Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής Πανελλήνιος Σύνδεσμος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής Πανελλήνιος Σύνδεσμος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης

2 ΓΕΩΑΦΡΟΣ ΕPS Bιομηχανικό προϊόν μορφής ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου πρίσματος. Εντάσσεται στα γεωσυνθετικά υλικά. Αποτελείται από θερμικά συγκολλημένες πολυεδρικές κυψέλες διογκωμένου πολυστυρένιου.

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρώτη ύλη: Διογκώσιμα σφαιρίδια πολυστυρένιου Παροχή ατμού και θέρμανση  πρώτο στάδιο διόγκωσης (pre-puff) Tοποθέτηση σε ατσάλινη μήτρα και παροχή ατμού  τελική διόγκωση, συγκόλληση σφαιριδίων, διαμόρφωση πρίσματος

4 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Διαστάσεις: Μήκος = 2.0 έως 4.0 m Πλάτος = 1.0 έως 2.0 m Υψος = 0.5 m Πυκνότητα: 10 kg/m 3 έως 40 kg/m 3

5 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  Δεκαετίες '50, '60 : Θερμομονωτικές στρώσεις για την αντιμετώπιση της εισχώρησης του παγετού στο υπέδαφος.  Δεκαετία '70 έως σήμερα : Κατασκευή ελαφρών επιχωμάτων, διερεύνηση κατασκευής συμπιεστών παρεμβλημάτων και αποσβεστήρων ταλαντώσεων.

6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Το χαμηλό βάρος και η ιδιαίτερη μηχανική του συμπεριφορά καθιστούν το γεωαφρό EPS μια αξιόπιστη λύση για την κατασκευή ελαφρών επιχωμάτων πάνω σε μαλακά / συμπιεστά εδάφη. Ο γεωαφρός EPS ζυγίζει από 0.5% έως 2.5% του βάρους των συμβατικών επιχωμάτων και κατά την εφαρμογή ελαχιστοποιούνται οι εργασίες βελτίωσης του φυσικού εδάφους. Ελαχιστοποιούνται προβλήματα καθιζήσεων. Μειώνεται του κόστους συντήρησης του έργου.

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  Επιχώματα οδοποιίας (μεγαλύτερος αριθμός εφαρμογών).  Μεταβατικά επιχώματα γεφυρών.  Επιχώματα αποκατάστασης / βελτίωσης ευστάθειας πρανών.  Ελαφρά επιχώματα πάνω από υπόγειες κατασκευές.  Ελαφρά επιχώματα για διαμόρφωση τοπίων.

8 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  Μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής.  Δεν απαιτούνται χρονοβόρες εργασίες βελτίωσης του συμπιεστού φυσικού εδάφους (π.χ. επίχωμα προφόρτισης, στερεοποίηση).  Μείωση του χρόνου κατασκευής.  Μείωση του κόστους συντήρησης κατά τη λειτουργία του έργου.

9 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΓΕΦΥΡΩΝ  Μείωση του ίδιου βάρους της κατασκευής.  Αμελητέες καθιζήσεις του συμπιεστού υπεδάφους.  Ικανότητα διαμόρφωσης κατακόρυφων παρειών.  Δραστική μείωση οριζόντιων φορτίων στο ακρόβαθρο της γέφυρας.

10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ  Μείωση της δρώσας μάζας ολίσθησης.  Δυνατότητα κατασκευής κατακόρυφου μετώπου.  Αύξηση του συντελεστή ασφάλειας.  Ταχεία αποκατάσταση οδών σε περιοχές κατολισθήσεων.

11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Σημαντική απομείωση της επιφόρτισης σε υπόγειες κατασκευές.  Δυνατότητα ανύψωσης της στάθμης εδάφους χωρίς επιβάρυνση της υπάρχουσας κατασκευής.

12 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ  Διαμόρφωση όγκου με μικρή επιφόρτιση των υποκείμενων εδαφών ή κατασκευών.  Ευελιξία στο σχεδιασμό.  Προστασία σηράγγων από καταπτώσεις βράχων.

13 ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ  Παρεμβολή πλάκας γεωαφρού EPS μεταξύ εδάφους και κατασκευής επιτρέπει την οριζόντια παραμόρφωση του εδάφους και τη μείωση των φορτίων που ασκούνται από το έδαφος στην κατασκευή.  Κατά τη διάρκεια σεισμικής φόρτισης ο γεωαφρός EPS λειτουργεί και σαν αποσβεστήρας ταλαντώσεων.  Οικονομία στο σχεδιασμό της κατασκευής αντιστήριξης.

