Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ο νέος νόμος πλαίσιο (4009/2011)

2 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Μεταρρυθμίσεις με προϊστορία… Ο νόμος που ψηφίστηκε με την πολυδιαφημισμένη ευρεία “κοινωνική συναίνεση” των 4/5 της βουλής (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ-ΔΗΣΥ) εφαρμόζει το σύνολο των αντιδραστικών αλλαγών που χρόνια τώρα επεξεργάζονται και δρομολογούν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ- ΝΔ μαζί με την ΕΕ. Ο νόμος 4009/2011 εμπνέεται από τους σχεδιασμούς της ΕΕ στο χώρο της Γ'-βάθμιας εκπαίδευσης και έχει συνταχθεί έτσι ώστε να αποτελεί πιστή εφαρμογή των στόχων της συνθήκης της Μπολόνια και των μεταγενέστερων επικαιροποιήσεων που έχουν συνυπογραφεί, αρχής γενομένης το 1999, από τους Υπ. Παιδείας των κρατών της ΕΕ. Ο νόμος-πλαίσιο δεν αφορά μόνο την τρέχουσα οικονομική κρίση. Έχει στρατηγική βαθιά και μακρόπνοη. Οι στοχεύσεις του δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες από το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας, τους φοιτητές, τον ελληνικό λαό στο σύνολό του. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπονομεύουν βαθιά το μέλλον της εκπαίδευσης, την εξέλιξη της επιστήμης και του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας, την προοπτική μιας, αποδεσμευμένης από τα μονοπωλιακά συμφέροντα, κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης σε όφελος του λαού.

3 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Ν. 4009/2011: Αποστολή των Α.Ε.Ι…. ΑΡΘΡΟ 4: Αποστολή των ΑΕΙ  α4/1.γ:…να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων (η θεμελιακή αυτή υποχρέωση της πολιτείας μεταφέρεται στα παν/μια. Η επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων αποτελεί σε άλλα άρθρα του νόμου και κριτήριο ποιότητας!!! όπως και κριτήριο κατάργησης-συγχώνευσης τμημάτων/επιστημονικών περιοχών. Από αύριο τα ΑΕΙ θα ευθύνονται για την ανεργία των αποφοίτων τους…)  α4/1.δ:…να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, …να προωθούν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής… (Επιστήμη είναι ότι δεν αμφισβητεί την καθεστηκυία τάξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κερδοφορία των καπιταλιστών… Αλλιώς αλλοίμονο στα παν/μια και τους παν/κούς. Θα έχουν την τύχη των προέδρων του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής ή της Ελ. Στατιστικής Υπηρεσίας, των οποίων η επιστημονική ανάλυση δεδομένων (έρευνα) διατάραζε την κοινωνική συνοχή και ως εκ τούτου διώχθηκαν ηθικά αλλά και ποινικά…) Το αρ.4 αποτελεί τη νομοθετική ρύθμιση που καθορίζει την αποστολή των ΑΕΙ. Εκεί ανεγείρεται η συνολική φιλοσοφία του νόμου και καταδεικνύονται με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο οι βαθιές αντιδραστικές τομές που επιχειρούνται όχι μόνο στη δομή αλλά και, κυρίως, στο περιεχόμενο, τους σκοπούς και την αποστολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης:

4 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Διοικητική Δομή (υπερσυγκέντρωση γύρω από το συμβούλιο και τον πρύτανη) ΑΔΙΠ (Κυβερνητικό Υπερόργανο) Πρύτανης (πενταετή θητεία) Σύγκλητος (Πρύτανης+Κοσμ ήτορες+1 καθηγητής ανά σχολή) Συμβούλιο Διοίκησης (τετραετής θητεία) Κοσμήτορες (ορίζονται από το ΣΔ) Διευθυντές Π.Σ. αρ.8/5α: Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού µέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή τις τέχνες, η διάκρισή του στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική ή πολιτιστική ζωή σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο και η γνώση και εμπειρία από θέση ευθύνης. Απότην ομιλία της υπ. Κ. Διαμαντοπουλου στο κοινοβούλιο: «Δεν υπάρχουν άνθρωποι των γραμμάτων των τεχνών, δεν υπάρχουν λαμπροί επιχειρηματίες που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο; Για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Πειραιά: δεν πρέπει το πανεπιστήμιο Πειραιά που είναι ναυτικό Πανεπιστήμιο να έχει ένα μεγάλο Έλληνα εφοπλιστή που η ελληνική ναυτιλία είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο. ή η Σχολή Καλών Τεχνών δεν πρέπει να έχει έναν σημαντικό ζωγράφο; Γιατί αμφισβητούμε τόσο πολύ αυτές τις δυνάμεις της κοινωνίας;» Η πολιτική ηγεσία δεν αφήνει και περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών για τα προσόντα…

