Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας
e-Μάθημα ELOMPRES LdV Μεταφορά Καινοτομίας Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Εισαγωγή

2 Ενότητα 1 - Ενέργεια Μετάβαση στην ενότητα 2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η ενότητα 1 παρέχει γενική εικόνα για την αγορά ενέργειας και περιγράφει τις κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είναι σημαντικές για την κατανόηση των διαχειριστικών θεμάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κεφάλαιο 1: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και κατανάλωση – σύνοψη, καλύπτει τα εξής θέματα: - Δομή της αγοράς ενέργειας Τάσεις στην παραγωγή ενέργειας Οικονομικά στοιχεία της αγοράς ενέργειας Εισαγωγή στα οικονομικά της ενέργειας και στην οικονομετρία Κεφάλαιο 2: Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, covers the following issues: Αιολική ενέργεια Βιομάζα και βιοκαύσιμα Υδροηλεκτρική ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Ενέργεια ωκεανού: παλίρροια και κύματα. Μετάβαση στην ενότητα 2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

3 Ενότητα 1 1 Κεφάλαιο 1 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Πηγές ενέργειας
Κεφάλαιο 1: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και κατανάλωση – σύνοψη Πηγές ενέργειας Παράγοντες στην αγορά ενέργειας Η βιώσιμη παραγωγή ενέργειας βασίζεται σε οκτώ βασικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στην αγορά: βιομάζα, γεωθερμική ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιακοί συλλέκτες και αιολική ενέργεια. Τα σύγχρονα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βασίζονται σε τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την έξυπνη ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των περιφερειών Βασικοί παραγωγοί – παράγουν ενέργεια (θερμότητα ή / και ηλεκτρική ενέργεια), για πώληση σε τρίτους. Η πώληση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω του δημόσιου δικτύου Αυτοπαραγωγοί - παράγουν ενέργεια για δική τους χρήση ως δραστηριότητα που υποστηρίζει την κύρια δραστηριότητά τους Τύποι παραγωγών ενέργειας CHP - (συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας) παράγει θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια, μερικές φορές αναφέρεται ως συμπαραγωγή αν και ο όρος αναφέρεται συχνά στην καύση απολιθωμάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άνθρακα και βιομάζας για παράδειγμα, παρά στο είδος της παραγόμενης ενέργειας Εγκαταστάσεις θέρμανσης – οι εγκαταστάσεις θερμότητας παράγουν μόνο θερμότητα Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μόνο. Αυτή η κατηγοριοποίηση δεν λαμβάνει υπόψη τον τύπο των ενεργειακών πηγών (απολιθώματα ή ανανεώσιμες) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

4 Ενότητα 1 2 Κεφάλαιο 1 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Διάγραμμα μετατροπής ενέργειας
Κεφάλαιο 1: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και κατανάλωση – σύνοψη Διάγραμμα μετατροπής ενέργειας Ενεργειακές απώλειες Πρωτογενής ενέργεια Απώλειες μετατροπής Απώλειες διανομής Αυτό-κατανάλωση Ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, βιομάζα, απόβλητα Δευτερογενής ενέργεια Ωφέλιμη ενέργεια Ενεργειακές απώλειες Βιοκαύσιμα (στερεά, υγρά), βιοαέριο, ισχύς, τηλεθέρμανση Θέρμανση, ηλεκτρισμός, φωτισμός, κλπ. Απώλειες μετατροπής Απώλειες διανομής Αυτό-κατανάλωση Τελική ενέργεια Ενεργειακές απώλειες Βιοκαύσιμα (στερεά, υγρά), βιοαέριο, ισχύς, τηλεθέρμανση Απώλειες μετατροπής Απώλειες διανομής Αυτό-κατανάλωση Απώλειες καταναλωτή Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

5 Ενότητα 1 5 Κεφάλαιο 1 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Ταξινόμηση των ανανεώσιμων
Κεφάλαιο 1: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και κατανάλωση – σύνοψη Ταξινόμηση των ανανεώσιμων Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα απόβλητα ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς Ομάδα I Ομάδα II Ομάδα III Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την άμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, παλίρροια/ κύμα) Πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα, για μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια και δεν μπορούν να αποθηκευτούν ελεύθερα (γεωθερμική και ηλιακή) Προϊόντα που μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν για μετασχηματισμό ή τελική κατανάλωση (απόβλητα, βιομάζα, βιοαέρια και υγρά βιοκαύσιμα) Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

6 Ενότητα 1 12 Κεφάλαιο 1 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Hydroenergy
Κεφάλαιο 1: Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και κατανάλωση – σύνοψη Οικονομικά της αγοράς ανανεώσιμης ενέργειας Hydroenergy Κόστος παραγωγής Αγορά Χώρα Min Max Αυστρία 3,6 14,5 Γερμανία 0,7 1,1 Ελλάδα 2,4 4,2 Λιθουανία 2,5 3,0 Πορτογαλία 0,56 0,6 Σλοβακία 0,8 Ισπανία 3,5 7,0 Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι αποδοτική τεχνολογία για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Υπάρχουν περισσότερες από μικρές εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, με συνολική δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας GWh. Η απόδοση των υδροηλεκτρικών σταθμών υπολογίζεται σε 70% έως 90%, έχει μακρά διάρκεια ζωής έως 100 χρόνια, σχετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης (συνήθως 3% - 5%) και ελκυστικό χρόνο απόσβεσης Τα ελάχιστα και μέγιστα κόστη παραγωγής σε μερικές χώρες(σε c€/kWh) Η διάρθρωση του κόστους των επενδύσεων για μικρές εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι ως εξής: υδρο-τεχνική κατασκευή - 60%, γεννήτριες - 25%, χτίσιμο - 5%, ηλεκτρικός εξοπλισμός – 10% Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

