Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας e-Μάθημα Εισαγωγή ELOMPRES LdV Μεταφορά Καινοτομίας This project has been funded.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας e-Μάθημα Εισαγωγή ELOMPRES LdV Μεταφορά Καινοτομίας This project has been funded."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας e-Μάθημα Εισαγωγή ELOMPRES LdV Μεταφορά Καινοτομίας This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 Ενότητα 1 - Ενέργεια ΕΚΚΙΝΗΣΗ Μετάβαση στην ενότητα 2 Η ενότητα 1 παρέχει γενική εικόνα για την αγορά ενέργειας και περιγράφει τις κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είναι σημαντικές για την κατανόηση των διαχειριστικών θεμάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κεφάλαιο 1: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και κατανάλωση – σύνοψη, καλύπτει τα εξής θέματα: - Δομή της αγοράς ενέργειας - Τάσεις στην παραγωγή ενέργειας - Οικονομικά στοιχεία της αγοράς ενέργειας - Εισαγωγή στα οικονομικά της ενέργειας και στην οικονομετρία Κεφάλαιο 2: Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, covers the following issuesΚεφάλαιο 2: Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, covers the following issues: - Αιολική ενέργεια - Βιομάζα και βιοκαύσιμα - Υδροηλεκτρική ενέργεια - Γεωθερμική ενέργεια - Ηλιακή ενέργεια -Ενέργεια ωκεανού: παλίρροια και κύματα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

3 Πίσω Ενότητα 1 Κεφάλαιο 1: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και κατανάλωση – σύνοψη Κεφάλαιο 1 1 Πηγές ενέργειας Η βιώσιμη παραγωγή ενέργειας βασίζεται σε οκτώ βασικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στην αγορά: βιομάζα, γεωθερμική ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιακοί συλλέκτες και αιολική ενέργεια. Τα σύγχρονα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βασίζονται σε τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την έξυπνη ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των περιφερειών Παράγοντες στην αγορά ενέργειας (A)Βασικοί παραγωγοί – παράγουν ενέργεια (θερμότητα ή / και ηλεκτρική ενέργεια), για πώληση σε τρίτους. Η πώληση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω του δημόσιου δικτύου (B)Αυτοπαραγωγοί - παράγουν ενέργεια για δική τους χρήση ως δραστηριότητα που υποστηρίζει την κύρια δραστηριότητά τους Τύποι παραγωγών ενέργειας (A)CHP - (συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας) παράγει θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια, μερικές φορές αναφέρεται ως συμπαραγωγή αν και ο όρος αναφέρεται συχνά στην καύση απολιθωμάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άνθρακα και βιομάζας για παράδειγμα, παρά στο είδος της παραγόμενης ενέργειας (B)Εγκαταστάσεις θέρμανσης – οι εγκαταστάσεις θερμότητας παράγουν μόνο θερμότητα (C)Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μόνο. Αυτή η κατηγοριοποίηση δεν λαμβάνει υπόψη τον τύπο των ενεργειακών πηγών (απολιθώματα ή ανανεώσιμες) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας ΕΠΟΜΕΝΟ

4 Ενότητα 1 Κεφάλαιο 1: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και κατανάλωση – σύνοψη Διάγραμμα μετατροπής ενέργειας Πρωτογενής ενέργεια Ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, βιομάζα, απόβλητα Ενεργειακές απώλειες Απώλειες μετατροπής Απώλειες διανομής Αυτό-κατανάλωση Ενεργειακές απώλειες Απώλειες μετατροπής Απώλειες διανομής Αυτό-κατανάλωση Δευτερογενής ενέργεια Βιοκαύσιμα (στερεά, υγρά), βιοαέριο, ισχύς, τηλεθέρμανση Ενεργειακές απώλειες Απώλειες μετατροπής Απώλειες διανομής Αυτό-κατανάλωση Τελική ενέργεια Βιοκαύσιμα (στερεά, υγρά), βιοαέριο, ισχύς, τηλεθέρμανση Απώλειες καταναλωτή Ωφέλιμη ενέργεια Θέρμανση, ηλεκτρισμός, φωτισμός, κλπ. Κεφάλαιο 1 2 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

5 Ενότητα 1 Κεφάλαιο 1: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και κατανάλωση – σύνοψη Ταξινόμηση των ανανεώσιμων Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα απόβλητα ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την άμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, παλίρροια/ κύμα) Πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα, για μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια και δεν μπορούν να αποθηκευτούν ελεύθερα (γεωθερμική και ηλιακή) Προϊόντα που μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν για μετασχηματισμό ή τελική κατανάλωση (απόβλητα, βιομάζα, βιοαέρια και υγρά βιοκαύσιμα) Ομάδα IΟμάδα IIΟμάδα III Κεφάλαιο 1 5 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

