Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Η ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ EPS ΕΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ ΓΕΩΑΦΡΟΥ EPS Ερευνητική Ομάδα: Γ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Β. Ξενάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χρ. Νικολοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Παν. Πατρών Β. Σταθοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Παν. Πατρών Γ. – Ν. Σεφερλή, Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ Σχ. Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Γ.Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιμέλεια παρουσίασης: Α. Ε. Θεοδωράτος, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ)

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
ag(t) PΑΕ PΑΕ ag(t) PΑΕ ag(t) PΑΕ ag(t) ag(t) Συμπιεστό παρέμβλημα EPS (PΑΕ)ΜΟΝ ag(t) Συμπιεστό παρέμβλημα EPS (PΑΕ)ΜΟΝ ag(t) Συμπιεστό παρέμβλημα EPS (PΑΕ)ΜΟΝ ag(t) (PΑΕ)ΜΟΝ Συμπιεστό παρέμβλημα EPS Τοίχωμα υπογείου Ακρόβαθρο γέφυρας Τοίχος πρόβολος Τοίχος βαρύτητας Μόνωση έναντι σεισμικών πλευρικών ωθήσεων με χρήση συμπιεστού παρεμβλήματος EPS Αποτελεί επέκταση της γνωστής μεθόδου μείωσης των στατικών πλευρικών ωθήσεων

4 ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σεισμός Northridge (Ms= 6.8) Λος Άντζελες, ΗΠΑ, 1994 Σεισμός Kobe (Ms= 7.0) Ιαπωνία, 1995 Σεισμός Chi – Chi (Ms= 7.3) Ταϊβάν, 1999 Αστοχία τοίχου βαρύτητας εδραζό-μενου στη ζώνη επιφανειακής σει-σμικής διάρρηξης, λόγω ολίσθησης και ανατροπής Αστοχία τοίχου βαρύτητας (ολίσθηση μεταξύ κατασκευαστικών αρμών) Αστοχία τοίχου βαρύτητας λόγω υπέρβασης φέρουσας ικανότητας και ανατροπής

5 ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σεισμικές Αστοχίες Τοίχων Αντιστήριξης Σεισμός Niigata (Ms= 6.8), Ιαπωνία, 2004 Σεισμός Kashmir (Ms= 7.6) Πακιστάν, 2005 Αστοχία λόγω ανατροπής, τοίχου από σκυρόδεμα τύπου προβόλου Αστοχία σε διάτμηση πτερυγό-τοιχου σε ακρόβαθρο γέφυρας Κατάρρευση ακρόβαθρου κρεμα-στής γέφυρας

6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ EPS
Πολύ μικρό ειδικό βάρος Πολύ μεγάλο ποσοστό μη συγκοινωνούντων κενών (πληρωμένων με αέρα) Μεγάλες τιμές ελαστικών μέτρων και αντοχής (σε σχέση με το βάρος του) Μικρές τιμές του Λόγου Poisson

7 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μηχανική συμπεριφορά EPS υπό στατική και σεισμική φόρτιση (πειραματική διερεύνηση) Σεισμική συμπεριφορά μονωμένων κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης (αναλυτική διερεύνηση)

8 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Δοκιμές συντονισμού (στρεπτική διάτμηση) Δοκιμές πιεζοκεραμικών στοιχείων Συσκευή Συντονισμού Εδαφικών Δοκιμίων (ΣΣΕΔ) Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 72233/ : Γ.Α. Αθανασόπουλος Πιεζοκεραμικά στοιχεία κορυφής και βάσης

9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Δοκιμές μονοτονικής τριαξονικής φόρτισης Δοκιμές κυκλικής τριαξονικής φόρτισης Αισθητήρες για τη μέ-τρηση των ‘’τοπικών’’ παραμορφώσεων του δοκιμίου Συσκευή Κυκλικής Τριαξονικής Φόρτισης GDS (2Hz)

10 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Θλιπτική αντοχή σc10 ρ: πυκνότητα του EPS (kg/m3) σc10: (kPa) / / / / / / / / σc10 σ3 σ3 σ3 Μειώνεται με την αύξηση της σ3 ! / / / / / / / /