7 Ενότητα 1 1 Κεφάλαιο 2 Πίσω στα περιεχόμενα ΕΠΟΜΕΝΟ
Κεφάλαιο 2: Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Η δομή του συστήματος ενέργειας Φωτοβολταϊκή Υδροηλεκτρική Οι διαφορετικές τεχνολογίες και η διαφοροποίηση της περιφερειακής παραγωγής και των αιτημάτων θα πρέπει να εξισορροπούν τις διακυμάνσεις της προσφοράς ενέργειας μεταξύ καθορισμένων περιοχών Ο συνδυασμός των διαφόρων τεχνολογιών και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού, παρά τις εποχιακές αλλαγές στην παραγωγή ενέργειας Παραγωγή υδρογόνου Εργοστάσια ενέργειας Αιολική Αποθήκευση Γεωθερμική Βιομηχανία Ηλιακή Οικίες Βιοκαύσιμα Βραχυπρόθε-σμη αποθήκευση Εμπόριο Συλλέκτες Συμπαραγωγή Κλίβανοι Μεταφορές Ηλιακό απόθεμα Μεσο/μακροπρόθεσμη αποθήκευση Ηλεκτρισμός Καύσιμο Θερμότητα Πηγή: Droege P. (2009) ‘100 per cent renewable : energy autonomy in action’, Earthscan, London UK Πίσω στα περιεχόμενα ΕΠΟΜΕΝΟ

8 Ενότητα 2 – Logistics & Εφοδιαστική αλυσίδα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η ενότητα 2 ξεκινά από τα βασικά θέματα σχετικά με τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και το σχεδιασμό και στη συνέχεια με πιο λεπτομερή γνώση για την αρχιτεκτονική της εφοδιαστικής αλυσίδας, την προμήθεια, την παραγωγή και τη διανομή της διαχείρισης αλυσίδων και, τέλος, logistics και μεταφορές. Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύπτει τα εξής θέματα: - Εισαγωγή - ορισμοί Αρχιτεκτονική της εφοδιαστικής αλυσίδας  Βασικές αρχές της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας  Μετρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας  Διαχείρισης της ροής υλικών Ολοκλήρωση εφοδιαστικής αλυσίδας - Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας. Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών, καλύπτει τα εξής θέματα : Ο κύκλος εργασιών απογραφής Στρατηγική προμηθειών Συνεργασία με τους προμηθευτές Διαχείριση των αποθεμάτων Ανταλλακτικά και MRO. Πίσω στην εισαγωγή ΕΠΟΜΕΝΟ

9 Ενότητα 2 – Logistics & Εφοδιαστική αλυσίδα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής, καλύπτει τα εξής θέματα : Εισαγωγή στη διαδικασία παραγωγής Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Προγραμματισμός παραγωγής Λειτουργικός σχεδιασμός Διαχείριση της συντήρησης Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής, καλύπτει τα εξής θέματα : Εισαγωγή στη διαχείριση αλυσίδας διανομής Εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης Τα έξυπνα δίκτυα Συστήματα διανομής Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές, καλύπτει τα εξής θέματα : Εισαγωγή στην εφοδιαστική Νέος ρόλος των logistics, η σύγκλιση με το μάρκετινγκ Διαδικασίες Logistics Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εξωτερική ανάθεση Διαχείριση logisitcs παραγωγής και μεταφορές. Πίσω στην εισαγωγή ΕΠΟΜΕΝΟ

10 Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
Ενότητα 2 Κεφάλαιο 1 1 Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας i η ίδια η ενέργεια ή τα μεταποιημένα ενεργειακά προϊόντα όπως πέλετ ή βιοκαύσιμα είναι ένα τελικό προϊόν που παραδίδεται στον τελικό καταναλωτή, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση για ενέργεια i η ισχύς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, βασικό προϊόν των καταναλωτών και παράγεται βάση της προσφοράς του προϊόντος το οποίο σημαίνει ότι η ισχύς παρέχεται με συνεχή τρόπο και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη όλες σχεδόν τις φορές όταν ο πελάτης τη χρειάζεται i η προμήθεια θερμότητας καθοδηγείται από τις απαιτήσεις των πελατών οι οποίες εξαρτώνται γενικά από τις εποχιακές αλλαγές και τις πραγματικές καιρικές συνθήκες Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

11 Ενότητα 2 6 Κεφάλαιο 1 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ
Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Αρχιτεκτονική εφοδιαστικής αλυσίδας Δημιουργία αξίας Μονάδα παραγωγής ισχύος Δίκτυο διανομής Τελικός καταναλωτής Προμηθευτής Διανομέας/ αποθήκη/ πελάτης Παραγωγός βιοκαυσίμων Ζήτηση πελατών/ καταναλωτών Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

12 Ενότητα 2 10 i Κεφάλαιο 1 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ
Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας Τα κύρια στοιχεία διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείριση της ζήτησης διαχείριση των αποθεμάτων και έλεγχος ροή υλικών / σχεδιασμός των επιχειρηματικών πόρων διεργασίες παραγωγής σχεδιασμός του δικτύου εφοδιασμού και διανομής διαχείριση της εφοδιαστικής διαχείριση πελατειακών σχέσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ LOGISTICS ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1. διαχείριση πόρων εφοδιαστικής 2. συμμαχίες με τον προμηθευτή 3. βάσης διαδικασία μείωσης αποθεμάτων 1. διαχείριση των κινδύνων 2. μέτρηση των επιδόσεων και της διαχείρισης 3. πράσινες αλυσίδες εφοδιασμού 4. υπερκέραση των εμποδίων i σύγχρονος ανταγωνισμός σημαίνει ανταγωνισμός μεταξύ μιας εφοδιαστικής αλυσίδας και μίας άλλης Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