5 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Σπουδές (εξατομίκευση, επιστημονική διάλυση)  Τρείς κύκλοι σπουδών  Ο πρώτος τουλάχιστον τρίχρονος (με δυνατότητα επιμέρους κύκλων)  Ο δεύτερος τουλάχιστο ετήσιος (με δυνατότητα επιβολης διδάκτρων)  Ο τρίτος: διδακτορική διατριβή  Τα συγκροτημένα επιστημονικά αντικείμενα πρακτικά καταργούνται. Τα πτυχία αντικαθίστανται από τίτλους και συλλογή πιστωτικών μονάδων. Το περιεχόμενο των σπουδών γίνεται λάστιχο. Το πτυχίο αποσυνδέεται πλήρως από την πρόσβαση σε επάγγελμα, η οποία θα αποκτάται με βάση το «εθνικό σύστημα προσόντων». Τίτλοι εισιτήρια στη δια-βίου εργασιακή ανασφάλεια και επανακατάρτιση.  Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να πιστοποιούνται (όπως όλα τα εμπορικά προϊόντα) από την Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας) και από αυτήν εξαρτάται η χρηματοδότησή τους.  Τα δωρεάν συγγράμματα καταργούνται σε βάθος τριετίας.  Σε κάθε Ίδρυμα συγκροτείται σχολή δια βίου μάθησης η οποία πρακτικά θα εμπορεύεται πιστωτικές μονάδες στους ίδιους τους αποφοίτους του ιδρύματος. Πηγή εσόδων και ανταγωνισμού μεταξύ των ιδρυμάτων με όρους Super Market.  Η διαδικασία για την ισοτιμία των παλαιών πτυχίων με τους νέους τίτλους θα αποτελέσει ένα ακόμη αντικείμενο χειραγώγησης της νεολαίας. Μοχλός πίεσης για «αγορά» πιστωτικών μονάδων από τη σχολή δια βίου μάθησης…

6 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Προγράμματα Σπουδών: είναι επιλογή των ΑΕΙ/ΤΕΙ η χρονική διάρκεια; Αυτά τα κριτήρια χρηματοδότησης /ποιότητας θα οδηγήσουν αναμφίβολα σε ένα αγώνα δρόμου τα ιδρύματα στην κατεύθυνση υποβάθμισης και συρρίκνωσης της διάρκειας των σπουδών και της ποιότητας τους προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Η κοινή λογική συνεπικουρουμένη από τη διεθνή εμπειρία υποδεικνύουν ότι ο βασικός μοχλός για τη μετατροπή των σπουδών σε τρίχρονες καταρτίσεις, ξένες με επιστημονικά αντικείμενα, στημένες γύρω από συλλογή πιστωτικών μονάδων. Δεν είναι κατά κανόνα ακαδημαϊκή επιλογή των Ιδρυμάτων αλλά στυγνός οικονομικός εκβιασμός και καταναγκασμός. Στο νόμο 4009/2011 η χρηματοδότηση συνδέεται ρητά με τη διάρκεια των πρ. σπουδών. Αλλά όχι μόνο. Ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών και βεβαίως η αριθμητική σχέση αποφοίτων/ εισερχομένων είναι κριτήρια χρηματοδότησης!!!.

7 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Φοιτητική μέριμνα (εμπορευματοποίηση)  Φοιτητοδάνεια για την ολοκλήρωση των σπουδών. Ζεστό χρήμα στις τράπεζες και ταυτόχρονα χρεωστικές αλυσίδες στους νέους για μια ζωή.  Συρρικνώνεται και εμπορευματοποιείται τη φοιτητική μέριμνα. Η σίτιση-στέγαση και η μέριμνα περνά στους πόρους των Ιδρυμάτων. Δεν θα είναι ενιαία σε όλα τα ιδρύματα. Εξαρτάται από τα έσοδά τους.  Προβλέπεται η δυνατότητα υποτροφιών (πάλι από τα ιδιωτικά πλέον έσοδα των ιδρυμάτων) που θα έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.  Αφήνεται ανοιχτή η δυνατότητα στα ιδρύματα, ήδη από τον πρώτο κύκλο, να ορίζουν τέλη για π.χ. πάσο, εγγραφές, χρήση βιβλιοθηκών, γυμναστηρίου, κτλ.  Η Ελληνική οικογένεια θα βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις σπουδές των παιδιών της.

8 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Το μέλλον των αποφοίτων… χρέη και αγορά επανακατάρτησης Τα χρέη των αποφοίτων από δάνεια για σπουδές ξεπέρασε το χρέος πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ!! Αναμένεται το 2011 να είναι 1 τρισ. $. Η διαρκής αυτή αύξηση προκύπτει καθώς αυξάνονται οι φοιτητές που κατευθύνονται στα κολλέγια αλλά και γιατί αυξάνει το κόστος των σπουδών. Μέσο ύψος χρέους δανεισμού κατά την αποφοίτηση $24,000. Πολύ υψηλότερο ωστόσο για σπουδές σε ιδιωτικά ιδρύματα. Πηγή: NY Times, 12/4/2011NY Times, 12/4/2011

9 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Μελλοντικοί φοιτητές… οι έχοντες και κατέχοντες Πηγή: Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, Eurostudent III 2005–2008. (link)link Έρευνα: Κοινωνική διαστρωμάτωση των φοιτητών, έρευνα για τα έτη 2005-2008. Βασικό εύρημα: Η μικρή συμμετοχή φοιτητών από χαμηλά κοινωνικά στρώματα ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη. Η Ανώτατη εκπαίδευση είναι βαθιά ΤΑΞΙΚΗ. Το χαρακτηριστικό αυτό θα γιγαντωθεί με το νέο νόμο σε συνδυασμό και με την καπιταλιστική κρίση. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, η πλειοψηφία της κοινωνίας, θα έχει (θεωρητικά) την ΕΥΚΑΙΡΙΑ αλλά όχι το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να σπουδάσει.