6 Ενότητα 1 Κεφάλαιο 1: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και κατανάλωση – σύνοψη Hydroenergy Αγορά Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι αποδοτική τεχνολογία για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Υπάρχουν περισσότερες από 17 800 μικρές εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, με συνολική δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας 40 517 GWh. Η απόδοση των υδροηλεκτρικών σταθμών υπολογίζεται σε 70% έως 90%, έχει μακρά διάρκεια ζωής έως 100 χρόνια, σχετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης (συνήθως 3% - 5%) και ελκυστικό χρόνο απόσβεσης Η διάρθρωση του κόστους των επενδύσεων για μικρές εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι ως εξής: υδρο-τεχνική κατασκευή - 60%, γεννήτριες - 25%, χτίσιμο - 5%, ηλεκτρικός εξοπλισμός – 10% Κόστος παραγωγής ΧώραMinMax Αυστρία3,614,5 Γερμανία0,71,1 Ελλάδα2,44,2 Λιθουανία2,53,0 Πορτογαλία0,560,6 Σλοβακία0,60,8 Ισπανία3,57,0 Τα ελάχιστα και μέγιστα κόστη παραγωγής σε μερικές χώρες(σε c€/kWh) Κεφάλαιο 1 12121212 Οικονομικά της αγοράς ανανεώσιμης ενέργειας ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

7 Ενότητα 1 Κεφάλαιο 2: Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Η δομή του συστήματος ενέργειας Πηγή: Droege P. (2009) ‘100 per cent renewable : energy autonomy in action’, Earthscan, London UK Οι διαφορετικές τεχνολογίες και η διαφοροποίηση της περιφερειακής παραγωγής και των αιτημάτων θα πρέπει να εξισορροπούν τις διακυμάνσεις της προσφοράς ενέργειας μεταξύ καθορισμένων περιοχών Ο συνδυασμός των διαφόρων τεχνολογιών και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού, παρά τις εποχιακές αλλαγές στην παραγωγή ενέργειας Φωτοβολταϊκή Υδροηλεκτρική Αιολική Γεωθερμική Ηλιακή Βιοκαύσιμα Συλλέκτες Ηλιακό απόθεμα Παραγωγή υδρογόνου Συμπαραγωγή Εργοστάσια ενέργειας Αποθήκευση Βιομηχανία Οικίες Εμπόριο Μεταφορές Κλίβανοι Βραχυπρόθε- σμη αποθήκευση Μεσο/μακρο πρόθεσμη αποθήκευση ΗλεκτρισμόςΚαύσιμοΘερμότητα Κεφάλαιο 2 1 Πίσω στα περιεχόμεναΕΠΟΜΕΝΟ

8 Ενότητα 2 – Logistics & Εφοδιαστική αλυσίδα Πίσω στην εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η ενότητα 2 ξεκινά από τα βασικά θέματα σχετικά με τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και το σχεδιασμό και στη συνέχεια με πιο λεπτομερή γνώση για την αρχιτεκτονική της εφοδιαστικής αλυσίδας, την προμήθεια, την παραγωγή και τη διανομή της διαχείρισης αλυσίδων και, τέλος, logistics και μεταφορές. Κεφάλαιο 1Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύπτει τα εξής θέματα: - Εισαγωγή - ορισμοί -Αρχιτεκτονική της εφοδιαστικής αλυσίδας - Βασικές αρχές της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας - Μετρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας - Διαχείρισης της ροής υλικών - Ολοκλήρωση εφοδιαστικής αλυσίδας - Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας. Κεφάλαιο 2Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών, καλύπτει τα εξής θέματα : - Ο κύκλος εργασιών απογραφής -Στρατηγική προμηθειών -Συνεργασία με τους προμηθευτές -Διαχείριση των αποθεμάτων -Ανταλλακτικά και MRO. ΕΠΟΜΕΝΟ

9 Ενότητα 2 – Logistics & Εφοδιαστική αλυσίδα Πίσω στην εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 3Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής, καλύπτει τα εξής θέματα : -Εισαγωγή στη διαδικασία παραγωγής -Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής -Προγραμματισμός παραγωγής -Λειτουργικός σχεδιασμός -Διαχείριση της συντήρησης Κεφάλαιο 4Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής, καλύπτει τα εξής θέματα : - Εισαγωγή στη διαχείριση αλυσίδας διανομής -Εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης -Τα έξυπνα δίκτυα -Συστήματα διανομής Κεφάλαιο 5Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές, καλύπτει τα εξής θέματα : -Εισαγωγή στην εφοδιαστική -Νέος ρόλος των logistics, η σύγκλιση με το μάρκετινγκ -Διαδικασίες Logistics -Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εξωτερική ανάθεση -Διαχείριση logisitcs παραγωγής και μεταφορές. ΕΠΟΜΕΝΟ

10 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Κεφάλαιο 1 1 η ίδια η ενέργεια ή τα μεταποιημένα ενεργειακά προϊόντα όπως πέλετ ή βιοκαύσιμα είναι ένα τελικό προϊόν που παραδίδεται στον τελικό καταναλωτή, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση για ενέργεια η ισχύς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, βασικό προϊόν των καταναλωτών και παράγεται βάση της προσφοράς του προϊόντος το οποίο σημαίνει ότι η ισχύς παρέχεται με συνεχή τρόπο και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη όλες σχεδόν τις φορές όταν ο πελάτης τη χρειάζεται η προμήθεια θερμότητας καθοδηγείται από τις απαιτήσεις των πελατών οι οποίες εξαρτώνται γενικά από τις εποχιακές αλλαγές και τις πραγματικές καιρικές συνθήκες i i i i i i ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

11 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Αρχιτεκτονική εφοδιαστικής αλυσίδας Δημιουργία αξίας Προμηθευτής Μονάδα παραγωγής ισχύος Δίκτυο διανομής Τελικός καταναλωτής Παραγωγός βιοκαυσίμων Διανομέας/ αποθήκη/ πελάτης Ζήτηση πελατών/ καταναλωτών Κεφάλαιο 1 6 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

