Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ευρωπαϊκά προγράμματα που απευθύνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

2 Comenius & Leonardo da Vinci
Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

3 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
COMENIUS Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

4 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ L.L.P COMENIUS Σας παρουσιάζουμε βήμα προς βήμα την διαδικασία για την πραγματοποίηση του Comenius ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

5 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
1ο ΒΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ομάδα εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιήσει το σχέδιο ( 2 ώρες μείωση ωραρίου ανά εκπαιδευτικό που ανήκει στην ομάδα υλοποίησης του προγράμματος ή 4 ώρες συνολικά για το σχολείο ανά βδομάδα) Συμμετοχή μαθητών στο σχέδιο Εάν λάβουν μέρος μαθητές στην αποστολή για το εξωτερικό καλό είναι να καθορισθεί από την αρχή ποιοι μαθητές μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και αντίστοιχα να φιλοξενήσουν μαθητές από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Υποστήριξη του σχολείου στο πρόγραμμα Θεματική ενότητα του σχεδίου Συντονιστής του σχεδίου Δεξιότητες σχετικές με το σχέδιο Υποδομή του σχολείου Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

6 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
2o ΒΗΜΑ: ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Μπαίνουμε στη δ/νση Εάν το σχολείο σας θέλετε να είναι εταίρος σας προτείνουμε από την αριστερή μπάρα από το δεσμό search να ανοίξτε το project (διαλέγοντας το πρόγραμμα COMENIUS σας παρουσιάζει όλα τα σχέδια που ήδη τρέχουν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.) Πατώντας το country (μας παρουσιάζει από κάθε γεωγραφική περιφέρεια μιας χώρας τα σχέδια που ήδη τρέχουν ) Πατώντας το educational institution παρουσιάζονται οι βαθμίδες εκπαίδευσης Εάν θέλετε το σχολείο σας να είναι συντονιστής σε ένα πρόγραμμα τότε από το δεσμό search ανοίξτε το register όπου καταχωρείτε τα στοιχεία του σχολείου σας και το τίτλο του σχεδίου και περιμένετε συμμετοχές Άλλος τρόπος εξεύρεσης εταίρων είναι μέσα από προσωπικές επαφές Άλλος τρόπος εξεύρεσης εταίρων είναι από το E-twinning Για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή τουλάχιστον 3 σχολείων από 3 συμμετέχουσες χώρες Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

7 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
3o ΒΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Γλώσσα επικοινωνίας, εξεύρεση αποτελεσματικού τρόπου επικοινωνίας με τους εταίρους Τρόποι επικοινωνίας ( Τηλέφωνο, fax, Ταχυδρομείο, , Internet) Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

8 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
4o BHMA: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δεσμούς ώστε να επιτευχθεί η μελλοντική συνεργασία μεταξύ των σχολείων και να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός του σχεδίου συνολικά Η κατάθεση αίτησης καθενός από τους εταίρους γίνεται 6-8 εβδομάδες πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης στον Εθνικό φορέα Ι.Κ.Υ. και οπωσδήποτε πριν την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε πολυεταιρική Σχολική Σύμπραξη . Η χρηματοδότηση της επίσκεψης κυμαίνεται ανάλογα με το κόστος (μετακίνησης-διαμονής-διατροφής) που ορίζεται για κάθε χώρα από το Ι.Κ.Υ και διαρκεί μια εβδομάδα. Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

9 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
5ο ΒΗΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ (προπαρασκευαστική) Agenda της συνάντησης Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα σχολεία Πιθανές θεματικές ενότητες για το πρόγραμμα Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος Απόφαση για ανάληψη συντονιστικού ρόλου Καθήκοντα εταιρικών σχολείων Γλώσσα επικοινωνίας Υποδομή σχολείου Συμμετοχή μαθητών Προϋπολογισμός Ορισμός επόμενων συναντήσεων Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