10 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Το διδακτικό προσωπικό (πλήρης ελαστικοποίση, υποταγή σε μονοπρόσωπα όργανα) • Ενίσχυση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και κατάργηση της βαθμίδας του Λέκτορα. Θα υπάρχουν τρεις βαθμίδες (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές). Μόνιμοι θα είναι μόνο οι καθηγητές και αναπληρωτές, ενώ οι επίκουροι θα εκλέγονται για τετραετή θητεία. • Παράλληλα, θα υπάρχουν «εντεταλμένοι διδασκαλίας» με ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης. • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα προσόντα των διαφόρων βαθμίδων θα είναι διαφορετικά ανά Παν/μιο. Καθορίζονται στον κανονισμό τους. Σε λίγα χρόνια η διαφοροποίηση μεταξύ ιδρυμάτων θα αντανακλάται και στα προσόντα/μισθούς τους προσωπικού τους. Καταργείται στην πράξη η δυνατότητα συλλογικής ενιαίας διαπραγμάτευσης. Διασπάται ο ενιαίος φορέας διδασκόντων. • Οι προκηρύξεις θέσεων, ο ορισμός των εκλεκτορικών σωμάτων, και τα γνωστικά αντικείμενα των θέσεων, ακόμη και από εξέλιξη (*), καθορίζονται από κοσμήτορα (**). Προβλέπονται κρίσεις, ανεξάρτητες της εξέλιξης, ανά πενταετία με ποινές σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα ορισθούν στο μέλλον…. • Θεσμοθετούνται έδρες με «χορηγία», δηλαδή έδρες επιχειρήσεων. (*) α18.π3 Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη µε βάση τις ανάγκες της σχολής και το γνωστικό αντικείμενο του υπο ψηφίου που ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασμό µε το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του. (**) α9.π5.ε συγκροτεί (ο κοσμήτορας) μετά από γνώμη της κοσμητείας, τις επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και αξιολόγησης των καθηγητών, που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 21 αντίστοιχα.

11 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Το μέλλον του διδακτικού (ερευνητικού;) προσωπικού…  Πρίν 35 χρόνια το 75% του προσωπικού των αμερικάνικων πανεπιστημίων ήταν μόνιμοι τώρα το 25% είναι μόνιμοι και το 75% έκτακτοι και μερικής απασχόλησης και όλοι με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Ο μάνατζερ του Χάρβαρντ κερδίζει πολλαπλάσια από τον χαμηλότερα αμειβόμενο εργαζόμενο στο παν. που διοικεί.  Κυνηγοί προγραμμάτων χρηματοδότησης, κατοχύρωσης και εμπορευματικής χρήσης της πνευματικής τους!!! ιδιοκτησίας (πατέντες).  Για καθηγητές με γνωστικά αντικείμενα με μικρή «αναγνώριση από την αγορά»  κυνηγοί συμπληρωμάτων εισοδήματος από διδασκαλία σε ΚΕΚ, ΙΕΚ και άλλα πάρεργα…  Πλήρης εξάρτηση και υποταγή στο συμβούλιο και τον πρύτανη. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, είναι πλέον και με το γράμμα του νόμου ένα …ακαδημαϊκό ζήτημα!  Υποχρεωμένο σε εκπαιδευτικές επιστημονικές εκπτώσεις καθώς το ποσοστό επιτυχίας στα μαθήματα, ο αριθμός των φοιτητών που το επιλέγουν, συνδέονται με τη χρηματοδότηση του Πρ. Σπουδών και του Ιδρύματος γενικότερα.

12 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Χρηματοδότηση… ανάλογα με το μπίζνες πλαν και την απορρόφηση των φοιτητών από την αγορά εργασίας!  Τα πανεπιστήμια θα λειτουργούν ως επιχειρήσεις με οικονομική και διοικητική «αυτοτέλεια» που θα τους επιτρέπουν τα οικονομικά τους.  Τα ιδρύματα θα χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος με βάση τον αριθμό των φοιτητών και κατά δεύτερο μέρος, με βάση «δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων».  Αυτοί οι δείκτες θα είναι, μεταξύ άλλων, κριτήρια «ανταγωνιστικότητας» (σύνδεση με την «αγορά», προσέλκυση επενδύσεων κ.ά.), ενώ κάθε ίδρυμα θα θέτει - ως επιχείρηση - τους δικούς του στόχους και κριτήρια. Η ΑΔΙΠ εδώ παίζει κεντρικό ρόλο.  Οι στόχοι θα ορίζονται σε τετραετείς συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων - κράτους (μπίζνες πλαν) και η κρατική χρηματοδότηση θα παίζει το ρόλο της επιβράβευσης ή της τιμωρίας.  Σημαντικό μέρος του προσωπικού (διοικητικού και εκπαιδευτικού) θα πρέπει να αμείβεται από ίδια έσοδα του παν/μιου.  Τα ιδρύματα για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς, και να επιβιώσουν εντέλει, θα πρέπει να δημιουργήσουν πηγές ιδιωτικών εσόδων. Στην κατεύθυνση αυτή θα προσανατολίζονται τα ΝΠΙΔ στο εσωτερικό κάθε ΑΕΙ/ΤΕΙ.

