Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε. Ευδοκία Φιλιππίδου Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε. Ευδοκία Φιλιππίδου Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε. Ευδοκία Φιλιππίδου Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων

2 Το ΤΕΕ είναι «Εθνικός Συντονιστής» του Συμφώνου (Covenant National Coordinator) Το ΤΕΕ με αυτή την ιδιότητα του, παρέχει ήδη υποστήριξη σε 13 δήμους της χώρας

3 •Το ΤΕΕ προκειμένου να σταθεί αρωγός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύστησε το «Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων (ΓΥΣΔ)», που λειτουργεί στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας. Το ΓΥΣΔ του ΤΕΕ: •Αποτελεί τον Κόμβο Σύνδεσης του «Συμφώνου των Δημάρχων», με τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους Παρόχους Ενέργειας, και τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς που στηρίζουν θεσμικά την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της βιώσιμης ενέργειας, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα. •Παρέχει καθοδήγηση για την Επιστημονική και Τεχνική Οργάνωση των Δήμων και Περιφερειών που εντασσονται στο Σύμφωνο και εφαρμόζουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια – ΣΔΑΕ. Γραφείο Υποστήριξης του ΣτΔ -ΤΕΕ (1/2)

4 Γραφείο Υποστήριξης του ΣτΔ –ΤΕΕ (2/2) •Επιπλέον, το ΓΥΣΔ του ΤΕΕ, στο πλαίσιο της λειτουργίας του : •Προωθεί προγράμματα, τεχνολογίες και εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. •Πραγματοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια, τεχνικές επισκέψεις. •Συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και χρηστών στη διαμόρφωση ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης.

5 Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων Επικοινωνία και Διάχυση Κινητοποίηση τοπικής αυτοδιοίκησης Υποστήριξη Δήμων της Ελλάδας να γίνουν μέλη του Συμφώνου των Δημάρχων Συνεργασία με τους παρόχους ενέργειας & τις περιφερειακές αρχές Ανάπτυξη και υιοθέτηση της βιώσιμης ενέργειας Υποστήριξη στην ανάπτυξη ΣΔΑΕ Υποστήριξη στην ανάπτυξη Βασικής Απογραφή Εκπομπών (ΒΑΕ)

6

7 Ε ν η μ ε ρ ω τι κ ό Δ ε λτ ίο

8 Το ΤΕΕ ως Συντονιστής εταίρος του Προγράμματος SEAP – PLUS του ΙΕΕ αλλά και ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων υποστηρίζει επιστημονικά και τεχνικά τους δήμους: • Αλίμου •Αλμωπίας • Ανωγείων • Βιάννου • Παλλήνης •Πάτμου •Πεντέλης •Πωγωνίου •Σερρών •Σιντικής •Τανάγρας •Τρίπολης •Φαρσάλων

9 •Για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, αποστέλλει τους κ.κ. Ν.Ανουσάκη και Χ.Δούκα για εκπαίδευση σε θέματα τεχνικής υποστήριξης, στον έμπειρο εταίρο DIBA.

10 Το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ στο πλαίσιο της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους Δήμους οργάνωσε: τον Ιανουάριο 2013, Στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή των Δήμων που υποστηρίζει το ΤΕΕ, για την ενημέρωση τους σχετικά με το Σύμφωνο των Δημάρχων και τα οφέλη του στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της Diputacio de Barcelona (DIBA), παρέχοντας τη τεχνογνωσία τους και τις εμπειρίες τους τον Μάρτιο 20 13 Τηλεδιάσκεψη με τους Δήμους, με θέματα: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία ένταξης τους στο ΣτΔ Ενημέρωση για το θεσμό Energy Days (προτάσεις διοργάνωσης) Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με συγκέντρωση στοιχείων για τη σύνταξη ΒΑΕ

11 (στιγμιότυπα)

12 Σε αυτή την κατεύθυνση το ΤΕΕ διοργάνωσε στις 18.4.13 τη συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ο ρόλος των ενεργειακών φορέων και των περιφερειακών αρχών στη προώθηση του Συμφώνου των Δημάρχων» Το ΓΥΣΔ διοργανώνει συναντήσεις με τους παρόχους ενέργειας & τις περιφερειακές αρχές με στόχο: Την ενημέρωση τους για το ΣτΔ και τη σημασία του στην βιώσιμη ανάπτυξη Την ανάδειξη του κομβικού ρόλου τους στην κατάρτιση και υλοποίηση αξιόπιστων και αποτελεσματικών Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας για τον κοινό στόχο όλων μας που είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

13 στιγμιότυπα

14 Το ΤΕΕ στο πλαίσιο παρακολούθησης άλλων προγραμμάτων και συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, χρησιμοποιεί και προωθεί διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως: Διαδικτυακό Εργαλείο Διαθέσιμο: http://erenet-tools.epu.ntua.gr Rural Web Energy Learning Network for Action Website: http://erenet.epu.ntua.gr/ http://erenet.epu.ntua.gr/