10 6o ΒΗΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Διαδικασία)
Εάν το σχολείο είναι Συντονιστής καταθέτει στον Εθνικό Φορέα την κατάλληλη αίτηση συμμετοχής στα αγγλικά και μεταφρασμένη στα ελληνικά (είναι αναρτημένες στο iky.gr) και αποστέλλει αντίγραφο της αγγλικής σε όλους τους εταίρους Εάν το σχολείο είναι Εταίρος καταθέτει στον Εθνικό Φορέα την αγγλική αίτηση συμμετοχής που του έχει σταλεί από τον συντονιστή συμπληρώνοντας στα ελληνικά μόνο τις περιοχές 1.2 και 4. Η αίτηση υποβάλλεται ταχυδρομικά στη Δ/νση του IKY μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια. Η χρηματοδότηση είναι ανάλογη με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα μετακινηθούν στο εξωτερικό. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ……………………………………………………………….. Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

11 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
7o ΒΗΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Όταν εγκριθεί το σχέδιο από το Ι.Κ.Υ. η σχολική μονάδα καταθέτει τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη μετάβαση εκπ/κων στο εξωτερικό. 1. Δικαιολογητικά που αφορούν μετάβαση εκπαιδευτικών : • Φωτοαντίγραφο πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων • Αίτηση του σχολείου • Φωτοτυπία κωδικού Σύμβασης από Ε.Μ.Σ. (Ι.Κ.Υ.) • Έντυπο κινητικότητας – Άδεια μετακίνησης στο εξωτερικό (αποστέλλεται από το ΙΚΥ) • Πρόσκληση σχολείου (εταίρου) • Πρόγραμμα ημερών μετακίνησης 2. Δικαιολογητικά που αφορούν μετάβαση εκπαιδευτικών και μαθητών : • Φωτοτυπία κωδικού Σύμβασης από Ε.Μ.Σ.(Ι.Κ.Υ.) • Βεβαίωση Δ/ντή ότι έχει παραλάβει ενυπόγραφες τις δηλώσεις των γονέων, για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα και την μετάβαση στο εξωτερικό Αυτά τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Γραφείο η Δ/νση που ανήκει η σχολική μονάδα και με διαβιβαστικό αποστέλλονται στη Περιφέρεια Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

12 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
8ο ΒΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μεθοδολογία –σε επίπεδο μαθητών και καθηγητών Ανάλυση κατάστασης Σωστή παρουσίαση θέματος Επιλογή στρατηγικών Καταμερισμός καθηκόντων Χρονοδιάγραμμα Παιδαγωγικό περιεχόμενο ( παρουσίαση, ερωτήσεις, έρευνα, διδασκαλία, συνεχής αξιολόγηση.) Απολογισμός Προϊόν Διάδοση Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Ανταλλαγή υλικού Συλλογή υλικού Παρουσίαση εκθέσεων Θεατρικό έργο Εμπλοκή ΜΜΕ Οργάνωση εκπ/κών επισκέψεων Χρήση τεχνολογίας (Τηλ-.fax.-E mail-internet-cd/rom –dvd - photo-cd ) Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

13 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
9ο BHMA: ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 1ου έτους συντάσσεται από τον συντονιστή έκθεση δραστηριοτήτων και αποστέλλεται στους εταίρους. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί στο ΙΚΥ εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων. Στο τέλος του 2ου έτους και με τη λήξη της δράσης αποστέλλεται εντός 60 ημερών τελική έκθεση στο ΙΚΥ Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

14 ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
COMMENIUS ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

15 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Επιλέξιμοι για να υποβάλουν αίτηση είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των γνωστικών αντικειμένων που υπηρετούν στη σχολική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Δεν είναι επιλέξιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις, βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, διδάσκουν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι. Δραστηριότητες διάρκειας μεγαλύτερης της μίας εβδομάδας πραγματοποιούνται μόνο σε περίοδο σχολικών διακοπών. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν λάβει επιχορήγηση για ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius στο παρελθόν. Καλύπτονται οι δαπάνες ταξιδίου, δαπάνες διδάκτρων με ανώτατο όριο 750€ και δαπάνες διαβίωσης σύμφωνα με το συνημμένο στην αίτηση πίνακα αποζημίωσης δαπανών ανά χώρα προορισμού. Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