13 Ενότητα 2 17 i Κεφάλαιο 1 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Διαδικασία σχεδιασμού
Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας Διαδικασία σχεδιασμού i η διαδικασία σχεδιασμού περιλαμβάνει τη διαμόρφωση, την ένταξη, τη στρατηγική εξωτερική ανάθεση και την ικανότητα σχεδιασμού Πλευρά προμηθευτή Ο σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας καθορίζει το πώς οι εταίροι συνδέονται στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας από την πλευρά της προσφοράς μέσω της αλυσίδας παραγωγής με την πλευρά της διανομής / παράδοσης και εξαρτάται από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και τη διάρθρωση της αγοράς Στις περισσότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής η δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας λαμβάνει τη μορφή που ονομάζεται «σταθερό δίκτυο» Σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της εφοδιαστικής αλυσίδας η δομή αναφέρεται ως «δυναμικό δίκτυο», όπου ο παραγωγός ενέργειας δεν έχει σταθερούς προμηθευτές και διανομείς Η φύση Προμηθευτής Προμηθευτής Μονάδα παραγωγής Τελικός καταναλωτής Διανομέας ηλεκτρισμού Διανομέας θερμότητας Πλευρά διανομέα Δομή εφοδιαστικής αλυσίδας με τη μορφή «σταθερού δικτύου» Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

14 A B Γ Ενότητα 2 - QUIZ logistics - διαχείριση Συνέργεια - εντροπία
Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Ερώτηση: Δύο βασικές πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι: Επιλέξτε μόνο μία απάντηση logistics - διαχείριση Συνέργεια - εντροπία A B Επιλογές Μεταφορά – επιχειρησιακές διαδικασίες Γ Ερώτηση #1

15 Ενότητα 2 - QUIZ Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος!
Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

16 Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή! Επόμενη ερώτηση

17 Ενότητα 2 1 i Κεφάλαιο 2 Πίσω στα περιεχόμενα ΕΠΟΜΕΝΟ Ορισμοί
Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Ορισμοί Διαχείριση συμβάσεων προμήθειας i το κύριο καθήκον της διαχείρισης των προμηθειών είναι η διατήρηση των αποθεμάτων των πρώτων υλών, των στοιχείων MRO (συντήρηση, επισκευή, λειτουργία) και των τελικών προϊόντων σε ένα οικονομικά αποδοτικό ασφαλές επίπεδο με τη μέθοδο που ονομάζεται διαχείριση των αποθεμάτων απόθεμα - υλικά άμεσα διαθέσιμα και συχνά καλούνται αδρανής πόρος μιας επιχείρησης: στοιχεία αποθηκευμένα προς πώληση (στην περίπτωση των βιοκαυσίμων), υλικά σε επεξεργασία και πρώτες ύλες που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί , ανταλλακτικά και στοιχεία MRO Πρώτες ύλες 1 Τελικά προϊόντα 2 MRO στοιχεία 3 Εργασία σε εξέλιξη 4 μη επεξεργασμένα υλικά (επίσης ηλιακή ακτινοβολία ή αιολική ενέργεια στην περίπτωση των μονάδων παραγωγής καθαρής ενέργειας) που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας ή κατασκευή βιοκαυσίμων τελικά προϊόντα έτοιμα για την παράδοση στους πελάτες ή απευθείας στον καταναλωτή (θερμότητα, ηλεκτρισμός, στερεά ή υγρά βιοκαύσιμα) αναγκαία για τις διαδικασίες παραγωγής αλλά δεν είναι ένα μέρος των τελικών προϊόντων (λιπαντικά, διαλύτες, ανταλλακτικά και ούτω καθεξής) εν μέρει επεξεργασμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παραγωγής, όπως σφαιρίδια, μπρικέτες, μερικώς εξευγενισμένα έλαια, παρασκευασμένα απόβλητα, και ούτω καθεξής. Συχνά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας ή την παραγωγή βιοκαυσίμων Κατηγορίες αποθέματος Πίσω στα περιεχόμενα ΕΠΟΜΕΝΟ

18 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Στρατηγική εύρεσης πόρων
Ενότητα 2 Κεφάλαιο 2 5 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Στρατηγική εύρεσης πόρων η εύρεση πόρων είναι ένα από τα συστατικά των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και χωρίζεται σε δύο κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες: την επιλογή των νέων προμηθευτών (εύρεση προμηθευτών που πληρούν τις απαιτήσεις των δεδομένων εγκαταστάσεων, την ανάλυσή τους και, τέλος, τη δημιουργία συμβάσεων) και τη διαχείριση των προμηθευτών σε μια επιλεγμένη χρονική περίοδο να περιορίσετε τον αριθμό των δυνητικών προμηθευτών και να αρχίσετε διαπραγματεύσεις των συμβάσεων με κάθε προμηθευτή ξεχωριστά Γενικός κανόνας i η διαδικασία μπορεί να είναι σχετικά μικρή (αγορά ενός νέου κινητήρα ή γεννήτρια τουρμπίνας, για παράδειγμα) ή μπορεί να χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο (πρώτες ύλες ή στοιχεία MRO , παροχή υλικών κάθε μήνα, και ούτω καθεξής) Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