13 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Η Μεγ. Βρετ. Δείχνει το δρόμο: Στη Μεγ. Βρετ. η κεντρική χρηματοδότηση μετά βίας καλύπτει τη μισθοδοσία του Ακαδημαϊκού Προσωπικού. Τα λειτουργικά έξοδα και η μισθοδοσία του διοικητικού/βοηθητικού προσωπικού καλύπτονται (στα ιδρύματα που αυτό είναι δυνατό) πρακτικά από τα δίδακτρα και τα έσοδα από άλλες πηγές (ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικά προϊόντα, Franchise, κ.α.) Σημείωση: Οι μέσοι όροι που παρουσιάζονται εδώ δεν αντανακλούν σε καμιά περίπτωση τις τρομακτικές διαφοροποιήσεις, στα έσοδα/έξοδα και τους στόχους, μεταξύ των ιδρυμάτων στη Μεγ. Βρετανία. Αν από τη στατιστική αυτή εξαιρεθούν τα 2 ή 3 «γνωστά» και πλούσια κολλέγια τα συμπεράσματα μετατοπίζονται στο ότι η επιβίωση της πλειοψηφίας των ιδρυμάτων εξαρτάται από τα δίδακτρα και άλλες, εμπορικού τύπου οικονομικές ενισχύσεις. Το μέλλον της χρηματοδότησης της ΑΕ… δίδακτρα και εμπορία εκπαιδευτικών/ερευνητικών «προϊόντων» Πηγή: Finances of Higher Education Institutions 2009/10 (UK), HESA, 2011HESA, 2011 Κεντρ. Χρηματοδ. (33,7%) Άλλα έσοδα (19,1%) Ερευν. Προγραμ. (16,2%) Δίδακτρα (30,9%) Έσοδα (UK 2010) Άλλο προσωπικό (25.2%) Λειτουργ. έξοδα (36.2%) Ακαδ. Προσ. (31,5%) Άλλα έξοδα (λογιστικά) (7%) Έξοδα (UK 2010)

14 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Αυτοτέλεια/Αυτόδιοίκηση =Ανώνυμες Εταιρείες  Κάθε πανεπιστήμιο και ΤΕΙ θα ιδρύει Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), για τη διαχείριση των πόρων από ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, των εσόδων από δίδακτρα και εμπορία εκπαιδευτικών προϊόντων. Δηλαδή για την «καλύτερη» οργάνωση της επιχειρηματικής λειτουργίας τους.  Στο ίδιο ΝΠΙΔ θα μπορούν να ανατεθούν και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (εστίες, εστιατόρια, κυλικεία, φύλαξη, συντήρηση κ.ά.), πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι η φοιτητική «μέριμνα» θα πουλιέται και θα αγοράζεται ακριβά και η φύλαξη/συντήρηση θα είναι ανάλογη των εσόδων…  Το ΝΠΙΔ θα λειτουργήσει εκτός των άλλων με δεδομένη την οικονομική κρίση ως το μέσο για να λεηλατηθεί η δημόσια περιουσία των Παν/μιων.  Η λειτουργία των επιτροπών ερευνών (ΕΛΚΕ)/ΝΠΙΔ, ως ιδιαίτερου πόλου εξουσίας και επιχειρηματικότητας μέσα στα πανεπιστήμια, ενισχύει την κατηγοριοποίηση του ακαδημαϊκού προσωπικού, την επιχειρηματική δράση μιας μειοψηφίας ΔΕΠ. Η αυτονόμηση ενός οικονομικού εργαλείου, στην περίπτωσή μας τα ΝΠΙΔ των ΑΕΙ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνάμεων της αγοράς έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με τους στόχους, τον κοινωνικό χαρακτήρα και την αποστολή των πανεπιστημίων. Δημιουργεί νέες σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων (μεταπτυχιακών, υπ. Διδακτόρων, ερευνητών, κτλ) που η ιεραρχία τους θα ταυτίζεται πλέον όλο και πιο στενά με σχέση εργοδότη-εργαζόμενου.