16 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
1ο ΒΗΜΑ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Μπορείτε να βρείτε σεμινάρια διάρκειας τουλάχιστον μιας εβδομάδας στη Δ/νση Σεμινάρια σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του εκπ/κου μπορούν να βρεθούν και από σχέδια Comenius 2o BHMA: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επικοινωνούμε με τον οργανισμό η το Ίδρυμα υποδοχής που διοργανώνει τη δραστηριότητα για να εξασφαλίσουμε την προεγγραφή. Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

17 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
3ο ΒΗΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στη Δ/νση iky.gr συμπληρώνεται στα ελληνικά και πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του αιτούντος και του νόμιμου εκπρόσωπου του ιδρύματος που υπηρετεί, καθώς και τη σφραγίδα του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις στο Ι.Κ.Υ.( Διονυσίου Αεροπαγίτου & Μακρή 1. ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 11742) Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: Βεβαίωση προσωρινής εγγραφής από το διοργανωτή της δραστηριότητας κατάρτισης που επιλέξατε Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας κατάρτισης όπως αυτή υπάρχει στη βάση δεδομένων της Ε.Ε. Βιογραφικό με έμφαση στην επαγγελματική σας εμπειρία Αντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου το οποίο αποδεικνύει τη γνώση της γλώσσας που έχει επιλεγεί για τη δραστηριότητα Αντίγραφο βεβαίωσης υπηρεσιακών μεταβολών το οποίο να αποδεικνύει την παρούσα θέση εργασίας καθώς και το σχολείο που υπηρετείτε σήμερα Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

18 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/01/2008 (για δραστηριότητα κατάρτισης που ξεκινά μεταξύ 1 Απριλίου 2008 και 30 Ιουνίου 2008) 31/03/2008 (για δραστηριότητα κατάρτισης που ξεκινά μεταξύ 1 Ιουλίου 2008 και 30 Σεπτεμβρίου 2008) 30/06/2008 (για δραστηριότητα κατάρτισης που ξεκινά μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2008 και 31 Δεκεμβρίου 2008) 30/09/2008 (για δραστηριότητα κατάρτισης που ξεκινά μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Μαρτίου 2009) 4ο ΒΗΜΑ: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όταν εγκριθεί η συμμετοχή από το Ι.Κ.Υ. οι υποψήφιοι πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο συντονιστή (Οργανισμό, Ίδρυμα) της δραστηριότητος που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό και να προκαταβάλλει τα δίδακτρα στο λογαριασμό που υποδεικνύει ο διοργανωτής. Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

19 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
5ο ΒΗΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αίτηση του εκπ/κου που έχει επιλεγεί με την σφραγίδα και υπογραφή του Δ/ντη της σχολικής μονάδας. Φωτοαντίγραφο της έγκρισης συμμετοχής από το Ι.Κ.Υ. Πρόσκληση συμμετοχής από το φορέα που διοργανώνει το σεμινάριο Πρόγραμμα σεμιναρίου Αυτά τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Γραφείο η Δ/νση που ανήκει η σχολική μονάδα και με διαβιβαστικό αποστέλλονται στη Περιφέρεια. Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

20 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Comenius Ενδουπηρεσιακή κατάρτιση εκπ/κών Ασπασία Πίσπα τηλ Σχολικές Συμπράξεις Λεωνίδας Παπαστεργίου τηλ Bοηθοί εκπαιδευτικοί Σπύρος Χατζηπαπάς τηλ Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