12 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Τα κύρια στοιχεία διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 1.διαχείριση της ζήτησης 2.διαχείριση των αποθεμάτων και έλεγχος 3.ροή υλικών / σχεδιασμός των επιχειρηματικών πόρων 4.διεργασίες παραγωγής 1.διαχείριση της ζήτησης 2.διαχείριση των αποθεμάτων και έλεγχος 3.ροή υλικών / σχεδιασμός των επιχειρηματικών πόρων 4.διεργασίες παραγωγής 1.σχεδιασμός του δικτύου εφοδιασμού και διανομής 2.διαχείριση της εφοδιαστικής 3.διαχείριση πελατειακών σχέσεων 1.σχεδιασμός του δικτύου εφοδιασμού και διανομής 2.διαχείριση της εφοδιαστικής 3.διαχείριση πελατειακών σχέσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣLOGISTICS 1. διαχείριση πόρων εφοδιαστικής 2. συμμαχίες με τον προμηθευτή 3. βάσης διαδικασία μείωσης αποθεμάτων 1. διαχείριση των κινδύνων 2. μέτρηση των επιδόσεων και της διαχείρισης 3. πράσινες αλυσίδες εφοδιασμού 4. υπερκέραση των εμποδίων ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ i σύγχρονος ανταγωνισμός σημαίνει ανταγωνισμός μεταξύ μιας εφοδιαστικής αλυσίδας και μίας άλλης Κεφάλαιο 1 10101010 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

13 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Διαδικασία σχεδιασμού i η διαδικασία σχεδιασμού περιλαμβάνει τη διαμόρφωση, την ένταξη, τη στρατηγική εξωτερική ανάθεση και την ικανότητα σχεδιασμού Δομή εφοδιαστικής αλυσίδας με τη μορφή «σταθερού δικτύου» Η φύση Μονάδα παραγωγής Προμηθευτής Πλευρά προμηθευτή Διανομέας ηλεκτρισμού Διανομέας θερμότητας Τελικός καταναλωτής Πλευρά διανομέα Ο σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας καθορίζει το πώς οι εταίροι συνδέονται στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας από την πλευρά της προσφοράς μέσω της αλυσίδας παραγωγής με την πλευρά της διανομής / παράδοσης και εξαρτάται από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και τη διάρθρωση της αγοράς Στις περισσότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής η δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας λαμβάνει τη μορφή που ονομάζεται «σταθερό δίκτυο» Σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της εφοδιαστικής αλυσίδας η δομή αναφέρεται ως «δυναμικό δίκτυο», όπου ο παραγωγός ενέργειας δεν έχει σταθερούς προμηθευτές και διανομείς Κεφάλαιο 1 17171717 Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

14 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Ερώτηση #1 Ερώτηση: Δύο βασικές πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι: Επιλογές Επιλέξτε μόνο μία απάντηση Συνέργεια - εντροπία logistics - διαχείριση Μεταφορά – επιχειρησιακές διαδικασίες AB Γ

15 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

16 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Επόμενη ερώτηση Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή!

17 Πίσω στα περιεχόμενα Ενότητα 2 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών i το κύριο καθήκον της διαχείρισης των προμηθειών είναι η διατήρηση των αποθεμάτων των πρώτων υλών, των στοιχείων MRO (συντήρηση, επισκευή, λειτουργία) και των τελικών προϊόντων σε ένα οικονομικά αποδοτικό ασφαλές επίπεδο με τη μέθοδο που ονομάζεται διαχείριση των αποθεμάτων απόθεμα - υλικά άμεσα διαθέσιμα και συχνά καλούνται αδρανής πόρος μιας επιχείρησης: στοιχεία αποθηκευμένα προς πώληση (στην περίπτωση των βιοκαυσίμων), υλικά σε επεξεργασία και πρώτες ύλες που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί, ανταλλακτικά και στοιχεία MRO Ορισμοί Πρώτες ύλες μη επεξεργασμένα υλικά (επίσης ηλιακή ακτινοβολία ή αιολική ενέργεια στην περίπτωση των μονάδων παραγωγής καθαρής ενέργειας) που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας ή κατασκευή βιοκαυσίμων Τελικά προϊόντα τελικά προϊόντα έτοιμα για την παράδοση στους πελάτες ή απευθείας στον καταναλωτή (θερμότητα, ηλεκτρισμός, στερεά ή υγρά βιοκαύσιμα) MRO στοιχεία αναγκαία για τις διαδικασίες παραγωγής αλλά δεν είναι ένα μέρος των τελικών προϊόντων (λιπαντικά, διαλύτες, ανταλλακτικά και ούτω καθεξής) 1 2 3 Εργασία σε εξέλιξη εν μέρει επεξεργασμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παραγωγής, όπως σφαιρίδια, μπρικέτες, μερικώς εξευγενισμένα έλαια, παρασκευασμένα απόβλητα, και ούτω καθεξής. Συχνά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας ή την παραγωγή βιοκαυσίμων 4 Κατηγορίες αποθέματος ΕΠΟΜΕΝΟ Κεφάλαιο 2 1 Διαχείριση συμβάσεων προμήθειας