15 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Το μέλλον της έρευνας… η εμπορία, η πατέντα, η μυστικότητα και φτηνά εργατικά χέρια στα εργαστήρια • Σε αντάλλαγμα των 25 εκατομμυρίων, το Berkeley (τμ. Βιολογίας) παραχωρεί στη Novartis (ελβετική πολυεθνική) το δικαίωμα να διαπραγματεύεται τις πατέντες σε περίπου το 1/3 των ανακαλύψεων του τμήματος συμπεριλαμβανομένων και αποτελεσμάτων έρευνας, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την πολιτεία και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Παραχωρεί επίσης στη Novartis 2 από τις 5 θέσεις στην επιτροπή έρευνας του τμήματος. Η επιτροπή αυτή καθορίζει πώς θα μοιραστούν τα λεφτά.το Berkeley (τμ. Βιολογίας) παραχωρεί στη Novartis • Σε μία μελέτη του 1996 δημοσιευμένη στο Annals of Internal Medicine, ο Cho βρήκε ότι το 98% των επιστημονικών δημοσιεύσεων οι οποίες βασίστηκαν σε έρευνα χρηματοδοτούμενη από τη βιομηχανία ήταν ευνοϊκό για τα φάρμακα που εξετάστηκαν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για επιστημονικές δημοσιεύσεις που βασίστηκαν σε έρευνα που δε χρηματοδοτήθηκε από τη βιομηχανία ήταν 79%. • Χιλιάδες παν/μια σε ΗΠΑ και ΕΕ μετατρέπονται σε διδακτήρια, παροχής τίτλων, χωρίς δυνατότητα ερευνητικής δραστηριότητας, απονομής μεταπτυχιακών τίτλων. Το νέο πλαίσιο εντείνει το ιδεολογικό μέτωπο για το χαρακτήρα της έρευνας ενώ παράλληλα θεσμοθετούνται και θωρακίζονται όργανα και διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι: χρήσιμη και επιτρεπόμενη έρευνα είναι ότι παράγει καπιταλιστικό κέρδος αλλά παράλληλα δεν αμφισβητεί την καθεστηκυία τάξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κερδοφορία των καπιταλιστών… Αυτό είναι το πανεπιστήμιο του κεφαλαίου στο οποίο δεν υφίσταται η ακαδημαϊκή ελευθερία, η συναδελφικότητα, η αντικειμενικότητα της έρευνας, ο προσανατολισμός της στις λαϊκές ανάγκες αλλά βασιλεύει η ζούγκλα του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικότητας για την μέγιστη κερδοφορία σε βάρος των κοινωνικών δικαιωμάτων.

16 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 ΑΔΙΠ: Οικονομικός/Ακαδημαϊκός εκτελεστής;  Σημαντικό μέρος του νόμου (άρθ 64-75) αναφέρεται στις αρχές τους στόχους και τη λειτουργία της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας).  Η ΑΔΙΠ είναι ένα υπερ-όργανο, κάτω από την κυβέρνηση, αλλά και λίγο ανεξάρτητη…, που θα δρομολογήσει και θα εποπτεύσει συγχωνεύσεις/ καταργήσεις και μετακινήσεις ιδρυμάτων. Θα συμβάλει/επιταχύνει την κατηγοριοποίηση τους σε κέντρα αριστείας ή διδακτήρια. Θα επιταχύνει μέσω του ελέγχου της χρηματοδότησης την πλήρη εμπορευματοποίση των ιδρυμάτων.  Ελέγχει/εγκρίνει τη χρηματοδότηση γενικά και ειδικότερα των Πρ. Σπουδών κατόπιν «αξιολογήσεων». Ορισμένα κριτήρια ποιότητας αναφέρθηκαν ήδη. Άλλα καθορίζονται στα αρ. 63 και 70.  Συνεργάζεται/ελέγχει την ΜΟΔΙΠ (ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας) του κάθε ιδρύματος.  Αποτελείται από τον Πρόεδρο (ορίζεται από την κυβέρνηση), Από 6 εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθμίδας από ΑΕΙ, και 4 από ΤΕΙ (γίνεται προκήρυξη και οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από ειδική επιτροπή, ζητείται η γνώμη των Πρυτάνεων και ο υπουργός διορίζει!!!), και 2 φοιτητές από ΑΕΙ και ΤΕΙ που ορίζονται από την ΕΦΕΕ!!!

17 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 ΑΔΙΠ: Οικονομικός/Ακαδημαϊκός εκτελεστής; Η Χρηματοδότηση Ιδρυμάτων και Πρ. Σπουδών περνά μέσα από τη λεγόμενη πιστοποίηση. Οι μάσκες πέφτουν: Αξιολόγηση = ISO Η Χρηματοδότηση Ιδρυμάτων και Πρ. Σπουδών περνά μέσα από τη λεγόμενη πιστοποίηση. Οι μάσκες πέφτουν: Αξιολόγηση = ISO

18 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής (πρώτοι μήνες) 21 Σεπτεμβρίου 2011 Διαπιστωτική πράξη Πρύτανη/Προέδρου ΤΕΙ για τη συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής διεξαγωγής εκλογών Εάν παρέλθει η ημερομηνία, ορίζονται από τον Υπουργό. έως 15 Νοεμβρίου 2011 Έχουν εκλεγεί τα μέλη του Συμβουλίου. Έχουν γίνει και οι εκλογές για τον εκπρόσωπο των φοιτητών στο Συμβούλιο, αλλά και των εκπροσώπων στη νέα Σύγκλητο των φοιτητών και των άλλων κατηγοριών προσωπικού. έως 16 Ιανουαρίου 2012 Έχει ορισθεί ο πρόεδρος του Συμβουλίου και τα υπόλοιπα 5 εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου. έως 17 Ιανουαρίου 2012 Κατατίθεται από το Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος (άρθ. 76, παρ.6). Φεβρουάριος 2012 Αρχίζει η διαδικασία για εκλογή νέου Πρύτανη/Προέδρου ΤΕΙΗ διαδικασία εκλογής ξεκινά στις 1/2/2012 από το Συμβούλιο. έως 30 Απριλίου 2012 1.Ίδρυση νέων Σχολών από το Υπουργείο. Εκδίδεται σχετικό ΠΔ. 2.Διορίζονται οι νέοι Κοσμήτορες/Διευθυντές Σχολών ΤΕΙ.

