta-data)  Τα δεδομένα πλέον δεν είναι κατανοητά μόνο από υπολογιστές αλλά προορίζονται και για χρήστες  Καθιέρωσε ένα κοινό πρότυπο στην επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων από τις εφαρμογές του Internet

51 51 XML Spy XML editor http://www.xmlspy.com/download.html XML Notepad Microsoft XML Notepad http://msdn.microsoft.com/xml/notepad/download.asp XML Pro XML editor http://www.vervet.com/demo.html IE5.0 or above. Tutorials on XML/XSL/DTD/XML Schemas www.w3schools.com XML Editors

52 52 SAX 1 XML: σύνολο ορισμένων προτύπων XML 1.0 XML names Xpath XSLT XSL DOM 1 ‘Open’ std MathML SMIL 1 & 2 SVG XHTML 1.0 Modularized XHTML basic Xforms Canonical XML signature XML base Xlink Xpointer XML query …. Infoset XML schema RDF Xfragment XHTML events SOAP UDDI FinXML dirXML XML-RPC 100's more.... SAX 2 DOM 2 DOM 3 CSS 1 CSS 2 CSS 3 JDOM JAXP WSDL IFX FpML... ebXML Biztalk WDDX XMI... APIs StyleProtocolsWeb ServicesApplication areas XML Core W3C rec W3C draft industry std …...

53 53 Ερωτήσεις ?


Κατέβασμα ppt "1 Εισαγωγή στην XML Μάρτιος 2005 Γ. Σ. Σακελλάρης Τ. Α. Κοντογιώργης Ιατρική Πληροφορική Διδάσκων: Δ.Ι. Φωτιάδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google