Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

- Τι κατάρα είναι αυτή ! έλεγε κάθε τόσο αναστενάζοντας. Σέρνω µ έρα και νύχτα αυτό το βαρύ καβούκι και εί µ αι αργή. Αχ, να 'µ ουνα κι εγώ σαν τον.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "- Τι κατάρα είναι αυτή ! έλεγε κάθε τόσο αναστενάζοντας. Σέρνω µ έρα και νύχτα αυτό το βαρύ καβούκι και εί µ αι αργή. Αχ, να 'µ ουνα κι εγώ σαν τον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 - Τι κατάρα είναι αυτή ! έλεγε κάθε τόσο αναστενάζοντας. Σέρνω µ έρα και νύχτα αυτό το βαρύ καβούκι και εί µ αι αργή. Αχ, να 'µ ουνα κι εγώ σαν τον λαγό, να είχα μακριά π όδια και να έτρεχα ! Πώς ζηλεύω τους ανθρώ π ους του γη π έδου π ου όταν θέλουν τρέχουν σαν τον άνεμο.

4 Μια μέρα ένας αθλητής άκουσε το π αρά π ονο της και την λυ π ήθηκε …

5 - Θέλεις στ ' αλήθεια να π ετάξεις, κυρά - χελώνα ; τη ρώτησαν. - Αν θέλω ; α π άντησε η χελώνα. Α π ό τη χαρά της, η χελώνα, άφησε το ξύλο π ου κρατούσε µ ε τα δόντια. - Αυτό είναι το π ιο µ εγάλο µ ου όνειρο. Να τρέξω µ ια φορά κι ας π εθάνω ! π ου λέει ο λόγος. Αλλά, π ώς ; - Υ π άρχει ένας τρό π ος, της εί π ε ο ένας αθλητής. Να μ π είς μέσα σε ένα σάκο π ου έχουμε, εγώ θα σε π άρω στον ώμο μου και θα τρέξουμε.

6 - Ναι, ναι ! φώναξε ενθουσιασ µ ένη η χελώνα. Ωραία ιδέα ! Ε µπ ρός, ας µ ην αργού µ ε ! Και βιάστηκε να μ π ει μέσα στο σάκο. Τότε το έ π ιασε ο άνθρω π ος, την φόρτωσε στο ώμο του και άρχησε να τρέχει, κουβαλώντας τη χελώνα µ αζί του. Το π όσο χαιρόταν η χελώνα, δε λέγεται ! Τι ό µ ορφα π ου ! Ε π ιτέλους είχε π ραγ µ ατο π οιήσει το µ εγάλο όνειρο της ! Έτρεχε !

7 Όταν σταμάτησε ο αθλητής της π ρότεινε να την π ρο π ονήσει ώστε να μάθει και εκείνη να τρέχει. Η χελώνα δέχτηκε όλο χαρά και μέσα στα χρόνια έγινε η π ιο γρήγορη χελώνα του κόσμου. ΤΕΛΟΣ Όταν σταμάτησε ο αθλητής της π ρότεινε να την π ρο π ονήσει ώστε να μάθει και εκείνη να τρέχει. Η χελώνα δέχτηκε όλο χαρά και μέσα στα χρόνια έγινε η π ιο γρήγορη χελώνα του κόσμου. ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "- Τι κατάρα είναι αυτή ! έλεγε κάθε τόσο αναστενάζοντας. Σέρνω µ έρα και νύχτα αυτό το βαρύ καβούκι και εί µ αι αργή. Αχ, να 'µ ουνα κι εγώ σαν τον."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google