15 •Υποστηρίζει την υποβολή περισσότερων και πιο αποτελεσματικών ΣΔΑΕ. •Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των παρόχων ενέργειας. •Υποστηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ έμπειρων και λιγότερο έμπειρων περιφερειακών φορέων. •Προωθεί την ενσωμάτωση των ΣΔΑΕ στις περιφερειακές πολιτικές. •Ενημερώνει όσο το δυνατόν περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές και παρόχους ενέργειας. •Ενημερώνει τους υποστηριζόμενους Δήμους για τις ενέργειες προβολής και ενημέρωσης που δικαιούνται και έχουν υποχρέωση να πράξουν

16 Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω, εκτός της συνήθους ηλεκτρονικής ενημερωτικής αλληλογραφίας: •διοργάνωσε τηλεδιάσκεψη στις 5.6.13, δια της οποίας εισήγαγε τους Δήμους που υποστηρίζει, στον τρόπο κατάρτισης ΒΑΕ, ώστε να ξεκινήσουν τα ΣΔΑΕ τους. •διοργάνωσε Διαδημοτικό Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών δημοτικού των Δήμων που υποστηρίζει. Ο διαγωνισμός είχε τίτλο «Ζωγραφίζω τι κάνουμε στην πόλη μας για να καθαρίσουμε τον ουρανό της» και μαζί με τις τοπικές ανά Δήμο εκδηλώσεις, αποτέλεσαν δράσεις του Θεσμού των Ενεργειακών Ημερών και συνέβαλαν έτσι στην προώθηση του Συμφώνου των Δημάρχων. •διοργάνωσε business breakfast στις 24.6.13, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας, που έγινε στις Βρυξέλλες. Εκεί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως πεπραγμένο και ο Διαδημοτικός Μαθητικός Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός, από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.Χ.Σπίρτζη. Από το ΤΕΕ και την Σύμβουλο και Εταίρο Εταιρεία ΕΠΤΑ, παραβρέθηκαν οι κ.κ.: Χ.Σπίρτζης,Πρόεδρος ΤΕΕ, Χ.Ακριτίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ, Γ.Ηλιόπουλος, Β’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ, Ειρ.Σκουλά, ΕΠΤΑ

17

18 Business breakfast

19 Στις 24.6.13 πραγματοποιήθηκε επίσης και η Ετήσια Τελετή του Συμφώνου των Δημάρχων, όπου το ΤΕΕ, έλαβε μέρος ως Εθνικός Συντονιστής του ΣτΔ. Το ΤΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του κ Χ.Σπίρτζη. Η τελετή αυτή είναι πάντα πολύ σημαντική και το 2013 παραβρέθηκαν ο José Manuel Barroso και ο Arnold Schwarzenegger ως Πρόεδρος της R20.

20 ως εκπρόσωποι των Δήμων που υποστηρίζει το ΤΕΕ Παραβρέθηκαν οι κκ: Ευάγγελος Γεωργίου, Δήμαρχος Τανάγρας Ιωάννης Σμυρνιώτης, Δήμαρχος Τρίπολης Στυλιανός Λυμπεράκης, Γεν. Γραμματέας Άρης Καραχάλιος, Δήμαρχος Φαρσάλων Δημήτρης Μπαμπανίκας, Αντιδήμαρχος Φαρσάλων Δημήτριος Στεργίου-Καψάλης, Δήμαρχος Πεντέλης Αντώνης Παναγόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής της Πεντέλης Π. Λυμπέρη, Ειδική Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης Η. Θελούρα, Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου Φαρσάλων

21 •Στιγμιότυπα από την τελετή

22

23 Το ΓΥΣΔ του ΤΕΕ επιμελείται τις ενέργειες και λειτουργίες που απορρέουν από τη φιλοσοφία της Συνέργειας που διέπει το SEAP- PLUS και το Σύμφωνο των Δημάρχων, συντελώντας έτσι στην απρόσκοπτη συνεργασία με φορείς που έχουν κοινό προσανατολισμό, όπως: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχει την πατρότητα του

24 •Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) •Την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής ΠΕΔΑ, η οποία έχει την ευθύνη του προγράμματος με την οποία συνδιοργανώνεται και η σημερινή εκδήλωση

25 η οποία είναι Ημερίδα Πληροφόρησης και παράλληλη Εκδήλωση Προβολής των διακεκριμένων έργων ζωγραφικής του παραπάνω διαγωνισμού. Οι δύο αυτές δράσεις εντάσσονται και αυτές στο πλαίσιο των Ενεργειακών Ημερών. (Θα ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίαση των έργων των μαθητών μετά το διάλειμμα)

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευδοκία Φιλιππίδου e-mail: comoffice@central.tee.gr


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση του Γραφείου Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων του Τ.Ε.Ε. Ευδοκία Φιλιππίδου Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google