Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υδατικοί Πόροι 5.4 Υδατικό δυναμικό 5.6 Χρήσεις του νερού 5.7 Ρύπανση υδάτων Μάρθα Καρβουνίδου Γεωπόνος ΠΕ1404 2 ο ΓΕΛ Νάουσας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υδατικοί Πόροι 5.4 Υδατικό δυναμικό 5.6 Χρήσεις του νερού 5.7 Ρύπανση υδάτων Μάρθα Καρβουνίδου Γεωπόνος ΠΕ1404 2 ο ΓΕΛ Νάουσας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υδατικοί Πόροι 5.4 Υδατικό δυναμικό 5.6 Χρήσεις του νερού 5.7 Ρύπανση υδάτων Μάρθα Καρβουνίδου Γεωπόνος ΠΕ1404 2 ο ΓΕΛ Νάουσας

2 Υδατικό δυναμικό O Το νερό υπάρχει παντού αλλά κινείται συνεχώς. O Υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. O Αδύνατο να έχουμε ακριβείς υπολογισμούς ( κυβικά χιλιόμετρα ή κυβικά μίλια ). O Υπάρχει σε λεκάνες νερού.

3 Επιφανειακά νερά O Ωκεανοί : λεκάνες αλμυρού νερού μεταξύ των ηπείρων. O Θάλασσες : κλειστές λεκάνες αλμυρού νερού, μικρότερες των ωκεανών. O Πελάγη : τμήματα των θαλασσών. O Λιμνοθάλασσες : μεγάλες κλειστές ή ημίκλειστες λεκάνες με άμεση σύνδεση με τη θάλασσα. Το νερό τους είναι αλμυρό ή υφάλμυρο, γιατί δέχονται και γλυκά νερά.

4 Επιφανειακά νερά O Λίμνες : βαθιές λεκάνες με γλυκά νερά. Δεν επικοινωνούν άμεσα με θάλασσα. O Έλη : ρηχές μικρές λεκάνες με γλυκά νερά. O Ποταμοί : ρέουσες μεγάλες μάζες γλυκού νερού. O Χείμαρροι : πρόσκαιρα ρεύματα γλυκού νερού μεγάλης κλίσης και μικρού μήκους.

5 Εδαφικό νερό O Το έδαφος απορροφά νερό μέχρι να γεμίσει τους εδαφικούς πόρους απομακρύνοντας τον αέρα τους. O Κορεσμός τους εδάφους : η μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί το έδαφος να συγκρατήσει, δηλαδή όλοι οι πόροι είναι γεμάτοι με νερό.

6 Νερό βαρύτητας ή ελεύθερο O Το νερό των μεγάλων πόρων στο κορεσμένο έδαφος που κινείται προς τα κάτω λόγω της βαρύτητας. O Τη θέση του νερού στους πόρους παίρνει πάλι ο αέρας.

7 Υπόγειο νερό O Το ελεύθερο νερό που συνεχίζει την κάθοδό του κάτω από το επιφανειακό στρώμα του εδάφους και γεμίζει τα διάκενα του εδάφους και των βράχων.

8 Τριχοειδές νερό O Το νερό που παραμένει στο έδαφος μετά την απομάκρυνση του ελεύθερου.

9 Υγροσκοπικό νερό O Το νερό που παραμένει στο έδαφος όταν απομακρύνεται το τριχοειδές νερό. O Συγκρατείται πολύ ισχυρά από μόρια του εδάφους κυρίως κολλοειδή. O Μετακινείται σε μορφή υδρατμών. O Χαρακτηρίζεται ως εδαφική υγρασία.

10 Χρήσεις του νερού... Αυξημένες απαιτήσεις σε νερό. O Η γεωργία καταναλώνει το 60% της συνολικής κατανάλωσης. Η αύξηση του πληθυσμού απαιτεί μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων, που προσπαθεί να καλύψει η άρδευση. O Η βιομηχανία χρησιμοποιεί το 23%. O Η αστική – οικιακή χρήση απαιτεί το 8%.

11 ...χρήσεις του νερού Ονομαστικά : O Γεωργία O Υδατοκαλλιέργειες O Βιομηχανία O Αλιεία O Οικιακή και αστική χρήση

12 Ρύπανση Η εισαγωγή από τον άνθρωπο στο περιβάλλον άμεσα ή έμμεσα ουσιών και ενέργειας με αποτέλεσμα βλαπτικές συνέπειες στους ζώντες οργανισμούς, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων που γίνονται στη θάλασσα, στις λίμνες και στα ποτάμια ( συμπεριλαμβανομένης και της α - λιείας ), υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων προς χρήση και για ψυχαγωγικούς σκοπούς ".

13 Ρύπανση - Μόλυνση O Ρύπανση των νερών δεν είναι μόνο η χημική, αλλά η αισθητική, η πολιτιστική και ό, τι άλλο τα υποβαθμίζει. O Μόλυνση των νερών είναι μόνο η μικροβιακή ρύπανσή τους.

14 Η παγκόσμια κρίση του νερού http://youtu.be/iRGZOCaD9sQ

15 Λέξεις κλειδιά O Μορφές επιφανειακών νερών O Κορεσμός εδάφους O Νερό της βαρύτητας ή ελεύθερο O Τριχοειδές νερό O Υγροσκοπικό νερό - Εδαφική υγρασία O Υπόγειο νερό O Χρήσεις νερού O Ρύπανση - μόλυνση


Κατέβασμα ppt "Υδατικοί Πόροι 5.4 Υδατικό δυναμικό 5.6 Χρήσεις του νερού 5.7 Ρύπανση υδάτων Μάρθα Καρβουνίδου Γεωπόνος ΠΕ1404 2 ο ΓΕΛ Νάουσας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google