Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒOΛOΣΒOΛOΣ 28/11/2010 A ρχηγός : Aμ άντα Στά μ ου Oμ άδες : A γριάς, Βόλου & Φαρσάλων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒOΛOΣΒOΛOΣ 28/11/2010 A ρχηγός : Aμ άντα Στά μ ου Oμ άδες : A γριάς, Βόλου & Φαρσάλων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒOΛOΣΒOΛOΣ 28/11/2010 A ρχηγός : Aμ άντα Στά μ ου Oμ άδες : A γριάς, Βόλου & Φαρσάλων

2 10 E νω μ οτάρχες & Yπ ενω μ οτάρχες

3 6 E νω μ οτίες

4 5 Στ E λέχη

5

6 Προς A στεράτους STOP. E κ π αίδευση STOP. Στις 28/11 STOP. Στον A στρογαλαξία STOP. Προσοχή STOP. Σας π ερι μ ένου μ ε STOP. Σύνθη μ α « Σ E Ο » STOP.

7

8 …& κά π ως έτσι ξεκίνησαν όλα ! Η E στία του Βόλου μ ετα μ ορφώθηκε σε A καδη μ ία του A στρογαλαξία. “ Αστεράτοι ” E νω μ οτάρχες & Yπ ενω μ οτάρχες α π ό το Βόλο (Ω ρίων ), την Αγριά ( Κασσιό π η ) και τα Φάρσαλα ( Σείριος ) συνάντησαν τον Μουράτο, τη Λούνα, την Έρι τη Βίλ μ α και τον Ρούλη έτοι μ ους να τους μ εταδώσουν π ολύτι μ ες γνώσεις για την Ζώη των Οδηγών στη Γη. Πώς άλλωστε θα βγάζανε εις π έρας την α π οστολή τους ;

9 Μέσα α π ό π αιχνίδι, π λανήτες, δραστηριότητες και διαγαλαξιακούς π ίνακες οι οδηγοί συνεργαστήκανε, δη μ ιουργήσανε & μ άθανε για : •τ•τα Συμβούλια & τ ον Προγραμματισμό, που πάντα χρειάζονται για να οργανωθούν, •γ•για την Πρόοδο & την Δραστηριότητα για να πάνε φυσικά μπροστά, •τ•την E νωμοτία, •τ•την Ώρα Γωνιάς & τ ο Στολισμό & •φ•φυσικά για τον Ρόλο & τ ην E υθύνη τους, ώστε να μπορέσουνε τελικά να εκτοξεύσουν τον πύραυλο προς την Γη.

10

11 Η αποστολή ξεκίνησε, οι A στεράτοι προσγειώθηκαν στην Γη και στις Ομάδες και είναι έτοιμοι να βάλουνε τα πράγματα στη θέση τους…….


Κατέβασμα ppt "ΒOΛOΣΒOΛOΣ 28/11/2010 A ρχηγός : Aμ άντα Στά μ ου Oμ άδες : A γριάς, Βόλου & Φαρσάλων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google