18 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Στρατηγική εύρεσης πόρων η εύρεση πόρων είναι ένα από τα συστατικά των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και χωρίζεται σε δύο κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες: την επιλογή των νέων προμηθευτών (εύρεση προμηθευτών που πληρούν τις απαιτήσεις των δεδομένων εγκαταστάσεων, την ανάλυσή τους και, τέλος, τη δημιουργία συμβάσεων) και τη διαχείριση των προμηθευτών σε μια επιλεγμένη χρονική περίοδο η διαδικασία μπορεί να είναι σχετικά μικρή (αγορά ενός νέου κινητήρα ή γεννήτρια τουρμπίνας, για παράδειγμα) ή μπορεί να χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο (πρώτες ύλες ή στοιχεία MRO, παροχή υλικών κάθε μήνα, και ούτω καθεξής) i να περιορίσετε τον αριθμό των δυνητικών προμηθευτών και να αρχίσετε διαπραγματεύσεις των συμβάσεων με κάθε προμηθευτή ξεχωριστά Γενικός κανόνας Κεφάλαιο 2 5 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

19 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Matrix στρατηγικής πόρων το matrix βοηθά να ορίσετε διαφορετικές στρατηγικές για τη διαχείριση του κινδύνου Πηγή: Kraljic, P. (1983). ‘Purchasing must become supply management’. Harvard Business Review, 61(5) Χαμηλός Υψηλός Κίνδυνος εύρεσης πόρων Υψηλή Δαπάνη ΣυμφόρησηςΚρίσιμα ΤακτικάΜόχλευσης Κεφάλαιο 2 7 Διαχείριση συμβάσεων προμήθειας ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

20 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Διαχείριση των αποθεμάτων i Ο κύκλος εργασιών αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές το απόθεμα (απόθεμα πρώτων υλών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν βιομάζα ή / και απολιθώματα και απόθεμα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων για τους παραγωγούς βιοκαυσίμων που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται χωριστά) χρησιμοποιείται και αντικαθιστάται κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης λογιστικής περιόδου (μήνας έτος κ.ο.κ. ) Ο κύκλος εργασιών αποθεμάτων υπολογίζεται ως εξής: ITR = CR / AI ITR – κύκλος εργασιών αποθεμάτων CR – κόστος εσόδων AI – μέσο απόθεμα το κόστος των εσόδων είναι το κόστος πωληθέντων ενώ το μέσο απόθεμα είναι η μέση τιμή μεταξύ του αρχικού και τελικού. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές μια εταιρεία επαναλαμβάνει το απόθεμα της σε μια δεδομένη λογιστική περίοδο (εβδομαδιαία μηνιαία, τριμηνιαία). Στην περίπτωση τελικών προϊόντων (βιοκαύσιμα για παράδειγμα) ο ταχύτερος κύκλος εργασιών επιτρέπει την αύξηση των ταμειακών ροών και τη μείωση του κόστους συντήρησης των αποθεμάτων και, επίσης, των δαπανών μεταφοράς Κεφάλαιο 2 9 Διαχείριση συμβάσεων προμήθειας ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

21 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Ερώτηση #1 Ερώτηση: Η αλυσίδα προμηθειών ξεκινά από: Επιλογές Επιλέξτε μία μόνο απάντηση Τον προμηθευτή των πρώτων υλών και καταλήγει στο σημείο της εκκίνησης της παραγωγής Τον προμηθευτή των πρώτων υλών και καταλήγει στον πελάτη Τον προμηθευτή των πρώτων υλών και καταλήγει στην αποθήκη AB Γ

22 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

23 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Επόμενη ερώτηση Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή!

24 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Παραγωγοί ενέργειας ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών παραγωγής μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις κύριες ομάδες παραγωγών ανάλογα τις πρώτες ύλες και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται (ανεξάρτητα από τον τύπο της παραγόμενης θερμότητας ή / και ηλεκτρικής ενέργειας) i Παραγωγοί καθαρής ενέργειας Παραγωγοί ενέργειαςΠαραγωγοί βιοκαυσίμων παραγωγοί καθαρής ενέργειας - ενέργεια που παράγεται από καθαρές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική ή η υδροηλεκτρική παραγωγοί ενέργειας - ενέργεια που παράγεται από τη διαδικασία καύσης που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα (στερεά ή υγρά), τα ορυκτά καύσιμα ή μικτή καύση των απολιθωμάτων και των βιοκαυσίμων (συνήθως στερεά βιομάζα) παραγωγοί βιοκαυσίμων - παραγωγή δευτερογενών φοέων ενέργειας, με τη μορφή στερεών (παλέτες για παράδειγμα) ή υγρών (βιοντίζελ βιοαιθανόλη για παράδειγμα), καυσίμων χρησιμοποιώντας διάφορα στερεά βιομάζα ή απόβλητα Πίσω στα περιεχόμενα Κεφάλαιο 3 1 ΕΠΟΜΕΝΟ

25 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Παραγωγική διαδικασία διαδικασία παραγωγής - όλες οι δραστηριότητες που μετατρέπουν πρώτες ύλες σε έτοιμα αγαθά. Ο χαρακτήρας του συστήματος παραγωγής έχει σημαντική επίδραση στο σύνολο δομών της αλυσίδας εφοδιασμού οργανωτικά και λειτουργικά και στη διαχείριση i Πηγή: Kumar S.A., Suresh N. (2008) ‘Production and Operations Management’, NewAge International New Delhi, India ΕισερχόμεναΔιαδικασία μετατροπής Συνεχώς ΠεριβάλλονΠληροφορίες ανατροφοδότησης Άτομα Υλικά Μηχανές Πληροφορίες Κεφάλαιο Σχεδιασμός προϊόντος Σχεδιασμός διαδικασίας Έλεγχος παραγωγής Συντήρηση Προϊόντα Υπηρεσίες Απόθεμα Ποιότητα Κόστος Κεφάλαιο 3 2 Εξερχόμενα ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