19 Ενότητα 2 7 Κεφάλαιο 2 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Matrix στρατηγικής πόρων
Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Matrix στρατηγικής πόρων Διαχείριση συμβάσεων προμήθειας το matrix βοηθά να ορίσετε διαφορετικές στρατηγικές για τη διαχείριση του κινδύνου Υψηλός Συμφόρησης Κρίσιμα Κίνδυνος εύρεσης πόρων Τακτικά Μόχλευσης Χαμηλός Υψηλή Δαπάνη Πηγή: Kraljic, P. (1983). ‘Purchasing must become supply management’. Harvard Business Review, 61(5) Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

20 Ενότητα 2 9 i Κεφάλαιο 2 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Διαχείριση των αποθεμάτων
Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Διαχείριση των αποθεμάτων Διαχείριση συμβάσεων προμήθειας i Ο κύκλος εργασιών αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές το απόθεμα (απόθεμα πρώτων υλών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν βιομάζα ή / και απολιθώματα και απόθεμα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων για τους παραγωγούς βιοκαυσίμων που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται χωριστά) χρησιμοποιείται και αντικαθιστάται κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης λογιστικής περιόδου (μήνας έτος κ.ο.κ. ) Ο κύκλος εργασιών αποθεμάτων υπολογίζεται ως εξής: ITR = CR / AI ITR – κύκλος εργασιών αποθεμάτων CR – κόστος εσόδων AI – μέσο απόθεμα το κόστος των εσόδων είναι το κόστος πωληθέντων ενώ το μέσο απόθεμα είναι η μέση τιμή μεταξύ του αρχικού και τελικού . Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές μια εταιρεία επαναλαμβάνει το απόθεμα της σε μια δεδομένη λογιστική περίοδο (εβδομαδιαία μηνιαία, τριμηνιαία). Στην περίπτωση τελικών προϊόντων (βιοκαύσιμα για παράδειγμα) ο ταχύτερος κύκλος εργασιών επιτρέπει την αύξηση των ταμειακών ροών και τη μείωση του κόστους συντήρησης των αποθεμάτων και, επίσης, των δαπανών μεταφοράς Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

21 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Ερώτηση: Η αλυσίδα προμηθειών ξεκινά από: Επιλέξτε μία μόνο απάντηση Τον προμηθευτή των πρώτων υλών και καταλήγει στο σημείο της εκκίνησης της παραγωγής Τον προμηθευτή των πρώτων υλών και καταλήγει στον πελάτη A B Επιλογές Τον προμηθευτή των πρώτων υλών και καταλήγει στην αποθήκη Γ Ερώτηση #1

22 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε
Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

23 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών
Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 2: Διαχείριση αλυσίδας προμηθειών Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή! Επόμενη ερώτηση

24 Ενότητα 2 1 i Κεφάλαιο 3 Πίσω στα περιεχόμενα ΕΠΟΜΕΝΟ
Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Παραγωγοί ενέργειας i ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών παραγωγής μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις κύριες ομάδες παραγωγών ανάλογα τις πρώτες ύλες και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται (ανεξάρτητα από τον τύπο της παραγόμενης θερμότητας ή / και ηλεκτρικής ενέργειας) Παραγωγοί καθαρής ενέργειας Παραγωγοί ενέργειας Παραγωγοί βιοκαυσίμων παραγωγοί ενέργειας - ενέργεια που παράγεται από τη διαδικασία καύσης που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα (στερεά ή υγρά), τα ορυκτά καύσιμα ή μικτή καύση των απολιθωμάτων και των βιοκαυσίμων (συνήθως στερεά βιομάζα) παραγωγοί βιοκαυσίμων - παραγωγή δευτερογενών φοέων ενέργειας, με τη μορφή στερεών (παλέτες για παράδειγμα) ή υγρών (βιοντίζελ βιοαιθανόλη για παράδειγμα), καυσίμων χρησιμοποιώντας διάφορα στερεά βιομάζα ή απόβλητα παραγωγοί καθαρής ενέργειας - ενέργεια που παράγεται από καθαρές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική ή η υδροηλεκτρική Πίσω στα περιεχόμενα ΕΠΟΜΕΝΟ

25 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Παραγωγική διαδικασία
Ενότητα 2 Κεφάλαιο 3 2 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Παραγωγική διαδικασία i διαδικασία παραγωγής - όλες οι δραστηριότητες που μετατρέπουν πρώτες ύλες σε έτοιμα αγαθά. Ο χαρακτήρας του συστήματος παραγωγής έχει σημαντική επίδραση στο σύνολο δομών της αλυσίδας εφοδιασμού οργανωτικά και λειτουργικά και στη διαχείριση Εισερχόμενα Διαδικασία μετατροπής Εξερχόμενα Σχεδιασμός προϊόντος Σχεδιασμός διαδικασίας Έλεγχος παραγωγής Συντήρηση Άτομα Υλικά Μηχανές Πληροφορίες Κεφάλαιο Προϊόντα Υπηρεσίες Συνεχώς Απόθεμα Ποιότητα Κόστος Περιβάλλον Πληροφορίες ανατροφοδότησης Πηγή: Kumar S.A., Suresh N. (2008) ‘Production and Operations Management’, NewAge International New Delhi, India Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