21 LEONARDO DA VINCI (LDV)
Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 21

22 Αποκεντρωμένες Δράσεις
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αποκεντρωμένες Δράσεις LEONARDO DA VINCI Διεθνικές τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα κατάρτισης για εκπαιδευόμενους σε Προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (IVT) Σας παρουσιάζουμε βήμα προς βήμα την διαδικασία για την πραγματοποίηση του Leonardo Da Vinci Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 22

23 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Σε ποιους απευθύνεται; στις ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης όλων όσων δραστηριοποιούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εκτός της τριτοβάθμιας στις ανάγκες των ιδρυμάτων και των οργανισμών που παρέχουν ή διευκολύνουν ανάλογη εκπαίδευση Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 23

24 Χώρες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα
Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγία Ισλανδία Λιχτενστάιν Τουρκία Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 24

25 1ο ΒΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1ο ΒΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν εάν ένα σχολείο αποφασίσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα LDV είναι: Καλό είναι να καθορισθεί από την αρχή ποιοι μαθητές μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό (μέσω τεστ γνώσεων στην ειδικότητα ή στη ξένη γλώσσα κλπ) Ομάδα εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιήσει το σχέδιο (2 ώρες μείωση ωραρίου ανά εκπαιδευτικό που ανήκει στην ομάδα υλοποίησης του προγράμματος ή 4 ώρες συνολικά για το σχολείο ανά βδομάδα) Δεξιότητες σχετικές με το σχέδιο Υποστήριξη του σχολείου στο πρόγραμμα Υποδομή του σχολείου Θεματική ενότητα του σχεδίου Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 25

26 2o ΒΗΜΑ: ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ
Με μετακίνηση (εξωτερικό) Σεμινάρια Εξεύρεσης εταίρων Προπαρασκευαστική επίσκεψη Χωρίς μετακίνηση Προσωπικές επαφές Μέσω της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 26

27 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ (συνέχεια) Οργανώνονται κατά καιρούς σεμινάρια εξεύρεσης εταίρων από τις εθνικές μονάδες του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση σε διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε προπαρασκευαστική επίσκεψη, πριν την υποβολή της αίτησης για την επιχορήγηση της δραστηριότητας που προτίθενται να ετοιμάσουν, σε χώρα του εξωτερικού που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. . Πληροφορίες για τα σεμινάρια και τις προπαρασκευαστικές επισκέψεις, καθώς και την αίτηση χρηματοδότησης μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού για περαιτέρω βοήθεια. Άλλος τρόπος εξεύρεσης εταίρων είναι μέσα από προσωπικές επαφές Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 27

28 3o BHMA: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ Δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δεσμούς ώστε να επιτευχθεί η μελλοντική συνεργασία μεταξύ των σχολείων και των φορέων στην χώρα προορισμού και να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός του σχεδίου συνολικά Η κατάθεση αίτησης γίνεται τουλάχιστον 2 μήνες πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης στον Εθνικό φορέα Ι.Κ.Υ. και οπωσδήποτε πριν την υποβολή αίτησης επιχορήγησης της δραστηριότητας Η χρηματοδότηση της επίσκεψης κυμαίνεται ανάλογα με το κόστος (μετακίνησης-διαμονής-διατροφής) που ορίζεται για κάθε χώρα από το Ι.Κ.Υ. Ισχύει για έναν εκπαιδευτικό (ή δύο στην περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που δικαιολογεί την παρουσία και του δεύτερου) Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 28

29 4o BHMA: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ
Σχολείο Εξεύρεση εταίρου Επικοινωνία Συμφωνία συνεργασίας Εταίρος Αποστολή επιστολής πρόθεσης Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 29

30 5o ΒΗΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Διαδικασία)
Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας συμπληρώνεται στα ελληνικά, εκτός από συγκεκριμένο τμήμα της αίτησης όπου αναγράφεται ρητά ότι οφείλει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα Η αίτηση υποβάλλεται ταχυδρομικά στη Δ/νση του IKY μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες Η διάρκεια της επίσκεψης μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 39 εβδομάδες. Η χρηματοδότηση είναι ανάλογη με τον αριθμό των εκπαιδευτικών και των μαθητών που θα μετακινηθούν και την διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ……………………………………………………………….. Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 30