26 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Διαχείριση Λειτουργίες σχεδιασμού Καλύπτει από 6 έως 18 μήνες. Είναι λεπτομερής επιμερισμός του συνολικού σχεδίου παραγωγής (APP). Τα σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μικρής εμβέλειας σχεδιασμό και περιλαμβάνουν μικρότερες μεταβολές της παραγωγικής ικανότητας (πρόσληψη νέων υπαλλήλων, έναρξη νέων σχετικά μακρόπνοων έργων, για παράδειγμα). Για το μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό το κύριο πρόγραμμα παραγωγής (MPS) χρησιμοποιείται για να δείχνει την ποσότητα των τελικών προϊόντων και το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών παραγωγής Μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός Κεφάλαιο 3 9 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

27 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Διαχείριση είναι σημαντικό να κατατάσσονται οι μονάδες παραγωγής βάση των συνεπειών της αστοχίας χρησιμοποιώντας τέσσερα επίπεδα της επίδρασής τους στην παραγωγή και την ασφάλεια i Διαχείριση συντήρησης ΕπίπεδοΣυνέπειες στην παραγωγήΣυνέπειες στην ασφάλεια Επίπεδο 1 Η αστοχία προκαλεί άμεση και σημαντική μείωση της παραγωγής Η αστοχία προκαλεί άμεσο και σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια Επίπεδο 2 Η αστοχία προκαλεί άμεση αλλά μικρή μείωση της παραγωγής Η αστοχία προκαλεί περιβαλλοντικό κίνδυνο Επίπεδο 3 Η αστοχία προκαλεί πιθανή μείωση της παραγωγής Η αστοχία προκαλεί πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια Επίπεδο 4 Η αστοχία προκαλεί ούτε άμεση ούτε σημαντική μείωση της παραγωγής Η αστοχία δεν προκαλεί κίνδυνο για την ασφάλεια Κεφάλαιο 3 12121212 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

28 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Ερώτηση #1 Ερώτηση: Στη διαχείριση αλυσίδας παραγωγής, ο τομέας παραγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίζεται σε: Επιλογές Παραγωγούς καθαρής ενέργειας, παραγωγούς ενέργειας και παραγωγούς βιοκαυσίμων Παραγωγούς ενέργειας, παραγωγούς βιομάζας, μονάδες ηλιακής ενέργειας Μονάδες καύσης βιομάζας και απολιθωμάτων, παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας AB Γ Επιλέξτε μία μόνο απάντηση

29 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

30 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Επόμενη ερώτηση Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή!

31 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Διαχείριση διανομής Διανομή και ζήτηση η διαχείριση της διανομής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού και στον τομέα της ενέργειας υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται κι εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης: (1) οι παραγωγοί ενέργειας και (2) οι κατασκευαστές των ενεργειακών προϊόντων, όπως ένας δευτερογενής φορέας ενέργειας, όπως τα στερεά και υγρά βιοκαύσιμα i Συνολική ζήτηση ενέργειας Εσωτερική ζήτηση Εξωτερική ζήτηση ο όγκος της ενέργειας που χρησιμοποιείται από το εργοστάσιο ενέργειας για να διατηρήσει τη λειτουργία του ποσότητα της ενέργειας που πωλείται στον πελάτη ή τελικό καταναλωτή μέσω των ηλεκτρικών δικτύων ή αγωγών, στην περίπτωση του ζεστού νερού ή ατμού 5% έως 7% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ατμού (απολιθώματα, βιομάζα, βιοαέριο) χρησιμοποιείται επί τόπου για να διατηρήσει τις μονάδες σε κατάσταση λειτουργίας (δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). Η υδροηλεκτρική ενέργεια, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, καθώς και οι εγκαταστάσεις καύσης ισχύος των αεριοστροβίλων χρησιμοποιούν σχετικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια για να διατηρείται η λειτουργία τους Τα δίκτυα διανομής των παραγωγών βιοκαυσίμων είναι πιο περίπλοκα και μπορεί να περιλαμβάνουν αποθήκες, διανομείς, πωλητές λιανικής έτσι η διαχείριση της αλυσίδας διανομής είναι πιο περίπλοκη Πίσω στα περιεχόμενα Κεφάλαιο 4 1 ΕΠΟΜΕΝΟ

32 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Διαχείριση διανομής Κεντρικό σύστημα διανομής Μονάδα παραγωγής Σύστημα μετάδοσης Υποσταθμός μεταφοράς Σύστημα διανομής Βιομηχανία Εμπόριο Οικίες Υποσταθμός διανομής Κεφάλαιο 4 2 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