26 Ενότητα 2 Κεφάλαιο 3 9 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Λειτουργίες σχεδιασμού Διαχείριση Μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός Καλύπτει από 6 έως 18 μήνες. Είναι λεπτομερής επιμερισμός του συνολικού σχεδίου παραγωγής (APP). Τα σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μικρής εμβέλειας σχεδιασμό και περιλαμβάνουν μικρότερες μεταβολές της παραγωγικής ικανότητας (πρόσληψη νέων υπαλλήλων, έναρξη νέων σχετικά μακρόπνοων έργων, για παράδειγμα). Για το μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό το κύριο πρόγραμμα παραγωγής (MPS) χρησιμοποιείται για να δείχνει την ποσότητα των τελικών προϊόντων και το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών παραγωγής Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

27 Ενότητα 2 12 i Κεφάλαιο 3 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Διαχείριση συντήρησης Επίπεδο
Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Διαχείριση συντήρησης Διαχείριση i είναι σημαντικό να κατατάσσονται οι μονάδες παραγωγής βάση των συνεπειών της αστοχίας χρησιμοποιώντας τέσσερα επίπεδα της επίδρασής τους στην παραγωγή και την ασφάλεια Επίπεδο Συνέπειες στην παραγωγή Συνέπειες στην ασφάλεια Επίπεδο 1 Η αστοχία προκαλεί άμεση και σημαντική μείωση της παραγωγής Η αστοχία προκαλεί άμεσο και σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια Επίπεδο 2 Η αστοχία προκαλεί άμεση αλλά μικρή μείωση της παραγωγής Η αστοχία προκαλεί περιβαλλοντικό κίνδυνο Επίπεδο 3 Η αστοχία προκαλεί πιθανή μείωση της παραγωγής Η αστοχία προκαλεί πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια Επίπεδο 4 Η αστοχία προκαλεί ούτε άμεση ούτε σημαντική μείωση της παραγωγής Η αστοχία δεν προκαλεί κίνδυνο για την ασφάλεια Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

28 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Ερώτηση: Στη διαχείριση αλυσίδας παραγωγής, ο τομέας παραγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίζεται σε: Επιλέξτε μία μόνο απάντηση Παραγωγούς καθαρής ενέργειας, παραγωγούς ενέργειας και παραγωγούς βιοκαυσίμων Παραγωγούς ενέργειας, παραγωγούς βιομάζας, μονάδες ηλιακής ενέργειας A B Επιλογές Μονάδες καύσης βιομάζας και απολιθωμάτων, παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας Γ Ερώτηση #1

29 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε
Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

30 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής
Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 3: Διαχείριση αλυσίδας παραγωγής Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή! Επόμενη ερώτηση

31 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Συνολική ζήτηση ενέργειας
Ενότητα 2 Κεφάλαιο 4 1 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Διανομή και ζήτηση Διαχείριση διανομής i η διαχείριση της διανομής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού και στον τομέα της ενέργειας υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται κι εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης: (1) οι παραγωγοί ενέργειας και (2) οι κατασκευαστές των ενεργειακών προϊόντων, όπως ένας δευτερογενής φορέας ενέργειας, όπως τα στερεά και υγρά βιοκαύσιμα Συνολική ζήτηση ενέργειας Εξωτερική ζήτηση ποσότητα της ενέργειας που πωλείται στον πελάτη ή τελικό καταναλωτή μέσω των ηλεκτρικών δικτύων ή αγωγών, στην περίπτωση του ζεστού νερού ή ατμού Εσωτερική ζήτηση Τα δίκτυα διανομής των παραγωγών βιοκαυσίμων είναι πιο περίπλοκα και μπορεί να περιλαμβάνουν αποθήκες, διανομείς, πωλητές λιανικής έτσι η διαχείριση της αλυσίδας διανομής είναι πιο περίπλοκη ο όγκος της ενέργειας που χρησιμοποιείται από το εργοστάσιο ενέργειας για να διατηρήσει τη λειτουργία του 5% έως 7% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ατμού (απολιθώματα, βιομάζα, βιοαέριο) χρησιμοποιείται επί τόπου για να διατηρήσει τις μονάδες σε κατάσταση λειτουργίας (δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). Η υδροηλεκτρική ενέργεια, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, καθώς και οι εγκαταστάσεις καύσης ισχύος των αεριοστροβίλων χρησιμοποιούν σχετικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια για να διατηρείται η λειτουργία τους Πίσω στα περιεχόμενα ΕΠΟΜΕΝΟ

32 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Κεντρικό σύστημα διανομής
Ενότητα 2 Κεφάλαιο 4 2 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Κεντρικό σύστημα διανομής Διαχείριση διανομής Μονάδα παραγωγής Υποσταθμός μεταφοράς Σύστημα μετάδοσης Βιομηχανία Υποσταθμός διανομής Εμπόριο Σύστημα διανομής Οικίες Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

33 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής
Ενότητα 2 Κεφάλαιο 4 3 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Κανάλια διανομής Διαχείριση διανομής i οι παραγωγοί ενέργειας και βιοκαυσίμων χρησιμοποιούν ένα από τα εναλλακτικά φυσικά κανάλια διανομής ή συνδυασμό πολλών καναλιών εντός μιας δομής καναλιών Άμεσο κανάλι διανομής Άμεση παράδοση από τον κατασκευαστή (σημείο παραγωγής) στον πελάτη Η μονάδα παραγωγής ενέργειας έχει τo δικό της δίκτυο διανομής (αγωγοί θερμότητας, δίκτυο για την ηλεκτρική ενέργεια) - η κατάσταση αυτή μπορεί να παρατηρηθεί σε μικρά συστήματα ενέργειας ή παροχής ενέργειας απευθείας στο φορέα του εθνικού ή περιφερειακού δικτύου Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων παραδίδουν προϊόντα απευθείας σε αποθήκες, καταστήματα λιανικής πώλησης ή στον τελικό καταναλωτή, όπου τελικός καταναλωτής μπορεί να είναι μεμονωμένο άτομο ή μονάδα παραγωγής ενέργειας που βασίζεται κυρίως σε τεχνολογίες καύσης καυσίμων Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