19 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Β ΑΣΙΚΑ Ο ΡΟΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε ΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Α.Ε.Ι. 2011201220132014-2016 Σύσταση των Οργάνων των Α.Ε.Ι. Εκλογή Προέδρου & Μελών Συμβουλίων Εκλογή Πρυτάνεων / Προέδρων ΤΕΙ ΠΔ για τη σύσταση των Σχολών Εκλογή Κοσμητόρων Σχολών Συγκρότηση Συγκλήτων/ Συνελεύσεων ΤΕΙ 16/1/20125/20127/20128/20121/9/2012 ΥΑ καθορισμού θεμάτων συστήματος ταξινομικής ψήφου 10/2011 Δημιουργία Οργανωτικού Πλαισίου Αυ τοτέλειας των Α.Ε.Ι. Εγκύκλιος ΥΠΔΒΜΘ για την Εκπόνηση των Οργανισμών 10/2011 Αξιολόγηση - Διαφάνεια Εγκύκλιος ΥΠΔΒΜΘ για την Εκπόνηση των Εσωτ. Κανονισ. 12/2012 Υποβολή Οργανισμών στο ΥΠΔΒΜΘ 31/12/2012 Δημοσίευση σε ΦΕΚ των Εσωτερικών Κανονισμών 8/2013 Επιλογή Προέδρου της ΑΔΙΠ 11/2011 Επιλογή Μελών Συμβουλίου της ΑΔΙΠ 2/2012 Επιλογή Γενικού Δ/ντή της ΑΔΙΠ 2/2012 Δημοσίευση σε ΦΕΚ των Εσωτερικών Συστ. Διασφ/σης Ποιότητας Ιδρυμάτων 8/2012 ΠΔ για τον Οργανισμ ό της ΑΔΙΠ 9/2012 Διδακτικό Προσωπικό ΚΥΑ για θέματα Ανάπτυξης & Λειτ. Ηλεκτρ. Συστ. Διαχ/σης Διαδικασίας εκλογής & εξέλιξης καθηγητών 1/2012 Μητρώο Αξιολογητών 3/2012 ΚΥΑ Καθορισμού Θεμάτων σχετικών με τις συνεδριάσεις των Επιτροπών επιλογής & εξέλιξης καθηγητών 8/2012 Διοικητικό Προσωπικό ΠΔ Καθορισμού βαθμολογικής & μισθολογικής εξέλιξης κλπ. των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 8/2012 Επιλογή νέων Γραμματέων Α.Ε.Ι. 1/2014 Δημοσίευση ΠΔ για τους Οργανισμούς των Α.Ε.Ι 7/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

20 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 2011201220132014-2016 Σύσταση των Οργάνων των Α.Ε.Ι. Εκλογή Προέδρου & Μελών Συμβουλίων Εκλογή Πρυτάνεων / Προέδρων ΤΕΙ ΠΔ για τη σύσταση των Σχολών Εκλογή Κοσμητόρων Σχολών Συγκρότηση Συγκλήτων/ Συνελεύσεων ΤΕΙ 16/1/20125/20127/20128/20121/9/2012 ΥΑ καθορισμού θεμάτων συστήματος ταξινομικής ψήφου 10/2011 Δημιουργία Οργανωτικού Πλαισίου Αυ τοτέλειας των Α.Ε.Ι. Εγκύκλιος ΥΠΔΒΜΘ για την Εκπόνηση των Οργανισμών 10/2011 Αξιολόγηση - Διαφάνεια Εγκύκλιος ΥΠΔΒΜΘ για την Εκπόνηση των Εσωτ. Κανονισ. 12/2012 Υποβολή Οργανισμών στο ΥΠΔΒΜΘ 31/12/2012 Δημοσίευση σε ΦΕΚ των Εσωτερικών Κανονισμών 8/2013 Επιλογή Προέδρου της ΑΔΙΠ 11/2011 Επιλογή Μελών Συμβουλίου της ΑΔΙΠ 2/2012 Επιλογή Γενικού Δ/ντή της ΑΔΙΠ 2/2012 Δημοσίευση σε ΦΕΚ των Εσωτερικών Συστ. Διασφ/σης Ποιότητας Ιδρυμάτων 8/2012 ΠΔ για τον Οργανισμ ό της ΑΔΙΠ 9/2012 Διδακτικό Προσωπικό ΚΥΑ για θέματα Ανάπτυξης & Λειτ. Ηλεκτρ. Συστ. Διαχ/σης Διαδικασίας εκλογής & εξέλιξης καθηγητών 1/2012 Μητρώο Αξιολογητών 3/2012 ΚΥΑ Καθορισμού Θεμάτων σχετικών με τις συνεδριάσεις των Επιτροπών επιλογής & εξέλιξης καθηγητών 8/2012 Διοικητικό Προσωπικό ΠΔ Καθορισμού βαθμολογικής & μισθολογικής εξέλιξης κλπ. των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 8/2012 Επιλογή νέων Γραμματέων Α.Ε.Ι. 1/2014 Δημοσίευση ΠΔ για τους Οργανισμούς των Α.Ε.Ι 7/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Β ΑΣΙΚΑ Ο ΡΟΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε ΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Α.Ε.Ι.