31 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
6o ΒΗΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Όταν εγκριθεί το σχέδιο από το Ι.Κ.Υ. η σχολική μονάδα καταθέτει τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη μετάβαση εκπ/κων στο εξωτερικό. • Φωτοαντίγραφο πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων • Αίτηση του σχολείου • Φωτοτυπία κωδικού Σύμβασης από Ε.Μ.Σ.(Ι.Κ.Υ.) • Πρόσκληση σχολείου (εταίρου) • Πρόγραμμα ημερών μετακίνησης • Βεβαίωση Δ/ντή ότι έχει παραλάβει ενυπόγραφες τις δηλώσεις των γονέων, για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα και την μετάβαση στο εξωτερικό Αυτά τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Γραφείο η Δ/νση που ανήκει η σχολική μονάδα και με διαβιβαστικό αποστέλλονται στη Περιφέρεια Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 31

32 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι  υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Η αξιολόγηση διενεργείται από εξωτερικούς αξιολογητές οι οποίοι ορίζονται από το Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Εάν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας των υποβληθεισών προτάσεων, δε έχει γίνει η πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων μιας πρότασης, είναι δυνατό μία πρόταση να απορριφθεί για τυπικούς λόγους, π.χ. εάν δεν έχει υποβληθεί ο απαιτούμενος αριθμός αντιγράφων της αίτησης, αν δεν υπάρχει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα όπως απαιτείται, αν έχουν  μείνει ασυμπλήρωτα τμήματα της αίτησης που πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένα, εάν δεν έχει υπογραφεί η υπεύθυνη δήλωση κ.ο.κ. Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 32

33 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
πιστοποίηση των ικανοτήτων που αποκτούνται στην τοποθέτηση με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση επεξήγηση της οργάνωσης της μάθησης και παροχή επιμέλειας και καθοδήγησης σαφής προσδιορισμός των στόχων, του περιεχομένου και της διάρκειας των τοποθετήσεων παροχή γλωσσικής και πολιτιστικής προετοιμασίας των προσώπων που συμμετέχουν σε πρόγραμμα κινητικότητας Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 33

34 7ο ΒΗΜΑ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Απαραίτητα δικαιολογητικά Τελική έκθεση πεπραγμένων Τελικός οικονομικός και στατιστικός απολογισμός Τελική Έκθεση τοποθέτησης/περιόδου κατάρτισης των συμμετεχόντων Έγγραφα που πρέπει να σταλούν στο ΙΚΥ εντός 60 ημερών από το πέρας της πραγματοποίησης της επίσκεψης Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 34

35 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ:
Αναλυτική κατάσταση δαπάνης διαβίωσης που καταβλήθηκε στους συμμετέχοντες.  Στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (αν υπάρχει μεταβολή). Επικυρωμένα αντίγραφα απόδειξης πληρωμής της ασφάλειας Παραστατικά εξόδων ταξιδιού Αποδεικτικά δαπανών για την παιδαγωγική, γλωσσική και πολιτιστική προετοιμασία Επικυρωμένα αντίγραφα εντολών τραπέζης για μεταφορά του ποσού από τον οργανισμό αποστολής στον οργανισμό υποδοχής ή στο ταξιδιωτικό γραφείο ή στην ασφαλιστική εταιρία Οποιοδήποτε άλλο προϊόν αφορά την αξιολόγηση και τη διάδοση του προγράμματος (δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, CD-ROM, βιντεοκασέτες κ.λπ.) Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 35

36 Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθoδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ντρούτσα Ειρήνη τηλ Ξαρχουλάκου Μαρία τηλ Σομπόνη Κυριακή τηλ Μπάκα Αλεξάνδρα τηλ Μασέλου Μαρία τηλ Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθoδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 36


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google