11 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Μέτρο διάτμησης μικρών παραμορφώσεων, Go (γ<10-4) Δσ1 ρ: πυκνότητα του EPS (kg/m3) Gο: (MPa) / / / / / / / / Δσ1 σ3 σ3 σ3 Μειώνεται με την αύξηση της σ3 ! / / / / / / / /

12 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Λόγος Poisson μικρών παραμορφώσεων, νo (γ<10-4) Δσ1 ρ: πυκνότητα του EPS (kg/m3) / / / / / / / / Δσ1 σ3 σ3 σ3 Μειώνεται με την αύξηση της σ3 ! / / / / / / / /

13 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Συσχετίσεις ρ , σC10 , Go , vo

14 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Συσχετίσεις ρ , σC10 , Go , vo

15 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Λόγος Poisson (γ>10-4) Δεν εξαρτάται σημαντικά από την πυκνότητα Μειώνεται με την αύξηση της σ3 Μειώνεται με την αύξηση της παραμόρφωσης Γίνεται αρνητικός για μεγάλες τιμές παραμόρφωσης και σ3

16 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Κανονικοποιημένο Μέτρο Ελαστικότητας, Ε/Εο
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Κανονικοποιημένο Μέτρο Ελαστικότητας, Ε/Εο

17 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Κανονικοποιημένο Μέτρο Ελαστικότητας, Ε/Εο
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Κανονικοποιημένο Μέτρο Ελαστικότητας, Ε/Εο

18 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Κανονικοποιημένο Μέτρο Ελαστικότητας, Ε/Εο
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Κανονικοποιημένο Μέτρο Ελαστικότητας, Ε/Εο Υπό διερεύνηση

19 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 1. Σύγκριση με αποτελέσματα επι –τόπου μετρήσεων Negussey, 2007 EPS20

20 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Ε=4.9 MPa 2. Σύγκριση με αποτελέσματα μετρήσεων Σεισμικής Τράπεζας ν = 0.15 Ζarnani and Bathurst, 2007 ν= 0.15 (ΕPS12 για εc= 1.8x και σ3 ≈0) 1.8x 10-3 Ε=(Ε/Εο) Eo [(1+v)/(1+vo)]= 0.85(6.15)[(1+0.15)/(1+0.26)=4.8MPa Ε(ΠΕΙΡ)=4.9 MPa Ε(ΥΠΟΛ)=4.8 MPa

21 ΣΥΜΠΙΕΣΤΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ EPS
Χρήση Συμπιεστού Παρεμβλήματος για τη Μείωση των Στατικών Πλευρικών Εδαφικών Ωθήσεων Partos and Kazaniwsky (1987) McGown, Andrawes and Murray (1988) Horvath (1991) Karpurapu and Bathurst (1992) Horvath (2000) Tsukamoto, Ishihara, Nakazawa, Kon, Masuo and Hara (2001, 2002)

22 ΣΥΜΠΙΕΣΤΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ EPS
Χρήση Συμπιεστού Παρεμβλήματος για τη Μείωση των Σεισμικών Πλευρικών Εδαφικών Ωθήσεων Horvath (1995) Inglis, Macleod, Naesgaard and Zergoun (1996) Pelekis, Xenaki and Athanasopoulos (2000) Ξενάκη, Πελέκης και Αθανασόπουλος (2001α, 2001β) Hazarika (2001) Hazarika, Nakazawa, Matsuzawa and Negussey (2001) Hazarika and Okuzono (2004) Hazarika (2005) Zarnani, Bathurst and Gaskin (2005) Σταθοπούλου (2005) Νικολοπούλου (2006)

23 Μη-γραμμική συμπεριφορά ΕS,0= 260 MPa
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Εξιδανίκευση του φυσικού προβλήματος Υλικό επίχωσης v =1/3, γ = 18 kN/m3 Μη-γραμμική συμπεριφορά ΕS,0= 260 MPa Εw, Ιw Στροφικό ελατήριο Η ag ΟΡΙΣΜΟΣ: Αr = Αποτελεσματικότητα σεισμικής μόνωσης = (ΔPΜΟΝ/P)x100 όπου : ΔPΜΟΝ = P- PΜΟΝ

24 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Εξιδανίκευση του φυσικού προβλήματος