34 Ενότητα 2 5 Κεφάλαιο 4 Κέντρο διανομής εμπόρου λιανικής Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ
Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Κανάλια διανομής Διαχείριση διανομής Κέντρο διανομής εμπόρου λιανικής Παράδοση μέσω του κέντρου διανομής λιανοπωλητή στον τελικό πελάτη Η μονάδα παραγωγής μπορεί να πουλάει ενέργεια σε λιανοπωλητές ηλεκτρισμού ή θερμότητας οι οποίοι μπορεί να έχουν το δικό τους δίκτυο διανομής (αγωγούς θερμότητας ή δίκτυο για την ηλεκτρική ενέργεια) ή να χρησιμοποιούν το δίκτυο διανομής που ανήκει στο φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων. Τα τελικά προϊόντα παραδίδονται στα κέντρα διανομής που λειτουργούνται από οργανισμούς λιανικής πώλησης (βιοκαύσιμα), οι οποίοι προμηθεύουν τα προϊόντα στο δικό τους κατάστημα λιανικής πώλησης Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

35 Ενότητα 2 10 Κεφάλαιο 4 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας
Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας Διαχείριση διανομής Κεντρική μονάδα παραγωγής ενέργειας Εμπορικά κτίρια Βιομηχανίες Πλέγμα Εθνικό/ Περιφερειακό Οικίες Οικίες Οικίες Οικίες Οικίες Οικίες Μονάδα παραγωγής ανανεώσιμης πηγής Μονάδα παραγωγής ανανεώσιμης πηγής Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

36 Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Ερώτηση: Η ακριβής πρόβλεψη της ζήτησης είναι σημαντική γιατί: Επιλέξτε μία μόνο απάντηση Παρέχει τις κατάλληλες ποσότητες με ένα οικονομικά αποδοτικό τρόπο Κρατάει ένα μεγάλο απόθεμα αποθεμάτων A B Επιλογές Ορίζουμε πολύ υψηλότερες τιμές για την ενέργεια Γ Ερώτηση #1

37 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε
Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

38 Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής
Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 4: Διαχείριση αλυσίδας διανομής Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή! Επόμενη ερώτηση

39 Ενότητα 2 3 i Κεφάλαιο 5 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Logistics & marketing
Σύγκλιση marketing και logistics i Franchise καταναλωτή Αξία επωνυμίας Καινοτομία Κέρδος Τα logistics έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν την αναλογία όφελους -κόστους, από την άποψη των θετικών ή αρνητικών επιπτώσεων Πλεονέκτημα Marketing Αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας Χαμηλού κόστους προμηθευτής Μειωμένη βάση στοιχείων του ενεργητικού Διαχείριση του δικτύου Αξία για τον πελάτη Κόστος ιδιοκτησίας Προστιθέμενη αξία σχέσεων Ποιότητα υπηρεσιών Πηγή: New S., Westbrook R. (2004) ‘Understanding Supply Chain’, OUP Oxford, UK Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

40 Ενότητα 2 4 i Κεφάλαιο 5 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Δραστηριότητες Logistics
Η ανταπόκριση των πελατών Προγραμματισμός απογραφής και διαχείριση Supply management Transportation Συνδέει τα logistics με τους πελάτες ή τους τελικούς καταναλωτές και τις πωλήσεις και δραστηριότητες / υπηρεσίες του μάρκετινγκ εντός της δομής της εταιρείας, την αναπτύσσοντας πολιτική για την εξυπηρέτηση πελατών, για την παραγγελιοληψία και την επεξεργασία, την τιμολόγηση και τις εισπράξεις καθώς και την παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών Διαδικασία της απογραφής (μέσω της κατασκευής για παραγωγούς βιοκαυσίμων ή προμήθειας πρώτων υλών για την παραγωγή ενέργειας). Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους απόκτησης και να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των τελικών προϊόντων στην ώρα τους. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: προμήθεια πρώτων υλών, εμπλοκή προμηθευτή, επεξεργασία των παραγγελιών προμήθειας, αγορά και πληρωμή Συνδέει τους προμηθευτές με τους πελάτες (και μέσα από τη διαδικασία κατασκευής). Παραδοσιακή μεταφορά (οδική, σιδηροδρομική για στερεά και υγρά βιοκαύσιμα, πρώτες ύλες), αγωγοί (θερμότητας ή υγρών βιοκαυσίμων) ή ηλεκτρικά δίκτυα. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: σχεδιασμός του δικτύου και βελτιστοποίηση, αποστολή και διαχείριση των εμπορευμάτων Διατήρηση του δυνατόν χαμηλότερου επιπέδου αποθεμάτων ή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών σύμφωνα με την πολιτική εξυπηρέτησης πελατών. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες: πρόβλεψη, ρύθμιση της ποσότητας της παραγγελίας, βελτιστοποίηση των υπηρεσιών, σχεδιασμός αναπλήρωσης, ανάπτυξη απογραφής Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