21 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Ο νέος νόμος ως μέρος των κεφαλαιοκρατικών αναδιαρθρώσεων  Ο νέος Νόμος-Πλαίσιο οδηγεί στη διάλυση των σπουδών, σε πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων και στο σύνολό τους υποβαθμισμένα σε σχέση με τα σημερινά. Οδηγεί σε εμβάθυνση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ιδρυμάτων, κατάργηση του ασύλου και αντιδραστικές αλλαγές στη διοίκηση.  Τα μέτρα εντάσσονται στην γενικευμένη επίθεση του μονοπωλιακού κεφαλαίου (των αγορών που είναι και όρος της μόδας), που επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του κόστους (για το κεφάλαιο) αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης μέσω της μεταφοράς αυτού του κόστους του στον ίδιο τον εργαζόμενο.  Οι αλλαγές ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μονοπωλιακού κεφαλαίου για νέα πεδία αγορών, για να επενδύσει τον συσσωρευμένο πλούτο. Όπως οι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ο χώρος της εκπαίδευσης-κατάρτισης, όπως και της υγείας, είναι πολλά υποσχόμενοι με μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας.  Οδηγεί την κοινωνία και ειδικότερα τη νεολαία στην πειθάρχηση και την υποταγή, γι’ αυτό πρέπει να μπορεί να ενσωματώσει στο εκπαιδευτικό σύστημα τα ιδεολογήματα της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού. Καλλιεργεί στον νέο εργαζόμενο-άνεργο τον κομφορμισμό ως στάση ζωής.  Με την μεταφορά της έρευνας σε καλά ελεγχόμενα κέντρα και δομές με όρους λειτουργίας βιομηχανικής έρευνας και πατέντας. Με την ολοκληρωτική υποταγή της επιστήμης και της εξέλιξής των επιστημών γενικότερα στην καπιταλιστική κερδοφορία.

22 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Πανεπιστήμια σε διαρκή κρίση… Τα πανεπιστήμια αντί να παρέχουν ολόπλευρη γνώση και να καταρτίζουν επιστήμονες υψηλού επίπεδου, κοινωνικούς αγωνιστές με σκοπό την πρόοδο και την επίλυση των μεγάλων κοινωνικών, πολιτικών, οικολογικών προβλημάτων, αντί να διαμορφώνουν ερευνητές που θα θέτουν τα επιστημονικό-τεχνικά τους επιτεύγματα στη διάθεση του κοινωνικού συνόλου και των ουσιαστικών, απαιτητικών και πραγματικών ανθρώπινων αναγκών, αντί να ενδυναμώνουν το δημόσιο και τον κοινωνικό τους χαρακτήρα κινούνται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση: Υπηρετούν το κέρδος. Αυτός ακριβώς ο προσανατολισμός των ΑΕΙ αποτελεί και την κύρια πηγή της διαρκούς κρίσης τους. Τα πανεπιστήμια αντί να παρέχουν ολόπλευρη γνώση και να καταρτίζουν επιστήμονες υψηλού επίπεδου, κοινωνικούς αγωνιστές με σκοπό την πρόοδο και την επίλυση των μεγάλων κοινωνικών, πολιτικών, οικολογικών προβλημάτων, αντί να διαμορφώνουν ερευνητές που θα θέτουν τα επιστημονικό-τεχνικά τους επιτεύγματα στη διάθεση του κοινωνικού συνόλου και των ουσιαστικών, απαιτητικών και πραγματικών ανθρώπινων αναγκών, αντί να ενδυναμώνουν το δημόσιο και τον κοινωνικό τους χαρακτήρα κινούνται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση: Υπηρετούν το κέρδος. Αυτός ακριβώς ο προσανατολισμός των ΑΕΙ αποτελεί και την κύρια πηγή της διαρκούς κρίσης τους.

23 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Το μέλλον δεν είναι στο παρελθόν… Ο νόμος-πλαίσιο δεν αφορά μόνο την κρίση. Έχει στρατηγική βαθιά και μακρόπνοη. Η εναντίωση με το νέο νόμο θα αποτύχει στο βαθμό που στέκεται στο πεδίο μιας ανύπαρκτης διεκδίκησης ενός «δημόσιου πανεπιστημίου» άλλων, "καλύτερων" εποχών.  Απάντηση στη ολομέτωπη επίθεση δεν μπορεί να είναι το παν/μιο που εξυπηρετούσε το σύστημα στο παρελθόν αλλά η παιδεία για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.  Απάντηση είναι η Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση που θα συνενώνει τη θεωρία με την πράξη και θα στηρίζεται σε ενιαία και υποχρεωτική δωδεκάχρονη βασική εκπαίδευση.  Η δημιουργία σύγχρονου επιστημονικού δυναμικού και η ανάπτυξη της επιστήμης στα πλαίσια μιας οικονομίας που θα αναπτύσσεται με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, πλήρως απαλλαγμένη από τα δεσμά των μονοπωλίων.  Μια Ανώτατη Εκπαίδευση που θα επιδιώκει την ισότιμη συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς άλλων χωρών και θα διεκδικεί την αναβάθμιση της θέσης του ελληνικού πανεπιστημίου στο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον.