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Διαπολιτειακή οδός Ι15, Salt Lake City, Utah, USA  To πρόβλημα: Υπερβολικά συμπιεστό υπέδαφος, ύπαρξη ευαίσθητων υπόγειων αγωγών ύδρευσης, αερίου και τηλεπικοινωνιών, σφικτό χρονοδιάγραμμα.  Η λύση: Κατασκευή επιχωμάτων με γεωαφρό EPS.  Αποτέλεσμα: Ελαχιστοποίηση καθιζήσεων, τήρηση χρονοδιαγράμματος. Τεχνικά χαρακτηριστικά  Ογκος EPS: 107000 m 3  Yψος επιχώματος: 8.3 m (H max )  Kατακόρυφα πρανή  Τύπος EPS: 20 kg/m 3

15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. Mεταβατικό επίχωμα γέφυρας, Hjelmungen, Norway  To πρόβλημα: Υπερβολικά συμπιεστό υπέδαφος, σημαντικές καθιζήσεις των μεταβατικών επιχωμάτων, εγκάρσια εξώθηση υπεδάφους και προβλήματα δυσλειτουργίας των ακροβάθρων.  Η λύση: Αντικατάσταση επιχωμάτων πρόσβασης και ακροβάθρων με γεωαφρό EPS.  Αποτέλεσμα: Ελαχιστοποίηση συνολικών και διαφορικών καθιζήσεων, αποκατάσταση λειτουργικότητας της γέφυρας. Τεχνικά χαρακτηριστικά  Ογκος EPS: ≈2500 m 3  Yψος επιχώματος: 5.0 m (H max )  Τύποι EPS: 20, 25, 35 kg/m 3

16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3. Αποκατάσταση ολισθαίνοντος πρανούς, Schoharie, NY, USA  To πρόβλημα: Συνεχής (ερπυστική) ολίσθηση πρανούς οδοποιίας, αναποτελεσματικότητα συμβατικών γεωτεχνικών μεθόδων.  Η λύση: Αντικατάσταση εδαφικού επιχώματος με γεωαφρό EPS.  Αποτέλεσμα: Μείωση του βάρους της κατασκευής, αύξηση του συντελεστή ασφάλειας, αποκατάσταση οδού. Τεχνικά χαρακτηριστικά  Ογκος EPS: 2800 m 3  Τύπος EPS: 20 kg/m 3

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4. Ανύψωση στάθμης εδάφους, Dusseldorf, Germany  To πρόβλημα: Ανύψωση στάθμης εδάφους κατά 5.0 m και κατασκευή οδού πάνω από υπόγειο τερματικό σταθμό μετρό.  Η λύση: Κατασκευή επιχώματος με γεωαφρό EPS.  Αποτέλεσμα: Μικρή επιφόρτιση υπόγειας κατασκευής, διασφάλιση υπάρχουσας κατασκευής χωρίς πρόσθετα μέτρα. Τεχνικά χαρακτηριστικά  Ογκος EPS: 2165 m 3  Yψος επιχώματος: 5.5 m  Tύποι EPS: 15, 20 kg/m 3

18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5. Ανάπλαση τοπίου, Ηamburg, Germany  To πρόβλημα: Διαμόρφωση τοπίου πάνω από σήραγγα αυτοκινητόδρομου.  Η λύση: Κατασκευή επιχώματος με γεωαφρό EPS, εδαφική επικάλυψη, δενδροφύτευση.  Αποτέλεσμα: Μικρή επιφόρτιση υπόκειμενης κατασκευής, βελτίωση της αισθητικής του χώρου. Τεχνικά χαρακτηριστικά  Ογκος EPS: 2100 m 3  Yψος επιχώματος: 6.0 m  Τύπος EPS: 15 kg/m 3

19 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ EPS  Στράγγιση: Οι γεωαφροί EPS είναι ελαφρύτεροι από το νερό και συστήνεται η κατασκευή στραγγιστηρίων (χονδρόκοκκα αδρανή) στη βάση και στις παρειές του επιχώματος.

20 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ EPS  Επικάλυψη: Συστήνεται η κατασκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος στη στέψη του επιχώματος για την κατανομή των κινητών φορτίων στη μάζα του επιχώματος.

21 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ EPS  Πρόληψη διάβρωσης: Συστήνεται η επικάλυψη των ελεύθερων επιφανειών των γεωαφρών EPS με κατάλληλες γεωμεμβράνες ώστε να προλαμβάνεται η επαφή με πετρελαϊκά προϊόντα (λάδια, βενζίνες, κτλ.).

22 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΑΦΡΟΥ EPS  Μηχανική συμπεριφορά σε θλίψη: Απαραίτητη η γνώση των παραμέτρων συμπεριφοράς σε ανεμπόδιστη και τριαξονική θλίψη για την κατάλληλη επιλογή τύπου γεωαφρού EPS και τον υπολογισμό των αρχικών παραμορφώσεων.  Ερπυσμός: Πρόβλεψη της εξέλιξης των παραμορφώσεων στο χρονο λειτουργίας της κατασκευής.  Αλληλεπίδραση με άλλα υλικά: Αντιστάσεις ολίσθησης στις επιφάνειες επαφής μεταξύ πρισμάτων γεωαφρού EPS και υλικών με τα οποία έρχονται σε επαφή (γεωαφρός EPS, έδαφος, σκυρόδεμα, γεωσυνθετικά).

