Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας

2 Στάθμες Επιτελεστικότητας 1. Άμεση Χρήση («Damage Limitation») 2. Προστασία Ζωής («Significant Damage») 3. Οιονεί Κατάρρευση («Near Collapse») Σεισμός Σχεδιασμού 1. «ενδεχόμενος», περιόδου 225 ετών (20% πιθανότητα στα 50 έτη) 2. «σπάνιος», περιόδου 475 ετών (10% πιθανότητα στα 50 έτη) 3. «εξαιρετικά σπάνιος», περιόδου 2475 ετών (2% πιθανότητα στα 50 έτη) Κτήρια σπουδαιότητας διάφορης της συνήθους: πολλαπλασιασμός σεισμικής δράσης επί συντελεστή σπουδαιότητας Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση 10%Α1Β1Γ1 50%Α2Β2Γ2

3 «κύρια» («πρωτεύοντα») : κρίσιμα για την αντίσταση έναντι σεισμού συνεισφορά στις κατακόρυφες δράσεις, συνεισφορά έναντι σεισμικών δράσεων ασήμαντη ή αναξιόπιστη δυσκαμψία και η αντοχή τους αγνοείται στην (ελαστική) ανάλυση για σεισμικές δράσεις (όριο 25% μή-προσομοίωση μόνο για επέμβαση) «δευτερεύοντα» : Διάκριση Δομικών Στοιχείων Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Βασική συνέπεια του χαρακτηρισμού «δευτερεύοντος» είναι οτι για τέτοια στοιχεία ισχύουν διαφορετικά κριτήρια επιτελεστικότητας ( => μεγαλύτερες βλάβες)

4 Ελαστική Ανάλυση (q) M Sd ≤ M Rd S d ≤ R d oιονεί - πλάστιμη αστοχία (έλεγχος σε όρους δυνάμεων) ψαθυρή αστοχία V cd ≤ V Rd,cyc(μθ) (έλεγχος σε όρους δυνάμεων, ικανοτικά μεγέθη) Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας τοιχοπληρώσεις F Sd ≤ F Rd

5 Ελαστική Ανάλυση (m) M Sd ≤ M Rd S d ≤ R d oιονεί - πλάστιμη αστοχία (έλεγχος σε όρους δυνάμεων) ψαθυρή αστοχία V cd ≤ V Rd,cyc(μθ) (έλεγχος σε όρους δυνάμεων, ικανοτικά μεγέθη) πρωτεύοντα στοιχεία ΠΖ: m = (θ u + θ y ) / ( 2∙γ Rd ∙ θ y ) Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας δευτερεύοντα (κατακόρυφα) στοιχεία ΑΧ: m ≈ 1 (ΠΖ: m = θ u / (γ Rd ∙ θ y ) ) (ΑΚ: m = θ u / θ y ) τοιχοπληρώσεις F Sd ≤ F Rd ΑΚ: m = θ u / (γ Rd ∙ θ y ) ΑΧ: m ≈ 1 ΠΖ: m= δ u / (γ Rd ∙ δ y ) ΑΚ: m= δ u / δ y

6 Ανελαστική Ανάλυση (Στατική ή Δυναμική) θ Sd ≤ θ Rd S d ≤ R d oιονεί - πλάστιμη αστοχία (έλεγχος σε όρους παραμορφώσεων) V sd ≤ V Rd,cyc(μθ) ψαθυρή αστοχία (έλεγχος σε όρους δυνάμεων) πρωτεύοντα στοιχεία ΠΖ: θ Rd = (θ u + θ y ) / (2∙γ Rd ) Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας δευτερεύοντα (κατακόρυφα) στοιχεία ΑΧ: θ Rd = θ y (ΠΖ: θ Rd = θ u / γ Rd ) (ΑΚ: θ Rd = θ u ) τοιχοπληρώσεις (έλεγχος σε όρους παραμορφώσεων) δ Sd ≤ δ Rd = δ u / γ Rd ΑΚ: θ Rd = θ u / γ Rd ΑΧ: θ Rd = θ y ΑΧ: δ Rd = δ y ΠΖ: δ Rd = δ u / γ Rd ΑΚ: δ Rd = δ u

7 Επεξεργασία αποτελεσμάτων Μελών Ο/Σ: θ y =φ y ·(L s +a v ·z)/3 + θ sh + θ sl Τοιχοπληρώσεων: Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας

8 Δείκτες Βλάβης (Αποτίμησης) Δείκτες Βλάβης (Αποτίμησης) δοκώνστύλων Λογισμικό : ANSRuop Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΝΕΠΕ Κτήριο Τεχ. Υπηρεσιών Δ. Πατρεών λ = max (λ V, λ θ.ΠΖ )

9 «ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» Σεισμική Ενίσχυση & Προσθήκη Μεταλλικού Ορόφου Δείκτες Βλάβης (Επέμβασης) Δείκτες Βλάβης (Επέμβασης) Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Στύλων λ = max (λ V, λ θ.ΠΖ )

10 «ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» Σεισμική Ενίσχυση & Προσθήκη Μεταλλικού Ορόφου Δείκτες Βλάβης (Επέμβασης) Δείκτες Βλάβης (Επέμβασης) Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Δοκών λ = max (λ V, λ θ.ΠΖ )

11 Καμπύλη Αντίστασης (Αποτίμησης) Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΝΕΠΕ Κτήριο Τεχ. Υπηρεσιών Δ. Πατρεών

12 Καμπύλη Αντίστασης (Επέμβασης) Καπναποθήκες Παπαστράτου (Αγρίνιο) Σεισμική Ενίσχυση & Αλλαγή Χρήσης Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) » ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας


Κατέβασμα ppt "Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Σεμινάριο : « Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google