Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λοίμωξη από Clostridium Difficile σε παθολογικές κλινικές Θεοδόσιος Φιλιππάτος ΄Β Παθολογική Κλινική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λοίμωξη από Clostridium Difficile σε παθολογικές κλινικές Θεοδόσιος Φιλιππάτος ΄Β Παθολογική Κλινική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λοίμωξη από Clostridium Difficile σε παθολογικές κλινικές Θεοδόσιος Φιλιππάτος ΄Β Παθολογική Κλινική

2 Επίπτωση λοίμωξης από το κλωστηρίδιο  1996: 31 εισαγωγές σε νοσοκομείο σχετιζόμενες με το κλωστηρίδιο ανά 100.000 ανθρώπους  2003: 61 / 100.000  2005: 84 / 100.000

3 Αναφορές λοίμωξης από το κλωστηρίδιο

4 Θνητότητα από τη λοίμωξη  1999: 975 θάνατοι σχετιζόμενοι με τη λοίμωξη από το κλωστηρίδιο  2006: 6.480  2007: 8.324  750% αύξηση την τελευταία επταετία

5 Αυξημένη συχνότητα λοίμωξης στο νοσοκομειακό περιβάλλον  Κοινότητα: 7,6 λοιμώξεις ανά 100.000 ανθρωπο-έτη  Νοσοκομεία: 0,5-1% εισαγωγών  Το νοσοκομειακό περιβάλλον είναι «αποικισμένο» από σπόρους του κλωστηριδίου, ανθεκτικούς στη ξηρότητα, υψηλές θερμοκρασίες και πολλά αντισηπτικά διαλύματα  Νοσηλευόμενοι ασθενείς: μεγαλύτερη ηλικία και αυξημένη νοσηρότητα

6 Χαρακτηριστικά του κλωστηριδίου  Gram (+)  Σπορογόνο  Αναερόβιο  Πιο συχνή αιτία λοιμώδους διάρροιας σε νοσηλευόμενους ασθενείς

7 Χαρακτηριστικά του κλωστηριδίου  Κοινό μικρόβιο στο περιβάλλον  Μόνο 1-4% των ενηλίκων φορέας  Η φυσιολογική εντερική χλωρίδα προστατεύει από την εγκατάσταση του μικροβίου  Η απώλεια «αντίστασης» της εντερικής χλωρίδας στην εγκατάσταση του μικροβίου οφείλεται πιο συχνά στη χορήγηση αντιβιοτικών

8 Τοξίνες του κλωστηριδίου  Παθογόνες τοξίνες Α και Β  Περίπου 300 kDa  Υποδοχείς τοξινών  IgG αντιτοξίνη προστατευτική

9 ΝΑΡ-1 ορότυπος  Προκάλει τις περισσότερες γνωστές «επιδημίες διάρροιας» σε νοσοκομειακό περιβάλλον  Αντίσταση σε φλουοροκινολόνες, πλεονέκτημα του οροτύπου σε νοσοκομειακό περιβάλλον  Αυξημένη παραγωγή τοξίνης Α και αυξημένη νοσηρότητα

10 Παράγοντες αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη  Μείωση της «αντίστασης» της εντερικής χλωρίδας  Έκθεση σε παθογόνα στελέχη του κλωστηριδίου ή των σπόρων του  Επιβαρημένη υγεία ασθενούς και επηρεασμένο ανοσοποιητικό  Νοσηλεία σε νοσοκομείο

11 Λοίμωξη από το κλωστηρίδιο  Οι περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ή σύντομα μετά τη χρήση αντιβιοτικών  Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί 2 μήνες ή, σπάνια, 3 μήνες μετά τη χρήση αντιβιοτικών

12 Αντιβιοτικά και κίνδυνος λοίμωξης από το κλωστηρίδιο Υψηλός κινδυνοςΜέτριος κίνδυνοςΧαμηλός κίνδυνος Κεφαλοσπορίνες Κλινδαμυκίνη Αμπικιλλίνη/ αμοξυκιλλίνη Κο-τριμοξαζόλη Μακρολίδια Τετρακυκλίνες Φλουοροκινολλόνες Αμινογλυκοσίδες Μετρονιδαζόλη Αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες ± αναστολέας β- λακταμάσης Ριφαμπικίνη Βανκομυκίνη