25 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Χρήση του Κώδικα Πεπερασμένων Στοιχείων PLAXIS v.8 Κώδικας Πεπερασμένων Στοιχείων PLAXIS v.8 (Dynamic)

26 Μη-γραμμική συμπεριφορά
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Προσομοίωση του Συστήματος Τοίχος - Επίχωμα Κατακόρυφο στοιχείο δοκού καθοριζόμενης δυσκαμψίας Διεπιφάνεια εδάφους- τοίχου Κύλιση Απορροφητικό όριο Υλικό επίχωσης γ=18 kN/m3, Εs,0=260 MPa, ν=1/3 Μη-γραμμική συμπεριφορά Στροφικό ελατήριο Εξαναγκασμένη μετακίνηση (αρμονική κίνηση) Πάκτωση Οριζόντιο άκαμπτο στοιχείο δοκού (βάση έδρασης τοίχου) ΜΗ-ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ Εδαφικό Επίχωμα Οριζόντιο άκαμπτο στοιχείο δοκού (Βάση έδρασης τοίχου) Διέγερση βάσης Εδαφικό Επίχωμα Παρέμβλημα EPS ποσοστιαίου πάχους tr Μη-γραμμική συμπεριφορά ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

27 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Προσομοίωση της Μηχανικής Συμπεριφοράς των Υλικών

28 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Σύγκριση με Δημοσιευμένα Αποτελέσματα Δοκιμές Σεισμικής Τράπεζας (Zarnani et al. 2005) Πειραματική Διάταξη: Φυσικό ομοίωμα άκαμπτου τοίχου, μικρής κλίμακας (ύψους 1m) Παρέμβλημα EPS (ρ=12 και 16 kg/m3, πάχος 0.15m) Επίχωμα Συστήματα μέτρησης Ιδιότητα Τιμή Πυκνότητα, ρ 1550 kg/m3 Γωνία τριβής, φ 51ο Παραμένουσα γωνία τριβής 46ο Συνοχή, c 0 kPa Σχετική πυκνότητα, Dr 86% Γωνία διασταλτικότητας, ψ 15ο Ιδιότητες (Συνθετικού) Εδάφους (Zarnani et al. 2005)

29 Αποτελέσματα δοκιμών σεισμικής τράπεζας
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Σύγκριση με Δημοσιευμένα Αποτελέσματα Δοκιμές Σεισμικής Τράπεζας (Zarnani et al. 2005) Αποτελέσματα δοκιμών σεισμικής τράπεζας

30 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Σύγκριση με Δημοσιευμένα Αποτελέσματα Δοκιμές Σεισμικής Τράπεζας (Zarnani et al. 2005) Προσομοίωση εδάφους: ελαστικό υλικό , εφαρμογή μεθόδου ισοδύναμης- γραμμικότητας Προσομοίωση EPS: ελαστικό πλήρως συνεκτικό υλικό, εφαρμογή μεθόδου ισοδύναμης- γραμμικότητας Διέγερση βάσης: Αρμονική f=5Hz, a0= g, t=5sec Προσομοίωση με τον κώδικα PLAXIS

31 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Σύγκριση με Δημοσιευμένα Αποτελέσματα Δοκιμές Σεισμικής Τράπεζας (Zarnani et al. 2005) Προσομοίωση με τον κώδικα PLAXIS

32 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Διερευνηθείσες Παράμετροι
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Διερευνηθείσες Παράμετροι Ένταση της Κίνησης Βάσης, a0 Συχνότητα της Κίνησης Βάσης, f Πυκνότητα Γεωαφρού EPS, ρ Ποσοστιαίο Πάχος Παρεμβλήματος EPS, tr Ευκαμψία Τοίχου, dw Ύψος Τοίχου, H Συμπεριφορά υλικών : α) EPS → Μη-γραμμική, Ξενάκη (2005) β) Εδάφους→Μη-γραμμική

33 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ένταση της Κίνησης Βάσης
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ένταση της Κίνησης Βάσης H = 4m, EPS20, tr=5% Υπάρχει εξάρτηση της κατανομής των δυναμικών ωθήσεων από την ένταση της κίνησης βάσης κυρίως στην περίπτωση του άκαμπτου τοίχου (dw=0)

34 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Πυκνότητα Γεωαφρού EPS
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Πυκνότητα Γεωαφρού EPS H = 4m, dw=0, EPS tr=5% Oι σεισμικές ωθήσεις μειώνονται όσο μειώνεται η πυκνότητα του EPS. Επομένως, η αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης αυξάνεται όσο ελαττώνεται η πυκνότητα του EPS.