33 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Διαχείριση διανομής Κανάλια διανομής οι παραγωγοί ενέργειας και βιοκαυσίμων χρησιμοποιούν ένα από τα εναλλακτικά φυσικά κανάλια διανομής ή συνδυασμό πολλών καναλιών εντός μιας δομής καναλιών i Άμεση παράδοση από τον κατασκευαστή (σημείο παραγωγής) στον πελάτη Η μονάδα παραγωγής ενέργειας έχει τo δικό της δίκτυο διανομής (αγωγοί θερμότητας, δίκτυο για την ηλεκτρική ενέργεια) - η κατάσταση αυτή μπορεί να παρατηρηθεί σε μικρά συστήματα ενέργειας ή παροχής ενέργειας απευθείας στο φορέα του εθνικού ή περιφερειακού δικτύου Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων παραδίδουν προϊόντα απευθείας σε αποθήκες, καταστήματα λιανικής πώλησης ή στον τελικό καταναλωτή, όπου τελικός καταναλωτής μπορεί να είναι μεμονωμένο άτομο ή μονάδα παραγωγής ενέργειας που βασίζεται κυρίως σε τεχνολογίες καύσης καυσίμων Άμεσο κανάλι διανομής Κεφάλαιο 4 3 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

34 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Διαχείριση διανομής Κανάλια διανομής Παράδοση μέσω του κέντρου διανομής λιανοπωλητή στον τελικό πελάτη Η μονάδα παραγωγής μπορεί να πουλάει ενέργεια σε λιανοπωλητές ηλεκτρισμού ή θερμότητας οι οποίοι μπορεί να έχουν το δικό τους δίκτυο διανομής (αγωγούς θερμότητας ή δίκτυο για την ηλεκτρική ενέργεια) ή να χρησιμοποιούν το δίκτυο διανομής που ανήκει στο φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων. Τα τελικά προϊόντα παραδίδονται στα κέντρα διανομής που λειτουργούνται από οργανισμούς λιανικής πώλησης (βιοκαύσιμα), οι οποίοι προμηθεύουν τα προϊόντα στο δικό τους κατάστημα λιανικής πώληση ς Κέντρο διανομής εμπόρου λιανικής Κεφάλαιο 4 5 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

35 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Διαχείριση διανομής Κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας Κεντρική μονάδα παραγωγής ενέργειας Βιομηχανίες Εμπορικά κτίρια Οικίες Μονάδα παραγωγής ανανεώσιμης πηγής Πλέγμα Εθνικό/ Περιφερειακό Κεφάλαιο 4 10101010 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

36 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Ερώτηση #1 Ερώτηση: Η ακριβής πρόβλεψη της ζήτησης είναι σημαντική γιατί: Επιλογές Παρέχει τις κατάλληλες ποσότητες με ένα οικονομικά αποδοτικό τρόπο Κρατάει ένα μεγάλο απόθεμα αποθεμάτων Ορίζουμε πολύ υψηλότερες τιμές για την ενέργεια AB Γ Επιλέξτε μία μόνο απάντηση

37 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

38 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Επόμενη ερώτηση Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή!

39 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Logistics Logistics & marketing Σύγκλιση marketing και logistics Πηγή: New S., Westbrook R. (2004) ‘Understanding Supply Chain’, OUP Oxford, UK Franchise καταναλωτή Αξία επωνυμίας Καινοτομία Κέρδος Αξία για τον πελάτη Κόστος ιδιοκτησίας Προστιθέμενη αξία σχέσεων Ποιότητα υπηρεσιών Αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας Χαμηλού κόστους προμηθευτής Μειωμένη βάση στοιχείων του ενεργητικού Διαχείριση του δικτύου Πλεονέκτημα Marketing Τα logistics έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν την αναλογία όφελους - κόστους, από την άποψη των θετικών ή αρνητικών επιπτώσεων i Κεφάλαιο 5 3 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

40 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Logistics Δραστηριότητες Logistics logistics αποτελείται από τέσσερις αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες δραστηριότητες i Η ανταπόκριση των πελατών Προγραμματισμός απογραφής και διαχείριση Supply management Transportation Συνδέει τα logistics με τους πελάτες ή τους τελικούς καταναλωτές και τις πωλήσεις και δραστηριότητες / υπηρεσίες του μάρκετινγκ εντός της δομής της εταιρείας, την αναπτύσσοντας πολιτική για την εξυπηρέτηση πελατών, για την παραγγελιοληψία και την επεξεργασία, την τιμολόγηση και τις εισπράξεις καθώς και την παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών Διατήρηση του δυνατόν χαμηλότερου επιπέδου αποθεμάτων ή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών σύμφωνα με την πολιτική εξυπηρέτησης πελατών. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: πρόβλεψη, ρύθμιση της ποσότητας της παραγγελίας, βελτιστοποίηση των υπηρεσιών, σχεδιασμός αναπλήρωσης, ανάπτυξη απογραφής Διαδικασία της απογραφής (μέσω της κατασκευής για παραγωγούς βιοκαυσίμων ή προμήθειας πρώτων υλών για την παραγωγή ενέργειας). Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους απόκτησης και να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των τελικών προϊόντων στην ώρα τους. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: προμήθεια πρώτων υλών, εμπλοκή προμηθευτή, επεξεργασία των παραγγελιών προμήθειας, αγορά και πληρωμή Συνδέει τους προμηθευτές με τους πελάτες (και μέσα από τη διαδικασία κατασκευής). Παραδοσιακή μεταφορά (οδική, σιδηροδρομική για στερεά και υγρά βιοκαύσιμα, πρώτες ύλες), αγωγοί (θερμότητας ή υγρών βιοκαυσίμων) ή ηλεκτρικά δίκτυα. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: σχεδιασμός του δικτύου και βελτιστοποίηση, αποστολή και διαχείριση των εμπορευμάτων Κεφάλαιο 5 4 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