13 Φορείς του κλωστηριδίου  Πολλοί ασθενείς που αποικίζονται από παθογόνα στελέχη παραμένουν ασυμπτωματικοί  Συσχέτιση με υψηλούς τίτλους IgG αντιτοξίνης

14 Άλλοι ευνοϊκοί παράγοντες για την ανάπτυξη της νόσου  Κολονοσκόπηση  Χειρουργική επέμβαση  Χημειοθεραπεία  IBD (η ανάπτυξη του μικροβίου μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση της νόσου)

15 Διάγνωση  Κλινική διάγνωση  Έναρξη διάρροιας κατά ή μετά τη χρήση αντιμικροβιακών παραγόντων  Συχνή εμφάνιση κοιλιακής δυσφορίας, πυρετού, λευκοκυττάρωσης με πολυμορφοπυρηνικό τύπο  Παρουσία του κλωστηριδίου ή της τοξίνης του σε δείγμα κοπράνων χρήσιμη αλλά όχι απαραίτητη σε περιπτώσεις υψηλής κλινικής υποψίας

16 Μέθοδοι ανίχνευσης  ΕΙΑs  Οι περισσότερες πλέον ανιχνεύουν και τις 2 τοξίνες  Αποτελέσματα την ίδια μέρα  Χαμηλή ευαισθησία (66%), με πολλά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα  Μέθοδος ανίχνευσης κυτταροτοξικότητας σε κυτταροκαλλιέργεια  Gold standard  Ανίχνευση τοξίνης σε συγκεντρώσεις <100-1000 φορές μικρότερες από τις ΕΙΑs  24-48 ώρες  Εξειδικευμένο προσωπικό  Διπλάσια τιμή

17 Πρόληψη  Σωστή χρήση των αντιβιοτικών  Προβιοτικά  Η χρήση προβιοτικών που περιέχουν λακτοβάκιλλους ή είδη σακχαρομυκήτων σε συνδυασμό με τα αντιβιοτικά μειώνει κατά 50% τη σχετιζόμενη με τα αντιβιοτικά διάρροια  Λίγα στοιχεία σχετικά με τη δράση των προβιοτικών στη λοίμωξη από κλωστηριδίο  Μικρές μελετες δείχνουν μείωση της επίπτωσης λοίμωξης από το κλωστηρίδιο κατά 17% με τη χρήση προβιοτικών  Απομόνωση σε μονόκλινο δωμάτιο των ασθενών με διάγνωση  Καλή υγιεινή χεριών του νοσοκομειακού προσωπικού  Συχνή απολύμανση των χώρων του νοσοκομείου με διαλύματα χλωρίνης  Στο σπίτι καλό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό μετά τη χρήση τουαλέτας και καθαρισμός των επιφανειών με διάλυμα χλωρίνης 10%

18 Κλινικές μορφές και θεραπεία ΟρισμόςΘεραπείαΔόση Ήπια λοίμωξη  Διακοπή σχετιζόμενων αντιβιοτικών  Μετρονιδαζόλη 500 mg χ4 p.οs ή ενδοφλέβια για 10-14 ημέρες Βαριά λοίμωξη  Εισαγωγή ΜΕΘ  Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα ενδοσκοπικά  ≥ 2 από τα παρακάτω κριτήρια Ηλικία > 60 έτη Θ > 38,4 C Αλβουμίνη ορού <2,5 gr/dL Λευκά > 15.000 /μL Βανκομυκίνη125 mg χ4 p.os για 10-14 ημέρες

19 Επανεμφάνιση της λοίμωξης  20% των διαγνωσμένων περιπτώσεων  2-12 εβδομάδες μετά το αρχικό επεισόδιο  Πιθανότητα επανεμφάνισης 40% μετά από 1 επεισόδιο επανεμφάνισης, >60% μετά από 2 επεισόδια  Παράγοντες κινδύνου  Μεγάλη ηλικία  Χορήγηση επιπρόσθετων αντιμικροβιακών