23 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 1. Δοκιμές Ανεμπόδιστης Θλίψης Από δοκιμές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

24 Ανεμπόδιστη Θλίψη

25

26

27 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 2. Δοκιμές Τριαξονικής Φόρτισης Από δοκιμές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

28 Για ορθές τάσεις μικρότερες του ορίου ελαστικής συμπεριφοράς (0.6% ως 0.8% παραμόρφωση) τα αποτελέσματα δοκιμών ανεμπόδιστης θλίψης είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικά της συμπεριφοράς του υλικού στο πεδίο

29 Ο λόγος Poisson έχει θετική τιμή για φορτίσεις εντός της περιοχής ελαστικής συμπεριφοράς

30 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 3. Δοκιμές Ερπυσμού Από δοκιμές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

31 Εφαρμογη Της Αρχης Της Επαλληλιας Χρονου - Θερμοκρασιας

32 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ (t=0) EiEi

33 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 4. Δοκιμές Διατμητικής Αντίστασης Από δοκιμές στο Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

34 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

35 ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS20 - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ

36 ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS20 - ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

37 ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS - ΕΔΑΦΗ

38 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1.Η μηχανική συμπεριφορά των γεωαφρών EPS καθορίζεται από τη συμπιεστότητα των δομικών τους μονάδων (κυψέλες). 2.Ανομοιομορφίες στο σχήμα και το μέγεθος των κυψελών έχουν δυσμενείς επιπτώσεις. 3.Οι γεωαφροί EPS που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν ποιοτικά την ίδια μηχανική συμπεριφορά. 4.Ελαστική περιοχή: ε=0.8% ή σ=0.4 σ c10 (ταχεία φόρτιση) 5.Ερπυσμός: Γραμμική ιξωδοελαστικότητα μέχρι ε tot,i =0.5% ή σ=0.3σ c10

39 ΘΛΙΠΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 1. Εκθετική συσχέτιση των παραμέτρων μηχανικής συμπεριφοράς με την πυκνότητα των γεωαφρών EPS. 2. Οριο διαρροής, σ y και αντοχή σε θλίψη, σ c10, εξαρτώνται μόνο από την πυκνότητα του γεωαφρού EPS. 3. Αρχικό μέτρο ελαστικότητας, Ε i = f (ρ ΕPS, V, h/d, σ 3 ) 4. Πρακτικά: Ε i,500 = E i,d100h200 = 2E i,50 5.Μείωση του φαινόμενου μέτρου ελαστικότητας, Ε dev, με αύξηση της περιβάλλουσας τάσης, σ 3. 6.Λόγος Poisson, ν=0.04 (ελαστική περιοχή) ν<0 (τριαξονική φόρτιση) 7.Ιξωδοελαστικά γραμμική απόκριση των γεωαφρών EPS για ε tot, i <0.5%. ε tot (t=50 yrs) = 2 ε tot,i

40 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  Tύπου τριβής.  Σκυρόδεμα "χυτό επί τόπου" : Υψηλή συνάφεια (ca  0.4 σc10)  Φαινόμενη γωνία τριβής, δ, EPS - EPS  38.5o  Επαφή γεωαφρών EPS με "λεία" υλικά : Χαμηλή αντίσταση (δ<< 38.5o)   Επαφή γεωαφρών EPS με χονδρόκοκκα εδάφη, τραχιές γεωμεμβράνες : Ικανοποιητική έως υψηλή αντίσταση (δ  38.5o)

41 Οι γεωαφροί EPS προσφέρουν στο σχεδιασμό μεγάλης ποικιλίας κατασκευών εναλλακτικές λύσεις που χαρακτηρίζονται από:  Τεχνική αρτιότητα  Ασφάλεια  Οικονομικότητα κατασκευής – συντήρησης  Βελτιστοποίηση χρόνου – κόστους Οι απαραίτητες μεγάλες ποσότητες υλικού παράγονται από Ελληνικές Εταιρίες, μέλη του Συνδέσμου Παραγωγών Προϊόντων Διογκωμένου Πολυστυρένιου σε τεχνολογικά σύγχρονες εγκαταστάσεις.

42 Φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες από: • Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών • Hans Tepper, Stybenex ®, The Netherlands • Steven Bartlett, University of Utah, USA Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής 265 00 ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ.Κ. Ατματζίδης Τηλ: 2610 996541 Fax: 2610 996576 E-mail: dka@upatras.gr Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης Νερατζιωτίσσης 33 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 6140477 Fax: 210 6140477


Κατέβασμα ppt "ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής Πανελλήνιος Σύνδεσμος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google