41 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Logistics Διαδικασίες Logistics Εκπλήρωση παραγγελίας Προμήθεια MRO & ανταλλακτικών Διαχείριση πληροφορίας Διαδικασίες Logistics Προμήθεια Μεταφορά Οι καλά σχεδιασμένες διαδικασίες logistics αντιμετωπίζουν τον πελάτη (ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών), έχουν πολλαπλές λειτουργίες (λειτουργίες που πάνε πέρα από τα όρια της εταιρείας / υπηρεσίας και περιλαμβάνουν όλους τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας) και βασίζονται στο χρόνο Κεφάλαιο 5 5 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

42 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Logistics Λειτουργική δομή Διευθύνων σύμβουλος Διευθυντής διανομής Σχεδιασμός& έλεγχος Λειτουργίες Διαχείριση αποθεμάτων Δίκτυο διανομής Εξυπηρέτηση πελατών Δημοσιονομικός έλεγχος Συστήματα πληροφοριών Διαχείριση αποθήκης Διαχείριση μεταφορών Διαχείριση σταθμού Διαδικασίες παράδοσης Επεξεργασία παραγγελίας Πρόβλεψη της ζήτησης Έλεγχος των αποθεμάτων Διαχείριση υλικών Διαχείριση φορτίων Συσκευασία (βιοκαύσιμα) Κεφάλαιο 1 7 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

43 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Ερώτηση #1 Ερώτηση: Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας καλύπτει : Επιλογές Προμήθεια και διανομή Όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής Marketing και εξυπηρέτηση πελατών AB Γ Επιλέξτε μία μόνο απάντηση

44 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

45 Επόμενη ερώτηση Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή!

46 Ενότητα 3 - Επιχειρήσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η ενότητα 3 παρέχει γνώσεις σχετικά με την ανάλυση και διαχείριση κινδύνων και τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών σε δύο κεφάλαια. Κεφάλαιο 1Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, καλύπτει τα εξής θέματα: - Εισαγωγή, ορισμοί - Διαχείριση κινδύνων, μέθοδος SOAR - Διαχείριση κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα - Αλληλεπίδραση μεταξύ κινδύνων και απόδοσης - Επανάκτηση σταθερότητας Κεφάλαιο 2Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, καλύπτει τα εξής θέματα: - Ορισμός επιχειρηματικής διαδικασίας και πολυπλοκότητα της διαδικασίας; - Κατηγορίες των επιχειρηματικών διαδικασιών - Κύκλος διαχείρισης διαδικασιών - Διαχείριση απόδοσης - Κύκλος ζωής της επιχειρηματικής διαδικασίας Πίσω στην εισαγωγή ΕΠΟΜΕΝΟ

47 Ενότητα 3 Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Κεφάλαιο 1 1 Ορισμοί Η διαχείριση κινδύνων είναι η «αντιμετώπιση της αβεβαιότητας για την επιχείρηση» και η «μεθοδολογία για τη διαχείριση των κινδύνων που έχουν αντίκτυπο σε στρατηγικούς στόχους της εταιρείας» i κίνδυνος - κάποιος ή κάτι που δημιουργεί ή υπονοεί κινδύνους και εκδηλώνεται σε συνθήκες που έχουν συνέπειες, συνήθως επικίνδυνες για τις επιχειρήσεις 1 κίνδυνος είναι η πιθανότητα ζημίας που προκαλείται από ένα γεγονός (ή σειρά γεγονότων), που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την επίτευξη των στόχων της εταιρείας 2 SOAR (Set Observe Analyze React) στρατηγικοί στόχοι για κινδύνους: μεθοδολογία που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση και την ανάλυση των κινδύνων και καθορίζει μια διαδικασία που μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε και να καθορίσουμε αν πρέπει να πάρουμε το ρίσκο και να προετοιμαστούμε για το αποτέλεσμα ενός γεγονότος, λαμβάνοντας τα κατάλληλα αντίμετρα για την εξάλειψη των κινδύνων ή τον μετριασμό των συνεπειών τους ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

48 Ενότητα 3 Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων SOAR διαδικασία Στόχοι & Πλάνα Ανάλυση αιτιών/ αντίκτυπου Καθορισμός μετρήσεων/ ελέγχων Παρακολού- θηση μετρήσεων Ανάλυση μετρήσεων Αντίδραση Αναμόρφωση στρατηγικής; ΝΑΙ ΟΧΙ Παρακολού- θηση σωστών μετρήσεων; ΝΑΙ ΟΧΙ Σωστοί στόχοι& κίνδυνοι; ΝΑΙ ΟΧΙ Πηγή: Monahan G. (2008) ‘Enterprise Risk Management’, John Wiley & Sons Hoboken, USA Κεφάλαιο 1 2 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