20 Επανεμφάνιση της λοίμωξης  Η επανεμφάνιση σπάνια αποτελεί αποτέλεσμα αντίστασης στη μετρονιδαζόλη ή τη βανκομυκίνη  Η χρήση αυτών των αντιβιοτικών διαιωνίζει τη διαταραχή της εντερικής χλωρίδας που αποτελεί το υπόβαθρο για την ανάπτυξη του κλωστηριδίου  Επιπλέον, η συνεχιζόμενη επαφή με το κλωστηρίδιο στο χώρο του νοσοκομείου ή του σπιτιού ευνοεί νέα λοίμωξη μετά τη διακοπή των αντιβιοτικών

21 Θεραπεία επανεμφάνισης ΟρισμόςΘεραπείαΔόση Πρώτη επανεμφάνιση Συμπτωματική λοίμωξη εμφανίζεται μετά το πέρας της μετρονιδαζόλης ή βανκομυκίνης  Μετρονιδαζόλη  Βανκομυκίνη (ανάλογα με τη βαρύτητα του επεισοδίου) Ανάλογες με τη βαρύτητα Δεύτερη επανεμφάνιση Συμπτωματική λοίμωξη εμφανίζεται μετά το πέρας της μετρονιδαζόλης ή βανκομυκίνης για την πρώτη επανεμφάνιση Βανκομυκίνη Παρατεταμένο tapering και ώσεις p.οs 125 mg χ4 για 14 ημέρες Κάθε 12 ώρες για 7 ημέρες Κάθε 24 ώρες για 7 ημέρες Κάθε 48 ώρες για 8 ημέρες Κάθε 72 ώρες για 15 ημέρες

22 Θεραπεία επανεμφάνισης  Χορήγηση προβιοτικών τις τελευταίες 4 εβδομάδες χορήγησης βανκομυκίνης  Ριφαξιμίνη: 400-800 mg την ημέρα μετά από τη θεραπεία με βανκομυκίνη για 14 ημέρες.  Ενδοφλέβια συνδυασμένη ανοσοσφαιρίνη  Οι θεραπείες αυτές βασίζονται σε case- reports ή πολύ μικρές μελέτες χωρίς ομάδα ελέγχου

23 Ανθεκτική και κεραυνοβόλος λοίμωξη από κλωστηρίδιο  Ανθεκτική: μη ανταπόκριση στη χορήγηση θεραπείας  Κεραυνοβόλος: Νόσος που προκαλεί σε σύντομο χρονικό διάστημα συστηματικές εκδηλώσεις  Μεγάλη αύξηση λευκών  Υπόταση  Νεφρική ανεπάρκεια  Κοιλιακός πόνος  Εντερική διάταση  Σημεία σήψης  Γαλακτική οξέωση  Η διάρροια μπορεί να λείπει ή να είναι μειωμένη εξαιτίας ειλεού  Σιγμοειδοσκόπηση με εύκαμπτο σιγμοειδοσκόπιο μπορεί να αποτελεί τη μόνη επιλογή για τη διάγνωση της ψευδομεμβρανώδους εντεροκολίτιδας

24 Θεραπεία ανθεκτικής και οξείας λοίμωξης από κλωστηρίδιο ΟρισμόςΘεραπείαΔόση Ανθεκτική ή κεραυνοβόλος λοίμωξη  Αν ειλεός ή δυσανεξία στη βανκομυκίνη, προσθήκη  Βανκομυκίνη  Μετρονιδαζόλη  Χειρουργική αντιμετώπιση (μερική κολεκτομή)  Ενδοφλέβια συνδυασμένη ανοσοσφαιρίνη 500 mg χ4 p.οs, ενδογαστρικά ή διορθικά για 10-14 ημέρες 500-750 mg χ4 ενδοφλέβια για 10- 14 ημέρες 400 mg/kg ΣΒ

25 Μελλοντικές σκέψεις  Ανάπτυξη εμβολίου κατά του κλωστηριδίου

26 Φυσική πορεία της λοίμωξης από Clostridium Difficile


Κατέβασμα ppt "Λοίμωξη από Clostridium Difficile σε παθολογικές κλινικές Θεοδόσιος Φιλιππάτος ΄Β Παθολογική Κλινική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google