41 Ενότητα 2 5 Κεφάλαιο 5 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Διαδικασίες Logistics
Εκπλήρωση παραγγελίας Προμήθεια MRO & ανταλλακτικών Διαχείριση πληροφορίας Προμήθεια Μεταφορά Οι καλά σχεδιασμένες διαδικασίες logistics αντιμετωπίζουν τον πελάτη (ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών), έχουν πολλαπλές λειτουργίες (λειτουργίες που πάνε πέρα από τα όρια της εταιρείας / υπηρεσίας και περιλαμβάνουν όλους τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας) και βασίζονται στο χρόνο Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

42 Ενότητα 2 7 Κεφάλαιο 1 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Λειτουργική δομή
Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Λειτουργική δομή Logistics Διευθύνων σύμβουλος Διευθυντής διανομής Σχεδιασμός& έλεγχος Λειτουργίες Διαχείριση αποθεμάτων Δίκτυο διανομής Εξυπηρέτηση πελατών Δημοσιονομικός έλεγχος Συστήματα πληροφοριών Διαχείριση αποθήκης Διαχείριση μεταφορών Διαχείριση σταθμού Διαδικασίες παράδοσης Επεξεργασία παραγγελίας Πρόβλεψη της ζήτησης Έλεγχος των αποθεμάτων Διαχείριση υλικών Διαχείριση φορτίων Συσκευασία (βιοκαύσιμα) Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

43 A B Γ Ενότητα 2 - QUIZ Προμήθεια και διανομή
Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Ερώτηση: Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας καλύπτει : Επιλέξτε μία μόνο απάντηση Προμήθεια και διανομή Όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής A B Επιλογές Marketing και εξυπηρέτηση πελατών Γ Ερώτηση #1

44 Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε
Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

45 Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές
Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 5: Logistics και μεταφορές Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή! Επόμενη ερώτηση

46 Ενότητα 3 - Επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η ενότητα 3 παρέχει γνώσεις σχετικά με την ανάλυση και διαχείριση κινδύνων και τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών σε δύο κεφάλαια. Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, καλύπτει τα εξής θέματα: - Εισαγωγή, ορισμοί Διαχείριση κινδύνων, μέθοδος SOAR Διαχείριση κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα Αλληλεπίδραση μεταξύ κινδύνων και απόδοσης Επανάκτηση σταθερότητας Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, καλύπτει τα εξής θέματα: Ορισμός επιχειρηματικής διαδικασίας και πολυπλοκότητα της διαδικασίας; Κατηγορίες των επιχειρηματικών διαδικασιών Κύκλος διαχείρισης διαδικασιών Διαχείριση απόδοσης Κύκλος ζωής της επιχειρηματικής διαδικασίας Πίσω στην εισαγωγή ΕΠΟΜΕΝΟ

47 Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων
Ενότητα 3 1 Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Ορισμοί 1 κίνδυνος - κάποιος ή κάτι που δημιουργεί ή υπονοεί κινδύνους και εκδηλώνεται σε συνθήκες που έχουν συνέπειες, συνήθως επικίνδυνες για τις επιχειρήσεις 2 κίνδυνος είναι η πιθανότητα ζημίας που προκαλείται από ένα γεγονός (ή σειρά γεγονότων), που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την επίτευξη των στόχων της εταιρείας SOAR (Set Observe Analyze React) στρατηγικοί στόχοι για κινδύνους: μεθοδολογία που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση και την ανάλυση των κινδύνων και καθορίζει μια διαδικασία που μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε και να καθορίσουμε αν πρέπει να πάρουμε το ρίσκο και να προετοιμαστούμε για το αποτέλεσμα ενός γεγονότος, λαμβάνοντας τα κατάλληλα αντίμετρα για την εξάλειψη των κινδύνων ή τον μετριασμό των συνεπειών τους i Η διαχείριση κινδύνων είναι η «αντιμετώπιση της αβεβαιότητας για την επιχείρηση» και η «μεθοδολογία για τη διαχείριση των κινδύνων που έχουν αντίκτυπο σε στρατηγικούς στόχους της εταιρείας» Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

48 Ενότητα 3 2 Κεφάλαιο 1 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ SOAR διαδικασία Αντίδραση
Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων SOAR διαδικασία Παρακολού-θηση σωστών μετρήσεων; Σωστοί στόχοι& κίνδυνοι; ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ανάλυση αιτιών/ αντίκτυπου Καθορισμός μετρήσεων/ ελέγχων Παρακολού-θηση μετρήσεων Ανάλυση μετρήσεων Στόχοι & Πλάνα Αντίδραση ΝΑΙ ΟΧΙ Αναμόρφωση στρατηγικής; Πηγή: Monahan G. (2008) ‘Enterprise Risk Management’, John Wiley & Sons Hoboken, USA Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

49 Ενότητα 3 6 Κεφάλαιο 1 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Είδη κινδύνων
Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Είδη κινδύνων Καθυστερήσεις στη ροή των υλικών Κανονικός κίνδυνος συνήθως αντιμετωπίζεται ως μέρος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας διακυμάνσεις των αποδόσεων της διαδικασίας, του κόστους των υλικών, των απαιτήσεων συμβαίνουν συχνά, μπορεί να είναι προβλέψιμοι ]συνήθως αντιμετωπίζονται ως μέρος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Ασυνήθιστος κίνδυνος αποτυχία του συστήματος, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεί μέρος των προσπαθειών για τη συνέχεια των επιχειρήσεων, αλλά ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι οι κίνδυνοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια ενέργεια που ανήκει στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας Διακοπή στη ροή υλικών Κίνδυνος σπάνιος και απρόβλεπτος, πιο επιβλαβής οι συνέπειές του, προκαλείται από σοβαρά γεγονότα όπως πυρκαγιές, καταστροφές, απεργία εργασίας και μπορεί να σταματήσει προσωρινά τη ροή των υλικών Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