35 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ποσοστιαίο Πάχος Παρεμβλήματος EPS
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ποσοστιαίο Πάχος Παρεμβλήματος EPS H = 4m, dw=0, EPS Προκαταρκτική βέλτιστη τιμή ποσοστιαίου πάχους παρεμβλήματος: tr=5%. Στην περιοχή της τιμής αυτής παρατηρείται έντονη μεταβολή της κλίσης των καμπυλών Αr-tr και επομένως το πάχος και το κόστος του EPS αυξάνεται μη-γραμμικά για περαιτέρω αύξηση της τιμής του Ar.

36 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ευκαμψία Τοίχου tr=5% Μείωση σεισμικής ώθησης
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ευκαμψία Τοίχου H = 4m, EPS20 54% έως 70% για a0=0.1g tr=5% Μείωση σεισμικής ώθησης 46% έως 57% για a0=0.3g 32% έως 48% για a0=0.5g

37 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ύψος Τοίχου a0=0.1g a0>0.3g
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ύψος Τοίχου dw=0, EPS20 A a0=0.1g το ύψος του τοίχου δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα, Αr a0>0.3g το ύψος του τοίχου επηρεάζει (ελαττώνει) την αποτελεσματικότητα σεισμικής μόνωσης

38 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ύψος Τοίχου tr=9.5% tr=5.5% tr=3.2%

39 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ύψος Τοίχου Ι ΙΙ ΙΙΙ 2 4 5 6 8 5.5 12 6.5 9.5 17
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ύψος Τοίχου Ποσοστιαίο πάχος παρεμβλήματος EPS 20, tr (%), για επίτευξη αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης Ar=50% Ύψος τοίχου h (m) Σεισμική Ζώνη Ι ΙΙ ΙΙΙ 2 4 5 6 8 5.5 12 6.5 9.5 17

40 Πάχος συμπιεστού παρεμβλήματος, tr, %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Μείωση κόστους Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την περίπτωση συνήθους τοίχου-προβόλου σκυροδέματος ύψους 4.0m οδηγεί στις ακόλουθες μέσες μειώσεις κόστους (σε σχέση με την κατασκευή συμβατικού τοίχου) για τις τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου: Ζώνη Πάχος συμπιεστού παρεμβλήματος, tr, % Μείωση κόστους, % Ι 5 11 ΙΙ 6 30 ΙΙΙ 8 40

41 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με χρήση γεωαφρού EPS επιτυγχάνεται πολύ αποτελεσματική σεισμική μόνωση κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης, με σημαντική μείωση κόστους. 2. Σημαντικές παράμετροι: πάχος και πυκνότητα παρεμβλήματος ύψος τοίχου ένταση και συχνότητα φόρτισης 3. Η αποτελεσματικότητα της σεισμικής μόνωσης αυξάνεται με το πάχος του συμπιεστού παρεμβλήματος και με τη μείωση της πυκνότητας του EPS. Για τον σχεδιασμό προτείνεται η χρήση γεωαφρού EPS 20 και η χρήση τιμής σεισμικής προσαύξησης ίσης με το 50% αυτής που αντιστοιχεί σε μη-μονωμένο τοίχο (δηλ. Αr=50%)

42 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4. Το απαιτούμενο πάχος συμπιεστού παρεμβλήματος εξαρτάται κυρίως από την ένταση της κίνησης βάσης και το ύψος του τοίχου και σε μικρότερο βαθμό από την ευκαμψία του τοίχου. Για το σχεδιασμό μπορεί να χρησιμοποιείται ο πίνακας: Ποσοστιαίο πάχος παρεμβλήματος EPS 20, tr (%), για επίτευξη αποτελεσματικότητας σεισμικής μόνωσης Ar=50% Ύψος τοίχου h (m) Σεισμική Ζώνη Ι ΙΙ ΙΙΙ 2 4 5 6 8 5.5 12 6.5 9.5 17

43 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !


Κατέβασμα ppt "ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google