24 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Πλαίσο/Αρχές δράσης της ΔΗΠΑΚ • Οι σύλλογοι στο προσκήνιο. Να αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις ώστε ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ. • Στις σημερινές συνθήκες: πρέπει να μείνουν στα χαρτιά τα νέα φορολογικά χαράτσια, οι απολύσεις και η "εργασιακή εφεδρεία" που είναι πλέον εντός των πυλών των ΑΕΙ. • Αναδεικνύουμε με επιστημονικούς όρους και δίνουμε μάχες στο ιδεολογικό/πολιτικό επίπεδο για τα αίτια των αλλαγών στο παν/μιο και την οικονομία. Δεν μένουμε στις διαπιστώσεις την καταγραφή και τον εξορκισμό των αρνητικών τους συνεπειών. • Υπερασπιζόμαστε και αναδεικνύουμε το ρόλο και την αξία των επιστημονικών αντικειμένων, απέναντι στα σεμιναριακά προγράμματα στην κατάρτιση, στη διάλυση της συγκροτημένης γνώσης. • Αγωνιζόμαστε για την κοινωνική συμμαχία της εργατικής τάξης, της μικρομεσαίας αγροτιάς, των μικροεμπόρων, της διανόησης. Αυτή η κοινωνική συμμαχία είναι η δύναμη της ανατροπής, για τη διαμόρφωση Ανώτατης Εκπαίδευσης ενιαίας, αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν, σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, με δημοκρατική λειτουργία, που θα υπηρετεί το δρόμο ανάπτυξης προς όφελος του ελληνικού λαού.

25 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Πλαίσιο αγώνα για την παιδεία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών • Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν. Κατάργηση της αναχρονιστικής διάκρισης σε πανεπιστημιακή και μη πανεπιστημιακή – τεχνολογική εκπαίδευση, που αναπαράγει τις αλληλοεπικαλύψεις και την ανισοτιμία των Πανεπιστημίων – ΤΕΙ, τις κατηγοριοποιήσεις ανάμεσα στα Ιδρύματα, τα τμήματα και τους αποφοίτους τους. • Ενιαία προγράμματα σπουδών ανά επιστημονικό αντικείμενο. Δεν δεχόμαστε τα «αξιολογικά» κριτήρια που θεσμοθετούν την υποταγή της εκπαίδευσης στο κέρδος και ενισχύουν τους ταξικούς διαχωρισμούς. Το πτυχίο η μόνη προϋπόθεση για το επάγγελμα. Όχι στο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. • Σταθερή και μόνιμη, αποκλειστική απασχόληση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Μόνιμη και σταθερή δουλειά του διοικητικού και λοιπού προσωπικού, μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων. • Κατοχύρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Νέο ακαδημαϊκό μισθολόγιο με κλιμάκωση των μισθών αναλογικότερα προς τις κατώτερες βαθμίδες, με βάση τις 2000 ευρώ καθαρά για τον πρωτοδιόριστο λέκτορα. Καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού του τελευταίου εργασιακού έτους. • Στήριξη της λαϊκής οικογένειας που σπουδάζει τα παιδιά της. Κατάργηση κάθε μορφής διδάκτρων σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δωρεάν στέγαση για όλους που σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειές τους. Ούτε ευρώ από την τσέπη των φοιτητών για σίτιση-στέγαση- μεταφορές-αναλώσιμα. Μηνιαίο επίδομα 600 ευρώ για όσους φοιτητές δεν τα βγάζουν πέρα. Διευκολύνσεις και στήριξη στους εργαζόμενους φοιτητές. • Παιδεία με 2χρονη δωρεάν υποχρεωτική προσχολική αγωγή, ενιαίο δημόσιο και δωρεάν 12χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά μέχρι τα 18 τους χρόνια, με διέξοδο στη συνέχεια στις δημόσιες δωρεάν επαγγελματικές σχολές ή στην ενιαία δημόσια και δωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση.

26 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Συνεχίζουμε, αποφασιστικά, δυναμικά, ενωτικά… Όποιος σπίτι μένει σαν αρχίζει ο αγώνας Κι αφήνει άλλους ν' αγωνιστούν για την υπόθεσή του Πρέπει προετοιμασμένος να 'ναι: γιατί Όποιος δεν έχει τον αγώνα μοιραστεί θα μοιραστεί την ήττα Μπέρτολτ Μπρεχτ Σήμερα σε συνθήκες έντασης της οικονομικής κρίσης εντείνουμε τον αγώνα για τη διαμόρφωση Ανώτατης Εκπαίδευσης ενιαίας, αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν, σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, με δημοκρατική λειτουργία, που θα υπηρετεί το δρόμο ανάπτυξης προς όφελος του ελληνικού λαού και όχι των μονοπωλίων.

27 ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011


Κατέβασμα ppt "ΔΗ.ΠΑ.Κ., Παν/μιο Πατρών, Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην παιδεία και ο ν. 4009/2011 Καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google