50 A B Γ Ενότητα 3 - QUIZ Χειρισμός κάποιου λάθους
Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Ερώτηση: Διαχείριση κινδύνων είναι: Επιλέξτε μία μόνο απάντηση Χειρισμός κάποιου λάθους Διαχείριση της αβεβαιότητας A B Επιλογές Διαχείριση μόνο φυσικών καταστροφών Γ Ερώτηση #1

51 Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε
Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

52 Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων
Ενότητα 2 - QUIZ Κεφάλαιο 1: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή! Επόμενη ερώτηση

53 Ενότητα 3 2 Κεφάλαιο 2 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ
Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Κατηγοριοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών Επιχειρησιακές Οργανωτικές Οι επιχειρηματικές διαδικασίες συμβάλλουν σε μια οργανωτική διαδικασία και είναι η βάση για την ανάπτυξη εφαρμοσμένων επιχειρηματικών διαδικασιών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της διαδικασίας και τις τεχνικές και οργανωτικές προϋποθέσεις. Κάθε επιχειρησιακή επιχειρηματική διαδικασία περιλαμβάνει λεπτομερείς προδιαγραφές για όλες τις δραστηριότητες και τις σχέσεις τους Οι οργανωτικές διαδικασίες των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από τις εισροές, τις εκροές, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις εξαρτήσεις τους από άλλες οργανωτικές επιχειρηματικές διαδικασίες που υπάρχουν μέσα στη δομή της εταιρείας, για παράδειγμα, της επιχειρηματικής διαδικασίας για τη διαχείριση των εισερχόμενων πρώτων υλών Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

54 Ενότητα 3 3 Κεφάλαιο 2 Επιχειρηματική στρατηγική Στόχοι
Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Επίπεδα επιχειρηματικών διαδικασιών Επιχειρηματική στρατηγική Στόχοι Επιχειρησιακές διαδικασίες Οργανωτικές διαδικασίες Εφαρμογή των επιχειρηματικών διαδικασιών καθορισμός υλοποίηση Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

55 Ενότητα 3 5 i Κεφάλαιο 2 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ Διαχείριση απόδοσης
Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Διαχείριση απόδοσης Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Η διαχείριση απόδοσης είναι μια συνεχής διαδικασία που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, τη μέτρηση και την ανάπτυξη της απόδοσης των ατόμων και των ομάδων και την ευθυγράμμιση των επιδόσεων με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού Οι μετρήσεις απόδοσης μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: βασικός δείκτης αποτελέσματος (ΚRΙ), δείκτης απόδοσης (PI) και δείκτης βασικής απόδοσης (KPI). Ο ΚRΙ είναι το αποτέλεσμα πολλών ενεργειών, αναφέρει απλά τα γεγονότα και τι πρέπει να κάνουμε γι 'αυτά, αξιολογείται μηνιαία ή τριμηνιαία i PI (δείκτης απόδοσης) είναι ένα μέτρο της απόδοσης και λέει τι να κάνουμε, ενώ ο δείκτης βασικής απόδοσης (KPI) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο δεικτών απόδοσης, μέτρων που επικεντρώνονται στις πτυχές της οργανωτικής απόδοσης που είναι οι πιο κρίσιμες για την επιτυχία του οργανισμού. Η εταιρεία πρέπει να χρησιμοποιεί τον κανόνα που σημαίνει 10 KRI, 80 PI και 10 KPI Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

56 Ενότητα 3 6 Κεφάλαιο 2 Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ
Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Κύκλος ζωής της επιχειρηματικής διαδικασίας Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Αξιολόγηση: διαδικασία εξόρυξης και παρακολούθησης της δραστηριότητας Θεσμοθέτηση: λειτουργία, παρακολούθηση, συντήρηση Σχεδιασμός&ανάλυση: αναγνώριση διαδικασίας, μοντελοποίηση, επικύρωση Διοίκηση και ενδιαφερόμενα μέρη Διαμόρφωση: επιλογή του συστήματος και την εφαρμογή Ο κύκλος ζωής της επιχειρηματικής διαδικασίας αποτελείται από τις φάσεις που αλληλεπιδρούν και είναι οργανωμένες σε κυκλική δομή, με λογικές αλληλεξαρτήσεις Πίσω ΕΠΟΜΕΝΟ

57 A B Γ Ενότητα 3 - QUIZ Απλές λογιστικές διαδικασίες
Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Ερώτηση: Επιχειρηματική διαδικασία είναι: Επιλέξτε μία μόνο απάντηση Δομημένο και μετρούμενο σύνολο δραστηριοτήτων που παράγει ένα συγκεκριμένο εξερχόμενο Απλές λογιστικές διαδικασίες A B Επιλογές Μόνο εξυπηρέτηση πελατών Γ Ερώτηση #1

58 Ενότητα 3 - QUIZ Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος!
Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Λυπάμαι, Η απάντηση είναι λάθος! Παρακαλώ ξαναδοκιμάστε

59 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών
Ενότητα 3 - QUIZ Κεφάλαιο 2: Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Συγχαρητήρια Η απάντηση είναι σωστή! Επόμενη ερώτηση

60 Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε το μάθημα
ELOMPRES LdV Μεταφορά Καινοτομίας Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε το μάθημα Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της Ανανεώσιμης Ενέργειας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google