49 Ενότητα 3 Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Είδη κινδύνων Καθυστερήσεις στη ροή των υλικών Διακοπή στη ροή υλικών Κανονικός κίνδυνος συμβαίνουν συχνά, μπορεί να είναι προβλέψιμοι ]συνήθως αντιμετωπίζονται ως μέρος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Κίνδυνος σπάνιος και απρόβλεπτος, πιο επιβλαβής οι συνέπειές του, προκαλείται από σοβαρά γεγονότα όπως πυρκαγιές, καταστροφές, απεργία εργασίας και μπορεί να σταματήσει προσωρινά τη ροή των υλικών συνήθως αντιμετωπίζεται ως μέρος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας διακυμάνσεις των αποδόσεων της διαδικασίας, του κόστους των υλικών, των απαιτήσεων Ασυνήθιστος κίνδυνος αποτυχία του συστήματος, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεί μέρος των προσπαθειών για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, αλλά ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι οι κίνδυνοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια ενέργεια που ανήκει στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας Κεφάλαιο 1 6 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

50 Ενότητα 3 - QUIZ Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Ερώτηση #1 Ερώτηση: Διαχείριση κινδύνων είναι: Επιλογές Χειρισμός κάποιου λάθους Διαχείριση της αβεβαιότητας Διαχείριση μόνο φυσικών καταστροφών AB Γ Επιλέξτε μία μόνο απάντηση

51 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

52 Επόμενη ερώτηση Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή!

53 Ενότητα 3 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Κατηγοριοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών Οργανωτικές Επιχειρησιακές Οι οργανωτικές διαδικασίες των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από τις εισροές, τις εκροές, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις εξαρτήσεις τους από άλλες οργανωτικές επιχειρηματικές διαδικασίες που υπάρχουν μέσα στη δομή της εταιρείας, για παράδειγμα, της επιχειρηματικής διαδικασίας για τη διαχείριση των εισερχόμενων πρώτων υλών Οι επιχειρηματικές διαδικασίες συμβάλλουν σε μια οργανωτική διαδικασία και είναι η βάση για την ανάπτυξη εφαρμοσμένων επιχειρηματικών διαδικασιών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της διαδικασίας και τις τεχνικές και οργανωτικές προϋποθέσεις. Κάθε επιχειρησιακή επιχειρηματική διαδικασία περιλαμβάνει λεπτομερείς προδιαγραφές για όλες τις δραστηριότητες και τις σχέσεις τους Κεφάλαιο 2 2 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

54 Ενότητα 3 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Επίπεδα επιχειρηματικών διαδικασιών Επιχειρηματική στρατηγική Στόχοι Επιχειρησιακές διαδικασίες Οργανωτικές διαδικασίες Εφαρμογή των επιχειρηματικών διαδικασιών καθορισμόςυλοποίηση Κεφάλαιο 2 3 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

55 Ενότητα 3 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Διαχείριση απόδοσης PI (δείκτης απόδοσης) είναι ένα μέτρο της απόδοσης και λέει τι να κάνουμε, ενώ ο δείκτης βασικής απόδοσης (KPI) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο δεικτών απόδοσης, μέτρων που επικεντρώνονται στις πτυχές της οργανωτικής απόδοσης που είναι οι πιο κρίσιμες για την επιτυχία του οργανισμού. Η εταιρεία πρέπει να χρησιμοποιεί τον κανόνα 10-80-10 που σημαίνει 10 KRI, 80 PI και 10 KPI i Οι μετρήσεις απόδοσης μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: βασικός δείκτης αποτελέσματος (ΚRΙ), δείκτης απόδοσης (PI) και δείκτης βασικής απόδοσης (KPI). Ο ΚRΙ είναι το αποτέλεσμα πολλών ενεργειών, αναφέρει απλά τα γεγονότα και τι πρέπει να κάνουμε γι 'αυτά, αξιολογείται μηνιαία ή τριμηνιαία Η διαχείριση απόδοσης είναι μια συνεχής διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, τη μέτρηση και την ανάπτυξη της απόδοσης των ατόμων και των ομάδων και την ευθυγράμμιση των επιδόσεων με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού Κεφάλαιο 2 5 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

56 Ενότητα 3 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Κύκλος ζωής της επιχειρηματικής διαδικασίας Ο κύκλος ζωής της επιχειρηματικής διαδικασίας αποτελείται από τις φάσεις που αλληλεπιδρούν και είναι οργανωμένες σε κυκλική δομή, με λογικές αλληλεξαρτήσεις Αξιολόγηση: διαδικασία εξόρυξης και παρακολούθησης της δραστηριότητας Θεσμοθέτηση: λειτουργία, παρακολούθηση, συντήρηση Διαμόρφωση: επιλογή του συστήματος και την εφαρμογή Σχεδιασμός&ανάλυση: αναγνώριση διαδικασίας, μοντελοποίηση, επικύρωση Διοίκηση και ενδιαφερόμενα μέρη Κεφάλαιο 2 6 ΠίσωΕΠΟΜΕΝΟ

57 Ενότητα 3 - QUIZ Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Ερώτηση #1 Ερώτηση: Επιχειρηματική διαδικασία είναι: Επιλογές Δομημένο και μετρούμενο σύνολο δραστηριοτήτων που παράγει ένα συγκεκριμένο εξερχόμενο Απλές λογιστικές διαδικασίες Μόνο εξυπηρέτηση πελατών AB Γ Επιλέξτε μία μόνο απάντηση

58 Ενότητα 3 - QUIZ Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

59 Ενότητα 3 - QUIZ Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Επόμενη ερώτηση Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή!

60 ELOMPRES LdV Μεταφορά Καινοτομίας Ολοκληρώσατε το μάθημα Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας Συγχαρητήρια!


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας e-Μάθημα Εισαγωγή ELOMPRES LdV Μεταφορά Καινοτομίας This project has been funded."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google